Prognose huishoudens naar type; leeftijd, burgerlijke staat, 2022-2070

Prognose huishoudens naar type; leeftijd, burgerlijke staat, 2022-2070

Leeftijd referentiepersoon Burgerlijke staat referentiepersoon Samenstelling van het huishouden Perioden Particuliere huishoudens (aantal)
Totaal Totaal burgerlijke staat Particulier huishouden 2022 8.120.744
Totaal Totaal burgerlijke staat Particulier huishouden 2030 8.658.795
Totaal Totaal burgerlijke staat Particulier huishouden 2040 9.025.927
Totaal Totaal burgerlijke staat Particulier huishouden 2050 9.254.327
Totaal Totaal burgerlijke staat Particulier huishouden 2060 9.498.655
Totaal Totaal burgerlijke staat Particulier huishouden 2070 9.782.218
Totaal Totaal burgerlijke staat Eenpersoonshuishouden 2022 3.149.006
Totaal Totaal burgerlijke staat Eenpersoonshuishouden 2030 3.467.330
Totaal Totaal burgerlijke staat Eenpersoonshuishouden 2040 3.723.960
Totaal Totaal burgerlijke staat Eenpersoonshuishouden 2050 3.894.698
Totaal Totaal burgerlijke staat Eenpersoonshuishouden 2060 4.041.115
Totaal Totaal burgerlijke staat Eenpersoonshuishouden 2070 4.155.306
Totaal Totaal burgerlijke staat Paar 2022 4.327.730
Totaal Totaal burgerlijke staat Paar 2030 4.506.231
Totaal Totaal burgerlijke staat Paar 2040 4.569.505
Totaal Totaal burgerlijke staat Paar 2050 4.580.148
Totaal Totaal burgerlijke staat Paar 2060 4.672.052
Totaal Totaal burgerlijke staat Paar 2070 4.833.539
Totaal Totaal burgerlijke staat Eenouderhuishouden 2022 602.669
Totaal Totaal burgerlijke staat Eenouderhuishouden 2030 641.226
Totaal Totaal burgerlijke staat Eenouderhuishouden 2040 687.824
Totaal Totaal burgerlijke staat Eenouderhuishouden 2050 733.805
Totaal Totaal burgerlijke staat Eenouderhuishouden 2060 737.133
Totaal Totaal burgerlijke staat Eenouderhuishouden 2070 743.817
Totaal Totaal burgerlijke staat Overig huishouden 2022 41.339
Totaal Totaal burgerlijke staat Overig huishouden 2030 44.008
Totaal Totaal burgerlijke staat Overig huishouden 2040 44.638
Totaal Totaal burgerlijke staat Overig huishouden 2050 45.676
Totaal Totaal burgerlijke staat Overig huishouden 2060 48.355
Totaal Totaal burgerlijke staat Overig huishouden 2070 49.556
Totaal Ongehuwd Particulier huishouden 2022 2.874.878
Totaal Ongehuwd Particulier huishouden 2030 3.323.887
Totaal Ongehuwd Particulier huishouden 2040 3.729.902
Totaal Ongehuwd Particulier huishouden 2050 4.106.540
Totaal Ongehuwd Particulier huishouden 2060 4.480.496
Totaal Ongehuwd Particulier huishouden 2070 4.736.037
Totaal Ongehuwd Eenpersoonshuishouden 2022 1.736.995
Totaal Ongehuwd Eenpersoonshuishouden 2030 1.973.205
Totaal Ongehuwd Eenpersoonshuishouden 2040 2.190.729
Totaal Ongehuwd Eenpersoonshuishouden 2050 2.426.747
Totaal Ongehuwd Eenpersoonshuishouden 2060 2.676.780
Totaal Ongehuwd Eenpersoonshuishouden 2070 2.852.151
Totaal Ongehuwd Paar 2022 886.688
Totaal Ongehuwd Paar 2030 1.054.279
Totaal Ongehuwd Paar 2040 1.199.498
