Productie- en inkomenscomponenten bbp; bedrijfstak; nr, 1995-2022

Productie- en inkomenscomponenten bbp; bedrijfstak; nr, 1995-2022

Bedrijfstakken/branches (SBI 2008) Perioden Toegevoegde waarde vanuit productie Waarde in werkelijke prijzen Output basisprijzen (mln euro) Toegevoegde waarde vanuit productie Waarde in werkelijke prijzen Intermediair verbruik (-) (mln euro) Toegevoegde waarde vanuit productie Waarde in werkelijke prijzen Bruto toegevoegde waarde basisprijzen (mln euro) Toegevoegde waarde vanuit productie Waarde prijsniveau 2015 Output basisprijzen (mln euro) Toegevoegde waarde vanuit productie Waarde prijsniveau 2015 Intermediair verbruik (-) (mln euro) Toegevoegde waarde vanuit productie Waarde prijsniveau 2015 Bruto toegevoegde waarde basisprijzen (mln euro) Toegevoegde waarde vanuit productie Volumemutatie t.o.v. voorafgaand jaar Output basisprijzen (%) Toegevoegde waarde vanuit productie Volumemutatie t.o.v. voorafgaand jaar Intermediair verbruik (-) (%) Toegevoegde waarde vanuit productie Volumemutatie t.o.v. voorafgaand jaar Bruto toegevoegde waarde basisprijzen (%) Toegevoegde waarde vanuit productie Prijsindexcijfers Output basisprijzen (2015 =100)
A-U Alle economische activiteiten 2022* 1.920.875 1.061.072 859.803 1.572.705 843.396 728.874 4,4 4,0 4,8 122,1
A Landbouw, bosbouw en visserij 2022* 40.798 26.372 14.426 30.766 18.597 12.166 -2,5 -2,3 -2,9 132,6
01 Landbouw 2022* 39.821 25.895 13.926 30.056 18.295 11.758 -2,4 -2,1 -2,9 132,5
02 Bosbouw 2022* 460 245 215 309 133 180 -3,3 -9,0 3,4 149,0
03 Visserij 2022* 517 232 285 402 168 234 -8,1 -8,8 -7,7 128,7
B-E Nijverheid (geen bouw) en energie 2022* 516.315 370.014 146.301 368.655 254.128 114.709 1,7 1,2 2,8 140,1
B Delfstoffenwinning 2022* 19.950 4.320 15.630 7.356 3.557 3.317 -7,8 -2,0 -11,7 271,2
06 Winning van aardolie en aardgas 2022* 16.733 2.304 14.429 4.890 1.960 2.233 -13,6 -9,7 -15,5 342,2
08 Delfstoffenwinning (geen olie en gas) 2022* 1.542 864 678 1.089 642 437 -8,9 -7,5 -10,7 141,6
09 Dienstverlening delfstoffenwinning 2022* 1.675 1.152 523 1.438 967 468 28,6 23,8 40,2 116,5
C Industrie 2022* 448.377 338.991 109.386 328.660 234.125 94.383 2,1 1,4 3,8 136,4
10-12 Voedings-, genotmiddelenindustrie 2022* 95.982 77.709 18.273 71.622 55.514 15.966 1,1 1,0 1,4 134,0
10 Voedingsmiddelenindustrie 2022* 86.085 71.875 14.210 63.013 51.101 11.766 0,5 0,5 0,4 136,6
11 Drankenindustrie 2022* 5.079 3.536 1.543 4.285 2.821 1.451 11,1 10,3 12,8 118,5
12 Tabaksindustrie 2022* 4.818 2.298 2.520 4.325 1.606 2.716 1,0 2,2 0,4 111,4
