Overheidsuitgaven en bestedingen; functies, transacties, overheidssectoren

Overheidsuitgaven en bestedingen; functies, transacties, overheidssectoren

Transacties Overheidsfuncties Sectoren Perioden Overheidsuitgaven en bestedingen (mln euro)
Totaal overheidsuitgaven Totaal Overheid 1995 177.808
Totaal overheidsuitgaven Totaal Overheid 2005 234.593
Totaal overheidsuitgaven Totaal Overheid 2015 309.465
Totaal overheidsuitgaven Totaal Overheid 2016 309.167
Totaal overheidsuitgaven Totaal Overheid 2017 313.410
Totaal overheidsuitgaven Totaal Overheid 2018 327.239
Totaal overheidsuitgaven Totaal Rijksoverheid 1995 105.812
Totaal overheidsuitgaven Totaal Rijksoverheid 2005 134.610
Totaal overheidsuitgaven Totaal Rijksoverheid 2015 178.726
Totaal overheidsuitgaven Totaal Rijksoverheid 2016 178.874
Totaal overheidsuitgaven Totaal Rijksoverheid 2017 178.885
Totaal overheidsuitgaven Totaal Rijksoverheid 2018 188.855
Totaal overheidsuitgaven 2. Landsverdediging Overheid 1995 6.100
Totaal overheidsuitgaven 2. Landsverdediging Overheid 2005 6.710
Totaal overheidsuitgaven 2. Landsverdediging Overheid 2015 7.708
Totaal overheidsuitgaven 2. Landsverdediging Overheid 2016 8.015
Totaal overheidsuitgaven 2. Landsverdediging Overheid 2017 8.531
Totaal overheidsuitgaven 2. Landsverdediging Overheid 2018 9.074
Totaal overheidsuitgaven 2. Landsverdediging Rijksoverheid 1995 6.105
Totaal overheidsuitgaven 2. Landsverdediging Rijksoverheid 2005 6.718
Totaal overheidsuitgaven 2. Landsverdediging Rijksoverheid 2015 7.708
Totaal overheidsuitgaven 2. Landsverdediging Rijksoverheid 2016 8.015
Totaal overheidsuitgaven 2. Landsverdediging Rijksoverheid 2017 8.531
Totaal overheidsuitgaven 2. Landsverdediging Rijksoverheid 2018 9.074
Totaal overheidsuitgaven 2.1 Defensie Overheid 1995 5.626
Totaal overheidsuitgaven 2.1 Defensie Overheid 2005 5.654
Totaal overheidsuitgaven 2.1 Defensie Overheid 2015 6.400
Totaal overheidsuitgaven 2.1 Defensie Overheid 2016 6.955
Totaal overheidsuitgaven 2.1 Defensie Overheid 2017 7.596
Totaal overheidsuitgaven 2.1 Defensie Overheid 2018 8.094
Totaal overheidsuitgaven 2.1 Defensie Rijksoverheid 1995 5.628
Totaal overheidsuitgaven 2.1 Defensie Rijksoverheid 2005 5.662
Totaal overheidsuitgaven 2.1 Defensie Rijksoverheid 2015 6.400
Totaal overheidsuitgaven 2.1 Defensie Rijksoverheid 2016 6.955
Totaal overheidsuitgaven 2.1 Defensie Rijksoverheid 2017 7.596
Totaal overheidsuitgaven 2.1 Defensie Rijksoverheid 2018 8.094
Totaal overheidsuitgaven 2.2 Bescherming burgerbevolking Overheid 1995 0
Totaal overheidsuitgaven 2.2 Bescherming burgerbevolking Overheid 2005 0
Totaal overheidsuitgaven 2.2 Bescherming burgerbevolking Overheid 2015 0
Totaal overheidsuitgaven 2.2 Bescherming burgerbevolking Overheid 2016 0
Totaal overheidsuitgaven 2.2 Bescherming burgerbevolking Overheid 2017 0
Totaal overheidsuitgaven 2.2 Bescherming burgerbevolking Overheid 2018 0
Totaal overheidsuitgaven 2.2 Bescherming burgerbevolking Rijksoverheid 1995 0
Totaal overheidsuitgaven 2.2 Bescherming burgerbevolking Rijksoverheid 2005 0
Totaal overheidsuitgaven 2.2 Bescherming burgerbevolking Rijksoverheid 2015 0
Totaal overheidsuitgaven 2.2 Bescherming burgerbevolking Rijksoverheid 2016 0
Totaal overheidsuitgaven 2.2 Bescherming burgerbevolking Rijksoverheid 2017 0
Totaal overheidsuitgaven 2.2 Bescherming burgerbevolking Rijksoverheid 2018 0
Totaal overheidsuitgaven 2.3 Militaire hulp buitenland Overheid 1995 129
Totaal overheidsuitgaven 2.3 Militaire hulp buitenland Overheid 2005 232
Totaal overheidsuitgaven 2.3 Militaire hulp buitenland Overheid 2015 363
Totaal overheidsuitgaven 2.3 Militaire hulp buitenland Overheid 2016 426
Totaal overheidsuitgaven 2.3 Militaire hulp buitenland Overheid 2017 306
Totaal overheidsuitgaven 2.3 Militaire hulp buitenland Overheid 2018 348
Totaal overheidsuitgaven 2.3 Militaire hulp buitenland Rijksoverheid 1995 129
Totaal overheidsuitgaven 2.3 Militaire hulp buitenland Rijksoverheid 2005 232
Totaal overheidsuitgaven 2.3 Militaire hulp buitenland Rijksoverheid 2015 363
Totaal overheidsuitgaven 2.3 Militaire hulp buitenland Rijksoverheid 2016 426
Totaal overheidsuitgaven 2.3 Militaire hulp buitenland Rijksoverheid 2017 306
Totaal overheidsuitgaven 2.3 Militaire hulp buitenland Rijksoverheid 2018 348
Totaal overheidsuitgaven 2.4 Onderzoek landsverdediging Overheid 1995 42
Totaal overheidsuitgaven 2.4 Onderzoek landsverdediging Overheid 2005 119
Totaal overheidsuitgaven 2.4 Onderzoek landsverdediging Overheid 2015 61
Totaal overheidsuitgaven 2.4 Onderzoek landsverdediging Overheid 2016 60
Totaal overheidsuitgaven 2.4 Onderzoek landsverdediging Overheid 2017 56
Totaal overheidsuitgaven 2.4 Onderzoek landsverdediging Overheid 2018 66
Totaal overheidsuitgaven 2.4 Onderzoek landsverdediging Rijksoverheid 1995 42
Totaal overheidsuitgaven 2.4 Onderzoek landsverdediging Rijksoverheid 2005 119
Totaal overheidsuitgaven 2.4 Onderzoek landsverdediging Rijksoverheid 2015 61
Totaal overheidsuitgaven 2.4 Onderzoek landsverdediging Rijksoverheid 2016 60
Totaal overheidsuitgaven 2.4 Onderzoek landsverdediging Rijksoverheid 2017 56
Totaal overheidsuitgaven 2.4 Onderzoek landsverdediging Rijksoverheid 2018 66
Totaal overheidsuitgaven 2.5 Landsverdediging (overig) Overheid 1995 303
Totaal overheidsuitgaven 2.5 Landsverdediging (overig) Overheid 2005 705
Totaal overheidsuitgaven 2.5 Landsverdediging (overig) Overheid 2015 884
Totaal overheidsuitgaven 2.5 Landsverdediging (overig) Overheid 2016 574
Totaal overheidsuitgaven 2.5 Landsverdediging (overig) Overheid 2017 573
Totaal overheidsuitgaven 2.5 Landsverdediging (overig) Overheid 2018 566
Totaal overheidsuitgaven 2.5 Landsverdediging (overig) Rijksoverheid 1995 306
Totaal overheidsuitgaven 2.5 Landsverdediging (overig) Rijksoverheid 2005 705
Totaal overheidsuitgaven 2.5 Landsverdediging (overig) Rijksoverheid 2015 884
Totaal overheidsuitgaven 2.5 Landsverdediging (overig) Rijksoverheid 2016 574
Totaal overheidsuitgaven 2.5 Landsverdediging (overig) Rijksoverheid 2017 573
Totaal overheidsuitgaven 2.5 Landsverdediging (overig) Rijksoverheid 2018 566
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over de uitgaven en consumptieve bestedingen van de sector overheid naar overheidsfunctie. De indeling van de overheidsfuncties is vastgelegd in de 'Classification of the Functions of Government' (COFOG 99). Op basis van de COFOG-indeling wordt de verdeling naar collectieve en individualiseerbare overheidsconsumptie bepaald. De gebruikte begrippen sluiten aan bij de Nationale rekeningen. De Nationale rekeningen zijn gebaseerd op de internationale definities van het Europees Systeem van Rekeningen (ESR 2010). Het transactiemoment bepaalt het moment van boeken. De gepresenteerde gegevens sluiten aan bij de publicaties over de Nationale rekeningen. Er kunnen kleine tijdelijke verschillen met de publicaties van de Nationale rekeningen optreden doordat de gepubliceerde cijfers van de overheidsrekeningen soms actueler zijn.

