Fysieke arbeidsbelasting werknemers; beroep

Fysieke arbeidsbelasting werknemers; beroep

Beroep Perioden Regelmatig veel kracht zetten (%) Geluid en trillingen Regelmatig hard praten (%) Geluid en trillingen Regelmatig te maken met trillingen (%) Gevaarlijk werk en gevaarlijke stoffen Gevaarlijk werk (vanaf 2018) Gevaarlijk werk (vanaf 2018) (%) Gevaarlijk werk en gevaarlijke stoffen Waterige oplossingen (%) Gevaarlijk werk en gevaarlijke stoffen Stoffen op huid (%) Gevaarlijk werk en gevaarlijke stoffen Ademt stoffen in (%) Gevaarlijk werk en gevaarlijke stoffen Besmette personen (%) Werkhouding In ongemakkelijke werkhouding werken (%) Werkhouding Tijdens werk repeterende beweging maken (%) Werkhouding Uur per dag aan beeldscherm voor werk (uren)
Totaal 2020 17,6 6,7 8,1 12,8 13,4 8,0 7,0 9,9 9,2 29,8 4,4
Beroepsniveau 1 (ISCO 2008) 2020 34,0 8,8 13,0 17,7 31,1 17,5 9,5 11,6 12,4 59,8 1,1
Beroepsniveau 2 (ISCO 2008) 2020 27,7 10,7 14,4 19,2 15,6 9,6 9,8 9,8 13,1 39,5 3,2
Beroepsniveau 3 (ISCO 2008) 2020 12,9 5,0 4,6 12,0 12,9 6,3 5,4 11,0 8,8 23,4 5,2
Beroepsniveau 4 (ISCO 2008) 2020 4,0 2,3 1,2 4,5 6,5 4,5 3,8 8,9 4,0 14,2 6,2
Beroepsniveau onbekend (ISCO 2008) 2020 21,3 8,5 11,2 9,8 16,9 10,5 9,3 8,7 9,5 32,6 3,3
01 Pedagogische beroepen 2020 7,3 5,9 0,8 3,3 6,5 5,1 2,6 13,7 3,9 11,4 3,8
011 Docenten 2020 2,4 5,5 0,7 3,0 4,7 3,8 2,7 13,6 3,1 6,9 4,4
0111 Docenten hoger onderwijs en hoog... 2020 0,4 1,3 0,6 2,5 8,9 4,5 4,1 8,6 3,2 13,6 6,4
0112 Docenten beroepsgerichte vakken ... 2020 5,0 2,9 2,7 7,4 7,2 5,3 3,7 12,5 3,2 9,3 4,9
0113 Docenten algemene vakken secunda... 2020 2,7 12,0 0,7 5,1 4,8 4,1 2,7 21,3 1,8 4,9 4,1
0114 Leerkrachten basisonderwijs 2020 2,9 5,4 0,1 1,8 2,6 3,5 1,8 13,3 4,3 3,1 3,2
0115 Onderwijskundigen en overige doc... 2020 1,2 0,8 1,0 1,2 4,1 2,7 2,7 7,3 1,7 11,5 5,9
012 Sportinstructeurs 2020 . . . . . . . . . . .
013 Leidsters kinderopvang en onderwi. 2020 21,6 6,5 0,5 3,1 9,1 8,7 1,4 15,4 7,3 24,0 2,0
0131 Leidsters kinderopvang en onderw... 2020 21,6 6,5 0,5 3,1 9,1 8,7 1,4 15,4 7,3 24,0 2,0
02 Creatieve en taalkundige beroepen 2020 6,5 2,2 1,3 4,2 4,6 4,0 2,9 2,9 4,7 20,7 6,3
021 Auteurs en kunstenaars 2020 2,8 2,8 0,6 1,6 2,7 2,9 2,0 1,6 3,0 20,1 6,5
022 Vakspecialisten op artistiek en c. 2020 11,2 1,4 2,1 7,5 6,9 5,5 4,1 4,5 6,8 21,5 6,1
