Arbeidsvolume; bedrijfstak, kwartalen, nationale rekeningen

Arbeidsvolume; bedrijfstak, kwartalen, nationale rekeningen

Type werkenden Bedrijfstakken/branches (SBI 2008) Perioden Banen Banen (x 1 000) Banen Banen seizoengecorrigeerd (x 1 000) Mutatie t.o.v. zelfde periode vorig jaar Banen (x 1 000) Mutatie t.o.v. voorgaande periode Banen seizoengecorrigeerd (x 1 000)
Totaal A-U Alle economische activiteiten 2022 1e kwartaal* 11.177 11.244 518 127
Totaal A Landbouw, bosbouw en visserij 2022 1e kwartaal* 224 233 -18 -3
Totaal B-E Nijverheid (geen bouw) en energie 2022 1e kwartaal* 909 910 14 4
Totaal C Industrie 2022 1e kwartaal* 831 833 11 3
Totaal F Bouwnijverheid 2022 1e kwartaal* 594 594 1 1
Totaal G-I Handel, vervoer en horeca 2022 1e kwartaal* 2.656 2.675 158 12
Totaal J Informatie en communicatie 2022 1e kwartaal* 397 394 23 6
Totaal K Financiële dienstverlening 2022 1e kwartaal* 231 230 5 1
Totaal L Verhuur en handel van onroerend goed 2022 1e kwartaal* 85 84 -7 0
Totaal M-N Zakelijke dienstverlening 2022 1e kwartaal* 2.454 2.504 183 77
Totaal 78 Uitzendbureaus en arbeidsbemiddeling 2022 1e kwartaal* . . . .
Totaal O-Q Overheid en zorg 2022 1e kwartaal* 3.070 3.057 116 28
Totaal O Openbaar bestuur en overheidsdiensten 2022 1e kwartaal* 561 560 14 3
Totaal P Onderwijs 2022 1e kwartaal* 695 689 42 10
Totaal Q Gezondheids- en welzijnszorg 2022 1e kwartaal* 1.814 1.809 60 15
Totaal R-U Cultuur, recreatie, overige diensten 2022 1e kwartaal* 557 562 42 1
Werknemers A-U Alle economische activiteiten 2022 1e kwartaal* 8.741 8.826 409 102
Werknemers A Landbouw, bosbouw en visserij 2022 1e kwartaal* 114 121 0 -1
Werknemers B-E Nijverheid (geen bouw) en energie 2022 1e kwartaal* 846 847 10 3
Werknemers C Industrie 2022 1e kwartaal* 770 771 8 2
Werknemers F Bouwnijverheid 2022 1e kwartaal* 346 347 9 3
Werknemers G-I Handel, vervoer en horeca 2022 1e kwartaal* 2.241 2.260 134 8
Werknemers J Informatie en communicatie 2022 1e kwartaal* 316 315 19 3
Werknemers K Financiële dienstverlening 2022 1e kwartaal* 221 220 4 1
Werknemers L Verhuur en handel van onroerend goed 2022 1e kwartaal* 70 71 1 0
Werknemers M-N Zakelijke dienstverlening 2022 1e kwartaal* 1.669 1.729 138 68
Werknemers 78 Uitzendbureaus en arbeidsbemiddeling 2022 1e kwartaal* 753 806 95 57
Werknemers O-Q Overheid en zorg 2022 1e kwartaal* 2.599 2.593 71 18
Werknemers O Openbaar bestuur en overheidsdiensten 2022 1e kwartaal* 561 560 14 3
Werknemers P Onderwijs 2022 1e kwartaal* 582 578 30 7
Werknemers Q Gezondheids- en welzijnszorg 2022 1e kwartaal* 1.456 1.455 27 8
Werknemers R-U Cultuur, recreatie, overige diensten 2022 1e kwartaal* 318 322 21 -3
Zelfstandigen A-U Alle economische activiteiten 2022 1e kwartaal* 2.436 2.418 109 26
Zelfstandigen A Landbouw, bosbouw en visserij 2022 1e kwartaal* 110 112 -18 -2
Zelfstandigen B-E Nijverheid (geen bouw) en energie 2022 1e kwartaal* 62 63 4 1
Zelfstandigen C Industrie 2022 1e kwartaal* 61 61 3 1
Zelfstandigen F Bouwnijverheid 2022 1e kwartaal* 248 247 -8 -2
Zelfstandigen G-I Handel, vervoer en horeca 2022 1e kwartaal* 415 415 23 4
Zelfstandigen J Informatie en communicatie 2022 1e kwartaal* 80 79 4 2
Zelfstandigen K Financiële dienstverlening 2022 1e kwartaal* 10 9 1 0
Zelfstandigen L Verhuur en handel van onroerend goed 2022 1e kwartaal* 15 13 -8 0
Zelfstandigen M-N Zakelijke dienstverlening 2022 1e kwartaal* 785 776 46 9
Zelfstandigen 78 Uitzendbureaus en arbeidsbemiddeling 2022 1e kwartaal* . . . .
Zelfstandigen O-Q Overheid en zorg 2022 1e kwartaal* 471 465 45 10
Zelfstandigen O Openbaar bestuur en overheidsdiensten 2022 1e kwartaal* 0 0 0 0
Zelfstandigen P Onderwijs 2022 1e kwartaal* 113 111 12 3
Zelfstandigen Q Gezondheids- en welzijnszorg 2022 1e kwartaal* 358 354 33 7
Zelfstandigen R-U Cultuur, recreatie, overige diensten 2022 1e kwartaal* 239 240 21 4
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over het arbeidsvolume van zelfstandigen en van werknemers die werkzaam zijn bij in Nederland gevestigde bedrijven en instellingen. Het arbeidsvolume wordt gegeven in gemiddeld aantal werkzame personen, gemiddeld aantal banen, en gewerkte uren per kwartaal en jaar. Naast de oorspronkelijke cijfers bevat de tabel seizoengecorrigeerde cijfers.

