Fysieke arbeidsbelasting werknemers; beroep

Fysieke arbeidsbelasting werknemers; beroep

Beroep Perioden Regelmatig veel kracht zetten (%) Geluid en trillingen Regelmatig hard praten (%) Geluid en trillingen Regelmatig te maken met trillingen (%) Gevaarlijk werk en gevaarlijke stoffen Gevaarlijk werk (vanaf 2018) Gevaarlijk werk (vanaf 2018) (%) Gevaarlijk werk en gevaarlijke stoffen Waterige oplossingen (%) Gevaarlijk werk en gevaarlijke stoffen Stoffen op huid (%) Gevaarlijk werk en gevaarlijke stoffen Ademt stoffen in (%) Gevaarlijk werk en gevaarlijke stoffen Besmette personen (%) Werkhouding In ongemakkelijke werkhouding werken (%) Werkhouding Tijdens werk repeterende beweging maken (%) Werkhouding Uur per dag aan beeldscherm voor werk (uren)
Totaal 2021 18,2 6,7 8,2 13,4 13,9 7,9 7,2 9,8 9,7 29,5 4,4
Beroepsniveau 1 (ISCO 2008) 2021 35,6 9,0 13,7 18,9 31,8 16,7 8,6 8,8 13,3 58,9 1,2
Beroepsniveau 2 (ISCO 2008) 2021 29,0 10,7 14,9 20,5 16,1 9,8 10,1 9,0 14,0 40,5 3,2
Beroepsniveau 3 (ISCO 2008) 2021 13,6 5,3 4,6 12,6 14,5 6,1 5,7 11,3 9,4 23,1 5,1
Beroepsniveau 4 (ISCO 2008) 2021 4,6 2,4 1,3 4,6 7,2 4,8 4,3 10,1 4,3 14,0 6,1
Beroepsniveau onbekend (ISCO 2008) 2021 26,3 11,4 13,7 17,4 14,3 10,7 11,4 10,7 13,3 37,8 3,4
01 Pedagogische beroepen 2021 7,9 6,7 1,0 3,6 6,5 5,4 2,9 15,6 4,8 12,3 3,7
011 Docenten 2021 2,6 6,3 0,9 2,8 4,8 4,1 3,1 15,6 3,3 7,8 4,2
0111 Docenten hoger onderwijs en hoog... 2021 0,3 1,8 0,2 2,0 7,8 5,0 4,5 8,8 2,4 11,8 5,7
0112 Docenten beroepsgerichte vakken ... 2021 5,2 6,4 5,1 7,3 5,9 5,3 6,6 16,2 4,6 12,1 4,5
0113 Docenten algemene vakken secunda... 2021 3,3 11,8 0,4 2,9 4,7 4,2 2,9 20,7 1,6 4,9 4,0
0114 Leerkrachten basisonderwijs 2021 3,3 6,1 0,6 2,3 3,0 3,9 1,9 18,1 5,3 5,5 3,1
0115 Onderwijskundigen en overige doc... 2021 1,1 2,7 1,2 2,7 5,2 2,8 2,9 8,8 1,7 11,6 5,5
012 Sportinstructeurs 2021 . . . . . . . . . . .
013 Leidsters kinderopvang en onderwi. 2021 24,7 7,7 0,4 3,9 9,5 9,9 1,3 17,0 10,0 25,0 1,9
0131 Leidsters kinderopvang en onderw... 2021 24,7 7,7 0,4 3,9 9,5 9,9 1,3 17,0 10,0 25,0 1,9
02 Creatieve en taalkundige beroepen 2021 6,1 2,2 2,3 4,9 4,5 3,3 3,2 3,7 5,7 20,1 6,2
021 Auteurs en kunstenaars 2021 2,4 3,0 1,6 3,3 2,5 3,1 3,4 3,0 4,9 23,6 6,4
022 Vakspecialisten op artistiek en c. 2021 9,8 1,3 2,9 6,6 6,6 3,5 3,1 4,3 6,4 16,6 6,1
