Regionale prognose 2023-2050; bevolking, intervallen, regio-indeling 2021

Regionale prognose 2023-2050; bevolking, intervallen, regio-indeling 2021

Regio-indeling 2021 Prognose(-interval) Leeftijd Perioden Totale bevolking (x 1 000)
Venlo Prognose Totaal 2050 100,6
Venlo Prognose 0 tot 20 jaar 2050 22,2
Venlo Prognose 20 tot 65 jaar 2050 54,3
Venlo Prognose 65 jaar of ouder 2050 24,1
Venlo Ondergrens 67%-prognose-interval Totaal 2050 93,6
Venlo Ondergrens 67%-prognose-interval 0 tot 20 jaar 2050 19,4
Venlo Ondergrens 67%-prognose-interval 20 tot 65 jaar 2050 50,2
Venlo Ondergrens 67%-prognose-interval 65 jaar of ouder 2050 22,4
Venlo Bovengrens 67%-prognose-interval Totaal 2050 108,1
Venlo Bovengrens 67%-prognose-interval 0 tot 20 jaar 2050 25,4
Venlo Bovengrens 67%-prognose-interval 20 tot 65 jaar 2050 58,7
Venlo Bovengrens 67%-prognose-interval 65 jaar of ouder 2050 25,9
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over de toekomstige omvang (uitgesplitst naar leeftijd) van de bevolking van Nederland per regio. In de tabel zijn ook prognose-intervallen opgenomen.

In deze nieuwe tabel is de voorgaande prognose bijgesteld op basis van de meest recente inzichten. De periode waarvoor de prognose is bepaald, loopt nu van 2022 tot 2050. De cijfers zijn gebaseerd op de regionale indeling van 2021.

Gegevens beschikbaar vanaf: (prognoseperiode) 2023

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn berekende prognosecijfers.

Wijzigingen per 6 juli 2022:
Geen, dit is een nieuwe tabel waarin de voorgaande prognose is bijgesteld op basis van de inmiddels beschikbaar gekomen waarnemingen. De prognoseperiode loopt nu van 2022 tot 2050.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In 2025 worden de nieuwe prognosecijfers over bevolking naar regio in een nieuwe tabel gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Totale bevolking
Bevolking in Nederland, 1 januari.

Bevolking
De bewoners van een bepaald gebied.
In de CBS-bevolkingsaantallen zijn uitsluitend personen begrepen die zijn opgenomen in het bevolkingsregister van een Nederlandse gemeente. In principe wordt iedereen die voor onbepaalde tijd in Nederland woont, opgenomen in het bevolkingsregister van de woongemeente. Personen die tot de bevolking van Nederland behoren, maar voor wie geen vaste woonplaats valt aan te wijzen, zijn opgenomen in het bevolkingsregister van de gemeente 's-Gravenhage. In de bevolkingsregisters zijn niet opgenomen de in Nederland wonende personen waarvoor uitzonderingsregels gelden met betrekking tot opneming in de bevolkingsregisters (bijvoorbeeld diplomaten en NAVO militairen) en personen die niet legaal in Nederland verblijven.