Overheidsuitgaven en bestedingen; functies, transacties, overheidssectoren

Overheidsuitgaven en bestedingen; functies, transacties, overheidssectoren

Transacties Overheidsfuncties Sectoren Perioden Overheidsuitgaven en bestedingen (mln euro)
Totaal overheidsuitgaven 7.2 Extramurale medische zorg Overheid 2021* 20.754
Totaal overheidsuitgaven 7.2 Extramurale medische zorg Centrale overheid 2021* 4.273
Totaal overheidsuitgaven 7.2 Extramurale medische zorg Rijksoverheid 2021* 4.273
Totaal overheidsuitgaven 7.2 Extramurale medische zorg Overige centrale overheid 2021* 0
Totaal overheidsuitgaven 7.2 Extramurale medische zorg Lokale overheid 2021* 349
Totaal overheidsuitgaven 7.2 Extramurale medische zorg Socialezekerheidsfondsen 2021* 20.237
Totaal overheidsuitgaven 7.3 Intramurale medische zorg Overheid 2021* 33.730
Totaal overheidsuitgaven 7.3 Intramurale medische zorg Centrale overheid 2021* 872
Totaal overheidsuitgaven 7.3 Intramurale medische zorg Rijksoverheid 2021* 872
Totaal overheidsuitgaven 7.3 Intramurale medische zorg Overige centrale overheid 2021* 0
Totaal overheidsuitgaven 7.3 Intramurale medische zorg Lokale overheid 2021* 0
Totaal overheidsuitgaven 7.3 Intramurale medische zorg Socialezekerheidsfondsen 2021* 32.900
Totaal overheidsuitgaven 7.4 Openbare gezondheidszorg Overheid 2021* 7.734
Totaal overheidsuitgaven 7.4 Openbare gezondheidszorg Centrale overheid 2021* 6.802
Totaal overheidsuitgaven 7.4 Openbare gezondheidszorg Rijksoverheid 2021* 7.213
Totaal overheidsuitgaven 7.4 Openbare gezondheidszorg Overige centrale overheid 2021* 915
Totaal overheidsuitgaven 7.4 Openbare gezondheidszorg Lokale overheid 2021* 3.894
Totaal overheidsuitgaven 7.4 Openbare gezondheidszorg Socialezekerheidsfondsen 2021* 0
Totaal overheidsuitgaven 7.5 Onderzoek gezondheidszorg Overheid 2021* 3.395
Totaal overheidsuitgaven 7.5 Onderzoek gezondheidszorg Centrale overheid 2021* 3.185
Totaal overheidsuitgaven 7.5 Onderzoek gezondheidszorg Rijksoverheid 2021* 663
Totaal overheidsuitgaven 7.5 Onderzoek gezondheidszorg Overige centrale overheid 2021* 2.643
Totaal overheidsuitgaven 7.5 Onderzoek gezondheidszorg Lokale overheid 2021* 0
Totaal overheidsuitgaven 7.5 Onderzoek gezondheidszorg Socialezekerheidsfondsen 2021* 217
P2 Intermediair verbruik 7.2 Extramurale medische zorg Overheid 2021* 144
P2 Intermediair verbruik 7.2 Extramurale medische zorg Centrale overheid 2021* 0
P2 Intermediair verbruik 7.2 Extramurale medische zorg Rijksoverheid 2021* 0
P2 Intermediair verbruik 7.2 Extramurale medische zorg Overige centrale overheid 2021* 0
P2 Intermediair verbruik 7.2 Extramurale medische zorg Lokale overheid 2021* 114
P2 Intermediair verbruik 7.2 Extramurale medische zorg Socialezekerheidsfondsen 2021* 30
P2 Intermediair verbruik 7.3 Intramurale medische zorg Overheid 2021* 90
P2 Intermediair verbruik 7.3 Intramurale medische zorg Centrale overheid 2021* 0
P2 Intermediair verbruik 7.3 Intramurale medische zorg Rijksoverheid 2021* 0
P2 Intermediair verbruik 7.3 Intramurale medische zorg Overige centrale overheid 2021* 0
P2 Intermediair verbruik 7.3 Intramurale medische zorg Lokale overheid 2021* 0
P2 Intermediair verbruik 7.3 Intramurale medische zorg Socialezekerheidsfondsen 2021* 90
P2 Intermediair verbruik 7.4 Openbare gezondheidszorg Overheid 2021* 5.008
P2 Intermediair verbruik 7.4 Openbare gezondheidszorg Centrale overheid 2021* 2.182
P2 Intermediair verbruik 7.4 Openbare gezondheidszorg Rijksoverheid 2021* 1.332
P2 Intermediair verbruik 7.4 Openbare gezondheidszorg Overige centrale overheid 2021* 850
P2 Intermediair verbruik 7.4 Openbare gezondheidszorg Lokale overheid 2021* 2.826
P2 Intermediair verbruik 7.4 Openbare gezondheidszorg Socialezekerheidsfondsen 2021* 0
P2 Intermediair verbruik 7.5 Onderzoek gezondheidszorg Overheid 2021* 715
P2 Intermediair verbruik 7.5 Onderzoek gezondheidszorg Centrale overheid 2021* 715
P2 Intermediair verbruik 7.5 Onderzoek gezondheidszorg Rijksoverheid 2021* 224
P2 Intermediair verbruik 7.5 Onderzoek gezondheidszorg Overige centrale overheid 2021* 491
P2 Intermediair verbruik 7.5 Onderzoek gezondheidszorg Lokale overheid 2021* 0
P2 Intermediair verbruik 7.5 Onderzoek gezondheidszorg Socialezekerheidsfondsen 2021* 0
D1 Beloning van werknemers 7.2 Extramurale medische zorg Overheid 2021* 228
D1 Beloning van werknemers 7.2 Extramurale medische zorg Centrale overheid 2021* 0
D1 Beloning van werknemers 7.2 Extramurale medische zorg Rijksoverheid 2021* 0
D1 Beloning van werknemers 7.2 Extramurale medische zorg Overige centrale overheid 2021* 0
D1 Beloning van werknemers 7.2 Extramurale medische zorg Lokale overheid 2021* 225
D1 Beloning van werknemers 7.2 Extramurale medische zorg Socialezekerheidsfondsen 2021* 3
D1 Beloning van werknemers 7.3 Intramurale medische zorg Overheid 2021* 9
D1 Beloning van werknemers 7.3 Intramurale medische zorg Centrale overheid 2021* 0
