Arbeidsdeelname; kerncijfers seizoengecorrigeerd

Arbeidsdeelname; kerncijfers seizoengecorrigeerd

Seizoen- en werkdagcorrectie Perioden Beroepsbevolking Werkzame beroepsbevolking Wil meer uren werken, beschikbaar (x 1 000) Beroepsbevolking werkloze beroepsbevolking Werkloze beroepsbevolking (x 1 000) Niet-beroepsbevolking Niet-beroepsbevolking (x 1 000) Niet-beroepsbevolking Beschikbaar, niet gezocht (x 1 000) Niet-beroepsbevolking Gezocht, niet beschikbaar (x 1 000)
Seizoengecorrigeerde cijfers 2019 1e kwartaal 593 424 3.482 213 145
Seizoengecorrigeerde cijfers 2019 2e kwartaal 578 414 3.486 223 147
Seizoengecorrigeerde cijfers 2019 3e kwartaal 577 429 3.474 209 143
Seizoengecorrigeerde cijfers 2019 4e kwartaal 570 425 3.459 207 145
Seizoengecorrigeerde cijfers 2020 1e kwartaal 550 387 3.474 218 144
Seizoengecorrigeerde cijfers 2020 2e kwartaal 661 460 3.580 314 119
Seizoengecorrigeerde cijfers 2020 3e kwartaal 635 528 3.502 242 106
Seizoengecorrigeerde cijfers 2020 4e kwartaal 629 490 3.492 244 114
Seizoengecorrigeerde cijfers 2021 1e kwartaal 618 445 3.531 276 112
Seizoengecorrigeerde cijfers 2021 2e kwartaal 593 416 3.521 249 114
Seizoengecorrigeerde cijfers 2021 3e kwartaal 520 399 3.445 220 112
Seizoengecorrigeerde cijfers 2021 4e kwartaal 510 370 3.435 209 116
Seizoengecorrigeerde cijfers 2022 1e kwartaal 491 338 3.389 182 119
Seizoengecorrigeerde cijfers 2022 2e kwartaal 494 327 3.345 185 114
Seizoengecorrigeerde cijfers 2022 3e kwartaal 521 372 3.309 188 107
Seizoengecorrigeerde cijfers 2022 4e kwartaal 527 359 3.277 198 107
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat kwartaal- en jaarcijfers over de arbeidsdeelname in Nederland. De bevolking van 15 tot 75 jaar (exclusief de institutionele bevolking) wordt ingedeeld in de werkzame, werkloze en de niet-beroepsbevolking. De werkzame beroepsbevolking wordt verder ingedeeld op basis van de positie in de werkkring en arbeidsduur. De werkloze beroepsbevolking wordt ingedeeld naar werkloosheidsduur en de niet-beroepsbevolking naar binding met de arbeidsmarkt. Voor verschillende indelingen is een uitsplitsing naar onderwijsniveau beschikbaar.
Vanaf 15 februari 2022 publiceert het CBS kwartaal- en jaarcijfers over kenmerken van de beroepsbevolking op basis van een nieuwe meetmethode. Voor de onderwerpen in deze tabel zijn seizoengecorrigeerde kwartaalcijfers samengesteld die ook zijn herberekend vanaf 2013 op het niveau van de nieuwe methode.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2013

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 15 mei 2024:
De cijfers over het 1e kwartaal 2024 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Nieuwe cijfers worden gepubliceerd op 12 augustus 2024.

Toelichting onderwerpen

Beroepsbevolking
Personen:
- die betaald werk hebben (werkzame beroepsbevolking), of
- die geen betaald werk hebben, recent naar betaald werk hebben gezocht en daarvoor direct beschikbaar zijn (werkloze beroepsbevolking).

Deze definitie heeft betrekking op personen die in Nederland wonen (exclusief de institutionele bevolking). De gegevens worden meestal gepresenteerd voor de bevolking van 15 tot 75 jaar. Bij betaald werk gaat het om werkzaamheden ongeacht de arbeidsduur.
Werkzame beroepsbevolking
Personen die betaald werk hebben.

Deze definitie heeft betrekking op personen die in Nederland wonen (exclusief de institutionele bevolking). De gegevens worden meestal gepresenteerd voor de bevolking van 15 tot 75 jaar. Bij betaald werk gaat het om werkzaamheden ongeacht de arbeidsduur.
Wil meer uren werken, beschikbaar
Deze groep bestaat uit mensen die deeltijd werken in hun eerste werkkring, meer uren willen gaan werken en hiervoor direct beschikbaar zijn.
De vergelijkbare term die door Eurostat wordt gebruikt is underemployed.
werkloze beroepsbevolking
Werkloze beroepsbevolking
Personen zonder betaald werk, die recent naar werk hebben gezocht en daarvoor direct beschikbaar zijn.

Deze definitie heeft betrekking op personen die in Nederland wonen (exclusief de institutionele bevolking). De gegevens worden meestal gepresenteerd voor de bevolking van 15 tot 75 jaar. Bij betaald werk gaat het om werkzaamheden ongeacht de arbeidsduur.
Niet-beroepsbevolking
Niet-beroepsbevolking
Personen zonder betaald werk die niet recent naar werk hebben gezocht of daarvoor niet direct beschikbaar zijn.

Deze definitie heeft betrekking op personen die in Nederland wonen (exclusief de institutionele bevolking). De gegevens worden meestal gepresenteerd voor de bevolking van 15 tot 75 jaar. Bij betaald werk gaat het om werkzaamheden ongeacht de arbeidsduur.
Beschikbaar, niet gezocht
Gezocht, niet beschikbaar