Arbeidsvolume; bedrijfstak, geslacht, nationale rekeningen

Arbeidsvolume; bedrijfstak, geslacht, nationale rekeningen

Geslacht Type werkenden Bedrijfstakken/branches (SBI 2008) Perioden Werkzame personen (x 1 000) Banen (x 1 000) Arbeidsjaren (x 1 000) Gewerkte uren (mln uren)
Totaal mannen en vrouwen Totaal A-U Alle economische activiteiten 2021* 9.759 10.985 7.951 13.919
Totaal mannen en vrouwen Totaal A Landbouw, bosbouw en visserij 2021* 206 257 181 407
Totaal mannen en vrouwen Totaal 01 Landbouw 2021* 200 251 176 396
Totaal mannen en vrouwen Totaal 02 Bosbouw 2021* 3 3 2 4
Totaal mannen en vrouwen Totaal 03 Visserij 2021* 3 3 3 6
Totaal mannen en vrouwen Totaal B Delfstoffenwinning 2021* 7 7 7 13
Totaal mannen en vrouwen Totaal B-E Nijverheid (geen bouw) en energie 2021* 875 910 807 1.416
Totaal mannen en vrouwen Totaal C Industrie 2021* 800 833 738 1.290
Totaal mannen en vrouwen Totaal 10-12 Voedings-, genotmiddelenindustrie 2021* 141 151 126 220
Totaal mannen en vrouwen Totaal 13-15 Textiel-, kleding-, lederindustrie 2021* 17 19 15 27
Totaal mannen en vrouwen Totaal 16-18 Hout-, papier-, grafische industr. 2021* 51 53 47 82
Totaal mannen en vrouwen Totaal 16 Houtindustrie 2021* 16 17 15 27
Totaal mannen en vrouwen Totaal 17 Papierindustrie 2021* 18 18 17 29
Totaal mannen en vrouwen Totaal 18 Grafische industrie 2021* 16 18 15 26
Totaal mannen en vrouwen Totaal 19 Aardolie-industrie 2021* 5 5 5 8
Totaal mannen en vrouwen Totaal 20 Chemische industrie 2021* 45 45 42 74
Totaal mannen en vrouwen Totaal 20-21 Chemie en farmaceutische industrie 2021* 61 61 57 101
Totaal mannen en vrouwen Totaal 21 Farmaceutische industrie 2021* 15 16 15 26
Totaal mannen en vrouwen Totaal 22 Rubber- en kunststofproductindustrie 2021* 33 34 31 51
Totaal mannen en vrouwen Totaal 22-23 Kunststof- en bouwmateriaalindustr 2021* 56 57 52 90
Totaal mannen en vrouwen Totaal 23 Bouwmaterialenindustrie 2021* 23 23 21 39
Totaal mannen en vrouwen Totaal 24 Basismetaalindustrie 2021* 21 21 20 35
Totaal mannen en vrouwen Totaal 24-25 Basismetaal, metaalprod.-industrie 2021* 116 120 109 195
Totaal mannen en vrouwen Totaal 25 Metaalproductenindustrie 2021* 95 99 89 159
Totaal mannen en vrouwen Totaal 26 Elektrotechnische industrie 2021* 28 28 26 46
Totaal mannen en vrouwen Totaal 26-27 Elektrische en elektron. Industrie 2021* 50 51 48 83
Totaal mannen en vrouwen Totaal 27 Elektrische apparatenindustrie 2021* 22 23 21 37
Totaal mannen en vrouwen Totaal 28 Machine-industrie 2021* 93 95 89 157
Totaal mannen en vrouwen Totaal 29 Auto- en aanhangwagenindustrie 2021* 23 23 22 36
Totaal mannen en vrouwen Totaal 29-30 Transportmiddelenindustrie 2021* 41 42 39 67
Totaal mannen en vrouwen Totaal 30 Overige transportmiddelenindustrie 2021* 18 19 17 31
Totaal mannen en vrouwen Totaal 31-33 Overige industrie en reparatie 2021* 170 178 151 260
Totaal mannen en vrouwen Totaal 31-32 Meubel- en overige industrie 2021* 123 128 107 179
