Urban Big Data Center Glasgow en CBS delen expertise

/ Auteur: Miriam van der Sangen
© Hollandse Hoogte / EyeEm Mobile GmbH
Het CBS richtte in september 2016 het eerste Urban Data Center op en startte met het Center for Big Data Statistics (CBDS). Daarmee streeft het statistiekbureau er naar in te spelen op twee belangrijke ontwikkelingen in de maatschappij: de steeds groter wordende vraag naar Urban Data en het maken van nieuwe statistieken met Big Data. Binnen deze ontwikkelingen wordt nadrukkelijk naar samenwerking gezocht met andere nationale en internationale organisaties. Het Urban Big Data Center (UBDC) in Glasgow is een goed voorbeeld daarvan en laat zien hoe partnerships elkaar kunnen versterken.

Veel overeenkomsten

De eerste contacten met het UBDC in Glasgow werden eind 2016 gelegd door CBS-innovatiemanager Barteld Braaksma. Een nadere kennismaking en -uitwisseling vond de daarop volgende maanden plaats. In aansluiting daarop bracht Mirela Causevic, werkzaam als IT-onderzoeker bij het CBDS, onlangs een werkbezoek van drie weken aan het UBDC in Glasgow. Haar belangrijkste gesprekspartners waren directeur Piyushimita Thakuriah en IT-senior en Data Services Manager Andrew McHugh. ‘Er zijn veel overeenkomsten in wat ze bij het UBDC doen en waar wij hier bij het CBS mee bezig zijn. We werken aan dezelfde thema’s op het gebied van stedelijke ontwikkeling: transport, openbaar vervoer en infrastructuur, sociale uitsluiting, huisvesting, etc.’

Mobiliteit

Volgens Causevic is het UBDC in Glasgow ver gevorderd als het gaat om het oplossen van specifieke vragen, bijvoorbeeld over mobiliteit. Hoe en wanneer verplaatsen mensen zich in het woon- en werkverkeer? ‘We hebben gekeken naar welke keuzes mensen maken als ze zich verplaatsen via het openbaar vervoer en welke datasets je daarvoor nodig hebt. Bij het UBDC is veel geëxperimenteerd met social media in relatie tot mobiliteit, maar dat blijkt lastig te zijn.’ Bij het UBDC werken in totaal 30 onderzoekers, allemaal experts op een bepaald thema. ‘Daardoor kunnen ze snel de diepte in. Ze werken veel met agent based modeling om bepaalde ontwikkelingen te kunnen voorspellen. Het CBS wil daar ook mee aan de slag.’

Onderzoekscomponent

Data Services Manager Andrew McHugh is zeer te spreken over de samenwerking met het CBS in het afgelopen jaar. ‘Onze staf is buitengewoon enthousiast over wat we tot nog toe hebben bereikt. Niet alleen op organisatorisch niveau, maar ook door de samenwerking op het gebied van onderzoek en het opbouwen van netwerken met partijen die zowel voor ons als voor het CBS van groot belang zijn. Daarnaast zijn de contacten met de individuele onderzoekers, datascientists en managers interessant vanwege het uitwisselen van kennis en capaciteit.’ Volgens McHugh beschikt het UBDC over aanzienlijke expertise op een groot aantal stedelijke onderwerpen: economie, transport, wetenschap, onderwijs, geografie en statistiek. ‘Onze organisatie heeft een sterke onderzoekscomponent, aangevuld met expertise op het gebied van dataverzameling, analyse, het delen van data en management.’

‘Er zijn verschillende redenen waarom organisaties hun data niet willen delen’  

Uitdagingen

Wat zijn de grootste uitdagingen waar het UBDC voor staat? ‘Sinds de oprichting is dat vooral het verkrijgen van toestemming om data te delen. Er zijn verschillende redenen waarom organisaties hun data niet willen delen, bijvoorbeeld onverenigbaarheid met hun businessmodellen, onzekerheden over juridische en ethische kwesties en zorgen over hun reputatie als de data kwalitatief niet voldoende zijn of wanneer de data analyses tot kritiek leiden.’ De meest recente uitdaging is volgens McHugh te zorgen voor goede controles bij de toegang tot data die de privacy raken of commercieel gevoelig zijn. ‘We hebben veel geïnvesteerd in het anonimiseren van datasets zoals lifelogging image (het dagelijkse leven van personen volgen met de camera vanuit de persoon zelf, redactie) en GPS-data. We willen de waarde van de data zoveel mogelijk maximaliseren en eventuele risico’s minimaliseren. Dit is deels een technisch probleem, maar er zit ook een ethische en filosofische component aan vast.’ Ondanks deze hobbels ziet McHugh dat de investering van het UBDC in goede relaties met organisaties die relevante data kunnen leveren inmiddels vruchten heeft afgeworpen.

Inspirerende innovatie

De samenwerking tussen het CBS en het UBDC in Glasgow wordt begin 2018 formeel vastgelegd in een gezamenlijke overeenkomst. Wat hebben de beide organisaties elkaar te bieden? ‘Het CBS kan profiteren van de kennis van het UBDC op het gebied van nieuwe onderzoeksmethoden en de manier waarop wij datamodellen maken. Ook hebben we veel ervaring met systemen en technieken voor dataverzameling en kunnen we het CBS toegang geven tot onze producten en diensten. We zien dat het CBS als statistiekbureau wereldwijd een grote voortrekkersrol vervult en inspirerende innovatie laat zien op allerlei gebieden. Er is veel te leren van het CBS waar het de levering van data betreft voor ‘evidence based decision making’. Tot slot willen we kijken hoe we met onze bijdragen kunnen aansluiten op internationale ontwikkelingen.’