Nieuwe leden raad van advies

© CBS
Mevrouw mr. C.M. (Charlotte) Insinger MBA en de heer dr. F.J.H. (Henk) Don zijn door minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat (EZK) benoemd als leden van de raad van advies van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De benoeming van Charlotte Insinger gaat in per 1 januari 2021 en van Henk Don per 1 juni 2020. De benoemingen gelden voor vier jaar. De benoeming vond plaats op aanbeveling van de raad van advies, na overleg met de directeur-generaal van het CBS.

Voorzitter van de raad van advies Gerrit Zalm: “Charlotte Insinger volgt de heer prof. dr. mr. F. (Frans) van der Wel RA op. Zijn benoemingstermijn eindigt op 31 december 2020 en kan niet worden verlengd. De raad van advies heeft gezocht naar een nieuw lid met kennis en ervaring op het gebied van financiën, bedrijfsvoering en risicomanagement. De raad van advies meent in Charlotte Insinger de persoon gevonden te hebben met het gewenste profiel. Op verzoek van de minister van EZK heeft de raad van advies een aanbeveling gedaan voor een nieuw lid voor de mededingingsportefeuille.

Charlotte Insinger

In Henk Don heeft de raad van advies iemand gevonden met kennis van en ervaring op het terrein van mededingingsvraagstukken, met bestuurlijke ervaring en met affiniteit met het werkterrein van het CBS. Ik ben zeer verheugd dat Charlotte en Henk de raad van advies komen versterken.”

Henk Don

Charlotte Insinger heeft ruime ervaring in diverse bestuurlijke en toezichthoudende functies, zowel in het bedrijfsleven als bij maatschappelijke organisaties. Charlotte Insinger is sinds 1 januari 2017 lid van het audit comité van het CBS en neemt ook de rol van Frans van der Wel als voorzitter van het audit comité over. Henk Don was directeur van het Centraal Planbureau (CPB) en bestuurslid van de Autoriteit Consument en Markt (ACM). Daarnaast was hij hoogleraar toegepaste economie en hoogleraar econometrie.

Over de raad van advies

De raad van advies is wettelijk verankerd en kijkt met de blik van een externe toezichthouder naar het CBS, onder andere om de onafhankelijkheid van het CBS te waarborgen. De raad van advies heeft drie subcommissies: voor ICT, bedrijfsvoering en het programma. De leden van de raad van advies en de subcommissies zijn personen die op diverse gebieden expertise hebben opgebouwd.

Leden van de raad van advies van het CBS zijn:

  • De heer dr. G. (Gerrit) Zalm (voorzitter);
  • de heer J. (Johan) van Hall RA RE (vicevoorzitter);
  • mevrouw A.M.A.E. (Anne-Marie) Rakhorst;
  • mevrouw prof. dr. E.A. (Liesbet) van Zoonen;
  • de heer prof. dr. mr. F. (Frans) van der Wel RA (voorzitter audit comité).

De raad van advies van het CBS heeft onder andere tot taak de directeur-generaal van het CBS desgevraagd of uit eigen beweging te adviseren over de uitvoering van diens taken en bevoegdheden. De raad van advies adviseert de directeur-generaal in ieder geval over:

  • Het meerjarenprogramma en het werkprogramma van het CBS;
  • De wijze waarop de nauwkeurigheid en de volledigheid van de van overheidswege openbaar te maken statistieken kunnen worden bevorderd zodat deze voorzien in de behoeften van praktijk, beleid en wetenschap;
  • De bedrijfsvoering van het CBS en een efficiënte besteding van middelen.

Wanneer de positie van directeur-generaal vacant wordt, stelt de raad van advies een profielschets op, selecteert kandidaten op basis van een procedure die transparant is en gebaseerd op professionele criteria, en doet een aanbeveling aan de minister van EZK.