Gegevens beschikbaar vanaf: eerste kwartaal 1995.

Status van de cijfers:
De gegevens van 1995 tot en met 2018 zijn definitief. De gegevens vanaf 2019 hebben de status voorlopig.

Wijzigingen per 17 mei 2022:
De gegevens van de flashraming van het eerste kwartaal 2022 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De resultaten van de eerste berekening, de zogenoemde flashraming, worden binnen 45 dagen na afloop van een verslagkwartaal bekend gemaakt. Vervolgens wordt 85 dagen na afloop van het kwartaal de reguliere raming gepubliceerd. Bij de tweede raming van het vierde kwartaal worden de gegevens van de voorgaande drie kwartalen van dat jaar herzien.

Toelichting onderwerpen

Banen
Een baan is een expliciete of impliciete overeenkomst tussen een persoon en een in Nederland gevestigde economische eenheid (een bedrijf, instelling of particulier huishouden) om gedurende een bepaalde periode of tot nader order tegen beloning werk te verrichten. De niet-bezette arbeidsplaatsen (vacatures) tellen dus niet mee in het aantal banen. Naast banen van werknemers zijn er ook banen van zelfstandigen. In dat geval valt de persoon meestal samen met het bedrijf of de instelling. Een zelfstandige kan ook meerdere banen hebben, bijvoorbeeld als iemand een autorijschool heeft en daarnaast ook werkzaam is als vertaler.

In deze tabel wordt het gemiddeld aantal banen bij Nederlandse economische eenheden gegeven. In het gemiddeld aantal banen per periode telt een baan alleen mee voor de dagen dat deze bestaat in de verslagperiode.
Banen
Een baan is een expliciete of impliciete overeenkomst tussen een persoon en een in Nederland gevestigde economische eenheid (een bedrijf, instelling of particulier huishouden) om gedurende een bepaalde periode of tot nader order tegen beloning werk te verrichten. De niet-bezette arbeidsplaatsen (vacatures) tellen dus niet mee in het aantal banen. Naast banen van werknemers zijn er ook banen van zelfstandigen. In dat geval valt de persoon meestal samen met het bedrijf of de instelling. Een zelfstandige kan ook meerdere banen hebben, bijvoorbeeld als iemand een autorijschool heeft en daarnaast ook werkzaam is als vertaler.

In deze tabel wordt het gemiddeld aantal banen bij Nederlandse economische eenheden gegeven. In het gemiddeld aantal banen per periode telt een baan alleen mee voor de dagen dat deze bestaat in de verslagperiode.
Banen seizoengecorrigeerd
Het gemiddeld aantal banen in de verslagperiode, gecorrigeerd voor seizoen- en werkdageffecten.
Mutatie t.o.v. zelfde periode vorig jaar
Mutatie t.o.v. dezelfde periode een jaar eerder (niet seizoengecorrigeerde cijfers) op basis van onafgeronde uitkomsten.
Banen
Mutatie t.o.v. voorgaande periode
Mutatie t.o.v. voorgaande periode (seizoengecorrigeerde cijfers) op basis van onafgeronde uitkomsten.
Banen seizoengecorrigeerd