Totaal Ongehuwd Paar 2050 1.311.969
Totaal Ongehuwd Paar 2060 1.426.642
Totaal Ongehuwd Paar 2070 1.497.106
Totaal Ongehuwd Eenouderhuishouden 2022 214.621
Totaal Ongehuwd Eenouderhuishouden 2030 256.637
Totaal Ongehuwd Eenouderhuishouden 2040 298.750
Totaal Ongehuwd Eenouderhuishouden 2050 325.470
Totaal Ongehuwd Eenouderhuishouden 2060 331.960
Totaal Ongehuwd Eenouderhuishouden 2070 340.484
Totaal Ongehuwd Overig huishouden 2022 36.574
Totaal Ongehuwd Overig huishouden 2030 39.766
Totaal Ongehuwd Overig huishouden 2040 40.925
Totaal Ongehuwd Overig huishouden 2050 42.354
Totaal Ongehuwd Overig huishouden 2060 45.114
Totaal Ongehuwd Overig huishouden 2070 46.296
Totaal Gehuwd Particulier huishouden 2022 3.351.161
Totaal Gehuwd Particulier huishouden 2030 3.336.351
Totaal Gehuwd Particulier huishouden 2040 3.251.309
Totaal Gehuwd Particulier huishouden 2050 3.155.403
Totaal Gehuwd Particulier huishouden 2060 3.135.310
Totaal Gehuwd Particulier huishouden 2070 3.227.529
Totaal Gehuwd Eenpersoonshuishouden 2022 82.095
Totaal Gehuwd Eenpersoonshuishouden 2030 77.781
Totaal Gehuwd Eenpersoonshuishouden 2040 76.277
Totaal Gehuwd Eenpersoonshuishouden 2050 74.727
Totaal Gehuwd Eenpersoonshuishouden 2060 72.468
Totaal Gehuwd Eenpersoonshuishouden 2070 74.302
Totaal Gehuwd Paar 2022 3.237.449
Totaal Gehuwd Paar 2030 3.228.944
Totaal Gehuwd Paar 2040 3.145.076
Totaal Gehuwd Paar 2050 3.049.280
Totaal Gehuwd Paar 2060 3.031.045
Totaal Gehuwd Paar 2070 3.120.353
Totaal Gehuwd Eenouderhuishouden 2022 30.650
Totaal Gehuwd Eenouderhuishouden 2030 28.801
Totaal Gehuwd Eenouderhuishouden 2040 29.179
Totaal Gehuwd Eenouderhuishouden 2050 30.634
Totaal Gehuwd Eenouderhuishouden 2060 31.012
Totaal Gehuwd Eenouderhuishouden 2070 32.064
Totaal Gehuwd Overig huishouden 2022 967
Totaal Gehuwd Overig huishouden 2030 825
Totaal Gehuwd Overig huishouden 2040 777
Totaal Gehuwd Overig huishouden 2050 762
Totaal Gehuwd Overig huishouden 2060 785
Totaal Gehuwd Overig huishouden 2070 810
Totaal Verweduwd Particulier huishouden 2022 746.087
Totaal Verweduwd Particulier huishouden 2030 761.141
Totaal Verweduwd Particulier huishouden 2040 749.762
Totaal Verweduwd Particulier huishouden 2050 685.528
Totaal Verweduwd Particulier huishouden 2060 587.928
Totaal Verweduwd Particulier huishouden 2070 501.881
Totaal Verweduwd Eenpersoonshuishouden 2022 657.099
Totaal Verweduwd Eenpersoonshuishouden 2030 674.248
Totaal Verweduwd Eenpersoonshuishouden 2040 669.548
Totaal Verweduwd Eenpersoonshuishouden 2050 612.168
Totaal Verweduwd Eenpersoonshuishouden 2060 522.955
Totaal Verweduwd Eenpersoonshuishouden 2070 444.900
Totaal Verweduwd Paar 2022 19.072
Totaal Verweduwd Paar 2030 18.908
Totaal Verweduwd Paar 2040 15.774
Totaal Verweduwd Paar 2050 11.989
Totaal Verweduwd Paar 2060 9.078
Totaal Verweduwd Paar 2070 7.247
Totaal Verweduwd Eenouderhuishouden 2022 69.371
Totaal Verweduwd Eenouderhuishouden 2030 67.450
