Caribisch NL; inkomen tot ijkpunt voor sociaal minimum

Caribisch NL; inkomen tot ijkpunt voor sociaal minimum

Inkomensgrens CN Caribisch Nederland Perioden Particuliere huishoudens (aantal) Particuliere huishoudens relatief (%)
Inkomen tot 50% ijkpunt sociaal minimum Caribisch Nederland 2020* 1.100 11
Inkomen tot 50% ijkpunt sociaal minimum Bonaire 2020* 950 12
Inkomen tot 50% ijkpunt sociaal minimum Sint Eustatius 2020* 150 12
Inkomen tot 50% ijkpunt sociaal minimum Saba 2020* 50 6
Inkomen tot 75% ijkpunt sociaal minimum Caribisch Nederland 2020* 1.850 18
Inkomen tot 75% ijkpunt sociaal minimum Bonaire 2020* 1.500 19
Inkomen tot 75% ijkpunt sociaal minimum Sint Eustatius 2020* 250 20
Inkomen tot 75% ijkpunt sociaal minimum Saba 2020* 100 11
Inkomen tot 90% ijkpunt sociaal minimum Caribisch Nederland 2020* 2.500 25
Inkomen tot 90% ijkpunt sociaal minimum Bonaire 2020* 2.000 25
Inkomen tot 90% ijkpunt sociaal minimum Sint Eustatius 2020* 350 29
Inkomen tot 90% ijkpunt sociaal minimum Saba 2020* 150 19
Inkomen tot 100% ijkpunt sociaal minimum Caribisch Nederland 2020* 2.850 29
Inkomen tot 100% ijkpunt sociaal minimum Bonaire 2020* 2.300 29
Inkomen tot 100% ijkpunt sociaal minimum Sint Eustatius 2020* 400 33
Inkomen tot 100% ijkpunt sociaal minimum Saba 2020* 150 23
Inkomen tot 110% ijkpunt sociaal minimum Caribisch Nederland 2020* 3.400 34
Inkomen tot 110% ijkpunt sociaal minimum Bonaire 2020* 2.750 34
Inkomen tot 110% ijkpunt sociaal minimum Sint Eustatius 2020* 450 39
Inkomen tot 110% ijkpunt sociaal minimum Saba 2020* 200 29
Inkomen tot 125% ijkpunt sociaal minimum Caribisch Nederland 2020* 4.100 41
Inkomen tot 125% ijkpunt sociaal minimum Bonaire 2020* 3.300 41
Inkomen tot 125% ijkpunt sociaal minimum Sint Eustatius 2020* 550 45
Inkomen tot 125% ijkpunt sociaal minimum Saba 2020* 250 34
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over (personen in) particuliere huishoudens met een besteedbaar huishoudensinkomen tot aan het ijkpunt voor het sociaal minimum in Caribisch Nederland; de eilanden Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Dit ijkpunt is door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) voor een aantal huishoudenstypen vastgesteld. Voor zowel de huishoudens, personen als minderjarige kinderen worden de gegevens in absolute aantallen en in procenten (ten opzichte van de populatie waarvoor een ijkpunt vastgesteld is) weergegeven. Ook wordt er gedifferentieerd naar verschillende niveaus ten opzichte van het ijkpunt voor het sociaal minimum.

Populatie:
De onderzoekspopulatie bestaat uit de bevolking in particuliere huishoudens met een waargenomen inkomen. Peildatum is 31 december van het verslagjaar.

Gegevens beschikbaar vanaf:
2018.

Status van de cijfers:
De cijfers over 2018 en 2019 zijn definitief. De cijfers over 2020 zijn voorlopig.

Wijzigingen 30 juni 2022:
Geen, deze tabel is nieuw.
De ijkpunt bedragen die de basis vormen voor deze tabel zijn opnieuw vastgesteld. Hierdoor wijken de cijfers in deze tabel af van eerder gepubliceerde cijfers (zie relevante tabellen).

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Nieuwe cijfers worden in september 2023 verwacht.

Toelichting onderwerpen

Particuliere huishoudens
Aantal particuliere huishoudens per 31 december van het verslagjaar, met inkomen.
Een particulier huishouden bestaat uit één of meer personen die samen een woonruimte bewonen en zichzelf niet-bedrijfsmatig voorzien van de dagelijkse behoeften.
Particuliere huishoudens relatief
Het aantal huishoudens als percentage van de totale populatie huishoudens waarvoor een ijkpunt voor het sociaal minimum gedefinieerd is.