03 Commerciële beroepen 2021 15,6 2,4 3,8 8,2 7,8 5,2 3,9 9,0 4,4 29,8 4,5
031 Adviseurs marketing, public relat. 2021 0,7 0,7 0,6 1,8 5,3 4,8 5,1 5,6 1,3 11,2 6,9
0311 Adviseurs marketing, public rela... 2021 0,7 0,7 0,6 1,8 5,3 4,8 5,1 5,6 1,3 11,2 6,9
032 Vertegenwoordigers en inkopers 2021 2,8 0,9 1,7 2,1 5,1 4,5 4,7 5,6 1,3 13,5 6,8
0321 Vertegenwoordigers en inkopers 2021 2,8 0,9 1,7 2,1 5,1 4,5 4,7 5,6 1,3 13,5 6,8
033 Verkopers 2021 25,0 3,5 5,5 12,5 9,5 5,5 3,3 11,3 6,5 41,6 2,9
0331 Winkeliers en teamleiders detail... 2021 31,2 3,7 7,2 14,1 9,4 5,4 3,5 13,3 8,6 30,2 2,9
0332 Verkoopmedewerkers detailhandel 2021 31,8 2,8 6,9 14,7 8,2 5,4 3,3 11,6 8,0 42,4 2,1
0333 Kassamedewerkers 2021 11,5 2,8 2,1 3,2 4,0 3,5 1,2 14,2 2,4 67,2 2,9
0334 Callcentermedewerkers outbound e... 2021 11,8 5,4 3,1 11,5 16,3 7,2 4,4 7,2 4,0 32,2 4,6
04 Bedrijfseconomische en administrat... 2021 5,0 2,0 2,5 3,6 4,0 3,2 3,9 3,9 2,4 21,9 6,6
041 Specialisten bedrijfsbeheer en ad. 2021 0,7 0,6 0,5 1,7 4,8 3,8 4,3 4,3 1,3 13,2 7,1
0411 Accountants 2021 0,3 0,6 0,2 1,7 5,1 4,0 4,9 4,2 0,2 13,3 7,4
0412 Financieel specialisten en economen 2021 0,2 0,0 0,2 0,8 5,6 5,5 5,7 5,7 0,5 14,0 7,4
0413 Bedrijfskundigen en organisatiea. 2021 1,1 0,8 0,9 2,0 4,1 2,8 3,1 3,6 2,0 11,9 7,0
0414 Beleidsadviseurs 2021 0,7 0,5 0,2 0,2 2,9 1,8 2,0 3,2 2,6 14,4 7,2
0415 Specialisten personeels- en loop. 2021 1,1 1,2 0,7 3,1 6,1 4,9 5,9 5,0 1,2 13,4 6,4
042 Vakspecialisten bedrijfsbeheer en... 2021 1,2 0,7 0,5 1,5 4,3 3,2 3,3 4,3 1,3 17,2 6,8
0421 Boekhouders 2021 0,1 0,5 0,0 0,6 4,8 3,3 4,4 3,6 0,4 17,3 7,2
0422 Zakelijke dienstverleners 2021 2,0 1,0 0,6 2,4 4,7 3,9 4,5 4,8 2,6 13,3 6,3
0423 Directiesecretaresses 2021 1,6 0,8 0,9 1,6 3,6 2,8 1,8 4,5 1,1 19,3 6,8
043 Administratief personeel 2021 9,2 3,3 4,4 5,5 3,5 2,7 3,8 3,5 3,6 29,1 6,2
0431 Administratief medewerkers 2021 10,7 3,5 1,9 5,1 2,4 2,4 3,0 2,8 2,8 31,2 5,6
0432 Secretaresses 2021 0,5 0,7 1,3 0,6 2,3 1,2 1,2 3,5 0,9 28,3 6,8
0433 Receptionisten en telefonisten 2021 2,7 2,3 1,3 2,9 2,6 2,1 2,3 4,4 3,3 27,9 6,8
0434 Boekhoudkundig medewerkers 2021 0,7 0,2 0,3 0,3 3,9 3,2 3,4 3,2 1,3 25,0 6,9
0435 Transportplanners en logistiek m. 2021 20,5 6,3 13,0 12,6 5,3 3,6 6,6 3,8 6,6 30,8 5,6