Totaal Verweduwd Eenouderhuishouden 2040 64.032
Totaal Verweduwd Eenouderhuishouden 2050 61.117
Totaal Verweduwd Eenouderhuishouden 2060 55.733
Totaal Verweduwd Eenouderhuishouden 2070 49.628
Totaal Verweduwd Overig huishouden 2022 545
Totaal Verweduwd Overig huishouden 2030 535
Totaal Verweduwd Overig huishouden 2040 408
Totaal Verweduwd Overig huishouden 2050 254
Totaal Verweduwd Overig huishouden 2060 162
Totaal Verweduwd Overig huishouden 2070 106
Totaal Gescheiden Particulier huishouden 2022 1.148.618
Totaal Gescheiden Particulier huishouden 2030 1.237.416
Totaal Gescheiden Particulier huishouden 2040 1.294.954
Totaal Gescheiden Particulier huishouden 2050 1.306.856
Totaal Gescheiden Particulier huishouden 2060 1.294.921
Totaal Gescheiden Particulier huishouden 2070 1.316.771
Totaal Gescheiden Eenpersoonshuishouden 2022 672.817
Totaal Gescheiden Eenpersoonshuishouden 2030 742.096
Totaal Gescheiden Eenpersoonshuishouden 2040 787.406
Totaal Gescheiden Eenpersoonshuishouden 2050 781.056
Totaal Gescheiden Eenpersoonshuishouden 2060 768.912
Totaal Gescheiden Eenpersoonshuishouden 2070 783.953
Totaal Gescheiden Paar 2022 184.521
Totaal Gescheiden Paar 2030 204.100
Totaal Gescheiden Paar 2040 209.157
Totaal Gescheiden Paar 2050 206.910
Totaal Gescheiden Paar 2060 205.287
Totaal Gescheiden Paar 2070 208.833
Totaal Gescheiden Eenouderhuishouden 2022 288.027
Totaal Gescheiden Eenouderhuishouden 2030 288.338
Totaal Gescheiden Eenouderhuishouden 2040 295.863
Totaal Gescheiden Eenouderhuishouden 2050 316.584
Totaal Gescheiden Eenouderhuishouden 2060 318.428
Totaal Gescheiden Eenouderhuishouden 2070 321.641
Totaal Gescheiden Overig huishouden 2022 3.253
Totaal Gescheiden Overig huishouden 2030 2.882
Totaal Gescheiden Overig huishouden 2040 2.528
Totaal Gescheiden Overig huishouden 2050 2.306
Totaal Gescheiden Overig huishouden 2060 2.294
Totaal Gescheiden Overig huishouden 2070 2.344
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over de prognose van particuliere huishoudens in Nederland naar samenstelling van het huishouden en leeftijd en burgerlijke staat van de referentiepersoon. De cijfers hebben betrekking op de situatie per 1 januari.

Gegevens beschikbaar: 2022-2070

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn berekende prognosecijfers.

Wijzigingen per 16 december 2021:
Geen, dit is een nieuwe tabel waarin de voorgaande prognose is bijgesteld op basis van de inmiddels beschikbaar gekomen waarnemingen. De prognoseperiode loopt nu van 2022 tot 2070.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De verschijningsfrequentie van deze tabel is eenmalig. In december 2024 wordt de nieuwe huishoudensprognosetabel gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Particuliere huishoudens
Particulier huishouden
Eén of meer personen die samen een woonruimte bewonen en zichzelf daar niet-bedrijfsmatig voorzien in de dagelijkse levensbehoeften.