D1 Beloning van werknemers 7.3 Intramurale medische zorg Rijksoverheid 2021* 0
D1 Beloning van werknemers 7.3 Intramurale medische zorg Overige centrale overheid 2021* 0
D1 Beloning van werknemers 7.3 Intramurale medische zorg Lokale overheid 2021* 0
D1 Beloning van werknemers 7.3 Intramurale medische zorg Socialezekerheidsfondsen 2021* 9
D1 Beloning van werknemers 7.4 Openbare gezondheidszorg Overheid 2021* 966
D1 Beloning van werknemers 7.4 Openbare gezondheidszorg Centrale overheid 2021* 91
D1 Beloning van werknemers 7.4 Openbare gezondheidszorg Rijksoverheid 2021* 28
D1 Beloning van werknemers 7.4 Openbare gezondheidszorg Overige centrale overheid 2021* 63
D1 Beloning van werknemers 7.4 Openbare gezondheidszorg Lokale overheid 2021* 875
D1 Beloning van werknemers 7.4 Openbare gezondheidszorg Socialezekerheidsfondsen 2021* 0
D1 Beloning van werknemers 7.5 Onderzoek gezondheidszorg Overheid 2021* 792
D1 Beloning van werknemers 7.5 Onderzoek gezondheidszorg Centrale overheid 2021* 792
D1 Beloning van werknemers 7.5 Onderzoek gezondheidszorg Rijksoverheid 2021* 181
D1 Beloning van werknemers 7.5 Onderzoek gezondheidszorg Overige centrale overheid 2021* 611
D1 Beloning van werknemers 7.5 Onderzoek gezondheidszorg Lokale overheid 2021* 0
D1 Beloning van werknemers 7.5 Onderzoek gezondheidszorg Socialezekerheidsfondsen 2021* 0
D41 Rente conform nationale rekeningen 7.2 Extramurale medische zorg Overheid 2021*
D41 Rente conform nationale rekeningen 7.2 Extramurale medische zorg Centrale overheid 2021*
D41 Rente conform nationale rekeningen 7.2 Extramurale medische zorg Rijksoverheid 2021*
D41 Rente conform nationale rekeningen 7.2 Extramurale medische zorg Overige centrale overheid 2021*
D41 Rente conform nationale rekeningen 7.2 Extramurale medische zorg Lokale overheid 2021*
D41 Rente conform nationale rekeningen 7.2 Extramurale medische zorg Socialezekerheidsfondsen 2021*
D41 Rente conform nationale rekeningen 7.3 Intramurale medische zorg Overheid 2021*
D41 Rente conform nationale rekeningen 7.3 Intramurale medische zorg Centrale overheid 2021*
D41 Rente conform nationale rekeningen 7.3 Intramurale medische zorg Rijksoverheid 2021*
D41 Rente conform nationale rekeningen 7.3 Intramurale medische zorg Overige centrale overheid 2021*
D41 Rente conform nationale rekeningen 7.3 Intramurale medische zorg Lokale overheid 2021*
D41 Rente conform nationale rekeningen 7.3 Intramurale medische zorg Socialezekerheidsfondsen 2021*
D41 Rente conform nationale rekeningen 7.4 Openbare gezondheidszorg Overheid 2021*
D41 Rente conform nationale rekeningen 7.4 Openbare gezondheidszorg Centrale overheid 2021*
D41 Rente conform nationale rekeningen 7.4 Openbare gezondheidszorg Rijksoverheid 2021*
D41 Rente conform nationale rekeningen 7.4 Openbare gezondheidszorg Overige centrale overheid 2021*
D41 Rente conform nationale rekeningen 7.4 Openbare gezondheidszorg Lokale overheid 2021*
D41 Rente conform nationale rekeningen 7.4 Openbare gezondheidszorg Socialezekerheidsfondsen 2021*
D41 Rente conform nationale rekeningen 7.5 Onderzoek gezondheidszorg Overheid 2021*
D41 Rente conform nationale rekeningen 7.5 Onderzoek gezondheidszorg Centrale overheid 2021*
D41 Rente conform nationale rekeningen 7.5 Onderzoek gezondheidszorg Rijksoverheid 2021*
D41 Rente conform nationale rekeningen 7.5 Onderzoek gezondheidszorg Overige centrale overheid 2021*
D41 Rente conform nationale rekeningen 7.5 Onderzoek gezondheidszorg Lokale overheid 2021*
D41 Rente conform nationale rekeningen 7.5 Onderzoek gezondheidszorg Socialezekerheidsfondsen 2021*
D62+D632 Sociale uitkeringen en natur... 7.2 Extramurale medische zorg Overheid 2021* 19.883
D62+D632 Sociale uitkeringen en natur... 7.2 Extramurale medische zorg Centrale overheid 2021* 18
D62+D632 Sociale uitkeringen en natur... 7.2 Extramurale medische zorg Rijksoverheid 2021* 18
D62+D632 Sociale uitkeringen en natur... 7.2 Extramurale medische zorg Overige centrale overheid 2021* 0
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over de uitgaven en consumptieve bestedingen van de sector overheid naar overheidsfunctie. De indeling van de overheidsfuncties is vastgelegd in de 'Classification of the Functions of Government' (COFOG 99). Op basis van de COFOG-indeling wordt de verdeling naar collectieve en individualiseerbare overheidsconsumptie bepaald. De gebruikte begrippen sluiten aan bij de Nationale rekeningen. De Nationale rekeningen zijn gebaseerd op de internationale definities van het Europees Systeem van Rekeningen (ESR 2010). Het transactiemoment bepaalt het moment van boeken. De gepresenteerde gegevens sluiten aan bij de publicaties over de Nationale rekeningen. Er kunnen kleine tijdelijke verschillen met de publicaties van de Nationale rekeningen optreden doordat de gepubliceerde cijfers van de overheidsrekeningen soms actueler zijn.