03 Commerciële beroepen 2020 15,4 2,3 3,6 8,4 7,1 4,6 3,0 10,3 4,8 31,3 4,3
031 Adviseurs marketing, public relat. 2020 0,5 0,5 0,6 1,6 4,1 3,4 3,5 3,6 1,3 12,5 7,1
0311 Adviseurs marketing, public rela... 2020 0,5 0,5 0,6 1,6 4,1 3,4 3,5 3,6 1,3 12,5 7,1
032 Vertegenwoordigers en inkopers 2020 4,0 1,0 2,1 2,8 2,9 2,6 2,6 3,8 2,4 15,7 6,4
0321 Vertegenwoordigers en inkopers 2020 4,0 1,0 2,1 2,8 2,9 2,6 2,6 3,8 2,4 15,7 6,4
033 Verkopers 2020 23,0 3,3 4,9 12,0 9,2 5,6 2,9 14,0 6,4 41,1 2,8
0331 Winkeliers en teamleiders detail... 2020 33,9 2,0 5,2 13,6 9,9 5,1 4,5 16,3 10,4 35,2 3,1
0332 Verkoopmedewerkers detailhandel 2020 28,7 2,4 6,6 13,3 8,5 5,3 2,6 13,1 6,5 40,1 2,0
0333 Kassamedewerkers 2020 6,1 6,8 0,4 4,3 3,8 5,3 0,5 28,7 3,6 76,0 3,3
0334 Callcentermedewerkers outbound e... 2020 9,4 4,4 3,0 11,9 13,5 6,9 3,7 6,6 4,9 28,7 4,4
04 Bedrijfseconomische en administrat... 2020 4,4 2,0 2,1 3,1 3,5 3,1 3,6 4,3 2,5 21,5 6,6
041 Specialisten bedrijfsbeheer en ad. 2020 0,7 0,9 0,4 1,3 4,1 3,6 3,7 4,3 1,6 14,1 7,2
0411 Accountants 2020 0,6 0,7 0,4 0,6 4,2 3,7 3,8 3,8 1,6 15,9 7,5
0412 Financieel specialisten en economen 2020 0,7 0,2 0,2 1,1 4,8 4,3 4,2 5,4 1,4 13,7 7,5
0413 Bedrijfskundigen en organisatiea. 2020 1,0 1,4 0,2 1,9 4,1 3,9 4,0 3,8 1,4 13,0 7,1
0414 Beleidsadviseurs 2020 0,1 0,4 0,0 0,1 3,2 2,9 2,8 3,7 1,0 15,5 7,2
0415 Specialisten personeels- en loop. 2020 1,0 1,6 1,1 2,4 4,1 3,1 3,4 5,1 2,6 12,7 6,7
042 Vakspecialisten bedrijfsbeheer en... 2020 0,9 0,9 0,4 1,5 3,8 3,5 3,7 4,9 1,5 18,3 7,0
0421 Boekhouders 2020 0,7 0,3 0,3 0,9 4,3 3,9 3,7 4,6 1,4 19,1 7,2
0422 Zakelijke dienstverleners 2020 0,4 0,7 0,8 2,2 3,5 2,9 3,2 5,0 1,0 12,9 6,7
0423 Directiesecretaresses 2020 1,4 1,5 0,2 1,4 3,6 3,6 4,1 5,2 1,8 21,5 7,0
043 Administratief personeel 2020 8,2 3,2 3,9 4,9 3,0 2,6 3,4 4,1 3,5 27,4 6,1
0431 Administratief medewerkers 2020 10,9 2,8 2,2 5,9 2,6 3,1 3,4 4,2 3,1 30,9 5,4
0432 Secretaresses 2020 0,0 0,4 0,3 0,0 2,9 2,4 2,4 3,2 0,0 23,3 6,6
0433 Receptionisten en telefonisten 2020 2,9 2,2 0,9 1,9 2,9 2,5 2,6 4,9 3,4 26,7 6,7
0434 Boekhoudkundig medewerkers 2020 0,7 0,5 0,4 0,3 2,8 2,8 2,7 3,4 1,9 23,2 6,9
0435 Transportplanners en logistiek m. 2020 17,7 7,1 11,8 11,4 3,7 2,1 5,0 3,9 6,1 28,8 5,5
05 Managers 2020 5,3 2,5 2,7 4,4 6,8 5,1 4,8 6,3 2,9 12,2 6,0