05 Managers 2021 6,2 2,5 2,7 5,6 6,6 4,3 4,3 5,5 2,6 12,4 5,8
051 Algemeen directeuren 2021 4,0 2,0 2,5 3,2 6,0 2,8 2,8 2,1 1,1 6,7 5,6
0511 Algemeen directeuren 2021 4,0 2,0 2,5 3,2 6,0 2,8 2,8 2,1 1,1 6,7 5,6
052 Managers op administratief en com... 2021 2,3 0,4 1,0 3,2 4,6 3,8 3,7 3,7 0,5 9,3 6,5
0521 Managers zakelijke en administra. 2021 2,8 0,5 0,8 1,6 4,1 4,3 4,0 3,7 0,4 9,4 6,4
0522 Managers verkoop en marketing 2021 1,7 0,2 1,1 5,4 5,1 3,1 3,2 3,5 0,6 9,2 6,5
053 Managers productie en gespecialis... 2021 5,4 4,4 4,4 6,0 6,7 4,6 5,6 6,0 4,1 13,4 6,0
054 Managers horeca, detailhandel en. 2021 21,2 3,3 2,5 12,7 10,8 4,5 2,6 11,3 5,1 22,6 3,9
055 Managers z.n.d. 2021 . . . . . . . . . . .
06 Openbaar bestuur, veiligheid en ju. 2021 7,7 5,2 5,2 18,3 5,8 3,6 5,3 7,9 7,0 18,0 5,8
061 Overheidsambtenaren en -bestuurders 2021 1,4 1,4 0,3 4,2 4,8 3,8 3,0 5,4 2,4 17,4 6,8
0611 Overheidsbestuurders 2021 . . . . . . . . . . .
0612 Overheidsambtenaren 2021 1,1 1,0 0,1 4,4 4,0 3,3 2,7 4,6 2,3 19,8 7,0
062 Juristen 2021 0,0 0,0 0,0 0,4 3,3 3,3 3,3 3,6 2,3 11,2 7,4
0621 Juristen 2021 0,0 0,0 0,0 0,4 3,3 3,3 3,3 3,6 2,3 11,2 7,4
063 Beveiligingswerkers 2021 15,5 10,0 10,8 35,8 7,5 3,7 7,7 11,4 12,2 21,1 4,4
0631 Politie-inspecteurs 2021 . . . . . . . . . . .
0632 Politie en brandweer 2021 10,5 5,4 9,7 48,1 9,1 2,3 4,6 12,8 13,3 14,6 4,8
0633 Beveiligingspersoneel 2021 8,0 13,0 7,3 29,4 6,8 6,2 10,9 14,3 8,3 24,4 4,3
0634 Militaire beroepen 2021 . . . . . . . . . . .
07 Technische beroepen 2021 33,3 22,4 23,3 27,2 19,1 14,4 19,2 4,2 19,6 39,4 3,6
071 Ingenieurs en onderzoekers wis. 2021 4,2 4,7 2,1 7,5 10,5 5,1 5,5 4,7 3,4 16,6 6,7
0711 Biologen en natuurwetenschappers 2021 5,4 4,0 2,8 11,0 17,2 5,6 5,5 5,9 3,6 21,4 6,2
0712 Ingenieurs (geen elektrotechniek) 2021 4,3 5,9 2,3 7,9 9,9 5,0 5,5 3,9 4,0 14,8 6,7
0713 Elektrotechnisch ingenieurs 2021 . . . . . . . . . . .
0714 Architecten 2021 2,2 1,7 1,6 1,9 6,0 4,8 5,5 5,2 1,1 15,8 6,9
072 Vakspecialisten natuur en techniek 2021 18,6 18,6 14,5 26,8 22,4 7,5 13,1 5,2 11,8 27,6 4,8
0721 Technici bouwkunde en natuur 2021 10,9 8,7 9,2 22,5 20,7 5,6 8,7 6,4 8,3 26,2 5,3
0722 Productieleiders industrie en bouw 2021 23,9 24,4 18,7 25,6 15,5 8,4 17,0 3,6 14,6 26,2 4,0
0723 Procesoperators 2021 . . . . . . . . . . .