De gegevens in deze tabel zijn geconsolideerd. Dat wil zeggen dat onderlinge stromen worden geëlimineerd. Als gevolg daarvan tellen de uitgaven en inkomsten van de subsectoren niet op tot de totale uitgaven en inkomsten van de overheid. Betalingen van bijvoorbeeld het Rijk aan de gemeenten maken deel uit van de uitgaven van het Rijk en de inkomsten van gemeenten. Voor de uitgaven en inkomsten van de overheid totaal tellen deze onderlinge stromen echter niet mee. Omdat het betalingen van de overheid aan de overheid zijn.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1995.

Status van de cijfers:
Het meest recente verslagjaar 2022 heeft de status voorlopig, de verslagjaren 2021 en eerder hebben de status definitief.

Wijzigingen per 20 oktober 2023:
De voorlopige cijfers voor 2022 zijn opgenomen.
De cijfers voor 2021 zijn bijgesteld naar definitief.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Nieuwe cijfers worden in de tweede helft van het jaar na het laatste verslagjaar als voorlopige cijfers gepubliceerd. Tegelijkertijd worden de voorlopige cijfers van het voorgaande ververslagjaar bijgesteld naar definitieve cijfers. Ook is het mogelijk dat een deel van de definitieve cijfers worden gereviseerd. Informatie over het revisiebeleid van Nationale rekeningen is te vinden onder paragraaf 3 'relevante artikelen'.

Toelichting onderwerpen

Overheidsuitgaven en bestedingen
Overheidsuitgaven en consumptieve bestedingen.

De uitgaven van de sector overheid bestaan uit intermediair verbruik, beloning van werknemers, betaalde rente, sociale uitkeringen en (aangekochte) natura overdrachten, betaalde subsidies, overige lopende uitgaven en overige kapitaaluitgaven.
Het transactiemoment bepaalt het moment van boeken.

De overheidsconsumptie wordt berekend uit de output minus verkoop van goederen en diensten plus de sociale overdrachten in natura via marktproducenten. Output van de overheid wordt bepaald vanuit de som van de kosten: Beloning van werknemers, intermediair verbruik, afschrijvingen, betaalde niet-productgebonden belastingen minus de ontvangen niet-productgebonden subsidies.