Arbeidsvolume; bedrijfstak, geslacht, nationale rekeningen

Arbeidsvolume; bedrijfstak, geslacht, nationale rekeningen

Geslacht Type werkenden Bedrijfstakken/branches (SBI 2008) Perioden Werkzame personen (x 1 000) Banen (x 1 000) Arbeidsjaren (x 1 000) Gewerkte uren (mln uren)
Totaal mannen en vrouwen Totaal R Cultuur, sport en recreatie 2008 153 199 123 230
Totaal mannen en vrouwen Totaal R Cultuur, sport en recreatie 2009 156 203 127 236
Totaal mannen en vrouwen Totaal R Cultuur, sport en recreatie 2010 155 205 128 238
Totaal mannen en vrouwen Totaal R Cultuur, sport en recreatie 2011 158 210 130 242
Totaal mannen en vrouwen Totaal R Cultuur, sport en recreatie 2012 158 209 127 242
Totaal mannen en vrouwen Totaal R Cultuur, sport en recreatie 2013 158 207 128 246
Totaal mannen en vrouwen Totaal R Cultuur, sport en recreatie 2014 162 212 130 248
Totaal mannen en vrouwen Totaal R Cultuur, sport en recreatie 2015 162 215 132 247
Totaal mannen en vrouwen Totaal R Cultuur, sport en recreatie 2016 166 220 136 260
Totaal mannen en vrouwen Totaal R Cultuur, sport en recreatie 2017 172 228 141 271
Totaal mannen en vrouwen Totaal R Cultuur, sport en recreatie 2018 177 235 147 276
Totaal mannen en vrouwen Werknemers R Cultuur, sport en recreatie 2008 106 130 77 128
Totaal mannen en vrouwen Werknemers R Cultuur, sport en recreatie 2009 107 131 77 129
Totaal mannen en vrouwen Werknemers R Cultuur, sport en recreatie 2010 106 131 77 129
Totaal mannen en vrouwen Werknemers R Cultuur, sport en recreatie 2011 106 131 77 129
Totaal mannen en vrouwen Werknemers R Cultuur, sport en recreatie 2012 105 129 75 125
Totaal mannen en vrouwen Werknemers R Cultuur, sport en recreatie 2013 103 126 74 123
Totaal mannen en vrouwen Werknemers R Cultuur, sport en recreatie 2014 103 127 73 124
Totaal mannen en vrouwen Werknemers R Cultuur, sport en recreatie 2015 103 126 73 123
Totaal mannen en vrouwen Werknemers R Cultuur, sport en recreatie 2016 104 128 75 126
Totaal mannen en vrouwen Werknemers R Cultuur, sport en recreatie 2017 108 132 77 131
Totaal mannen en vrouwen Werknemers R Cultuur, sport en recreatie 2018 112 136 80 136
Totaal mannen en vrouwen Zelfstandigen R Cultuur, sport en recreatie 2008 47 69 47 102
Totaal mannen en vrouwen Zelfstandigen R Cultuur, sport en recreatie 2009 49 73 50 107
Totaal mannen en vrouwen Zelfstandigen R Cultuur, sport en recreatie 2010 49 74 51 110
Totaal mannen en vrouwen Zelfstandigen R Cultuur, sport en recreatie 2011 52 78 53 114
Totaal mannen en vrouwen Zelfstandigen R Cultuur, sport en recreatie 2012 54 80 52 117
Totaal mannen en vrouwen Zelfstandigen R Cultuur, sport en recreatie 2013 56 81 55 123
Totaal mannen en vrouwen Zelfstandigen R Cultuur, sport en recreatie 2014 59 86 56 125
Totaal mannen en vrouwen Zelfstandigen R Cultuur, sport en recreatie 2015 60 89 59 124
Totaal mannen en vrouwen Zelfstandigen R Cultuur, sport en recreatie 2016 62 92 62 133
Totaal mannen en vrouwen Zelfstandigen R Cultuur, sport en recreatie 2017 64 96 64 140
Totaal mannen en vrouwen Zelfstandigen R Cultuur, sport en recreatie 2018 65 99 67 140
Mannen Totaal R Cultuur, sport en recreatie 2008 75 101 66 126
Mannen Totaal R Cultuur, sport en recreatie 2009 77 104 68 130
Mannen Totaal R Cultuur, sport en recreatie 2010 77 105 71 135
Mannen Totaal R Cultuur, sport en recreatie 2011 79 108 72 137
Mannen Totaal R Cultuur, sport en recreatie 2012 79 107 70 137
Mannen Totaal R Cultuur, sport en recreatie 2013 79 106 71 138
Mannen Totaal R Cultuur, sport en recreatie 2014 81 109 72 142
Mannen Totaal R Cultuur, sport en recreatie 2015 81 111 73 139
Mannen Totaal R Cultuur, sport en recreatie 2016 83 113 74 143
Mannen Totaal R Cultuur, sport en recreatie 2017 85 117 78 153
Mannen Totaal R Cultuur, sport en recreatie 2018 88 120 80 154
Mannen Werknemers R Cultuur, sport en recreatie 2008 51 64 41 68
Mannen Werknemers R Cultuur, sport en recreatie 2009 51 64 41 68