073 Bouwarbeiders 2021 62,7 26,4 48,1 40,1 28,2 25,1 28,8 3,5 35,2 57,4 1,2
0731 Bouwarbeiders ruwbouw 2021 . . . . . . . . . . .
0732 Timmerlieden 2021 69,9 32,1 56,2 38,5 10,0 22,0 26,6 4,4 32,8 50,0 0,8
0733 Bouwarbeiders afbouw 2021 . . . . . . . . . . .
0734 Loodgieters en pijpfitters 2021 . . . . . . . . . . .
0735 Schilders en metaalspuiters 2021 . . . . . . . . . . .
074 Metaalarbeiders, machinemonteurs 2021 55,0 35,5 42,8 36,2 19,5 28,4 38,6 3,8 35,8 47,3 2,0
0741 Metaalbewerkers en constructiewe. 2021 . . . . . . . . . . .
0742 Lassers en plaatwerkers 2021 . . . . . . . . . . .
0743 Automonteurs 2021 62,9 30,9 57,3 29,8 20,5 35,9 44,4 5,9 46,7 52,8 2,2
0744 Machinemonteurs 2021 51,9 33,0 38,1 36,9 17,4 21,7 22,6 2,9 33,1 34,4 1,9
075 Voedselverwerkende beroepen en ov... 2021 44,7 22,9 24,3 38,0 27,5 17,6 23,9 3,2 18,7 58,0 2,1
076 Elektriciens en elektronicamonteurs 2021 41,0 24,7 29,8 42,6 14,3 12,7 18,5 3,6 34,0 36,2 2,1
0761 Elektriciens en elektronicamonteurs 2021 41,0 24,7 29,8 42,6 14,3 12,7 18,5 3,6 34,0 36,2 2,1
077 Productiemachinebedieners en asse... 2021 47,7 46,0 27,7 34,6 24,0 18,2 24,7 4,9 22,8 61,1 1,9
0771 Productiemachinebedieners 2021 48,9 53,6 29,7 39,4 28,7 18,0 25,6 6,0 24,1 60,3 2,3
0772 Assemblagemedewerkers 2021 . . . . . . . . . . .
078 Hulpkrachten bouw en industrie 2021 44,2 33,5 23,5 18,6 12,0 8,3 12,6 2,0 18,7 72,9 1,1
0781 Hulpkrachten bouw en industrie 2021 44,2 33,5 23,5 18,6 12,0 8,3 12,6 2,0 18,7 72,9 1,1
08 ICT beroepen 2021 1,7 1,2 1,1 1,6 4,3 4,0 4,0 4,0 1,9 19,8 7,5
081 Specialisten ICT 2021 0,6 0,9 0,8 1,1 4,5 4,0 4,1 4,2 1,6 20,0 7,6
0811 Software- en applicatieontwikkel. 2021 0,5 0,8 0,7 1,1 5,3 4,7 4,9 4,6 1,3 18,8 7,6
0812 Databank- en netwerkspecialisten 2021 0,8 1,1 0,8 1,3 1,8 1,9 1,7 2,6 2,7 24,0 7,6
082 Vakspecialisten ICT 2021 10,0 3,8 3,9 5,0 3,3 3,8 3,1 2,9 4,0 18,3 6,8
Bron: CBS/TNO ©,
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over de fysieke arbeidsomstandigheden van de Nederlandse werknemer van 15 tot 75 jaar, naar beroepsniveau en beroepsrichting. In de tabel worden cijfers gepresenteerd over kracht zetten, geluid en trillingen, gevaarlijk werk en gevaarlijke stoffen, werkhouding en beeldschermwerk.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2014.