13-15 Textiel-, kleding-, lederindustrie 2022* 4.346 3.120 1.226 3.687 2.504 1.161 -0,9 0,9 -4,1 117,9
16-18 Hout-, papier-, grafische industr. 2022* 19.182 14.259 4.923 13.898 10.290 3.656 1,5 3,1 -2,7 138,0
16 Houtindustrie 2022* 5.517 3.791 1.726 3.624 2.628 1.006 1,6 1,7 1,5 152,2
17 Papierindustrie 2022* 10.641 8.597 2.044 7.491 6.225 1.352 3,0 5,2 -5,2 142,1
18 Grafische industrie 2022* 3.024 1.871 1.153 2.704 1.453 1.257 -3,2 -2,8 -3,8 111,8
19 Aardolie-industrie 2022* 56.109 49.072 7.037 26.124 24.335 1.829 -1,1 -1,1 -0,5 214,8
20-21 Chemie en farmaceutische industrie 2022* 85.760 68.186 17.574 58.380 43.317 15.018 -2,5 -2,5 -2,3 146,9
20 Chemische industrie 2022* 76.264 61.787 14.477 49.999 38.242 11.711 -4,2 -4,0 -4,8 152,5
21 Farmaceutische industrie 2022* 9.496 6.399 3.097 8.569 5.201 3.353 10,4 11,4 8,7 110,8
22-23 Kunststof- en bouwmateriaalindustr 2022* 20.708 14.661 6.047 16.268 10.634 5.580 0,1 0,1 0,2 127,3
22 Rubber- en kunststofproductindustrie 2022* 12.293 8.749 3.544 9.716 6.285 3.361 -3,3 -3,0 -4,1 126,5
23 Bouwmaterialenindustrie 2022* 8.415 5.912 2.503 6.550 4.351 2.198 5,5 5,2 6,3 128,5
24-25 Basismetaal, metaalprod.-industrie 2022* 43.368 31.331 12.037 30.110 20.093 10.009 1,6 1,6 1,5 144,0
24 Basismetaalindustrie 2022* 14.272 10.733 3.539 8.096 5.864 2.246 -1,1 -0,3 -3,7 176,3
25 Metaalproductenindustrie 2022* 29.096 20.598 8.498 22.090 14.278 7.798 2,8 2,6 3,2 131,7
26-27 Elektrische en elektron. Industrie 2022* 25.742 17.023 8.719 24.753 15.201 10.198 3,2 0,2 9,2 104,0
26 Elektrotechnische industrie 2022* 15.501 10.402 5.099 15.534 9.674 6.821 3,4 -2,1 16,2 99,8
27 Elektrische apparatenindustrie 2022* 10.241 6.621 3.620 8.837 5.345 3.487 2,9 4,2 0,7 115,9
28 Machine-industrie 2022* 50.377 29.905 20.472 43.866 24.571 19.365 13,5 11,6 16,1 114,8
29-30 Transportmiddelenindustrie 2022* 23.258 19.360 3.898 20.585 16.243 4.278 5,7 5,6 6,1 113,0
29 Auto- en aanhangwagenindustrie 2022* 13.361 10.731 2.630 11.657 9.008 2.592 0,9 0,1 3,6 114,6
30 Overige transportmiddelenindustrie 2022* 9.897 8.629 1.268 8.964 7.223 1.667 13,0 13,4 11,1 110,4
31-33 Overige industrie en reparatie 2022* 23.545 14.365 9.180 19.121 11.232 7.878 1,6 2,7 0,0 123,1
31-32 Meubel- en overige industrie 2022* 11.230 6.000 5.230 8.990 4.559 4.451 -4,2 -3,2 -5,1 124,9
31 Meubelindustrie 2022* 5.025 3.409 1.616 3.569 2.551 1.041 -5,7 -4,5 -8,1 140,8
32 Overige industrie 2022* 6.205 2.591 3.614 5.416 2.008 3.412 -3,1 -1,4 -4,0 114,6
33 Reparatie en installatie van machines 2022* 12.315 8.365 3.950 10.123 6.695 3.405 7,2 7,2 7,3 121,7