051 Algemeen directeuren 2020 4,7 1,7 3,1 3,1 6,0 4,3 2,8 4,0 3,0 10,2 5,5
0511 Algemeen directeuren 2020 4,7 1,7 3,1 3,1 6,0 4,3 2,8 4,0 3,0 10,2 5,5
052 Managers op administratief en com... 2020 1,7 1,6 1,2 2,3 6,7 5,2 5,3 5,6 1,7 10,5 6,7
0521 Managers zakelijke en administra. 2020 2,0 1,2 1,3 1,9 6,3 5,1 4,9 5,6 1,5 12,7 6,6
0522 Managers verkoop en marketing 2020 1,1 2,2 1,2 2,9 7,3 5,3 6,0 5,6 2,1 7,3 6,7
053 Managers productie en gespecialis... 2020 4,7 3,2 3,5 5,2 5,7 4,7 5,4 5,4 3,0 12,3 6,1
054 Managers horeca, detailhandel en. 2020 18,5 3,7 3,5 9,4 11,7 7,8 4,6 14,1 6,2 19,9 4,0
055 Managers z.n.d. 2020 . . . . . . . . . . .
06 Openbaar bestuur, veiligheid en ju. 2020 7,1 4,8 5,4 18,9 5,5 2,7 5,0 7,6 6,3 19,3 5,8
061 Overheidsambtenaren en -bestuurders 2020 1,1 1,8 1,3 4,4 3,2 2,1 2,5 3,8 2,7 19,5 6,7
0611 Overheidsbestuurders 2020 . . . . . . . . . . .
0612 Overheidsambtenaren 2020 0,9 2,1 1,4 4,4 3,1 2,3 2,7 4,0 3,1 21,8 6,8
062 Juristen 2020 0,7 0,0 0,0 1,5 3,5 2,3 2,3 3,8 2,6 15,6 7,4
0621 Juristen 2020 0,7 0,0 0,0 1,5 3,5 2,3 2,3 3,8 2,6 15,6 7,4
063 Beveiligingswerkers 2020 14,2 9,1 10,8 36,6 8,1 3,3 8,0 12,0 10,5 20,7 4,5
0631 Politie-inspecteurs 2020 . . . . . . . . . . .
0632 Politie en brandweer 2020 13,6 5,2 11,1 48,5 10,7 3,2 5,8 14,9 10,4 14,2 4,6
0633 Beveiligingspersoneel 2020 6,0 9,3 4,3 30,0 6,8 1,6 8,9 12,8 6,9 23,1 4,1
0634 Militaire beroepen 2020 . . . . . . . . . . .
07 Technische beroepen 2020 34,0 22,6 24,0 26,8 19,0 14,3 19,3 4,6 19,1 40,7 3,4
071 Ingenieurs en onderzoekers wis. 2020 3,9 4,4 2,7 8,2 9,9 3,7 5,1 3,4 3,0 17,3 6,6
0711 Biologen en natuurwetenschappers 2020 3,3 1,9 2,9 12,5 17,8 3,4 4,4 3,1 2,5 15,3 6,3
0712 Ingenieurs (geen elektrotechniek) 2020 4,6 5,7 3,3 7,8 9,9 4,3 5,6 3,7 3,7 18,1 6,7
0713 Elektrotechnisch ingenieurs 2020 . . . . . . . . . . .
0714 Architecten 2020 3,0 1,9 0,9 4,4 3,4 1,6 3,9 3,1 1,2 18,4 6,9
072 Vakspecialisten natuur en techniek 2020 18,1 16,7 13,7 25,8 19,9 8,5 12,9 5,8 10,6 28,0 4,8
0721 Technici bouwkunde en natuur 2020 11,5 7,3 8,9 18,5 15,6 6,0 8,0 7,0 7,8 26,9 5,3
0722 Productieleiders industrie en bouw 2020 23,9 24,1 21,7 26,8 11,3 9,7 16,8 4,1 12,5 26,6 4,0
0723 Procesoperators 2020 37,8 45,7 21,2 57,4 54,7 17,5 28,3 3,6 20,5 35,7 4,0