Status van de cijfers:
Cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 20 april 2022
De jaarcijfers voor 2021 zijn toegevoegd.

Wijzigingen per 31 juli 2020
In de Beroepenindeling ROA-CBS 2014 (BRC2014) is een wijziging doorgevoerd. In de nieuwe versie van de BRC2014 wordt beroepsgroep ‘0551 Managers z.n.d.’ niet langer ingedeeld bij beroepsniveau ‘onbekend’, maar bij beroepsniveau 4. Hierdoor zijn de uitkomsten van beroepsniveau ‘onbekend’ en beroepsniveau 4 gewijzigd voor de jaren 2014 tot en met 2018.

Wijzigingen per 29 augustus 2019
De cijfers behorende bij de categorie 'beroepsniveau onbekend' waren voor 2014 onjuist. Voor 2015 tot en met 2017 waren deze onterecht als onbekend, onvoldoende betrouwbaar of geheim weergeven. Dit is gecorrigeerd.
In 2018 is de vraagstelling over gevaarlijk werk gewijzigd. Voor elke vorm van gevaarlijk werk wordt gevraagd naar de frequentie. Hieruit wordt afgeleid of werknemers aan minimaal één vorm van gevaarlijk werk worden blootgesteld. Deze cijfers staan in de nieuwe onderwerpenmap “Gevaarlijk werk (vanaf 2018)”. Door deze wijzigingen zijn de cijfers over dit onderwerp vanaf 2018 niet vergelijkbaar met de cijfers van eerdere jaren (2014-2017). Cijfers over het oude onderwerp “Gevaarlijk werk (tot 2018)” worden vanaf 2018 niet meer aangevuld.

Wijzigingen per 11 april 2019
De variabele gevaarlijk werk is in 2018 op een andere wijze gemeten.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In mei verschijnen de cijfers over het voorafgaande jaar.

Toelichting onderwerpen

Regelmatig veel kracht zetten
Enquêtevraag: Doet u werk waarbij u veel kracht moet zetten, bijvoorbeeld bij tillen, duwen, trekken of sjouwen of gebruikt u in uw werk gereedschappen of apparaten waarbij u veel kracht moet zetten?
Antwoordcategorieën:
Ja, regelmatig.
Ja, soms.
Nee.
Cijfer betreft het percentage werknemers met antwoordcategorie Ja, regelmatig.

In 2021 en 2020 is deze vraag niet gesteld aan werknemers waarvan het werk op de enquêtedatum stil lag/niet mocht worden uitgevoerd vanwege coronamaatregelen. Het betreft 0,5 procent van alle werknemers in 2021 en 2,5 procent in 2020. Binnen bedrijfstakken, beroepen, leeftijdsklassen en andere kenmerken kan dit percentage hoger of lager uitvallen. Het cijfer is berekend voor werknemers waarvan het werk op de enquêtedatum niet stil lag vanwege coronamaatregelen.
Geluid en trillingen
Regelmatig hard praten
Enquêtevraag: Is er op uw werkplek zoveel lawaai, dat u hard moet praten om u verstaanbaar te maken?
Antwoordcategorieën:
Ja, regelmatig.
Ja, soms.
Nee.
Cijfer betreft het percentage werknemers met antwoordcategorie Ja, regelmatig.

In 2021 en 2020 is deze vraag niet gesteld aan werknemers waarvan het werk op de enquêtedatum stil lag/niet mocht worden uitgevoerd vanwege coronamaatregelen. Het betreft 0,5 procent van alle werknemers in 2021 en 2,5 procent in 2020. Binnen bedrijfstakken, beroepen, leeftijdsklassen en andere kenmerken kan dit percentage hoger of lager uitvallen. Het cijfer is berekend voor werknemers waarvan het werk op de enquêtedatum niet stil lag vanwege coronamaatregelen.
Regelmatig te maken met trillingen
Enquêtevraag: Maakt u bij uw werk gebruik van een gereedschap, apparaat of voertuig dat trillingen of schudden veroorzaakt?
Antwoordcategorieën:
Ja, regelmatig.
Ja, soms.
Nee.
Cijfer betreft het percentage werknemers met de antwoordcategorie: Ja, regelmatig.

