Verleende omgevingsvergunningen met activiteit bouwen

‘Verleende omgevingsvergunningen met activiteit bouwen’ is een vervangende aanduiding voor verleende bouwvergunningen (sinds WABO, 1-10-2010). Het CBS verzamelt per maand de door gemeenten afgegeven verleende omgevingsvergunningen met activiteit bouwen. Het belangrijkste doel van de statistiek is het geven van een snelle indicatie van de te verwachten bouwproductie. Deze bouwproductie is één van de belangrijkste graadmeters voor economische groei.
De verzamelde gegevens betreffen de verleende omgevingsvergunningen voor bouwwerken met bouwkosten van minimaal  50 000 euro (excl. BTW). Deze cijfers worden zowel op nationaal als internationaal niveau gebruikt. Vergunningen voor grond- weg- en waterbouwkundige werken vallen buiten de waarneming.

Richtlijnen

Gegevens dienen binnen vier werkdagen na de verslagmaand te worden geleverd.  Er wordt onder andere gevraagd het soort bouwwerk en de bedrijfstak (waarvoor het bouwwerk bestemd is) te vermelden bij de betreffende vergunning(en). Aanduidingen als ‘overig’ en ‘onbekend’ leiden tot extra navraag bij de gemeente. Om onnodige navraag te voorkomen, wordt gemeenten verzocht dergelijke aanduidingen te vermijden.

Nadere informatie kunt u vinden op de pagina: https://www.cbs.nl/verleendevergunningen