Fysieke arbeidsbelasting werknemers; beroep

Fysieke arbeidsbelasting werknemers; beroep

Beroep Marges Perioden Gevaarlijk werk en gevaarlijke stoffen Gevaarlijke stoffen (vanaf 2022) Werkt met of dichtbij ongezonde stoffen (%)
Totaal Waarde 2023 6,1
Totaal Ondergrens 95%-interval 2023 5,9
Totaal Bovengrens 95%-interval 2023 6,4
Beroepsniveau 1 (ISCO 2008) Waarde 2023 9,4
Beroepsniveau 1 (ISCO 2008) Ondergrens 95%-interval 2023 8,4
Beroepsniveau 1 (ISCO 2008) Bovengrens 95%-interval 2023 10,5
Beroepsniveau 2 (ISCO 2008) Waarde 2023 8,2
Beroepsniveau 2 (ISCO 2008) Ondergrens 95%-interval 2023 7,8
Beroepsniveau 2 (ISCO 2008) Bovengrens 95%-interval 2023 8,6
Beroepsniveau 3 (ISCO 2008) Waarde 2023 7,3
Beroepsniveau 3 (ISCO 2008) Ondergrens 95%-interval 2023 6,8
Beroepsniveau 3 (ISCO 2008) Bovengrens 95%-interval 2023 7,8
Beroepsniveau 4 (ISCO 2008) Waarde 2023 2,9
Beroepsniveau 4 (ISCO 2008) Ondergrens 95%-interval 2023 2,6
Beroepsniveau 4 (ISCO 2008) Bovengrens 95%-interval 2023 3,1
Beroepsniveau onbekend (ISCO 2008) Waarde 2023 12,8
Beroepsniveau onbekend (ISCO 2008) Ondergrens 95%-interval 2023 8,4
Beroepsniveau onbekend (ISCO 2008) Bovengrens 95%-interval 2023 19,0
01 Pedagogische beroepen Waarde 2023 1,7
01 Pedagogische beroepen Ondergrens 95%-interval 2023 1,3
01 Pedagogische beroepen Bovengrens 95%-interval 2023 2,1
011 Docenten Waarde 2023 1,4
011 Docenten Ondergrens 95%-interval 2023 1,0
011 Docenten Bovengrens 95%-interval 2023 1,8
0111 Docenten hoger onderwijs en hoog... Waarde 2023 2,3
0111 Docenten hoger onderwijs en hoog... Ondergrens 95%-interval 2023 1,2
0111 Docenten hoger onderwijs en hoog... Bovengrens 95%-interval 2023 4,5
0112 Docenten beroepsgerichte vakken ... Waarde 2023 4,5
0112 Docenten beroepsgerichte vakken ... Ondergrens 95%-interval 2023 2,6
0112 Docenten beroepsgerichte vakken ... Bovengrens 95%-interval 2023 7,9
0113 Docenten algemene vakken secunda... Waarde 2023 1,4
0113 Docenten algemene vakken secunda... Ondergrens 95%-interval 2023 0,9
0113 Docenten algemene vakken secunda... Bovengrens 95%-interval 2023 2,2
0114 Leerkrachten basisonderwijs Waarde 2023 0,5
0114 Leerkrachten basisonderwijs Ondergrens 95%-interval 2023 0,3
0114 Leerkrachten basisonderwijs Bovengrens 95%-interval 2023 0,9
0115 Onderwijskundigen en overige doc... Waarde 2023 0,7
0115 Onderwijskundigen en overige doc... Ondergrens 95%-interval 2023 0,2
0115 Onderwijskundigen en overige doc... Bovengrens 95%-interval 2023 2,3
012 Sportinstructeurs Waarde 2023 7,7
012 Sportinstructeurs Ondergrens 95%-interval 2023 4,6
012 Sportinstructeurs Bovengrens 95%-interval 2023 12,8
013 Leidsters kinderopvang en onderwi. Waarde 2023 1,3
013 Leidsters kinderopvang en onderwi. Ondergrens 95%-interval 2023 0,8
013 Leidsters kinderopvang en onderwi. Bovengrens 95%-interval 2023 2,1
0131 Leidsters kinderopvang en onderw... Waarde 2023 1,3
0131 Leidsters kinderopvang en onderw... Ondergrens 95%-interval 2023 0,8
0131 Leidsters kinderopvang en onderw... Bovengrens 95%-interval 2023 2,1
02 Creatieve en taalkundige beroepen Waarde 2023 1,5
02 Creatieve en taalkundige beroepen Ondergrens 95%-interval 2023 0,8
02 Creatieve en taalkundige beroepen Bovengrens 95%-interval 2023 2,9
021 Auteurs en kunstenaars Waarde 2023 1,7
