Economische groei; bedrijfstak en regio, nationale rekeningen

Economische groei; bedrijfstak en regio, nationale rekeningen

Bedrijfstakken/branches (SBI 2008) Regio's Perioden Bbp, volumemutaties (%) Bruto toegevoegde waarde, volumemutaties (%)
A-U Alle economische activiteiten Nederland 2023* 0,1 0,1
A-U Alle economische activiteiten Noord-Nederland (LD) 2023* -3,7 -3,6
A-U Alle economische activiteiten Oost-Nederland (LD) 2023* 0,4 0,4
A-U Alle economische activiteiten West-Nederland (LD) 2023* 0,7 0,8
A-U Alle economische activiteiten Zuid-Nederland (LD) 2023* 0,6 0,7
A-U Alle economische activiteiten Extra-Regio (LD) 2023* -21,1 -21,1
A-U Alle economische activiteiten Groningen (PV) 2023* -8,8 -8,8
A-U Alle economische activiteiten Fryslân (PV) 2023* 0,4 0,5
A-U Alle economische activiteiten Drenthe (PV) 2023* -0,2 -0,1
A-U Alle economische activiteiten Overijssel (PV) 2023* 0,1 0,2
A-U Alle economische activiteiten Flevoland (PV) 2023* 1,0 1,0
A-U Alle economische activiteiten Gelderland (PV) 2023* 0,5 0,5
A-U Alle economische activiteiten Utrecht (PV) 2023* 1,0 1,0
A-U Alle economische activiteiten Noord-Holland (PV) 2023* 1,0 1,0
A-U Alle economische activiteiten Zuid-Holland (PV) 2023* 0,4 0,4
A-U Alle economische activiteiten Zeeland (PV) 2023* 0,1 0,1
A-U Alle economische activiteiten Noord-Brabant (PV) 2023* 1,2 1,2
A-U Alle economische activiteiten Limburg (PV) 2023* -0,8 -0,8
A-U Alle economische activiteiten Oost-Groningen (CR) 2023* -0,3 -0,2
A-U Alle economische activiteiten Delfzijl en omgeving (CR) 2023* -3,4 -3,4
A-U Alle economische activiteiten Overig Groningen (CR) 2023* -10,5 -10,5
A-U Alle economische activiteiten Noord-Friesland (CR) 2023* 0,8 0,8
A-U Alle economische activiteiten Zuidwest-Friesland (CR) 2023* 1,1 1,1
A-U Alle economische activiteiten Zuidoost-Friesland (CR) 2023* -0,5 -0,5
A-U Alle economische activiteiten Noord-Drenthe (CR) 2023* 1,2 1,2
A-U Alle economische activiteiten Zuidoost-Drenthe (CR) 2023* -2,4 -2,4
A-U Alle economische activiteiten Zuidwest-Drenthe (CR) 2023* 0,6 0,6
A-U Alle economische activiteiten Noord-Overijssel (CR) 2023* 0,1 0,1
A-U Alle economische activiteiten Zuidwest-Overijssel (CR) 2023* -0,1 -0,1
A-U Alle economische activiteiten Twente (CR) 2023* 0,2 0,2
A-U Alle economische activiteiten Veluwe (CR) 2023* 1,0 1,1
A-U Alle economische activiteiten Achterhoek (CR) 2023* 0,3 0,3
A-U Alle economische activiteiten Arnhem/Nijmegen (CR) 2023* 0,2 0,2
A-U Alle economische activiteiten Zuidwest-Gelderland (CR) 2023* 0,0 0,0
A-U Alle economische activiteiten Utrecht (CR) 2023* 1,0 1,0
A-U Alle economische activiteiten Kop van Noord-Holland (CR) 2023* 0,4 0,4
A-U Alle economische activiteiten Alkmaar en omgeving (CR) 2023* 0,9 0,9
A-U Alle economische activiteiten IJmond (CR) 2023* -5,1 -5,1
A-U Alle economische activiteiten Agglomeratie Haarlem (CR) 2023* 1,4 1,4
A-U Alle economische activiteiten Zaanstreek (CR) 2023* 0,3 0,3
A-U Alle economische activiteiten Groot-Amsterdam (CR) 2023* 2,2 2,3
A-U Alle economische activiteiten Het Gooi en Vechtstreek (CR) 2023* -7,7 -7,7
A-U Alle economische activiteiten Agglomeratie Leiden en Bollenstreek (CR) 2023* 0,9 0,9
A-U Alle economische activiteiten Agglomeratie 's-Gravenhage (CR) 2023* 1,5 1,5
A-U Alle economische activiteiten Delft en Westland (CR) 2023* -0,5 -0,5
A-U Alle economische activiteiten Oost-Zuid-Holland (CR) 2023* 0,8 0,9
A-U Alle economische activiteiten Groot-Rijnmond (CR) 2023* -0,1 -0,1
A-U Alle economische activiteiten Zuidoost-Zuid-Holland (CR) 2023* -0,1 -0,1
A-U Alle economische activiteiten Zeeuwsch-Vlaanderen (CR) 2023* -3,3 -3,3
A-U Alle economische activiteiten Overig Zeeland (CR) 2023* 1,5 1,5
A-U Alle economische activiteiten West-Noord-Brabant (CR) 2023* -0,4 -0,4
A-U Alle economische activiteiten Midden-Noord-Brabant (CR) 2023* -0,2 -0,2
A-U Alle economische activiteiten Noordoost-Noord-Brabant (CR) 2023* 0,5 0,5