Mannen Werknemers R Cultuur, sport en recreatie 2010 50 63 41 69
Mannen Werknemers R Cultuur, sport en recreatie 2011 50 63 40 69
Mannen Werknemers R Cultuur, sport en recreatie 2012 49 62 40 67
Mannen Werknemers R Cultuur, sport en recreatie 2013 48 60 39 66
Mannen Werknemers R Cultuur, sport en recreatie 2014 49 60 39 66
Mannen Werknemers R Cultuur, sport en recreatie 2015 48 60 39 66
Mannen Werknemers R Cultuur, sport en recreatie 2016 49 61 39 67
Mannen Werknemers R Cultuur, sport en recreatie 2017 51 63 40 69
Mannen Werknemers R Cultuur, sport en recreatie 2018 53 65 42 72
Mannen Zelfstandigen R Cultuur, sport en recreatie 2008 24 37 26 58
Mannen Zelfstandigen R Cultuur, sport en recreatie 2009 26 40 28 62
Mannen Zelfstandigen R Cultuur, sport en recreatie 2010 27 43 30 66
Mannen Zelfstandigen R Cultuur, sport en recreatie 2011 29 45 32 68
Mannen Zelfstandigen R Cultuur, sport en recreatie 2012 29 46 30 69
Mannen Zelfstandigen R Cultuur, sport en recreatie 2013 30 46 32 72
Mannen Zelfstandigen R Cultuur, sport en recreatie 2014 32 49 33 76
Mannen Zelfstandigen R Cultuur, sport en recreatie 2015 33 50 34 74
Mannen Zelfstandigen R Cultuur, sport en recreatie 2016 34 52 34 75
Mannen Zelfstandigen R Cultuur, sport en recreatie 2017 35 54 38 84
Mannen Zelfstandigen R Cultuur, sport en recreatie 2018 35 56 38 82
Vrouwen Totaal R Cultuur, sport en recreatie 2008 78 98 57 104
Vrouwen Totaal R Cultuur, sport en recreatie 2009 79 100 58 106
Vrouwen Totaal R Cultuur, sport en recreatie 2010 78 99 58 103
Vrouwen Totaal R Cultuur, sport en recreatie 2011 80 102 58 106
Vrouwen Totaal R Cultuur, sport en recreatie 2012 80 102 57 106
Vrouwen Totaal R Cultuur, sport en recreatie 2013 79 101 58 108
Vrouwen Totaal R Cultuur, sport en recreatie 2014 81 103 58 106
Vrouwen Totaal R Cultuur, sport en recreatie 2015 81 104 59 107
Vrouwen Totaal R Cultuur, sport en recreatie 2016 84 107 63 117
Vrouwen Totaal R Cultuur, sport en recreatie 2017 87 111 63 118
Vrouwen Totaal R Cultuur, sport en recreatie 2018 90 115 67 122
Vrouwen Werknemers R Cultuur, sport en recreatie 2008 55 66 36 60
Vrouwen Werknemers R Cultuur, sport en recreatie 2009 56 67 37 60
Vrouwen Werknemers R Cultuur, sport en recreatie 2010 56 68 36 59
Vrouwen Werknemers R Cultuur, sport en recreatie 2011 56 69 36 60
Vrouwen Werknemers R Cultuur, sport en recreatie 2012 55 68 36 58
Vrouwen Werknemers R Cultuur, sport en recreatie 2013 54 66 35 57
Vrouwen Werknemers R Cultuur, sport en recreatie 2014 54 66 35 57
Vrouwen Werknemers R Cultuur, sport en recreatie 2015 54 66 35 57
Vrouwen Werknemers R Cultuur, sport en recreatie 2016 55 67 35 59
Vrouwen Werknemers R Cultuur, sport en recreatie 2017 57 69 37 61
Vrouwen Werknemers R Cultuur, sport en recreatie 2018 59 72 38 64
Vrouwen Zelfstandigen R Cultuur, sport en recreatie 2008 23 32 21 44
Vrouwen Zelfstandigen R Cultuur, sport en recreatie 2009 24 33 22 46
Vrouwen Zelfstandigen R Cultuur, sport en recreatie 2010 22 31 21 44
Vrouwen Zelfstandigen R Cultuur, sport en recreatie 2011 23 33 21 46
Vrouwen Zelfstandigen R Cultuur, sport en recreatie 2012 24 34 22 48
Vrouwen Zelfstandigen R Cultuur, sport en recreatie 2013 25 35 23 51
Vrouwen Zelfstandigen R Cultuur, sport en recreatie 2014 27 37 23 49
Vrouwen Zelfstandigen R Cultuur, sport en recreatie 2015 27 38 25 50
Vrouwen Zelfstandigen R Cultuur, sport en recreatie 2016 28 40 27 58
Vrouwen Zelfstandigen R Cultuur, sport en recreatie 2017 29 42 27 56
Vrouwen Zelfstandigen R Cultuur, sport en recreatie 2018 30 43 28 58
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over het arbeidsvolume van zelfstandigen en van werknemers die werkzaam zijn bij in Nederland gevestigde bedrijven en instellingen. Het arbeidsvolume wordt gegeven in gemiddeld aantal werkzame personen, gemiddeld aantal banen, en gewerkte uren per jaar. De cijfers zijn beschikbaar naar geslacht en een gedetailleerde bedrijfstakindeling.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1995

