Toerisme; kernindicatoren, nationale rekeningen

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over de bijdrage van het toerisme aan de Nederlandse economie (werkgelegenheid, bestedingen en toegevoegde waarde in basisprijzen). Toerisme is geen bedrijfstak op zich, maar heeft betrekking op een groot aantal producten en diensten die vanuit verschillende bedrijfstakken aan toeristen worden geleverd. De cijfers zijn consistent met het conceptuele raamwerk van de Nationale Rekeningen (NR) en kunnen worden vergeleken met reeds bestaande macro-economische kengetallen zoals de totale toegevoegde waarde in basisprijzen en werkgelegenheid in Nederland. De toerismerekeningen bieden daarmee een geïntegreerd macro-economisch overzicht van de betekenis van toerisme voor de economie.

Gegevens beschikbaar vanaf 2010.

Status van de cijfers:
De gegevens van 2010 tot en met 2020 zijn definitief. De gegevens over 2021 en 2022 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 29 augustus 2023:
Gegevens van 2022 zijn toegevoegd aan deze tabel.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
8 maanden na afloop van het verslagjaar worden voorlopige cijfers gepubliceerd. Na 20 maanden worden de definitieve cijfers gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Toerisme; werkelijke prijzen
De bedragen zijn uitgedrukt in prijzen van het betreffende verslagjaar, mln euro.
Toerisme: toegevoegde waarde basisprijs
De toeristische toegevoegde waarde tegen basisprijzen van Nederland is de toegevoegde waarde gekoppeld aan de toeristische bestedingen in Nederland.
Toerisme: bestedingen NL economie totaal
De bestedingen gedaan door toeristen of ten behoeve van toeristen voor, tijdens en na de reis en het verblijf op de plaats van bestemming bij een Nederlands bedrijf.
Dit kunnen zowel ingezetenen als niet-ingezetenen zijn.
Iemand is ingezetene als hij of zij gedurende een periode van minimaal een jaar economische activiteiten in Nederland heeft verricht.
Iemand is niet-ingezetene als hij of zij gedurende een periode van minder dan een jaar economische activiteiten in Nederland heeft verricht.
Recreatieve bestedingen van huishoudens
De toeristische uitgaven door huishoudens van Nederland met recreatief motief plus duurzame recreatiegoederen.
Toerisme; prijsniveau 2015
De bedragen zijn uitgedrukt in prijzen van het basisjaar 2015. Hiertoe zijn inflatiecorrecties gebruikt. Zonder dergelijke correcties spreekt men van waarde in werkelijke prijzen
Toerisme: toegevoegde waarde basisprijs
De toeristische toegevoegde waarde tegen basisprijzen van Nederland is de toegevoegde waarde gekoppeld aan de toeristische bestedingen in Nederland.
Toerisme: bestedingen NL economie totaal
De bestedingen gedaan door toeristen of ten behoeve van toeristen voor, tijdens en na de reis en het verblijf op de plaats van bestemming bij een Nederlands bedrijf.
Dit kunnen zowel ingezetenen als niet-ingezetenen zijn.
Iemand is ingezetene als hij of zij gedurende een periode van minimaal een jaar economische activiteiten in Nederland heeft verricht.
Iemand is niet-ingezetene als hij of zij gedurende een periode van minder dan een jaar economische activiteiten in Nederland heeft verricht.
Recreatieve bestedingen van huishoudens
De toeristische uitgaven door huishoudens van Nederland met recreatief motief plus duurzame recreatiegoederen.
Aandeel toerisme
Het aandeel van toerisme in de toegevoegde waarde en de recreatieve bestedingen van huishoudens.
Toerisme: toegevoegde waarde basisprijs
Het aandeel van de toeristische toegevoegde waarde in de totale toegevoegde waarde van Nederland.
Recreatieve bestedingen van huishoudens
Het aandeel recreatieve bestedingen in het totaal van de consumptieve bestedingen door huishoudens van Nederland.
Toerisme; werkgelegenheid
Het aantal toeristische banen, werkzame personen en arbeidsvolume.
Toerisme: banen
Het aantal toeristische banen.
Toerisme: werkzame personen
Het aantal toeristische werkzame personen.