In 2021 en 2020 is deze vraag niet gesteld aan werknemers waarvan het werk op de enquêtedatum stil lag/niet mocht worden uitgevoerd vanwege coronamaatregelen. Het betreft 0,5 procent van alle werknemers in 2021 en 2,5 procent in 2020. Binnen bedrijfstakken, beroepen, leeftijdsklassen en andere kenmerken kan dit percentage hoger of lager uitvallen. Het cijfer is berekend voor werknemers waarvan het werk op de enquêtedatum niet stil lag vanwege coronamaatregelen.
Gevaarlijk werk en gevaarlijke stoffen
Gevaarlijk werk (vanaf 2018)
Gevaarlijk werk (vanaf 2018)
Cijfer betreft het percentage werknemers dat bij minimaal 1 van de 10 vragen over gevaarlijk werk aangeeft dat zij vaak of altijd gevaarlijk werk moeten doen.

In 2021 en 2020 is deze vraag niet gesteld aan werknemers waarvan het werk op de enquêtedatum stil lag/niet mocht worden uitgevoerd vanwege coronamaatregelen. Het betreft 0,5 procent van alle werknemers in 2021 en 2,5 procent in 2020. Binnen bedrijfstakken, beroepen, leeftijdsklassen en andere kenmerken kan dit percentage hoger of lager uitvallen. Het cijfer is berekend voor werknemers waarvan het werk op de enquêtedatum niet stil lag vanwege coronamaatregelen.
Waterige oplossingen
Enquêtevraag: Werkt u met water of waterige oplossingen?
Antwoordcategorieën:
Nooit.
Soms.
Vaak.
Altijd.
Cijfer betreft het percentage werknemers met de antwoordcategorie: Vaak en altijd.

In 2021 en 2020 is deze vraag niet gesteld aan werknemers waarvan het werk op de enquêtedatum stil lag/niet mocht worden uitgevoerd vanwege coronamaatregelen. Het betreft 0,5 procent van alle werknemers in 2021 en 2,5 procent in 2020. Binnen bedrijfstakken, beroepen, leeftijdsklassen en andere kenmerken kan dit percentage hoger of lager uitvallen. Het cijfer is berekend voor werknemers waarvan het werk op de enquêtedatum niet stil lag vanwege coronamaatregelen.
Stoffen op huid
Enquêtevraag: Krijgt u tijdens uw werk stoffen op uw huid? (zoals lijm, verf, schoonmaakmiddelen, geneesmiddelen of bestrijdingsmiddelen)
Antwoordcategorieën:
Nooit.
Soms.
Vaak.
Altijd.
Cijfer betreft het percentage werknemers met de antwoordcategorie: Vaak en altijd.

In 2021 en 2020 is deze vraag niet gesteld aan werknemers waarvan het werk op de enquêtedatum stil lag/niet mocht worden uitgevoerd vanwege coronamaatregelen. Het betreft 0,5 procent van alle werknemers in 2021 en 2,5 procent in 2020. Binnen bedrijfstakken, beroepen, leeftijdsklassen en andere kenmerken kan dit percentage hoger of lager uitvallen. Het cijfer is berekend voor werknemers waarvan het werk op de enquêtedatum niet stil lag vanwege coronamaatregelen.
Ademt stoffen in
Enquêtevraag: Ademt u tijdens het werk stoffen in? (zoals damp van oplosmiddel, uitlaatgas, lasrook, graanstof of stof van steen en beton)
Antwoordcategorieën:
Nooit.
Soms.
Vaak.
Altijd.
Cijfer betreft het percentage werknemers met de antwoordcategorie: Vaak en altijd.