A-U Alle economische activiteiten Zuidoost-Noord-Brabant (CR) 2023* 3,3 3,4
A-U Alle economische activiteiten Noord-Limburg (CR) 2023* -0,5 -0,5
A-U Alle economische activiteiten Midden-Limburg (CR) 2023* 0,3 0,3
A-U Alle economische activiteiten Zuid-Limburg (CR) 2023* -1,3 -1,3
A-U Alle economische activiteiten Flevoland (CR) 2023* 1,0 1,0
A-U Alle economische activiteiten Utrecht-West (CP) 2023* 1,2 1,2
A-U Alle economische activiteiten Stadsgewest Amersfoort (CP) 2023* 0,7 0,7
A-U Alle economische activiteiten Stadsgewest Utrecht (CP) 2023* 1,0 1,0
A-U Alle economische activiteiten Zuidoost-Utrecht (CP) 2023* 1,3 1,3
A-U Alle economische activiteiten Amsterdam (CP) 2023* 2,3 2,4
A-U Alle economische activiteiten Overig Agglomeratie Amsterdam (CP) 2023* 1,1 1,2
A-U Alle economische activiteiten Edam-Volendam en omgeving (CP) 2023* -0,9 -0,9
A-U Alle economische activiteiten Haarlemmermeer en omgeving (CP) 2023* 3,0 3,0
A-U Alle economische activiteiten Aggl.'s-Gravenhage excl. Zoetermeer (CP) 2023* 1,7 1,7
A-U Alle economische activiteiten Zoetermeer (CP) 2023* 0,1 0,1
A-U Alle economische activiteiten Rijnmond (CP) 2023* -0,2 -0,1
A-U Alle economische activiteiten Overig Groot-Rijnmond (CP) 2023* 0,0 0,0
A-U Alle economische activiteiten Drechtsteden (CP) 2023* 0,0 0,0
A-U Alle economische activiteiten Overig Zuidoost-Zuid-Holland (CP) 2023* -0,4 -0,4
A-U Alle economische activiteiten Stadsgewest 's-Hertogenbosch (CP) 2023* 1,0 1,1
A-U Alle economische activiteiten Overig Noordoost-Noord-Brabant (CP) 2023* 0,0 0,0
A-U Alle economische activiteiten Almere (CP) 2023* 1,6 1,6
A-U Alle economische activiteiten Flevoland-Midden (CP) 2023* 0,6 0,6
A-U Alle economische activiteiten Noordoostpolder en Urk (CP) 2023* 0,2 0,2
A Landbouw, bosbouw en visserij Nederland 2023* .
A Landbouw, bosbouw en visserij Noord-Nederland (LD) 2023* .
A Landbouw, bosbouw en visserij Oost-Nederland (LD) 2023* .
A Landbouw, bosbouw en visserij West-Nederland (LD) 2023* .
A Landbouw, bosbouw en visserij Zuid-Nederland (LD) 2023* .
A Landbouw, bosbouw en visserij Extra-Regio (LD) 2023* .
A Landbouw, bosbouw en visserij Groningen (PV) 2023* .
A Landbouw, bosbouw en visserij Fryslân (PV) 2023* .
A Landbouw, bosbouw en visserij Drenthe (PV) 2023* .
A Landbouw, bosbouw en visserij Overijssel (PV) 2023* .
A Landbouw, bosbouw en visserij Flevoland (PV) 2023* .
A Landbouw, bosbouw en visserij Gelderland (PV) 2023* .
A Landbouw, bosbouw en visserij Utrecht (PV) 2023* .
A Landbouw, bosbouw en visserij Noord-Holland (PV) 2023* .
A Landbouw, bosbouw en visserij Zuid-Holland (PV) 2023* .
A Landbouw, bosbouw en visserij Zeeland (PV) 2023* .
A Landbouw, bosbouw en visserij Noord-Brabant (PV) 2023* .
A Landbouw, bosbouw en visserij Limburg (PV) 2023* .
A Landbouw, bosbouw en visserij Oost-Groningen (CR) 2023* .
A Landbouw, bosbouw en visserij Delfzijl en omgeving (CR) 2023* .
A Landbouw, bosbouw en visserij Overig Groningen (CR) 2023* .
A Landbouw, bosbouw en visserij Noord-Friesland (CR) 2023* .
A Landbouw, bosbouw en visserij Zuidwest-Friesland (CR) 2023* .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Regionale rekeningen geven een op de nationale rekeningen aansluitende kwantitatieve beschrijving van het economisch proces van regio's binnen een land. Als onderdelen van het economisch proces worden in de nationale rekeningen productie, inkomensverdeling, bestedingen en financiering onderscheiden. Bij de regionale rekeningen ligt de nadruk echter op de beschrijving van de productieprocessen in de verscheidene regio's.
Deze tabel bevat jaargegevens over de productiecomponenten van het bruto binnenlands product. Het is in de regionale rekeningen gebruikelijk om het bruto binnenlands product vanuit twee gezichtspunten te benaderen, vanuit de productie en vanuit de het inkomen. De volume ontwikkeling van het bruto binnenlands product is de maatstaf voor de economische groei van een land.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1996

