CBS in dialoog met gebruikers van open data

/ Auteur: Masja de Ree
Alle 3.800 dataverzamelingen van CBS, met daarin 14 miljard cellen, zijn beschikbaar als ‘open data’. Onder meer onderzoekers en app-bouwers kunnen hier hun voordeel mee doen. Omdat CBS wil weten of het open data portaal aan hun wensen voldoet, organiseert het regelmatig gebruikersbijeenkomsten.   

Data voor iedereen

Via het open data portaal van CBS kan iedereen die dat wil onbeperkt beschikken over de grote hoeveelheid – volstrekt anonieme – data van CBS. Dit gebeurt zonder tussenkomst van personen, via een door CBS ontwikkelde interface (API, Application Programming Interface). Programma’s op de computer van de gebruiker kunnen hiermee direct met de database van CBS communiceren. Het open data portaal is er naast StatLine, de online database waarin alle CBS-tabellen staan.

Oceaan

Ruud Korff, redacteur van de StatLine-databank: ‘Je kunt de dataverzamelingen van CBS vergelijken met een oceaan met vissen. In StatLine gooi je een hengeltje uit en haal je een vis binnen. Bij open data gebruik je een sleepnet. Met de lading vis die dit oplevert, kun je vervolgens zelf aan de slag. Via het open data portaal kun je veel méér data tegelijkertijd ophalen, terwijl je niet afhankelijk bent van de tabelopbouw van StatLine. Je kunt de data daardoor ook eenvoudiger combineren met andere data.’

CBS heeft veel expertise opgebouwd bij de inrichting van zo’n open data portaal, de beveiliging van de gegevens en het ontwikkelen van een gebruikersinterface

LinkedIn

Om van gedachten te kunnen wisselen met de gebruikers van open data, zocht CBS contact via LinkedIn. De dialoog krijgt vorm tijdens gebruikersbijeenkomsten. Ron van Weel, die net als Korff redacteur is bij de StatLine-databank: ‘Wij willen weten wat mensen met onze data doen. Voldoet het portaal dat wij hebben ingericht aan de verwachtingen? Waar ondervinden gebruikers nog problemen?’ Onlangs vond de derde bijeenkomst plaats. ‘Deze keer hebben we extra aandacht besteed aan de nieuwe dataset over het MKB. Ook al deze data zijn als open data beschikbaar.’

Ervaringen

Gebruikers wisselen tijdens de bijeenkomsten ervaringen uit en maken hun wensen kenbaar. ‘Ten aanzien van de meest urgente vragen beslist onze stuurgroep Open Data in hoeverre wij daaraan tegemoet kunnen komen’, zegt Van Weel. Bij de laatste bijeenkomst is bijvoorbeeld gesproken over de aanpassingen die CBS zo nu en dan noodzakelijkerwijs verricht in de datasets. Korff: ‘Voor gebruikers is dat vervelend omdat hun programma dan kan vastlopen.’

Expert

De overheid heeft afgesproken al zijn openbare data als open data beschikbaar te stellen. CBS heeft veel expertise opgebouwd bij de inrichting van zo’n open data portaal, de beveiliging van de gegevens en het ontwikkelen van een gebruikersinterface. ‘Andere overheidsinstanties, bijvoorbeeld de ministeries van Economische Zaken en Volksgezondheid, Welzijn en Sport maken gebruik van onze kennis’, zegt Korff. ‘Het zou mooi zijn als op termijn alle overheidsdata op een eenduidige manier toegankelijk zouden zijn voor gebruikers van data.’