Arbeidsvolume; bedrijfstak, geslacht, nationale rekeningen, 1995-2022

Arbeidsvolume; bedrijfstak, geslacht, nationale rekeningen, 1995-2022

Geslacht Type werkenden Bedrijfstakken/branches (SBI 2008) Perioden Werkzame personen (x 1 000) Banen (x 1 000) Arbeidsjaren (x 1 000) Gewerkte uren (mln uren)
Totaal mannen en vrouwen Totaal A-U Alle economische activiteiten 2022* 10.157 11.377 8.145 14.292
Totaal mannen en vrouwen Totaal A Landbouw, bosbouw en visserij 2022* 204 255 179 400
Totaal mannen en vrouwen Totaal 01 Landbouw 2022* 198 249 174 389
Totaal mannen en vrouwen Totaal 02 Bosbouw 2022* 3 3 3 5
Totaal mannen en vrouwen Totaal 03 Visserij 2022* 3 3 3 6
Totaal mannen en vrouwen Totaal B Delfstoffenwinning 2022* 8 8 7 14
Totaal mannen en vrouwen Totaal B-E Nijverheid (geen bouw) en energie 2022* 893 929 822 1.433
Totaal mannen en vrouwen Totaal C Industrie 2022* 814 847 750 1.303
Totaal mannen en vrouwen Totaal 10-12 Voedings-, genotmiddelenindustrie 2022* 142 153 127 220
Totaal mannen en vrouwen Totaal 13-15 Textiel-, kleding-, lederindustrie 2022* 17 19 15 26
Totaal mannen en vrouwen Totaal 16-18 Hout-, papier-, grafische industr. 2022* 52 54 48 82
Totaal mannen en vrouwen Totaal 16 Houtindustrie 2022* 17 18 16 28
Totaal mannen en vrouwen Totaal 17 Papierindustrie 2022* 18 18 17 29
Totaal mannen en vrouwen Totaal 18 Grafische industrie 2022* 17 18 15 25
Totaal mannen en vrouwen Totaal 19 Aardolie-industrie 2022* 5 5 5 8
Totaal mannen en vrouwen Totaal 20 Chemische industrie 2022* 45 46 43 75
Totaal mannen en vrouwen Totaal 20-21 Chemie en farmaceutische industrie 2022* 62 64 60 104
Totaal mannen en vrouwen Totaal 21 Farmaceutische industrie 2022* 17 18 17 29
Totaal mannen en vrouwen Totaal 22 Rubber- en kunststofproductindustrie 2022* 34 34 31 54
Totaal mannen en vrouwen Totaal 22-23 Kunststof- en bouwmateriaalindustr 2022* 57 58 53 94
Totaal mannen en vrouwen Totaal 23 Bouwmaterialenindustrie 2022* 23 24 22 39
Totaal mannen en vrouwen Totaal 24 Basismetaalindustrie 2022* 20 20 20 34
Totaal mannen en vrouwen Totaal 24-25 Basismetaal, metaalprod.-industrie 2022* 117 121 110 195
Totaal mannen en vrouwen Totaal 25 Metaalproductenindustrie 2022* 97 101 90 160
Totaal mannen en vrouwen Totaal 26 Elektrotechnische industrie 2022* 29 29 27 47
Totaal mannen en vrouwen Totaal 26-27 Elektrische en elektron. Industrie 2022* 54 55 50 87
Totaal mannen en vrouwen Totaal 27 Elektrische apparatenindustrie 2022* 25 26 23 41
Totaal mannen en vrouwen Totaal 28 Machine-industrie 2022* 97 99 92 161
Totaal mannen en vrouwen Totaal 29 Auto- en aanhangwagenindustrie 2022* 25 25 24 40
Totaal mannen en vrouwen Totaal 29-30 Transportmiddelenindustrie 2022* 43 43 41 70
Totaal mannen en vrouwen Totaal 30 Overige transportmiddelenindustrie 2022* 18 19 17 30
Totaal mannen en vrouwen Totaal 31-33 Overige industrie en reparatie 2022* 168 176 149 255
Totaal mannen en vrouwen Totaal 31-32 Meubel- en overige industrie 2022* 119 124 104 172