073 Bouwarbeiders 2020 59,9 25,2 44,6 39,2 27,8 25,6 26,9 4,6 35,0 55,5 1,1
0731 Bouwarbeiders ruwbouw 2020 46,9 17,9 33,4 32,0 22,3 18,2 18,3 5,8 32,2 52,8 1,6
0732 Timmerlieden 2020 69,6 30,6 51,2 34,5 7,1 21,9 28,7 3,4 29,9 52,0 0,7
0733 Bouwarbeiders afbouw 2020 . . . . . . . . . . .
0734 Loodgieters en pijpfitters 2020 . . . . . . . . . . .
0735 Schilders en metaalspuiters 2020 . . . . . . . . . . .
074 Metaalarbeiders, machinemonteurs 2020 55,1 35,5 43,2 36,0 18,7 27,0 38,3 3,8 34,8 50,9 1,8
0741 Metaalbewerkers en constructiewe. 2020 51,8 42,9 37,8 42,9 24,0 23,4 38,7 2,8 25,3 53,6 1,9
0742 Lassers en plaatwerkers 2020 . . . . . . . . . . .
0743 Automonteurs 2020 62,8 27,4 55,6 28,5 17,4 36,0 43,9 4,0 43,1 54,8 1,9
0744 Machinemonteurs 2020 49,4 33,3 33,7 36,0 18,7 23,2 26,4 4,8 35,5 39,6 2,0
075 Voedselverwerkende beroepen en ov... 2020 45,3 25,6 23,9 30,0 27,3 17,9 22,7 5,4 16,9 54,5 2,1
076 Elektriciens en elektronicamonteurs 2020 41,1 22,0 30,3 34,6 17,0 10,2 17,5 6,8 30,4 32,1 2,2
0761 Elektriciens en elektronicamonteurs 2020 41,1 22,0 30,3 34,6 17,0 10,2 17,5 6,8 30,4 32,1 2,2
077 Productiemachinebedieners en asse... 2020 44,9 45,6 30,2 34,4 24,4 17,8 25,7 5,0 18,5 61,5 2,3
0771 Productiemachinebedieners 2020 45,9 50,6 30,9 37,1 28,5 19,2 27,3 5,0 17,4 62,3 2,4
0772 Assemblagemedewerkers 2020 . . . . . . . . . . .
078 Hulpkrachten bouw en industrie 2020 41,6 27,4 18,6 17,8 11,9 6,6 12,4 2,0 17,2 70,2 1,1
0781 Hulpkrachten bouw en industrie 2020 41,6 27,4 18,6 17,8 11,9 6,6 12,4 2,0 17,2 70,2 1,1
08 ICT beroepen 2020 1,3 1,1 0,6 1,3 3,8 3,4 3,5 3,9 1,9 20,5 7,5
081 Specialisten ICT 2020 0,5 0,7 0,4 1,0 3,9 3,5 3,6 4,0 1,4 20,5 7,6
0811 Software- en applicatieontwikkel. 2020 0,3 0,9 0,3 1,1 4,4 3,9 4,0 4,3 1,6 19,7 7,6
0812 Databank- en netwerkspecialisten 2020 1,0 0,2 0,6 0,7 2,4 2,3 2,2 2,8 0,7 22,9 7,6
082 Vakspecialisten ICT 2020 6,5 3,8 2,2 3,1 2,8 2,6 3,3 3,8 5,4 20,5 6,8
Bron: CBS/TNO ©,
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over de fysieke arbeidsomstandigheden van de Nederlandse werknemer van 15 tot 75 jaar, naar beroepsniveau en beroepsrichting. In de tabel worden cijfers gepresenteerd over kracht zetten, geluid en trillingen, gevaarlijk werk en gevaarlijke stoffen, werkhouding en beeldschermwerk.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2014.

