Circulaire Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten van 17 januari 2003 (BBV deel 1)