Totaal mannen en vrouwen Totaal 33 Reparatie en installatie van machines 2022* 49 52 45 83
Totaal mannen en vrouwen Totaal D Energievoorziening 2022* 33 35 29 51
Totaal mannen en vrouwen Totaal 35 Energiebedrijven 2022* 33 35 29 51
Totaal mannen en vrouwen Totaal E Waterbedrijven en afvalbeheer 2022* 38 39 36 65
Totaal mannen en vrouwen Totaal 36 Waterleidingbedrijven 2022* 6 6 5 9
Totaal mannen en vrouwen Totaal 37-39 Riolering, afvalbeheer en sanering 2022* 32 33 30 57
Totaal mannen en vrouwen Totaal F Bouwnijverheid 2022* 570 639 550 1.027
Totaal mannen en vrouwen Totaal 41 Algemene bouw en projectontwikkeling 2022* 192 228 191 356
Totaal mannen en vrouwen Totaal 42 Grond-, water- en wegenbouw 2022* 62 64 59 110
Totaal mannen en vrouwen Totaal 43 Gespecialiseerde bouw 2022* 316 347 300 561
Totaal mannen en vrouwen Totaal G-I Handel, vervoer en horeca 2022* 2.475 2.721 1.842 3.334
Totaal mannen en vrouwen Totaal G Handel 2022* 1.559 1.691 1.163 2.077
Totaal mannen en vrouwen Totaal 45 Autohandel en -reparatie 2022* 144 160 130 240
Totaal mannen en vrouwen Totaal 46 Groothandel en handelsbemiddeling 2022* 546 578 491 879
Totaal mannen en vrouwen Totaal 47 Detailhandel (niet in auto's) 2022* 869 953 542 958
Totaal mannen en vrouwen Totaal H Vervoer en opslag 2022* 431 464 374 697
Totaal mannen en vrouwen Totaal 49 Vervoer over land 2022* 211 228 184 364
Totaal mannen en vrouwen Totaal 50 Vervoer over water 2022* 21 26 19 35
Totaal mannen en vrouwen Totaal 51 Vervoer door de lucht 2022* 24 25 22 35
Totaal mannen en vrouwen Totaal 52 Opslag, dienstverlening voor vervoer 2022* 117 122 108 191
Totaal mannen en vrouwen Totaal 53 Post en koeriers 2022* 57 64 41 71
Totaal mannen en vrouwen Totaal I Horeca 2022* 485 567 306 560
Totaal mannen en vrouwen Totaal J Informatie en communicatie 2022* 364 402 341 605
Totaal mannen en vrouwen Totaal 58 Uitgeverijen 2022* 22 24 20 34
Totaal mannen en vrouwen Totaal 58-60 Uitgeverijen, film, radio en t.v. 2022* 60 69 53 92
Totaal mannen en vrouwen Totaal 59-60 Film, TV en radio 2022* 37 45 33 58
Totaal mannen en vrouwen Totaal 61 Telecommunicatie 2022* 26 26 24 42
Totaal mannen en vrouwen Totaal 62-63 IT- en informatiedienstverlening 2022* 279 306 264 471
Totaal mannen en vrouwen Totaal K Financiële dienstverlening 2022* 216 227 201 345
Totaal mannen en vrouwen Totaal 64 Bankwezen 2022* 102 106 96 164
Totaal mannen en vrouwen Totaal 65 Verzekeraars en pensioenfondsen 2022* 49 58 52 87
Totaal mannen en vrouwen Totaal 66 Overige financiële dienstverlening 2022* 65 64 52 94
Totaal mannen en vrouwen Totaal L Verhuur en handel van onroerend goed 2022* 78 89 67 115
Totaal mannen en vrouwen Totaal 68 Verhuur en handel van onroerend goed 2022* 78 89 67 115
Totaal mannen en vrouwen Totaal M-N Zakelijke dienstverlening 2022* 2.156 2.479 1.621 2.925
Totaal mannen en vrouwen Totaal M Specialistische zakelijke diensten 2022* 872 998 730 1.329
Totaal mannen en vrouwen Totaal 69-70 Juridisch en managementadvies 2022* 463 523 405 734