Status van de cijfers:
Cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 20 april 2021
De jaarcijfers voor 2020 zijn toegevoegd.

Wijzigingen per 31 juli 2020
Cijfers over 2019 zijn toegevoegd.
In de Beroepenindeling ROA-CBS 2014 (BRC2014) is een wijziging doorgevoerd. In de nieuwe versie van de BRC2014 wordt beroepsgroep ‘0551 Managers z.n.d.’ niet langer ingedeeld bij beroepsniveau ‘onbekend’, maar bij beroepsniveau 4. Hierdoor zijn de uitkomsten van beroepsniveau ‘onbekend’ en beroepsniveau 4 gewijzigd voor de jaren 2014 tot en met 2018.

Wijzigingen per 29 augustus 2019
De cijfers behorende bij de categorie 'beroepsniveau onbekend' waren voor 2014 onjuist. Voor 2015 tot en met 2017 waren deze onterecht als onbekend, onvoldoende betrouwbaar of geheim weergeven. Dit is gecorrigeerd.
In 2018 is de vraagstelling over gevaarlijk werk gewijzigd. Voor elke vorm van gevaarlijk werk wordt gevraagd naar de frequentie. Hieruit wordt afgeleid of werknemers aan minimaal één vorm van gevaarlijk werk worden blootgesteld. Deze cijfers staan in de nieuwe onderwerpenmap “Gevaarlijk werk (vanaf 2018)”. Door deze wijzigingen zijn de cijfers over dit onderwerp vanaf 2018 niet vergelijkbaar met de cijfers van eerdere jaren (2014-2017). Cijfers over het oude onderwerp “Gevaarlijk werk (tot 2018)” worden vanaf 2018 niet meer aangevuld.

Wijzigingen per 11 april 2019
De variabele gevaarlijk werk is in 2018 op een andere wijze gemeten.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In mei verschijnen de cijfers over het voorafgaande jaar.

Toelichting onderwerpen

Regelmatig veel kracht zetten
Enquêtevraag: Doet u werk waarbij u veel kracht moet zetten, bijvoorbeeld bij tillen, duwen, trekken of sjouwen of gebruikt u in uw werk gereedschappen of apparaten waarbij u veel kracht moet zetten?
Antwoordcategorieën:
Ja, regelmatig.
Ja, soms.
Nee.
Cijfer betreft het percentage werknemers met antwoordcategorie Ja, regelmatig.

In 2020 is deze vraag niet gesteld aan werknemers waarvan het werk op de enquêtedatum stil lag/niet mocht worden uitgevoerd vanwege coronamaatregelen. Het betreft 2,5 procent van alle werknemers. Binnen bedrijfstakken, beroepen, leeftijdsklassen en andere kenmerken kan dit percentage hoger of lager uitvallen. Het cijfer is berekend voor werknemers waarvan het werk op de enquêtedatum niet stil lag vanwege coronamaatregelen.
Geluid en trillingen
Regelmatig hard praten
Enquêtevraag: Is er op uw werkplek zoveel lawaai, dat u hard moet praten om u verstaanbaar te maken?
Antwoordcategorieën:
Ja, regelmatig.
Ja, soms.
Nee.
Cijfer betreft het percentage werknemers met antwoordcategorie Ja, regelmatig.

