Samenwerking over de grenzen heen

/ Auteur: Miriam van der Sangen
CBS in Heerlen en het statistiekbureau van de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen (IT.NRW) hebben sinds 2015 de banden aangehaald. Doel is samen grensoverschrijdende statistieken te produceren. Dat leverde in 2015 een eerste gezamenlijke statistische verkenning van de arbeidsmarkt in de grensregio op. Verder betekent de samenwerking een regelmatige uitwisseling van statistiekthema’s en werkmethoden via workshops. Uitwisseling van personeel maakt eveneens deel uit van de samenwerking. De wederzijdse werkbezoeken om kennis en ervaring uit te wisselen, worden ook in de toekomst voortgezet. Beide statistiekbureaus zullen op 28 april 2016  de  samenwerking  formaliseren in een samenwerkingsovereenkomst. Hans Josef Fischer (vijfde van links op de groepsfoto), de hoogste baas van IT.NRW, aan het woord over statistiek maken en samenwerking over de grenzen heen. 

Vakkennis op peil houden

IT.NRW is gezeteld in Düsseldorf. Er werken ongeveer 2.000 medewerkers. Fischer: ‘Iets meer dan de helft van hen houdt zich bezig met informatietechnologie, een kleine 600 is betrokken bij het maken van statistieken. Van de medewerkers die werkzaam zijn in de statistiek hebben er 60 een academische studie afgerond (Master), 150 een Bachelor of vergelijkbare kwalificatie. Alle medewerkers volgen voortdurend bijscholingsprogramma’s, waardoor hun vakkennis op peil blijft.’ IT.NRW werkt als statistiekbureau van de deelstaat Noordrijn-Westfalen nauw samen met het statistiekbureau van de Bondsrepubliek Duitsland, Destatis. Samen verrichten zij werkzaamheden voor de Europese statistiek en de statistieken voor Duitsland als geheel. De methodologie, de waarneming en verwerking van de uitkomsten is de eigen verantwoordelijkheid van IT.NRW. Dat geldt ook voor de publicatie  van de resultaten voor Noordrijn-Westfalen. 

Praktijkcode voor de statistiek

IT.NRW stelt meer dan 300 statistieken samen. De belangrijkste statistieken liggen op het terrein van de bevolking, de arbeidsmarkt, de verwerkende industrie, consumentenprijzen, publieke uitgaven en ontvangsten en de nationale rekeningen. Het bureau hanteert de ‘Code of Practice’ als uitgangspunt. Dit is de praktijkcode voor Europese statistiek die is gebaseerd op 15 beginselen, die betrekking hebben op de ontwikkeling, de productie en verspreiding van Europese statistieken. ‘Zowel de medewerkers van Destatis als van de statistiekbureaus van alle deelstaten in Duitsland zijn verplicht deze praktijkcode na te leven. De zogenaamde Peer Review (een vorm van toetsing waarbij de onafhankelijkheid en kwaliteit van de wijze waarop de statistiek tot stand is gekomen regulier beoordeeld wordt door een onafhankelijke commissie, redactie) is aanleiding voor kritische zelfreflectie’, aldus Fischer. 

Kwaliteitsmanagementsysteem

IT.NRW hanteert niet alleen de praktijkcode, maar maakt ook gebruik van kwaliteitsmanagementsystemen. ‘We zetten een kwaliteitsmanagementsysteem in op IT en zijn sinds 2008 op dat gebied gecertificeerd. Voor de statistiek bereiden we ons voor op een certificering in de zomer van 2016’, vertelt Fischer. ‘De  kwaliteitsmanagementsystemen helpen ons ons werk en onze processen continu te verbeteren. Het biedt zekerheid over onze werkwijze en vergemakkelijkt ook het inwerken van nieuwe medewerkers. Daarnaast geeft het opheldering over onze kwaliteitsbehoefte en aanwijzingen voor een efficiënte bedrijfsvoering. Voor ons zijn de kwaliteitsmanagementsystemen geen doel op zich, maar een hulpmiddel om het statistiekbureau als lerende organisatie voortdurend verder te ontwikkelen.’

Samenwerking

IT.NRW en CBS werken sinds kort samen op het gebied van grensoverschrijdende statistieken maken, maar al veel langer maakt IT.NRW gebruik van Blaise. Fischer: ‘Met dit IT-programma, dat is gemaakt door CBS, kunnen elektronische vragenlijsten door interviewers en respondenten worden ingevuld.’ Sinds 2015 hebben CBS en IT.NRW de samenwerking een verdere impuls gegeven door middel van een gezamenlijke studie naar de arbeidsmarkt in de grensregio van Nederland en Noordrijn-Westfalen. ‘Over de resultaten van deze studie hebben we tijdens een gezamenlijke persconferentie in augustus 2015 bericht. Sindsdien hebben twee werkbezoeken plaatsgevonden. Dat heeft onder andere geresulteerd in een samenwerkingsovereenkomst, die we op 28 april aanstaande ondertekenen, om de basis voor wederzijdse stages van onze medewerkers te leggen.’ Volgens Fischer kunnen CBS en IT.NRW veel van elkaar leren en bijvoorbeeld problemen waar beide organisaties tegen aanlopen samen oppakken. ‘Daarnaast kunnen we gezamenlijk interessante projecten doen op het terrein van grensoverschrijdende statistieken. Bij de ministeries van onze landen is behoefte aan deze cijfers.’

Meer over Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen

Noordrijn-Westfalen is een Duitse deelstaat die grenst aan Nederland. Met 17, 6 miljoen inwoners is het inwoneraantal iets groter dan dat van Nederland (17 miljoen). De grens met Nederland is 400 kilometer lang en loopt van Twente tot Zuid-Limburg. Economisch gezien is Noordrijn-Westfalen de sterkste deelstaat van Duitsland (21,7 procent van het totale BBP van Duitsland) en één van de belangrijkste businesscentra van de wereld. Van de top 50 bedrijven in Duitsland zijn er 19 gevestigd in Noordrijn-Westfalen. Het is ook een belangrijke vestigingsplaats voor meer dan 13.000 buitenlandse bedrijven.