Status van de cijfers:
De gegevens van 1995 tot en met 2020 zijn definitief. De gegevens vanaf 2021 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 23 juni 2023:
De gegevens van het jaar 2022 zijn toegevoegd. De gegevens van de jaren 2020 en 2021 zijn herzien.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Na afloop van het verslagjaar worden na zes maanden voorlopige cijfers gepubliceerd. Na 30 maanden worden de definitieve cijfers gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Werkzame personen
Personen die een baan hebbeb bij een in Nederland gevestigd bedrijf of instelling, of bij een particulier huishouden in Nederland.

Tot de werkzame personen behoren alle personen die betaalde arbeid verrichten, ook al is het maar voor één of enkele uren per week, ook als zij:
- arbeid verrichten die op zichzelf genomen legaal is, maar waarvan de beloning aan de registratie door de fiscus of sociale zekerheidsautoriteiten wordt onttrokken ('zwarte arbeid');
- tijdelijk geen arbeid verrichten, maar wel doorbetaald krijgen (bijvoorbeeld bij ziekte of vorstverlet);
- tijdelijk onbetaald verlof hebben opgenomen.
Werkzame personen kunnen worden onderscheiden in werknemers en zelfstandigen. Ze kunnen woonachtig zijn in Nederland, maar ook in het buitenland.
Het aantal werkzame personen in een bepaalde bedrijfstak geeft niet het totaal aantal personen weer dat in die bedrijfstak werkt, maar het gemiddeld aantal personen met een hoofdbaan in de desbetreffende bedrijfstak.
Het aantal werkzame personen (werkzaam in Nederland) is niet gelijk aan de werkzame beroepsbevolking (woonachtig in Nederland).
Banen
Een baan is een expliciete of impliciete overeenkomst tussen een persoon en een in Nederland gevestigde economische eenheid (een bedrijf, instelling of particulier huishouden) om gedurende een bepaalde periode of tot nader order tegen beloning werk te verrichten. De niet-bezette arbeidsplaatsen (vacatures) tellen dus niet mee in het aantal banen. Naast banen van werknemers zijn er ook banen van zelfstandigen. In dat geval valt de persoon meestal samen met het bedrijf of de instelling. Een zelfstandige kan ook meerdere banen hebben, bijvoorbeeld als iemand een autorijschool heeft en daarnaast ook werkzaam is als vertaler.

In deze tabel wordt het gemiddeld aantal banen bij Nederlandse economische eenheden gegeven. In het gemiddeld aantal banen per periode telt een baan alleen mee voor de dagen dat deze bestaat in de verslagperiode.
Arbeidsjaren
Een maatstaf voor het arbeidsvolume, die wordt berekend door alle banen (voltijd en deeltijd) om te rekenen naar voltijdbanen, ook wel voltijdequivalenten (vte) genoemd.

Zo leveren twee halve banen (elk 0,5 vte) samen een arbeidsvolume van één arbeidsjaar op.
Gewerkte uren
Het totale aantal uren dat werknemers en/of zelfstandigen gedurende de verslagperiode werkelijk hebben gewerkt. Niet-gewerkte uren wegens verlof of ziekte tellen dus niet mee.

De gewerkte uren van werknemers worden berekend door de betaalde uren (de overeengekomen uren plus de betaalde overwerkuren) te vermeerderen met onbetaalde overwerkuren en te verminderen met feitelijk niet gewerkte uren die betaald worden, zoals wegens ziekteverzuim, zwangerschaps- en bevallingsverlof, stakingen, weerverlet, ouderschapsverlof en kort verzuim. De gewerkte uren van zelfstandigen worden rechtstreeks bepaald.