021 Auteurs en kunstenaars Ondergrens 95%-interval 2023 0,7
021 Auteurs en kunstenaars Bovengrens 95%-interval 2023 4,1
022 Vakspecialisten op artistiek en c. Waarde 2023 1,3
022 Vakspecialisten op artistiek en c. Ondergrens 95%-interval 2023 0,5
022 Vakspecialisten op artistiek en c. Bovengrens 95%-interval 2023 3,6
03 Commerciële beroepen Waarde 2023 2,0
03 Commerciële beroepen Ondergrens 95%-interval 2023 1,6
03 Commerciële beroepen Bovengrens 95%-interval 2023 2,4
031 Adviseurs marketing, public relat. Waarde 2023 1,1
031 Adviseurs marketing, public relat. Ondergrens 95%-interval 2023 0,7
031 Adviseurs marketing, public relat. Bovengrens 95%-interval 2023 1,9
0311 Adviseurs marketing, public rela... Waarde 2023 1,1
0311 Adviseurs marketing, public rela... Ondergrens 95%-interval 2023 0,7
0311 Adviseurs marketing, public rela... Bovengrens 95%-interval 2023 1,9
032 Vertegenwoordigers en inkopers Waarde 2023 1,4
032 Vertegenwoordigers en inkopers Ondergrens 95%-interval 2023 0,8
032 Vertegenwoordigers en inkopers Bovengrens 95%-interval 2023 2,4
0321 Vertegenwoordigers en inkopers Waarde 2023 1,4
0321 Vertegenwoordigers en inkopers Ondergrens 95%-interval 2023 0,8
0321 Vertegenwoordigers en inkopers Bovengrens 95%-interval 2023 2,4
033 Verkopers Waarde 2023 2,6
033 Verkopers Ondergrens 95%-interval 2023 2,1
033 Verkopers Bovengrens 95%-interval 2023 3,3
0331 Winkeliers en teamleiders detail... Waarde 2023 2,1
0331 Winkeliers en teamleiders detail... Ondergrens 95%-interval 2023 1,0
0331 Winkeliers en teamleiders detail... Bovengrens 95%-interval 2023 4,1
0332 Verkoopmedewerkers detailhandel Waarde 2023 3,1
0332 Verkoopmedewerkers detailhandel Ondergrens 95%-interval 2023 2,3
0332 Verkoopmedewerkers detailhandel Bovengrens 95%-interval 2023 4,2
0333 Kassamedewerkers Waarde 2023 1,1
0333 Kassamedewerkers Ondergrens 95%-interval 2023 0,4
0333 Kassamedewerkers Bovengrens 95%-interval 2023 2,7
0334 Callcentermedewerkers outbound e... Waarde 2023 2,6
0334 Callcentermedewerkers outbound e... Ondergrens 95%-interval 2023 1,6
0334 Callcentermedewerkers outbound e... Bovengrens 95%-interval 2023 4,2
04 Bedrijfseconomische en administrat... Waarde 2023 1,7
04 Bedrijfseconomische en administrat... Ondergrens 95%-interval 2023 1,5
04 Bedrijfseconomische en administrat... Bovengrens 95%-interval 2023 2,0
041 Specialisten bedrijfsbeheer en ad. Waarde 2023 0,8
041 Specialisten bedrijfsbeheer en ad. Ondergrens 95%-interval 2023 0,6
041 Specialisten bedrijfsbeheer en ad. Bovengrens 95%-interval 2023 1,2
0411 Accountants Waarde 2023 0,7
0411 Accountants Ondergrens 95%-interval 2023 0,3
0411 Accountants Bovengrens 95%-interval 2023 1,8
0412 Financieel specialisten en economen Waarde 2023 0,1
0412 Financieel specialisten en economen Ondergrens 95%-interval 2023 0,0
0412 Financieel specialisten en economen Bovengrens 95%-interval 2023 0,7
0413 Bedrijfskundigen en organisatiea. Waarde 2023 1,0
Bron: CBS/TNO ©,
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over de fysieke arbeidsomstandigheden van de Nederlandse werknemer van 15 tot 75 jaar, naar beroepsniveau en beroepsrichting. In de tabel worden cijfers gepresenteerd over kracht zetten, geluid en trillingen, gevaarlijk werk en gevaarlijke stoffen, werkhouding en beeldschermwerk.