D Energievoorziening 2022* 33.050 17.561 15.489 20.076 9.820 10.228 1,8 -1,7 5,9 164,6
35 Energiebedrijven 2022* 33.050 17.561 15.489 20.076 9.820 10.228 1,8 -1,7 5,9 164,6
E Waterbedrijven en afvalbeheer 2022* 14.938 9.142 5.796 10.914 6.696 4.211 -2,6 -1,3 -4,7 136,9
36 Waterleidingbedrijven 2022* 1.730 748 982 1.714 579 1.132 -2,3 -0,2 -3,7 100,9
37-39 Riolering, afvalbeheer en sanering 2022* 13.208 8.394 4.814 9.208 6.118 3.091 -2,6 -1,4 -5,0 143,4
F Bouwnijverheid 2022* 143.612 102.907 40.705 116.942 81.021 35.902 2,7 2,6 2,9 122,8
41 Algemene bouw en projectontwikkeling 2022* 62.043 48.265 13.778 50.859 38.140 12.705 1,7 1,7 1,6 122,0
42 Grond-, water- en wegenbouw 2022* 20.476 15.248 5.228 15.965 11.777 4.173 -3,7 -3,3 -4,7 128,3
43 Gespecialiseerde bouw 2022* 61.093 39.394 21.699 50.207 31.125 19.073 6,1 6,3 5,7 121,7
G-I Handel, vervoer en horeca 2022* 366.260 187.650 178.610 304.590 151.822 152.700 7,1 7,4 6,7 120,2
G Handel 2022* 216.224 97.381 118.843 187.347 81.693 105.635 2,1 4,1 0,6 115,4
45 Autohandel en -reparatie 2022* 23.055 13.093 9.962 19.184 11.180 8.061 -0,4 1,6 -2,8 120,2
46 Groothandel en handelsbemiddeling 2022* 139.068 61.459 77.609 121.319 51.832 69.539 2,6 4,8 1,0 114,6
47 Detailhandel (niet in auto's) 2022* 54.101 22.829 31.272 46.875 18.673 28.215 1,9 3,8 0,7 115,4
H Vervoer en opslag 2022* 112.663 70.168 42.495 87.459 54.517 32.934 8,1 7,7 8,7 128,8
49 Vervoer over land 2022* 42.340 27.283 15.057 34.795 21.887 12.882 8,0 7,1 9,6 121,7
50 Vervoer over water 2022* 14.099 8.842 5.257 8.461 6.164 2.316 -4,4 -2,7 -8,1 166,6
51 Vervoer door de lucht 2022* 13.250 10.322 2.928 10.346 7.590 2.502 48,4 34,6 104,5 128,1
52 Opslag, dienstverlening voor vervoer 2022* 35.326 18.117 17.209 27.236 14.171 13.064 5,6 5,3 5,9 129,7
53 Post en koeriers 2022* 7.648 5.604 2.044 6.125 4.635 1.546 -5,3 -0,2 -16,6 124,9
I Horeca 2022* 37.373 20.101 17.272 29.707 15.614 14.048 45,7 26,8 71,4 125,8
55 Logiesverstrekking 2022* 10.870 5.451 5.419 8.544 4.216 4.311 57,1 32,6 88,6 127,2
56 Eet- en drinkgelegenheden 2022* 26.503 14.650 11.853 21.162 11.397 9.745 41,5 24,7 64,8 125,2
J Informatie en communicatie 2022* 97.225 54.496 42.729 89.634 48.541 41.128 3,4 3,0 3,8 108,5
58-60 Uitgeverijen, film,radio en t.v. 2022* 17.047 11.037 6.010 14.697 9.495 5.152 -5,9 -9,7 1,6 116,0
58 Uitgeverijen 2022* 5.765 2.941 2.824 4.844 2.529 2.326 -3,8 -0,3 -6,8 119,0
59-60 Film, TV en radio 2022* 11.282 8.096 3.186 9.845 6.990 2.870 -6,9 -12,5 10,6 114,6
