Aandacht voor big data op NTTS-congres

/ Auteur: Masja de Ree
Een belangrijke statistische conferentie vond van 10 tot 12 maart van dit jaar plaats in Brussel. Bij dit NTTS-congres (New Techniques and Technologies for Statistics) waren zo’n vierhonderd vertegenwoordigers aanwezig, onder andere van statistische bureaus, universiteiten en internationale statistische organisaties. Honderden andere deskundigen volgden de presentaties via de livestream. CBS was er bij, met name waar het ging om big data.

Nieuwe vormen van dataverzameling

Het NTTS-congres vindt iedere twee jaar plaats en gaat over nieuwe ontwikkelingen om statistieken te maken én om data te verzamelen. Daarbij wordt veel kennis tussen de deelnemers uitgewisseld. Marco Puts: ‘Statistische bureaus zien steeds meer de noodzaak om over te stappen op nieuwe vormen van dataverzameling. CBS loopt voorop als het gaat om big data.’ Big data bieden een kans om goede statistieken te maken met minder enquêtes. Dat scheelt in de lastendruk voor bedrijven én levert potentieel actuelere statistieken op. Peter Struijs, belast met de regie over big data bij CBS: ‘Er zijn steeds meer big data bronnen beschikbaar, bijvoorbeeld locatiegegevens van mobiele telefoons. Dat biedt veel kansen. Maar er zijn ook uitdagingen te overwinnen. Bijvoorbeeld op het gebied van methodologie: hoe zorg je dat big data valide informatie opleveren?’

Big data van wegsensoren

CBS experimenteerde onder andere met data van wegsensoren. Het toonde de resultaten hiervan tijdens het congres. De wegsensoren zijn verspreid over het Nederlandse wegennet om voertuigen te tellen. Puts: ‘Binnenkort brengt CBS de nieuwe verkeersindex uit. CBS gebruikt daarvoor de data van 20 000 wegsensoren die elke minuut gegevens doorgeven. Samen met mijn collega’s Piet Daas en Martijn Tennekes heb ik een techniek ontwikkeld om met behulp van deze sensoren statistieken te maken. Dit levert veel sneller cijfers op dan de buitenwereld van ons gewend is.’

‘CBS loopt voorop als het gaat om big data’

Voordeel door samenwerking

Bij het NTTS-congres is het contact tussen de statistische deskundigen met de buitenwereld erg belangrijk, benadrukt Struijs. Hij presenteerde tijdens het congres de resultaten van een internationale werkgroep. Die deed aanbevelingen over de samenwerking met derden op het gebied van big data. Bijvoorbeeld providers, IT-bedrijven en onderzoeksbureaus. ‘Voor CBS is onderzoek naar big data heel belangrijk. Op het congres was gelegenheid om daarover met verschillende partijen te praten.’ Naast de presentaties werd een aantal satellietbijeenkomsten georganiseerd. Struijs: ‘Zo’n bijeenkomst biedt de kans om met internationale collega’s een volgende stap te zetten. De frontline op het gebied van onderzoek naar big data was bijeen. Mede daardoor levert het NTTS-congres CBS veel op.'