Vanaf het verslagjaar 2022 verschilt de wijze waarop gegevens voor de NEA zijn verzameld en verwerkt op enkele punten van eerdere verslagjaren. Daardoor zijn de cijfers vanaf 2022 mogelijk niet in alle gevallen vergelijkbaar met de cijfers tot en met 2021. Meer informatie is beschikbaar in de onderzoeksbeschrijving van de NEA 2022 (zie paragraaf 4).

Alle cijfers zijn gebaseerd op ten minste 100 waarnemingen.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2014.

Status van de cijfers:
Cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 17 april 2024:
De jaarcijfers over 2023 zijn toegevoegd.

Wijzigingen per 18 april 2023:
De jaarcijfers over 2022 zijn toegevoegd..
In 2022 is de vraagstelling over het werken met gevaarlijke stoffen gewijzigd. Deze cijfers staan in de nieuwe onderwerpenmap “Gevaarlijke stoffen (vanaf 2022)”. Door deze wijzigingen zijn de cijfers over dit onderwerp vanaf 2022 niet vergelijkbaar met de cijfers van eerdere jaren (2014-2021). Cijfers over het oude onderwerp “Gevaarlijke stoffen (tot 2022)” worden vanaf 2022 niet meer aangevuld.
Tot slot zijn in de tabel betrouwbaarheidsintervallen toegevoegd, en is het minimaal aantal waarnemingen voor publicatie gewijzigd van 200 naar 100.

Wijzigingen per 31 juli 2020
In de Beroepenindeling ROA-CBS 2014 (BRC2014) is een wijziging doorgevoerd. In de nieuwe versie van de BRC2014 wordt beroepsgroep ‘0551 Managers z.n.d.’ niet langer ingedeeld bij beroepsniveau ‘onbekend’, maar bij beroepsniveau 4. Hierdoor zijn de uitkomsten van beroepsniveau ‘onbekend’ en beroepsniveau 4 gewijzigd voor de jaren 2014 tot en met 2018.

Wijzigingen per 29 augustus 2019
De cijfers behorende bij de categorie 'beroepsniveau onbekend' waren voor 2014 onjuist. Voor 2015 tot en met 2017 waren deze onterecht als onbekend, onvoldoende betrouwbaar of geheim weergeven. Dit is gecorrigeerd.
In 2018 is de vraagstelling over gevaarlijk werk gewijzigd. Voor elke vorm van gevaarlijk werk wordt gevraagd naar de frequentie. Hieruit wordt afgeleid of werknemers aan minimaal één vorm van gevaarlijk werk worden blootgesteld. Deze cijfers staan in de nieuwe onderwerpenmap “Gevaarlijk werk (vanaf 2018)”. Door deze wijzigingen zijn de cijfers over dit onderwerp vanaf 2018 niet vergelijkbaar met de cijfers van eerdere jaren (2014-2017). Cijfers over het oude onderwerp “Gevaarlijk werk (tot 2018)” worden vanaf 2018 niet meer aangevuld.

Wijzigingen per 11 april 2019
De variabele gevaarlijk werk is in 2018 op een andere wijze gemeten.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In mei verschijnen de cijfers over het voorafgaande jaar.

Toelichting onderwerpen

Gevaarlijk werk en gevaarlijke stoffen
Gevaarlijke stoffen (vanaf 2022)
Werkt met of dichtbij ongezonde stoffen
Enquêtevraag: Werkt u weleens met of dichtbij stoffen die ongezond kunnen zijn? Dit zijn stoffen waarvan u ziek kunt worden of een allergische reactie kunt krijgen als u ze op de huid krijg, inslikt of inademt.

Antwoordcategorieën:
Nooit.
Soms.
Vaak.
Altijd.

Cijfer betreft het percentage werknemers met de antwoordcategorie: Vaak of altijd.

Deze vraag wordt sinds 2022 aan werknemers gesteld.