CBS klaar voor nieuwe Europese privacywet

/ Auteur: Miriam van der Sangen
© Hollandse Hoogte / EyeEm Mobile GmbH
Op 25 mei 2018 wordt de huidige nationale privacy wetgeving (WBP) vervangen door een Europese privacywet, de zogenaamde Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze wet bestrijkt vrijwel alle sectoren in de maatschappij en geldt zowel voor de overheid als het bedrijfsleven in de gehele Europese Unie. Voor het CBS houdt de invoering van deze wet in dat op een beperkt aantal gebieden aanpassingen nodig zijn.

Onafhankelijk toezichthouder

De WBP biedt de mogelijkheid om een interne toezichthouder aan te stellen: de Functionaris Gegevensbescherming. Het CBS beschikt al meer dan 10 jaar over een dergelijke functionaris, mede ook omdat de CBS-wet er in 2004 van uitging dat het CBS die zou aanstellen. Max Booleman vervult op dit moment deze functie, vaak in nauw samenspel met de security officer Erik Schepens. Bescherming van vertrouwelijke gegevens leunt namelijk sterk op de informatiebeveiliging. ‘De Functionaris Gegevensbescherming is een onafhankelijke toezichthouder op de verwerking van persoons- en bedrijfsgegevens bij het CBS. Hij is intern ook deskundig aanspreekpunt voor advies. Daarnaast kunnen personen van wie persoonsgegevens bij het CBS worden verwerkt - bijvoorbeeld respondenten, personeelsleden en burgers - hem om informatie vragen’, aldus Booleman.

Nadruk op transparantie

Met de invoering van de nieuwe Europese privacywet verandert er volgens Booleman niet zo heel veel voor het CBS. ‘In veel gevallen zijn het tekstuele aanpassingen. Zo moet de terminologie op de CBS-website worden aangepast: WBP wordt vervangen door AVG. Verder omvat de taak van de Functionaris Gegevensbescherming naast de toezichthoudende functie ook expliciet een adviesfunctie. De AVG legt ook meer nadruk op transparantie. Dat betekent dat bijvoorbeeld respondenten of betrokkenen waarover het CBS via externe registraties persoonsgegevens ontvangt goed geïnformeerd moeten worden over wat er met de gegevens gebeurt.’

‘Bescherming van vertrouwelijke gegevens leunt sterk op de informatiebeveiliging’

Registratiehouders

Een belangrijk verschil tussen de oude en de nieuwe wet is dat de AVG strikter toegepast wordt voor een aantal registerhouders bij het verzamelen van persoonsgegevens. Dit houdt in dat dergelijke registerhouders niet meer als bron kunnen dienen voor een aantal statistieken van het CBS. Peter Barendswaard, jurist bij de beleidsstaf van het CBS: ‘In het algemeen geldt dat de AVG veel overeenkomsten vertoont met de WBP. Naast de AVG blijft de specifieke CBS-wet gelden. Die geeft aan dat het CBS ook onder de AVG mag blijven verzamelen met als doel het maken van statistiek. Veel is binnen het CBS al onder de WBP geregeld, maar buiten het CBS is dat nog niet altijd gemeengoed. Denk bijvoorbeeld aan het aanstellen van een Functionaris Gegevensbescherming. ‘

Expertise

Samenvattend is het CBS goed voorbereid op de nieuwe EU-privacywetgeving en binnenkort klaar met alle noodzakelijke aanpassingen. Medewerkers van het statistisch bureau worden dan ook regelmatig op basis van hun expertise gevraagd lezingen over dit onderwerp te houden. Maar ook vanuit de afdelingen bij het CBS zelf zijn er volgens Booleman en Barendswaard steeds vaker privacyvragen, bijvoorbeeld op het gebied van nieuwe maatwerkopdrachten. Barendswaard: ‘Technisch gezien kan alles, maar niet alles is juridisch verantwoord of vanuit beleidsoogpunt verstandig. Ook spelen er soms ethische vraagstukken. In samenspraak met de op het CBS werkzame privacy experts en de betrokken divisies wordt dan naar oplossingen gezocht.’