Overheidsuitgaven en bestedingen; functies, transacties, overheidssectoren

Overheidsuitgaven en bestedingen; functies, transacties, overheidssectoren

Transacties Overheidsfuncties Sectoren Perioden Overheidsuitgaven en bestedingen (mln euro)
D62+D632 Sociale uitkeringen en natur... 6.5 Onderzoek gemeenschapsvoorzieningen Socialezekerheidsfondsen 2021*
D62+D632 Sociale uitkeringen en natur... 6.6 Gemeenschapsvoorzieningen (overig) Socialezekerheidsfondsen 2021*
D62+D632 Sociale uitkeringen en natur... 10. Sociale bescherming Socialezekerheidsfondsen 2021* 77.748
D62+D632 Sociale uitkeringen en natur... 10.7 Sociale uitsluiting (overige) Socialezekerheidsfondsen 2021* 0
D62+D632 Sociale uitkeringen en natur... 10.8 Onderzoek sociale bescherming Socialezekerheidsfondsen 2021*
D62+D632 Sociale uitkeringen en natur... 10.9 Sociale bescherming (overig) Socialezekerheidsfondsen 2021*
D62 Sociale uitkeringen 6.5 Onderzoek gemeenschapsvoorzieningen Socialezekerheidsfondsen 2021*
D62 Sociale uitkeringen 6.6 Gemeenschapsvoorzieningen (overig) Socialezekerheidsfondsen 2021*
D62 Sociale uitkeringen 10. Sociale bescherming Socialezekerheidsfondsen 2021* 60.809
D62 Sociale uitkeringen 10.7 Sociale uitsluiting (overige) Socialezekerheidsfondsen 2021* 0
D62 Sociale uitkeringen 10.8 Onderzoek sociale bescherming Socialezekerheidsfondsen 2021*
D62 Sociale uitkeringen 10.9 Sociale bescherming (overig) Socialezekerheidsfondsen 2021*
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over de uitgaven en consumptieve bestedingen van de sector overheid naar overheidsfunctie. De indeling van de overheidsfuncties is vastgelegd in de 'Classification of the Functions of Government' (COFOG 99). Op basis van de COFOG-indeling wordt de verdeling naar collectieve en individualiseerbare overheidsconsumptie bepaald. De gebruikte begrippen sluiten aan bij de Nationale rekeningen. De Nationale rekeningen zijn gebaseerd op de internationale definities van het Europees Systeem van Rekeningen (ESR 2010). Het transactiemoment bepaalt het moment van boeken. De gepresenteerde gegevens sluiten aan bij de publicaties over de Nationale rekeningen. Er kunnen kleine tijdelijke verschillen met de publicaties van de Nationale rekeningen optreden doordat de gepubliceerde cijfers van de overheidsrekeningen soms actueler zijn.

De gegevens in deze tabel zijn geconsolideerd. Dat wil zeggen dat onderlinge stromen worden geëlimineerd. Als gevolg daarvan tellen de uitgaven en inkomsten van de subsectoren niet op tot de totale uitgaven en inkomsten van de overheid. Betalingen van bijvoorbeeld het Rijk aan de gemeenten maken deel uit van de uitgaven van het Rijk en de inkomsten van gemeenten. Voor de uitgaven en inkomsten van de overheid totaal tellen deze onderlinge stromen echter niet mee. Omdat het betalingen van de overheid aan de overheid zijn.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1995.

Status van de cijfers:
Het meest recente verslagjaar 2021 heeft de status voorlopig, de verslagjaren 2020 en eerder hebben de status definitief.

Wijzigingen per 21 oktober 2022:
De voorlopige cijfers voor 2021 zijn opgenomen.
Cijfers vanaf 1995 in de functie 4.3 brandstoffen en energie over investeringsbijdragen, belastingen op inkomen en vermogen en overige kapitaaloverdrachten van Energie Beheer Nederland B.V. (EBN), onderdeel van de Rijksoverheid, en vanaf 2001 in de functie 1.2 hulp buitenland over overige kapitaaloverdrachten van de Rijksoverheid aan de Nederlandse Financieringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden (FMO) zijn verbeterd. De cijfers sluiten aan op publicaties van de Nationale rekeningen.
De cijfers voor 2020 zijn bijgesteld naar definitief.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Nieuwe cijfers worden in de tweede helft van het jaar na het laatste verslagjaar als voorlopige cijfers gepubliceerd. Tegelijkertijd worden de voorlopige cijfers van het voorgaande ververslagjaar bijgesteld naar definitieve cijfers. Ook is het mogelijk dat een deel van de definitieve cijfers worden gereviseerd. Informatie over het revisiebeleid van Nationale rekeningen is te vinden onder paragraaf 3 'relevante artikelen'.

Toelichting onderwerpen

Overheidsuitgaven en bestedingen
Overheidsuitgaven en consumptieve bestedingen.

De uitgaven van de sector overheid bestaan uit intermediair verbruik, beloning van werknemers, betaalde rente, sociale uitkeringen en (aangekochte) natura overdrachten, betaalde subsidies, overige lopende uitgaven en overige kapitaaluitgaven.
Het transactiemoment bepaalt het moment van boeken.

De overheidsconsumptie wordt berekend uit de output minus verkoop van goederen en diensten plus de sociale overdrachten in natura via marktproducenten. Output van de overheid wordt bepaald vanuit de som van de kosten: Beloning van werknemers, intermediair verbruik, afschrijvingen, betaalde niet-productgebonden belastingen minus de ontvangen niet-productgebonden subsidies.