Frequentie: 2 maal per jaar.

Status van de cijfers:
De jaren 1996 tot en met 2021 zijn definitief, de jaren 2022 en 2023 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 29 april 2024.
De flashraming van het verslagjaar 2023 is toegevoegd.

Wijzigingen per 22 december 2023.
De cijfers gepubliceerd op 25 oktober 2023 bevatten onjuiste cijfers voor de COROP-regio Zuidoost-Noord-Brabant en de COROP-plusregio Amsterdam, alsmede de gebieden waar deze regio's onderdeel van uitmaken. In de publicatie van 22 december 2023 zijn deze fouten gecorrigeerd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In december 2024 worden de definitieve cijfers van het verslagjaar 2022 en herziene cijfers van het verslagjaar 2023 gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Bbp, volumemutaties
Volumegroei van het bruto binnenlands product (bbp). Het bruto binnenlands product (bbp) is een maat voor de omvang van de economie. De verandering van het volume van het bbp in een bepaalde tijdsperiode is een maat voor de groei (of krimp) van de economie. Het bruto binnenlands product tegen marktprijzen is het eindresultaat van de productieve activiteiten van ingezeten productie-eenheden. Het kan op twee manieren worden gedefinieerd:
- vanuit het oogpunt van de productie: het bbp is de som van de bruto toegevoegde waarde van alle institutionele sectoren of bedrijfstakken en het saldo van productgebonden belastingen en subsidies (die niet aan sectoren en bedrijfstakken worden toegerekend). Het is eveneens de sluitpost van de productierekening van de totale economie;
- vanuit het oogpunt van het inkomen: het bbp is de som van de bestedingen in de inkomensvormingsrekening van de totale economie (beloning van werknemers, belastingen op productie en invoer exclusief subsidies, bruto-exploitatieoverschot en gemengd inkomen van de totale economie).
Door het bbp te verminderen met het verbruik van vaste activa, wordt het netto binnenlands product (nbp) tegen marktprijzen verkregen.
Bruto toegevoegde waarde, volumemutaties
Volumegroei van de toegevoegde waarde (bruto, basisprijzen) naar SBI 2008.
De waarde van alle geproduceerde goederen en diensten (de productiewaarde of output) minus de waarde van goederen en diensten die tijdens deze productie zijn opgebruikt (het intermediair verbruik). De toegevoegde waarde is daarbij uitgedrukt in basisprijzen, de prijzen zijn die door producenten zijn ervaren. Inbegrepen is de toegevoegde waarde van alle in Nederland opererende bedrijfseenheden, dus ook degenen die in buitenlandse handen zijn. Ook overheidsinstanties en andere niet-commerciële instanties behoren hiertoe.
In de nationale rekeningen betekent 'bruto' vóór aftrek van het verbruik van vaste activa (afschrijvingen) en 'netto' na aftrek van het verbruik van vaste activa.