BBV

BBV

  1. Circulaire uitvoering informatie voor derden van 5 september 2003
  2. Circulaire nadere informatie Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten van 22 mei 2003
  3. Circulaire Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten van 17 januari 2003 (BBV deel 1)
  4. Circulaire Provinciefonds van 13 juni 2005
  5. Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 6 februari 2003, FO2003/U53097 houdende nadere voorschriften met betrekking tot informatie voor derden (BBV deel 2)
  6. Circulaire stand van zaken verbetertraject informatie voor derden van 17 december 2004