Informele Hulp

Het onderzoek Informele Hulp is weer gestart!

Het onderzoek wordt dit jaar voor de tweede keer uitgevoerd door het CBS samen met het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). In 2014 heeft het onderzoek voor de eerste keer plaatsgevonden.

Naar de vragenlijst

Hebt u een uitnodiging gekregen om mee te doen aan dit onderzoek? U kunt met uw gebruikersnummer en toegangscode direct deelnemen aan het onderzoek Informele Hulp (link is op dit moment niet actief). 

Wilt u eerst meer weten over dit onderzoek? Lees dan verder.

Waarom dit onderzoek?

Informele hulp, de onbetaalde hulp aan mensen met beperkingen, staat op dit moment volop in de belangstelling. Het kabinet verwacht dat mensen met beperkingen een groter beroep doen op hun sociale netwerk en vrijwilligers. Het onderzoek Informele Hulp levert een bijdrage aan het in kaart brengen hiervan. Verder wil de overheid de positie van mantelzorgers en vrijwilligers versterken, mantelzorg en vrijwilligerswerk verlichten, en informele en formele ondersteuning en zorg beter verbinden. De resultaten van het onderzoek kunnen hier mede richting aan geven.

Wat kunnen mensen voor elkaar doen als iemand hulp nodig heeft? Hoe vaak geven mensen informele hulp aan anderen met gezondheidsproblemen? Hoe ervaren mensen het geven van hulp?Kunnen mensen het geven van hulp delen met anderen? Zijn mensen die geen informele hulp geven bereid en in staat om anderen te helpen? Dit soort vragen komen aan de orde. Het gaat bij deze vragen zowel om mantelzorg, hulp vanwege een onderlinge band, en om vrijwilligerswerk in zorg en ondersteuning. Ook als u geen informele hulp geeft of vrijwilliger bent in de zorg, is het voor ons belangrijk dat u de vragenlijst invult.

Waarom ben ik uitgekozen?

Het CBS heeft willekeurig een klein aantal mensen geselecteerd uit de Basisregistratie Personen. De adressen liggen gespreid over heel Nederland. Niet  elke inwoner kan betrokken worden bij dit onderzoek. Uw deelname is daarom belangrijk: u vertegenwoordigt in het onderzoek een groot aantal andere mensen in Nederland. 

Uw gegevens zijn veilig

Het CBS gaat zorgvuldig om met uw (persoons)gegevens.

Resultaten

Klik hier om te zien wat het onderzoek Informele Hulp 2014 heeft opgeleverd. 

Contact

Ga naar CBS Contact Center.

CBS medewerker aan de deur of telefoon?

Heeft u bezoek gekregen van een CBS medewerker, of bent u gebeld? En wilt u meer weten over hoe dat in zijn werk gaat? Kijk dan hier.