In 2021 en 2020 is deze vraag niet gesteld aan werknemers waarvan het werk op de enquêtedatum stil lag/niet mocht worden uitgevoerd vanwege coronamaatregelen. Het betreft 0,5 procent van alle werknemers in 2021 en 2,5 procent in 2020. Binnen bedrijfstakken, beroepen, leeftijdsklassen en andere kenmerken kan dit percentage hoger of lager uitvallen. Het cijfer is berekend voor werknemers waarvan het werk op de enquêtedatum niet stil lag vanwege coronamaatregelen.
Besmette personen
Enquêtevraag: Komt u in contact met mogelijk besmette personen, dieren of materiaal?
Antwoordcategorieën:
Nooit.
Soms.
Vaak.
Altijd.
Cijfer betreft het percentage werknemers met de antwoordcategorie: Vaak en altijd.

In 2021 en 2020 is deze vraag niet gesteld aan werknemers waarvan het werk op de enquêtedatum stil lag/niet mocht worden uitgevoerd vanwege coronamaatregelen. Het betreft 0,5 procent van alle werknemers in 2021 en 2,5 procent in 2020. Binnen bedrijfstakken, beroepen, leeftijdsklassen en andere kenmerken kan dit percentage hoger of lager uitvallen. Het cijfer is berekend voor werknemers waarvan het werk op de enquêtedatum niet stil lag vanwege coronamaatregelen.
Werkhouding
In ongemakkelijke werkhouding werken
Enquêtevraag: Doet u werk in een ongemakkelijke werkhouding?
Antwoordcategorieën:
Ja, regelmatig.
Ja, soms.
Nee.
Cijfer betreft het percentage werknemers met de antwoordcategorie: Ja, regelmatig.

In 2021 en 2020 is deze vraag niet gesteld aan werknemers waarvan het werk op de enquêtedatum stil lag/niet mocht worden uitgevoerd vanwege coronamaatregelen. Het betreft 0,5 procent van alle werknemers in 2021 en 2,5 procent in 2020. Binnen bedrijfstakken, beroepen, leeftijdsklassen en andere kenmerken kan dit percentage hoger of lager uitvallen. Het cijfer is berekend voor werknemers waarvan het werk op de enquêtedatum niet stil lag vanwege coronamaatregelen.
Tijdens werk repeterende beweging maken
Enquêtevraag: Doet u werk waarbij u herhalende bewegingen moet maken?
Antwoordcategorieën:
Ja, regelmatig.
Ja, soms.
Nee.
Cijfer betreft het percentage werknemers met de antwoordcategorie: Ja, regelmatig.

In 2021 en 2020 is deze vraag niet gesteld aan werknemers waarvan het werk op de enquêtedatum stil lag/niet mocht worden uitgevoerd vanwege coronamaatregelen. Het betreft 0,5 procent van alle werknemers in 2021 en 2,5 procent in 2020. Binnen bedrijfstakken, beroepen, leeftijdsklassen en andere kenmerken kan dit percentage hoger of lager uitvallen. Het cijfer is berekend voor werknemers waarvan het werk op de enquêtedatum niet stil lag vanwege coronamaatregelen.
Uur per dag aan beeldscherm voor werk
Enquêtevraag: Hoeveel uur per dag werkt u gemiddeld aan een beeldscherm voor uw werk? (Een beeldscherm kan bijvoorbeeld zijn een desktop, laptop, notebook, tablet en smartphone.)
Antwoordcategorie:
.. uur per dag.
Cijfer betreft het gemiddeld aantal uur per dag per werknemer.

In 2021 en 2020 is deze vraag niet gesteld aan werknemers waarvan het werk op de enquêtedatum stil lag/niet mocht worden uitgevoerd vanwege coronamaatregelen. Het betreft 0,5 procent van alle werknemers in 2021 en 2,5 procent in 2020. Binnen bedrijfstakken, beroepen, leeftijdsklassen en andere kenmerken kan dit percentage hoger of lager uitvallen. Het cijfer is berekend voor werknemers waarvan het werk op de enquêtedatum niet stil lag vanwege coronamaatregelen.