Nieuwe leden raad van advies

/ Auteur: CBS
Mevrouw A.M.A.E. (Anne-Marie) Rakhorst en mevrouw prof. dr. E.A. (Liesbet) van Zoonen zijn per 1 januari 2019 door minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat (EZK) benoemd als leden van de raad van advies van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De benoemingen gelden voor vier jaar. Met deze toetreding is er weer nieuwe expertise aan de raad toegevoegd.

Nieuwe leden

De benoeming vond plaats op aanbeveling van de raad van advies, na overleg met de directeur-generaal van het CBS. Voorzitter Gerrit Zalm: ‘De raad van advies heeft vanwege de breedte van de onderwerpen die het CBS raken gezocht naar nieuwe leden met kennis van en ervaring met onderwerpen die nu niet of beperkt in de raad van advies vertegenwoordigd zijn. In Liesbet van Zoonen hebben we een deskundige gevonden met een sociaal-wetenschappelijke achtergrond met kennis van data en de praktische toepassing ervan. Anne-Marie Rakhorst is afkomstig uit het bedrijfsleven en heeft affiniteit met specifieke onderwerpen waarover het CBS statistieken produceert en publiceert zoals de Sustainable Development Goals. Gezien het belang van onafhankelijke statistische informatie over de ontwikkelingen in de samenleving en de rol van de raad van advies daarbij, menen we dat de raad van advies een waardevolle uitbreiding krijgt door de benoeming van Liesbet van Zoonen en Anne-Marie Rakhorst.’

van Zoonen
© Jan-Willem van der Mijde

Liesbet van Zoonen

Prof. dr. E.A. (Liesbet) van Zoonen heeft een brede sociaal- en cultureel-wetenschappelijke achtergrond, en doet onderzoek naar nieuwe digitale technologieën in de stedelijke omgeving. Daarin gaat het om het perspectief van de gebruiker en nieuwe vormen van in- en uitsluiting door digitalisering en 'dataficering'.

Rakhorst
© Vincent Boon

Anne-Marie Rakhorst

Mevrouw A.M.A.E. (Anne-Marie) Rakhorst is oprichter van het ingenieursbureau Search en werd in 2000 verkozen tot zakenvrouw van het jaar. Ze is ambassadeur van en (bestuurs)lid bij verschillende duurzame initiatieven, en eigenaar en initiatiefnemer van het onafhankelijke platform Duurzaamheid.nl, dat samen met betrokken bedrijven, maatschappelijke organisaties, experts, overheden en particulieren Nederland verder wil verduurzamen.

Over de raad van advies

De raad van advies is wettelijk verankerd en kijkt met de blik van een externe toezichthouder naar het CBS, onder andere om de onafhankelijkheid van het CBS te waarborgen. de raad van advies heeft drie subcommissies: voor ICT, bedrijfsvoering en het programma. De leden van de raad van advies en de subcommissies zijn personen die op diverse gebieden expertise hebben opgebouwd.
Leden van de raad van advies van het CBS zijn:

  •  De heer dr. G. (Gerrit) Zalm (voorzitter);
  •  de heer J. (Johan) van Hall RA RE (vicevoorzitter);
  •  de heer drs. C.C.M. (Kees) Vendrik;
  •  de heer prof. dr. mr. F. (Frans) van der Wel RA.

De raad van advies van het CBS heeft onder andere tot taak de directeur-generaal van het CBS desgevraagd of uit eigen beweging te adviseren over de uitvoering van diens taken en bevoegdheden. De raad van advies adviseert de directeur-generaal in ieder geval over:

  •  Het meerjarenprogramma en het werkprogramma van het CBS;
  •  De wijze waarop de nauwkeurigheid en de volledigheid van de van overheidswege openbaar te maken statistieken kunnen worden bevorderd zodat deze voorzien in de behoeften van praktijk, beleid en wetenschap;
  • De bedrijfsvoering van het CBS en een efficiënte besteding van middelen.

Wanneer de positie van directeur-generaal vacant wordt, stelt de raad van advies een profielschets op, selecteert kandidaten op basis van een procedure die transparant is en gebaseerd op professionele criteria, en doet een aanbeveling aan de minister van EZK.