Iv3-model gemeenschappelijke regelingen 2020, update 15-05-2020

Het Iv3-model 2020 voor de aanlevering van de begroting, kwartaalrekeningen en jaarrekening van gemeenschappelijker regelingen 2020. Informatie over de uiterste inzenddata van de kwartaalrekeningen en jaarrekening kunt u vinden op tabblad ‘3.Toelichting’ onder het kopje ‘Algemene toelichting bij de levering Informatie voor derden (Iv3).’

In de versie van mei 2020 is op het tabblad '8.Akkoordverklaring' het jaartal 2019 gewijzigd in 2020. Dit was abusievelijk niet gewijzigd in de eerste versie. Ook is het aantal ondertekenaars weer hersteld naar één persoon (zoals in eerdere jaren).