Totaal mannen en vrouwen Totaal 33 Reparatie en installatie van machines 2021* 47 50 44 81
Totaal mannen en vrouwen Totaal D Energievoorziening 2021* 30 32 27 49
Totaal mannen en vrouwen Totaal 35 Energiebedrijven 2021* 30 32 27 49
Totaal mannen en vrouwen Totaal E Waterbedrijven en afvalbeheer 2021* 37 38 35 65
Totaal mannen en vrouwen Totaal 36 Waterleidingbedrijven 2021* 6 6 5 8
Totaal mannen en vrouwen Totaal 37-39 Riolering, afvalbeheer en sanering 2021* 32 32 30 56
Totaal mannen en vrouwen Totaal F Bouwnijverheid 2021* 541 611 527 964
Totaal mannen en vrouwen Totaal 41 Algemene bouw en projectontwikkeling 2021* 183 221 183 335
Totaal mannen en vrouwen Totaal 42 Grond-, water- en wegenbouw 2021* 59 61 56 104
Totaal mannen en vrouwen Totaal 43 Gespecialiseerde bouw 2021* 299 329 287 525
Totaal mannen en vrouwen Totaal G-I Handel, vervoer en horeca 2021* 2.369 2.611 1.807 3.217
Totaal mannen en vrouwen Totaal G Handel 2021* 1.538 1.673 1.158 2.036
Totaal mannen en vrouwen Totaal 45 Autohandel en -reparatie 2021* 144 160 133 245
Totaal mannen en vrouwen Totaal 46 Groothandel en handelsbemiddeling 2021* 533 567 483 872
Totaal mannen en vrouwen Totaal 47 Detailhandel (niet in auto's) 2021* 861 945 542 919
Totaal mannen en vrouwen Totaal H Vervoer en opslag 2021* 414 449 368 678
Totaal mannen en vrouwen Totaal 49 Vervoer over land 2021* 204 222 186 358
Totaal mannen en vrouwen Totaal 50 Vervoer over water 2021* 20 24 19 35
Totaal mannen en vrouwen Totaal 51 Vervoer door de lucht 2021* 23 23 20 30
Totaal mannen en vrouwen Totaal 52 Opslag, dienstverlening voor vervoer 2021* 110 114 102 182
Totaal mannen en vrouwen Totaal 53 Post en koeriers 2021* 58 66 42 73
Totaal mannen en vrouwen Totaal I Horeca 2021* 417 489 281 502
Totaal mannen en vrouwen Totaal J Informatie en communicatie 2021* 344 379 324 577
Totaal mannen en vrouwen Totaal 58 Uitgeverijen 2021* 23 24 20 35
Totaal mannen en vrouwen Totaal 58-60 Uitgeverijen, film, radio en t.v. 2021* 57 67 52 90
Totaal mannen en vrouwen Totaal 59-60 Film, TV en radio 2021* 35 42 32 55
Totaal mannen en vrouwen Totaal 61 Telecommunicatie 2021* 27 27 25 44
Totaal mannen en vrouwen Totaal 62-63 IT- en informatiedienstverlening 2021* 260 285 247 442
Totaal mannen en vrouwen Totaal K Financiële dienstverlening 2021* 211 223 198 341
Totaal mannen en vrouwen Totaal 64 Bankwezen 2021* 102 104 94 163
Totaal mannen en vrouwen Totaal 65 Verzekeraars en pensioenfondsen 2021* 51 57 52 88
Totaal mannen en vrouwen Totaal 66 Overige financiële dienstverlening 2021* 58 62 51 91
Totaal mannen en vrouwen Totaal L Verhuur en handel van onroerend goed 2021* 77 88 66 116
Totaal mannen en vrouwen Totaal 68 Verhuur en handel van onroerend goed 2021* 77 88 66 116
Totaal mannen en vrouwen Totaal M-N Zakelijke dienstverlening 2021* 2.040 2.371 1.556 2.812
Totaal mannen en vrouwen Totaal M Specialistische zakelijke diensten 2021* 831 957 702 1.279
Totaal mannen en vrouwen Totaal 69-70 Juridisch en managementadvies 2021* 437 496 386 702
