Onderzoek naar bedrijfsopleidingen van belang voor werkgelegenheid

/ Auteur: Miriam van der Sangen
Op 21 januari a.s. verstuurt CBS aan 6.000 bedrijven in de particuliere sector de enquête Bedrijfsopleidingen. Doel van dit onderzoek is een beeld te krijgen van het opleidingsbeleid, de inhoud en de kosten van bedrijfsopleidingen. Het onderzoek wordt in alle landen van de Europese Unie eens in de vijf jaar uitgevoerd. De eerste resultaten worden eind van dit jaar verwacht. Diverse Nederlandse en Europese instanties zullen de uitkomsten gebruiken voor bepaling van hun beleid. 

Menselijk kapitaal

Bedrijven verbeteren hun concurrentiepositie door te investeren in ‘menselijk kapitaal’. Dit gebeurt  door middel van het opleiden van hun medewerkers. Voor de Nederlandse samenleving zijn deze investeringen van belang voor de werkgelegenheid en het stimuleren van de economische groei. Bedrijven spelen hiermee een belangrijke rol in het oplossen van onevenwichtigheden op de arbeidsmarkt. De enquête Bedrijfsopleidingen geeft inzicht in de huidige inspanningen van bedrijven op het gebied van scholing van werknemers. Daarnaast geeft het onderzoek inzicht in de toekomstige behoeften aan benodigde vaardigheden van nieuwe werknemers. 

Opleidingsbeleid

Om informatie over bedrijfsopleidingen te kunnen publiceren heeft CBS gegevens nodig over 2015. Projectleider Martine Mol: ‘De enquête start met enkele algemene vragen over het bedrijf. Vervolgens wordt gevraagd naar het opleidingsbeleid, de kenmerken, de kwaliteit van de gegeven opleidingen en de kosten. Tevens zijn enkele vragen opgenomen over eventuele leerbanen en stages binnen het bedrijf.’ De enquête bedrijfsopleidingen wordt elke vijf jaar gehouden en is sinds 2005 verplicht gesteld door de Europese Unie. Dat leverde vijf jaar geleden een respons op van 77 procent. CBS heeft voorafgaand aan het onderzoek een aantal bedrijven benaderd met het verzoek de vragenlijst te bekijken en onduidelijkheden eruit te halen. Hierdoor is de vragenlijst beter in te vullen.

De enquête Bedrijfsopleidingen geeft inzicht in de toekomstige behoeften aan benodigde vaardigheden van nieuwe werknemers

Resultaten

De uitkomsten van de enquête zijn niet alleen interessant voor het bedrijfsleven, maar ook voor de overheid. Die is er veel aan gelegen om de kennis en vaardigheden van de Nederlandse bevolking voldoende te ontwikkelen. Goed opgeleide personen zijn bij een eventueel ontslag gemakkelijker in staat om tijdig nieuw werk te vinden. De overheid stimuleert bij- en omscholing van werknemers door fiscale regelen aan te bieden, bijvoorbeeld subsidies en aftrekposten. In Europees verband zijn de uitkomsten van dit onderzoek van belang voor de Europese Commissie en Eurostat, het Europese statistiekbureau. Zo bepaalt de Europese Commissie, net als de Nederlandse overheid, beleid naar aanleiding van de uitkomsten.

Eerste resultaten

Naar verwachting worden de eerste resultaten eind 2016 gepubliceerd door CBS. In de eerste helft van 2017 verschijnen de definitieve resultaten op de website en op StatLine, de databank van CBS. Eurostat verwacht de resultaten van bedrijfsopleidingen in alle landen van de Europese Unie eind 2017 te publiceren.