In 2020 is deze vraag niet gesteld aan werknemers waarvan het werk op de enquêtedatum stil lag/niet mocht worden uitgevoerd vanwege coronamaatregelen. Het betreft 2,5 procent van alle werknemers. Binnen bedrijfstakken, beroepen, leeftijdsklassen en andere kenmerken kan dit percentage hoger of lager uitvallen. Het cijfer is berekend voor werknemers waarvan het werk op de enquêtedatum niet stil lag vanwege coronamaatregelen.
Regelmatig te maken met trillingen
Enquêtevraag: Maakt u bij uw werk gebruik van een gereedschap, apparaat of voertuig dat trillingen of schudden veroorzaakt?
Antwoordcategorieën:
Ja, regelmatig.
Ja, soms.
Nee.
Cijfer betreft het percentage werknemers met de antwoordcategorie: Ja, regelmatig.

In 2020 is deze vraag niet gesteld aan werknemers waarvan het werk op de enquêtedatum stil lag/niet mocht worden uitgevoerd vanwege coronamaatregelen. Het betreft 2,5 procent van alle werknemers. Binnen bedrijfstakken, beroepen, leeftijdsklassen en andere kenmerken kan dit percentage hoger of lager uitvallen. Het cijfer is berekend voor werknemers waarvan het werk op de enquêtedatum niet stil lag vanwege coronamaatregelen.
Gevaarlijk werk en gevaarlijke stoffen
Gevaarlijk werk (vanaf 2018)
Gevaarlijk werk (vanaf 2018)
Cijfer betreft het percentage werknemers dat bij minimaal 1 van de 10 vragen over gevaarlijk werk aangeeft dat zij vaak of altijd gevaarlijk werk moeten doen.

In 2020 is deze vraag niet gesteld aan werknemers waarvan het werk op de enquêtedatum stil lag/niet mocht worden uitgevoerd vanwege coronamaatregelen. Het betreft 2,5 procent van alle werknemers. Binnen bedrijfstakken, beroepen, leeftijdsklassen en andere kenmerken kan dit percentage hoger of lager uitvallen. Het cijfer is berekend voor werknemers waarvan het werk op de enquêtedatum niet stil lag vanwege coronamaatregelen.
Waterige oplossingen
Enquêtevraag: Werkt u met water of waterige oplossingen?
Antwoordcategorieën:
Nooit.
Soms.
Vaak.
Altijd.
Cijfer betreft het percentage werknemers met de antwoordcategorie: Vaak en altijd.

In 2020 is deze vraag niet gesteld aan werknemers waarvan het werk op de enquêtedatum stil lag/niet mocht worden uitgevoerd vanwege coronamaatregelen. Het betreft 2,5 procent van alle werknemers. Binnen bedrijfstakken, beroepen, leeftijdsklassen en andere kenmerken kan dit percentage hoger of lager uitvallen. Het cijfer is berekend voor werknemers waarvan het werk op de enquêtedatum niet stil lag vanwege coronamaatregelen.
Stoffen op huid
Enquêtevraag: Krijgt u tijdens uw werk stoffen op uw huid? (zoals lijm, verf, schoonmaakmiddelen, geneesmiddelen of bestrijdingsmiddelen)
Antwoordcategorieën:
Nooit.
Soms.
Vaak.
Altijd.
Cijfer betreft het percentage werknemers met de antwoordcategorie: Vaak en altijd.

In 2020 is deze vraag niet gesteld aan werknemers waarvan het werk op de enquêtedatum stil lag/niet mocht worden uitgevoerd vanwege coronamaatregelen. Het betreft 2,5 procent van alle werknemers. Binnen bedrijfstakken, beroepen, leeftijdsklassen en andere kenmerken kan dit percentage hoger of lager uitvallen. Het cijfer is berekend voor werknemers waarvan het werk op de enquêtedatum niet stil lag vanwege coronamaatregelen.
Ademt stoffen in
Enquêtevraag: Ademt u tijdens het werk stoffen in? (zoals damp van oplosmiddel, uitlaatgas, lasrook, graanstof of stof van steen en beton)
Antwoordcategorieën:
Nooit.
Soms.
Vaak.
Altijd.
Cijfer betreft het percentage werknemers met de antwoordcategorie: Vaak en altijd.

