Onderwijsincijfers.nl bundelt feiten en cijfers over onderwijs

/ Auteur: Masja de Ree
Onderwijsincijfers.nl biedt onderzoekers, beleidsmakers, journalisten en andere geïnteresseerden op één plaats alle feiten en cijfers over het onderwijs in Nederland. De nieuwe website bevat in totaal zo’n 115 kengetallen en ruim 400 grafieken en interactieve kaarten over het basisonderwijs, voortgezet onderwijs, mbo, hbo en wetenschappelijk onderwijs. Onderwijs.nl is altijd up-to-date met de laatst gepubliceerde cijfers. 

Presenteerblaadje

Heeft u een vraag over onderwijs? Het antwoord ligt op een presenteerblaadje bij Onderwijsincijfers.nl. Met deze website bundelen CBS, het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW) en de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) sinds april van dit jaar hun krachten. Onderwijsdeskundige Mark Zuiderwijk van CBS: ‘We werken al lange tijd samen. Zowel CBS als DUO maken cijfers over onderwijs, die het ministerie gebruikt voor het beleid en publicaties. De gezamenlijke website maakt onze samenwerking nog efficiënter en zorgt ervoor dat geïnteresseerden alle cijfers op één plek kunnen vinden.’ De papieren publicaties over onderwijscijfers van CBS en het ministerie van OCW komen hiermee te vervallen.

Hoeveel diploma’s werden vorig jaar uitgereikt? Wat is het niveau van het onderwijs?

Informatie verrijken

Op Onderwijsincijfers.nl worden bestaande cijfers van CBS en DUO gepubliceerd. Zuiderwijk: ‘Onze data vullen elkaar aan. DUO produceert cijfers met het oog op de bekostiging van het onderwijs, bijvoorbeeld over leerlingaantallen. CBS verrijkt die gegevens, bijvoorbeeld door aan de cijfers over het aantal leerlingen gegevens te koppelen over waar die leerlingen terecht komen. Welke banen krijgen zij later?’ Centraal staan de kengetallen over het onderwijs: hoeveel diploma’s werden vorig jaar uitgereikt, hoeveel geld besteden we aan het voortgezet onderwijs, wat is het niveau van het onderwijs en welk percentage leerlingen maakt de opleiding niet af? Daarnaast bevat de website ook uitgebreide thema-analyses. Dat zijn artikelen met analyses van datasets van CBS, OCW en DUO, bijvoorbeeld over doorstroming van MBO’ers naar de arbeidsmarkt. Alle informatie is ‘beleidsneutraal’ en bevat geen waardeoordelen. ‘Dat is voor CBS een belangrijke voorwaarde’, aldus Zuiderwijk.

Maatwerk

De website wordt in de komende tijd verder uitgebreid. Er komt bijvoorbeeld een wegwijzer voor onderzoekers. Die geeft aan bij welke organisatie ze terecht kunnen als ze specifieke gegevens zoeken. ‘CBS kan ook maatwerk leveren, bijvoorbeeld als wetenschappers gegevens nodig hebben voor een bepaald onderzoek.’ Ook de grafiekenmodule wordt de komende tijd verbeterd. Gebruikers kunnen de grafieken dan zelf naar behoefte samenstellen en aanpassen. Bovendien komt er een scherm met metadata over de grafieken: informatie over de bronbestanden, definities en de verschijningsdatum van nieuwe data.

Nederland telt 642 scholen voor voortgezet onderwijs. Op het HBO zitten 445 900 studenten. Daarvan is 51,4 procent vrouw. Van elke honderd leerlingen die op de basisschool beginnen, halen er uiteindelijk 13 een master. Van de studenten die het HBO na het schooljaar 2011/2012 verlieten, had meer dan drie kwart op 1 oktober 2012 een baan. En in Nederland is 40,2 procent van de beroepsbevolking middelbaar opgeleid.