Totaal mannen en vrouwen Totaal 69-71 Management- en technisch advies 2021* 585 657 521 948
Totaal mannen en vrouwen Totaal 71 Architecten-, ingenieursbureaus e.d. 2021* 148 161 135 246
Totaal mannen en vrouwen Totaal 72 Research 2021* 48 49 43 75
Totaal mannen en vrouwen Totaal 73 Reclamewezen en marktonderzoek 2021* 86 104 55 105
Totaal mannen en vrouwen Totaal 73-75 Reclame, design, overige diensten 2021* 198 251 138 256
Totaal mannen en vrouwen Totaal 74-75 Overige professionele diensten 2021* 112 147 82 150
Totaal mannen en vrouwen Totaal N Verhuur en overige zakelijke diensten 2021* 1.209 1.414 854 1.533
Totaal mannen en vrouwen Totaal 77 Verhuur van roerende goederen 2021* 38 43 34 62
Totaal mannen en vrouwen Totaal 78 Uitzendbureaus en arbeidsbemiddeling 2021* 669 742 516 930
Totaal mannen en vrouwen Totaal 79 Reisbureaus, reisorganisatie en -info 2021* 19 21 17 34
Totaal mannen en vrouwen Totaal 80-82 Overige zakelijke dienstverlening 2021* 483 609 287 507
Totaal mannen en vrouwen Totaal O-Q Overheid en zorg 2021* 2.684 2.994 2.130 3.429
Totaal mannen en vrouwen Totaal O Openbaar bestuur en overheidsdiensten 2021* 525 553 493 811
Totaal mannen en vrouwen Totaal 84 Openbaar bestuur en overheidsdiensten 2021* 525 553 493 811
Totaal mannen en vrouwen Totaal P Onderwijs 2021* 586 663 475 764
Totaal mannen en vrouwen Totaal 85 Onderwijs 2021* 586 663 475 764
Totaal mannen en vrouwen Totaal Q Gezondheids- en welzijnszorg 2021* 1.573 1.778 1.162 1.854
Totaal mannen en vrouwen Totaal 86 Gezondheidszorg 2021* 632 708 508 833
Totaal mannen en vrouwen Totaal 87-88 Verzorging en welzijn 2021* 941 1.070 654 1.021
Totaal mannen en vrouwen Totaal R-U Cultuur, recreatie, overige diensten 2021* 414 542 356 640
Totaal mannen en vrouwen Totaal R Cultuur, sport en recreatie 2021* 174 232 148 269
Totaal mannen en vrouwen Totaal 90-92 Kunst, cultuur en kansspelen 2021* 106 140 98 181
Totaal mannen en vrouwen Totaal 93 Sport en recreatie 2021* 68 91 50 88
Totaal mannen en vrouwen Totaal S Overige dienstverlening 2021* 209 254 185 332
Totaal mannen en vrouwen Totaal 94 Ideële, belangen-, hobbyverenigingen 2021* 64 70 54 90
Totaal mannen en vrouwen Totaal 95 Reparatie van consumentenartikelen 2021* 13 15 11 23
Totaal mannen en vrouwen Totaal 96 Overige persoonlijke dienstverlening 2021* 132 169 120 220
Totaal mannen en vrouwen Totaal T Huishoudens 2021* 31 56 23 39
Totaal mannen en vrouwen Totaal U Extraterritoriale organisaties 2021* . . . .
Totaal mannen en vrouwen Totaal 99 Extraterritoriale organisaties 2021* . . . .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over het arbeidsvolume van zelfstandigen en van werknemers die werkzaam zijn bij in Nederland gevestigde bedrijven en instellingen. Het arbeidsvolume wordt gegeven in gemiddeld aantal werkzame personen, gemiddeld aantal banen, en gewerkte uren per jaar. De cijfers zijn beschikbaar naar geslacht en een gedetailleerde bedrijfstakindeling.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1995