Totaal mannen en vrouwen Totaal 69-71 Management- en technisch advies 2022* 618 690 544 987
Totaal mannen en vrouwen Totaal 71 Architecten-, ingenieursbureaus e.d. 2022* 154 167 139 253
Totaal mannen en vrouwen Totaal 72 Research 2022* 49 51 45 77
Totaal mannen en vrouwen Totaal 73 Reclamewezen en marktonderzoek 2022* 86 103 56 104
Totaal mannen en vrouwen Totaal 73-75 Reclame, design, overige diensten 2022* 205 256 141 264
Totaal mannen en vrouwen Totaal 74-75 Overige professionele diensten 2022* 119 153 85 160
Totaal mannen en vrouwen Totaal N Verhuur en overige zakelijke diensten 2022* 1.284 1.482 891 1.596
Totaal mannen en vrouwen Totaal 77 Verhuur van roerende goederen 2022* 39 44 34 61
Totaal mannen en vrouwen Totaal 78 Uitzendbureaus en arbeidsbemiddeling 2022* 720 785 544 972
Totaal mannen en vrouwen Totaal 79 Reisbureaus, reisorganisatie en -info 2022* 21 22 18 32
Totaal mannen en vrouwen Totaal 80-82 Overige zakelijke dienstverlening 2022* 505 631 296 531
Totaal mannen en vrouwen Totaal O-Q Overheid en zorg 2022* 2.770 3.081 2.179 3.483
Totaal mannen en vrouwen Totaal O Openbaar bestuur en overheidsdiensten 2022* 540 568 506 820
Totaal mannen en vrouwen Totaal 84 Openbaar bestuur en overheidsdiensten 2022* 540 568 506 820
Totaal mannen en vrouwen Totaal P Onderwijs 2022* 614 691 490 788
Totaal mannen en vrouwen Totaal 85 Onderwijs 2022* 614 691 490 788
Totaal mannen en vrouwen Totaal Q Gezondheids- en welzijnszorg 2022* 1.616 1.822 1.184 1.875
Totaal mannen en vrouwen Totaal 86 Gezondheidszorg 2022* 642 718 510 829
Totaal mannen en vrouwen Totaal 87-88 Verzorging en welzijn 2022* 974 1.104 674 1.046
Totaal mannen en vrouwen Totaal R-U Cultuur, recreatie, overige diensten 2022* 432 555 343 626
Totaal mannen en vrouwen Totaal R Cultuur, sport en recreatie 2022* 192 249 147 273
Totaal mannen en vrouwen Totaal 90-92 Kunst, cultuur en kansspelen 2022* 115 147 93 178
Totaal mannen en vrouwen Totaal 93 Sport en recreatie 2022* 77 102 54 95
Totaal mannen en vrouwen Totaal S Overige dienstverlening 2022* 209 250 173 313
Totaal mannen en vrouwen Totaal 94 Ideële, belangen-, hobbyverenigingen 2022* 62 68 52 86
Totaal mannen en vrouwen Totaal 95 Reparatie van consumentenartikelen 2022* 13 15 11 21
Totaal mannen en vrouwen Totaal 96 Overige persoonlijke dienstverlening 2022* 133 167 110 206
Totaal mannen en vrouwen Totaal T Huishoudens 2022* 31 56 23 40
Totaal mannen en vrouwen Totaal U Extraterritoriale organisaties 2022* . . . .
Totaal mannen en vrouwen Totaal 99 Extraterritoriale organisaties 2022* . . . .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over het arbeidsvolume van zelfstandigen en van werknemers die werkzaam zijn bij in Nederland gevestigde bedrijven en instellingen. Het arbeidsvolume wordt gegeven in gemiddeld aantal werkzame personen, gemiddeld aantal banen, en gewerkte uren per jaar. De cijfers zijn beschikbaar naar geslacht en een gedetailleerde bedrijfstakindeling.