In 2020 is deze vraag niet gesteld aan werknemers waarvan het werk op de enquêtedatum stil lag/niet mocht worden uitgevoerd vanwege coronamaatregelen. Het betreft 2,5 procent van alle werknemers. Binnen bedrijfstakken, beroepen, leeftijdsklassen en andere kenmerken kan dit percentage hoger of lager uitvallen. Het cijfer is berekend voor werknemers waarvan het werk op de enquêtedatum niet stil lag vanwege coronamaatregelen.
Besmette personen
Enquêtevraag: Komt u in contact met mogelijk besmette personen, dieren of materiaal?
Antwoordcategorieën:
Nooit.
Soms.
Vaak.
Altijd.
Cijfer betreft het percentage werknemers met de antwoordcategorie: Vaak en altijd.

In 2020 is deze vraag niet gesteld aan werknemers waarvan het werk op de enquêtedatum stil lag/niet mocht worden uitgevoerd vanwege coronamaatregelen. Het betreft 2,5 procent van alle werknemers. Binnen bedrijfstakken, beroepen, leeftijdsklassen en andere kenmerken kan dit percentage hoger of lager uitvallen. Het cijfer is berekend voor werknemers waarvan het werk op de enquêtedatum niet stil lag vanwege coronamaatregelen.
Werkhouding
In ongemakkelijke werkhouding werken
Enquêtevraag: Doet u werk in een ongemakkelijke werkhouding?
Antwoordcategorieën:
Ja, regelmatig.
Ja, soms.
Nee.
Cijfer betreft het percentage werknemers met de antwoordcategorie: Ja, regelmatig.

In 2020 is deze vraag niet gesteld aan werknemers waarvan het werk op de enquêtedatum stil lag/niet mocht worden uitgevoerd vanwege coronamaatregelen. Het betreft 2,5 procent van alle werknemers. Binnen bedrijfstakken, beroepen, leeftijdsklassen en andere kenmerken kan dit percentage hoger of lager uitvallen. Het cijfer is berekend voor werknemers waarvan het werk op de enquêtedatum niet stil lag vanwege coronamaatregelen.
Tijdens werk repeterende beweging maken
Enquêtevraag: Doet u werk waarbij u herhalende bewegingen moet maken?
Antwoordcategorieën:
Ja, regelmatig.
Ja, soms.
Nee.
Cijfer betreft het percentage werknemers met de antwoordcategorie: Ja, regelmatig.

In 2020 is deze vraag niet gesteld aan werknemers waarvan het werk op de enquêtedatum stil lag/niet mocht worden uitgevoerd vanwege coronamaatregelen. Het betreft 2,5 procent van alle werknemers. Binnen bedrijfstakken, beroepen, leeftijdsklassen en andere kenmerken kan dit percentage hoger of lager uitvallen. Het cijfer is berekend voor werknemers waarvan het werk op de enquêtedatum niet stil lag vanwege coronamaatregelen.
Uur per dag aan beeldscherm voor werk
Enquêtevraag: Hoeveel uur per dag werkt u gemiddeld aan een beeldscherm voor uw werk? (Een beeldscherm kan bijvoorbeeld zijn een desktop, laptop, notebook, tablet en smartphone.)
Antwoordcategorie:
.. uur per dag.
Cijfer betreft het gemiddeld aantal uur per dag per werknemer.

In 2020 is deze vraag niet gesteld aan werknemers waarvan het werk op de enquêtedatum stil lag/niet mocht worden uitgevoerd vanwege coronamaatregelen. Het betreft 2,5 procent van alle werknemers. Binnen bedrijfstakken, beroepen, leeftijdsklassen en andere kenmerken kan dit percentage hoger of lager uitvallen. Het cijfer is berekend voor werknemers waarvan het werk op de enquêtedatum niet stil lag vanwege coronamaatregelen.