Status van de cijfers:
De gegevens van 1995 tot en met 2019 zijn definitief. De gegevens vanaf 2020 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 24 juni 2022:
De gegevens van het jaar 2021 zijn toegevoegd. De gegevens van de jaren 2019 en 2020 zijn herzien.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Na afloop van het verslagjaar worden na zes maanden voorlopige cijfers gepubliceerd. Na 30 maanden worden de definitieve cijfers gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Werkzame personen
Personen die een baan hebbeb bij een in Nederland gevestigd bedrijf of instelling, of bij een particulier huishouden in Nederland.

Tot de werkzame personen behoren alle personen die betaalde arbeid verrichten, ook al is het maar voor één of enkele uren per week, ook als zij:
- arbeid verrichten die op zichzelf genomen legaal is, maar waarvan de beloning aan de registratie door de fiscus of sociale zekerheidsautoriteiten wordt onttrokken ('zwarte arbeid');
- tijdelijk geen arbeid verrichten, maar wel doorbetaald krijgen (bijvoorbeeld bij ziekte of vorstverlet);
- tijdelijk onbetaald verlof hebben opgenomen.
Werkzame personen kunnen worden onderscheiden in werknemers en zelfstandigen. Ze kunnen woonachtig zijn in Nederland, maar ook in het buitenland.
Het aantal werkzame personen in een bepaalde bedrijfstak geeft niet het totaal aantal personen weer dat in die bedrijfstak werkt, maar het gemiddeld aantal personen met een hoofdbaan in de desbetreffende bedrijfstak.
Het aantal werkzame personen (werkzaam in Nederland) is niet gelijk aan de werkzame beroepsbevolking (woonachtig in Nederland).
Banen
Een baan is een expliciete of impliciete overeenkomst tussen een persoon en een in Nederland gevestigde economische eenheid (een bedrijf, instelling of particulier huishouden) om gedurende een bepaalde periode of tot nader order tegen beloning werk te verrichten. De niet-bezette arbeidsplaatsen (vacatures) tellen dus niet mee in het aantal banen. Naast banen van werknemers zijn er ook banen van zelfstandigen. In dat geval valt de persoon meestal samen met het bedrijf of de instelling. Een zelfstandige kan ook meerdere banen hebben, bijvoorbeeld als iemand een autorijschool heeft en daarnaast ook werkzaam is als vertaler.

In deze tabel wordt het gemiddeld aantal banen bij Nederlandse economische eenheden gegeven. In het gemiddeld aantal banen per periode telt een baan alleen mee voor de dagen dat deze bestaat in de verslagperiode.
Arbeidsjaren
Een maatstaf voor het arbeidsvolume, die wordt berekend door alle banen (voltijd en deeltijd) om te rekenen naar voltijdbanen, ook wel voltijdequivalenten (vte) genoemd.

Zo leveren twee halve banen (elk 0,5 vte) samen een arbeidsvolume van één arbeidsjaar op.
Gewerkte uren
Het totale aantal uren dat werknemers en/of zelfstandigen gedurende de verslagperiode werkelijk hebben gewerkt. Niet-gewerkte uren wegens verlof of ziekte tellen dus niet mee.

De gewerkte uren van werknemers worden berekend door de betaalde uren (de overeengekomen uren plus de betaalde overwerkuren) te vermeerderen met onbetaalde overwerkuren en te verminderen met feitelijk niet gewerkte uren die betaald worden, zoals wegens ziekteverzuim, zwangerschaps- en bevallingsverlof, stakingen, weerverlet, ouderschapsverlof en kort verzuim. De gewerkte uren van zelfstandigen worden rechtstreeks bepaald.