Gegevens beschikbaar van 1995 tot en met 2022.

Status van de cijfers:
De gegevens van 1995 tot en met 2020 zijn definitief. De gegevens vanaf 2021 zijn voorlopig. Aangezien deze tabel is stopgezet, worden de gegevens niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per 24 juni 2024:
Geen, deze tabel is stopgezet.
Het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft onlangs de nationale rekeningen gereviseerd. Daarbij worden nieuwe bronnen, methoden en concepten doorgevoerd in de nationale rekeningen, zodat het beeld van de Nederlandse economie weer optimaal aansluit bij alle onderliggende statistieken, bronnen en internationale richtlijnen voor het samenstellen van de nationale rekeningen. Voor meer informatie zie paragraaf 3.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Werkzame personen
Personen die een baan hebbeb bij een in Nederland gevestigd bedrijf of instelling, of bij een particulier huishouden in Nederland.

Tot de werkzame personen behoren alle personen die betaalde arbeid verrichten, ook al is het maar voor één of enkele uren per week, ook als zij:
- arbeid verrichten die op zichzelf genomen legaal is, maar waarvan de beloning aan de registratie door de fiscus of sociale zekerheidsautoriteiten wordt onttrokken ('zwarte arbeid');
- tijdelijk geen arbeid verrichten, maar wel doorbetaald krijgen (bijvoorbeeld bij ziekte of vorstverlet);
- tijdelijk onbetaald verlof hebben opgenomen.
Werkzame personen kunnen worden onderscheiden in werknemers en zelfstandigen. Ze kunnen woonachtig zijn in Nederland, maar ook in het buitenland.
Het aantal werkzame personen in een bepaalde bedrijfstak geeft niet het totaal aantal personen weer dat in die bedrijfstak werkt, maar het gemiddeld aantal personen met een hoofdbaan in de desbetreffende bedrijfstak.
Het aantal werkzame personen (werkzaam in Nederland) is niet gelijk aan de werkzame beroepsbevolking (woonachtig in Nederland).
Banen
Een baan is een expliciete of impliciete overeenkomst tussen een persoon en een in Nederland gevestigde economische eenheid (een bedrijf, instelling of particulier huishouden) om gedurende een bepaalde periode of tot nader order tegen beloning werk te verrichten. De niet-bezette arbeidsplaatsen (vacatures) tellen dus niet mee in het aantal banen. Naast banen van werknemers zijn er ook banen van zelfstandigen. In dat geval valt de persoon meestal samen met het bedrijf of de instelling. Een zelfstandige kan ook meerdere banen hebben, bijvoorbeeld als iemand een autorijschool heeft en daarnaast ook werkzaam is als vertaler.

In deze tabel wordt het gemiddeld aantal banen bij Nederlandse economische eenheden gegeven. In het gemiddeld aantal banen per periode telt een baan alleen mee voor de dagen dat deze bestaat in de verslagperiode.
Arbeidsjaren
Een maatstaf voor het arbeidsvolume, die wordt berekend door alle banen (voltijd en deeltijd) om te rekenen naar voltijdbanen, ook wel voltijdequivalenten (vte) genoemd.

Zo leveren twee halve banen (elk 0,5 vte) samen een arbeidsvolume van één arbeidsjaar op.
Gewerkte uren
Het totale aantal uren dat werknemers en/of zelfstandigen gedurende de verslagperiode werkelijk hebben gewerkt. Niet-gewerkte uren wegens verlof of ziekte tellen dus niet mee.

De gewerkte uren van werknemers worden berekend door de betaalde uren (de overeengekomen uren plus de betaalde overwerkuren) te vermeerderen met onbetaalde overwerkuren en te verminderen met feitelijk niet gewerkte uren die betaald worden, zoals wegens ziekteverzuim, zwangerschaps- en bevallingsverlof, stakingen, weerverlet, ouderschapsverlof en kort verzuim. De gewerkte uren van zelfstandigen worden rechtstreeks bepaald.