De gegevens in deze tabel zijn geconsolideerd. Dat wil zeggen dat onderlinge stromen worden geëlimineerd. Als gevolg daarvan tellen de uitgaven en inkomsten van de subsectoren niet op tot de totale uitgaven en inkomsten van de overheid. Betalingen van bijvoorbeeld het Rijk aan de gemeenten maken deel uit van de uitgaven van het Rijk en de inkomsten van gemeenten. Voor de uitgaven en inkomsten van de overheid totaal tellen deze onderlinge stromen echter niet mee. Omdat het betalingen van de overheid aan de overheid zijn.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1995.

Status van de cijfers:
Het meest recente verslagjaar 2021 heeft de status voorlopig, de verslagjaren 2020 en eerder hebben de status definitief.

Wijzigingen per 21 oktober 2022:
De voorlopige cijfers voor 2021 zijn opgenomen.
Cijfers vanaf 1995 in de functie 4.3 brandstoffen en energie over investeringsbijdragen, belastingen op inkomen en vermogen en overige kapitaaloverdrachten van Energie Beheer Nederland B.V. (EBN), onderdeel van de Rijksoverheid, en vanaf 2001 in de functie 1.2 hulp buitenland over overige kapitaaloverdrachten van de Rijksoverheid aan de Nederlandse Financieringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden (FMO) zijn verbeterd. De cijfers sluiten aan op publicaties van de Nationale rekeningen.
De cijfers voor 2020 zijn bijgesteld naar definitief.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Nieuwe cijfers worden in de tweede helft van het jaar na het laatste verslagjaar als voorlopige cijfers gepubliceerd. Tegelijkertijd worden de voorlopige cijfers van het voorgaande ververslagjaar bijgesteld naar definitieve cijfers. Ook is het mogelijk dat een deel van de definitieve cijfers worden gereviseerd. Informatie over het revisiebeleid van Nationale rekeningen is te vinden onder paragraaf 3 'relevante artikelen'.

Toelichting onderwerpen

Overheidsuitgaven en bestedingen
Overheidsuitgaven en consumptieve bestedingen.

De uitgaven van de sector overheid bestaan uit intermediair verbruik, beloning van werknemers, betaalde rente, sociale uitkeringen en (aangekochte) natura overdrachten, betaalde subsidies, overige lopende uitgaven en overige kapitaaluitgaven.
Het transactiemoment bepaalt het moment van boeken.

De overheidsconsumptie wordt berekend uit de output minus verkoop van goederen en diensten plus de sociale overdrachten in natura via marktproducenten. Output van de overheid wordt bepaald vanuit de som van de kosten: Beloning van werknemers, intermediair verbruik, afschrijvingen, betaalde niet-productgebonden belastingen minus de ontvangen niet-productgebonden subsidies.