Toerisme; bestedingen, nationale rekeningen

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over de toeristische bestedingen van ingezetenen en niet-ingezetenen bij Nederlandse bedrijven, maar ook cijfers over wat ingezetenen in het buitenland uitgeven. Toerisme is geen bedrijfstak op zich, maar heeft betrekking op een groot aantal producten en diensten die vanuit verschillende bedrijfstakken aan toeristen worden geleverd. De cijfers zijn consistent met het conceptuele raamwerk van de Nationale Rekeningen (NR) en kunnen worden vergeleken met reeds bestaande macro-economische kengetallen zoals de totale toegevoegde waarde in basisprijzen en werkgelegenheid in Nederland. De toerismerekeningen bieden daarmee een geïntegreerd macro-economisch overzicht van de betekenis van toerisme voor de economie.

Gegevens beschikbaar vanaf 2010.

Status van de cijfers:
De gegevens van 2010 tot en met 2021 zijn definitief. De gegevens over 2022 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 29 augustus 2023:
Gegevens van 2022 zijn toegevoegd aan deze tabel.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
8 maanden na afloop van het verslagjaar worden voorlopige cijfers gepubliceerd. Na 20 maanden worden de definitieve cijfers gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Waarde in werkelijke prijzen
De bedragen zijn uitgedrukt in prijzen van het betreffende verslagjaar, mln euro.
Toerisme: bestedingen NL economie
De bestedingen gedaan door toeristen of ten behoeve van toeristen voor, tijdens en na de reis en het verblijf op de plaats van bestemming bij een Nederlands bedrijf.
Dit kunnen zowel ingezetenen als niet-ingezetenen zijn.
Iemand is ingezetene als hij of zij gedurende een periode van minimaal een jaar economische activiteiten in Nederland heeft verricht.
Iemand is niet-ingezetene als hij of zij gedurende een periode van minder dan een jaar economische activiteiten in Nederland heeft verricht.
Toerisme: bestedingen NL economie totaal
De bestedingen gedaan door toeristen of ten behoeve van toeristen voor, tijdens en na de reis en het verblijf op de plaats van bestemming bij een Nederlands bedrijf.
Dit kunnen zowel ingezetenen als niet-ingezetenen zijn.
Iemand is ingezetene als hij of zij gedurende een periode van minimaal een jaar economische activiteiten in Nederland heeft verricht.
Iemand is niet-ingezetene als hij of zij gedurende een periode van minder dan een jaar economische activiteiten in Nederland heeft verricht.
Bestedingen buitenlands toerisme
Toeristische bestedingen door niet-ingezetenen bij Nederlandse bedrijven. Iemand is niet-ingezetene als hij of zij gedurende een periode van minder dan een jaar economische activiteiten in Nederland heeft verricht. Ook vallen hieronder de bestedingen van niet-ingezetenen die op reis gaan naar een ander land dan Nederland maar wel geld besteden bij Nederlandse bedrijven of dienstverleners. Denk hierbij aan online boekingen van hotels en vluchten bij een Nederlandse maatschappij.
Bestedingen binnenlands toerisme
Toeristische bestedingen door ingezetenen bij Nederlandse bedrijven. Iemand is ingezetene als hij of zij gedurende een periode van minimaal een jaar economische activiteiten in Nederland heeft verricht.
Totaal bestedingen binnenlands toerisme
Totaal toeristische bestedingen door ingezetenen bij Nederlandse bedrijven.
Bestemming binnenland
Totaal toeristische bestedingen door ingezetenen bij Nederlandse bedrijven tijdens een reis in Nederland.
Bestemming buitenland
Totaal toeristische bestedingen door ingezetenen bij Nederlandse bedrijven tijdens een reis naar het buitenland.
Overige bestedingen
De overige bestedingen bestaan uit duurzame recreatiegoederen en sociale overdrachten.
Duurzame recreatiegoederen:
De duurzame recreatiegoederen zijn de duurzame goederen die hoofdzakelijk voor recreatieve doeleinden worden gebruikt (zoals caravans, kampeerspullen en sportartikelen). Deze kunnen herhaaldelijk worden gebruikt en zijn daarom niet eenduidig aan één soort toerist of toerisme toe te wijzen.
Sociale overdrachten:
Overheidssubsidies leiden er soms toe dat een bezoeker niet de volledige kosten van een dienst betaalt, zoals subsidies aan musea, bijstandssubsidies voor recreatieve activiteiten en studenten OV-kaarten die voor toeristische doeleinden worden gebruikt. Daarnaast worden ook de toeristische bestedingen van instellingen zonder winstoogmerk ten behoeve van huishoudens (o.a. sport en hobbyverenigingen) meegeteld in de sociale overdrachten.
Bestedingen uitgaand toerisme
Toeristische bestedingen door ingezetenen buiten het economische territorium van Nederland. Iemand is ingezetene als hij of zij gedurende een periode van minimaal een jaar economische activiteiten in Nederland heeft verricht.
Volume-indexcijfers
De volumeontwikkeling uitgedrukt ten opzichte van het basisjaar, 2015=100.
Toerisme: bestedingen NL economie
De bestedingen gedaan door toeristen of ten behoeve van toeristen voor, tijdens en na de reis en het verblijf op de plaats van bestemming bij een Nederlands bedrijf.
Dit kunnen zowel ingezetenen als niet-ingezetenen zijn.
Iemand is ingezetene als hij of zij gedurende een periode van minimaal een jaar economische activiteiten in Nederland heeft verricht.
Iemand is niet-ingezetene als hij of zij gedurende een periode van minder dan een jaar economische activiteiten in Nederland heeft verricht.
Toerisme: bestedingen NL economie totaal
De bestedingen gedaan door toeristen of ten behoeve van toeristen voor, tijdens en na de reis en het verblijf op de plaats van bestemming bij een Nederlands bedrijf.
Dit kunnen zowel ingezetenen als niet-ingezetenen zijn.
Iemand is ingezetene als hij of zij gedurende een periode van minimaal een jaar economische activiteiten in Nederland heeft verricht.
Iemand is niet-ingezetene als hij of zij gedurende een periode van minder dan een jaar economische activiteiten in Nederland heeft verricht.
Bestedingen buitenlands toerisme
Toeristische bestedingen door niet-ingezetenen bij Nederlandse bedrijven. Iemand is niet ingezetene als hij of zij gedurende een periode van minder dan een jaar economische activiteiten in Nederland heeft verricht. Ook vallen hieronder de bestedingen van niet-ingezetenen die op reis gaan naar een ander land dan Nederland maar wel geld besteden bij Nederlandse bedrijven of dienstverleners. Denk hierbij aan online boekingen van hotels en vluchten bij een Nederlandse maatschappij.
Bestedingen binnenlands toerisme
Toeristische bestedingen door ingezetenen bij Nederlandse bedrijven. Iemand is ingezetene als hij of zij gedurende een periode van minimaal een jaar economische activiteiten in Nederland heeft verricht.
Totaal bestedingen binnenlands toerisme
Totaal toeristische bestedingen door ingezetenen bij Nederlandse bedrijven.