Beveiliging persoonsgegevens bij CBS op hoog niveau

/ Auteur: Miriam van der Sangen
Dinsdag 7 juli nam Directeur-Generaal van CBS, Tjark Tjin-a-Tsoi, het certificaat ‘Privacy-Audit-Proof’ voor de verwerking van privacygevoelige persoonsgegevens in ontvangst. Adri de Bruijn, partner bij PricewaterhouseCoopers (PwC), overhandigde het certificaat met de opmerking: ’CBS is een van de weinige overheidsorganisaties die een privacycertificaat hebben behaald. De snelheid waarmee dit auditresultaat is bereikt, is prijzenswaardig.’  CBS voldoet met dit certificaat aan de Wet bescherming persoonsgegevens (WBP). 

CBS verzamelt data, analyseert ze en presenteert de op cijfers gebaseerde feiten over vrijwel alle aspecten van de Nederlandse samenleving. ‘Als basis daarvoor worden vertrouwelijke en privacygevoelige gegevens gebruikt’, aldus functionaris gegevensbescherming Max Booleman. ‘Dat zijn gegevens over individuele personen, bedrijven en instellingen. In de uitkomsten zijn die individuele gegevens niet meer terug te vinden; daar wordt zorgvuldig voor gewaakt. Maar ook bij het verzamelen en verwerken van al die gegevens moet de bescherming van de privacy en de geheimhouding van individuele gegevens zijn gewaarborgd.’  

Privacybescherming en beveiliging persoonsgegevens hebben altijd hoog op de agenda van CBS gestaan

Douwe Kuurstra is hoofd kwaliteitszorg en auditing bij CBS. Hij geeft aan dat privacybescherming en beveiliging van persoonsgegevens altijd hoog op de agenda van CBS hebben gestaan. ‘Maar in het kader van transparantie en een kwaliteitsimpuls leek het ons belangrijk dit extern te laten toetsen.’  Na een uitgebreide audit op basis van de normen van het College bescherming persoonsgegevens (CBP) stelde PwC vast dat CBS zeer zorgvuldig omgaat met persoonsgegevens.

Kuurstra: ‘De scope van het onderzoek betrof het Stelsel van Sociaal statistische bestanden, één van de belangrijkste onderdelen van CBS. Deze bestanden bevatten heel veel persoonsgegevens en worden bijvoorbeeld gebruikt voor de samenstelling van de Nederlandse volkstelling. De komende jaren worden ook andere onderdelen van CBS doorgelicht, denk aan het Algemeen Bedrijven Register of dataverzameling. De manier  van werken bij het verzamelen, analyseren en presenteren van de op cijfers gebaseerde feiten en de technieken die daarbij worden gebruikt, veranderen onophoudelijk. We doen er alles aan om de privacybescherming en de beveiliging van gegevens ook in de toekomst op orde te houden.’