59 Film- en tv-productie; geluidsopname 2022* 8.843 6.753 2.090 7.657 5.824 1.796 -9,2 -15,4 17,5 115,5
60 Radio- en televisieomroepen 2022* 2.439 1.343 1.096 2.227 1.170 1.059 2,7 5,7 -0,6 109,5
61 Telecommunicatie 2022* 14.691 7.556 7.135 16.604 6.969 9.799 -0,3 1,4 -1,9 88,5
62-63 IT- en informatiedienstverlening 2022* 65.487 35.903 29.584 58.106 32.125 26.011 7,0 7,9 6,0 112,7
62 IT-dienstverlening 2022* 52.734 27.350 25.384 46.564 24.405 22.160 5,4 6,6 4,1 113,3
63 Diensten op het gebied van informatie 2022* 12.753 8.553 4.200 11.579 7.726 3.865 14,5 12,4 18,8 110,1
K Financiële dienstverlening 2022* 86.762 42.744 44.018 91.270 40.844 50.018 1,7 4,1 -0,5 95,1
64 Bankwezen 2022* 50.175 21.546 28.629 58.812 21.574 36.920 3,8 7,9 1,1 85,3
65 Verzekeraars en pensioenfondsen 2022* 24.556 16.583 7.973 21.456 15.137 6.157 -0,2 0,3 -1,4 114,4
66 Overige financiële dienstverlening 2022* 12.031 4.615 7.416 10.920 4.179 6.731 -3,5 0,8 -5,8 110,2
L Verhuur en handel van onroerend goed 2022* 111.310 40.997 70.313 94.422 46.394 47.259 2,3 -0,3 4,2 117,9
68 Verhuur en handel van onroerend goed 2022* 111.310 40.997 70.313 94.422 46.394 47.259 2,3 -0,3 4,2 117,9
M-N Zakelijke dienstverlening 2022* 253.262 125.712 127.550 219.921 109.294 110.844 10,4 12,1 8,9 115,2
M Specialistische zakelijke diensten 2022* 152.057 82.077 69.980 137.027 72.008 65.045 8,8 9,9 7,5 111,0
69-71 Management- en technisch advies 2022* 123.752 65.666 58.086 111.439 57.876 53.591 8,4 9,7 7,1 111,0
69-70 Juridisch en managementadvies 2022* 98.467 53.150 45.317 89.464 47.091 42.406 7,7 8,0 7,4 110,1
69 Juridische diensten en administratie 2022* 22.103 7.841 14.262 19.094 6.947 12.163 1,6 4,2 0,3 115,8
70 Holdings en managementadviesbureaus 2022* 76.364 45.309 31.055 70.446 40.144 30.372 9,6 8,7 10,8 108,4
71 Architecten-, ingenieursbureaus e.d. 2022* 25.285 12.516 12.769 21.938 10.772 11.191 11,3 17,5 6,0 115,3
72 Research 2022* 7.508 4.713 2.795 6.432 3.781 2.654 7,6 7,0 8,4 116,7
73-75 Reclame, design, overige diensten 2022* 20.797 11.698 9.099 19.174 10.369 8.799 11,3 12,2 10,3 108,5
73 Reclamewezen en marktonderzoek 2022* 11.781 7.499 4.282 11.109 6.656 4.440 9,9 12,0 6,6 106,1
74-75 Overige professionele diensten 2022* 9.016 4.199 4.817 8.048 3.714 4.330 13,3 12,5 13,9 112,0
74 Design, fotografie, vertaalbureaus 2022* 7.778 3.678 4.100 7.029 3.236 3.793 16,2 14,3 17,9 110,7
75 Veterinaire dienstverlening 2022* 1.238 521 717 1.029 477 556 -2,7 1,4 -5,5 120,3
N Verhuur en overige zakelijke diensten 2022* 101.205 43.635 57.570 82.874 37.266 45.922 13,2 16,8 10,6 122,1
77 Verhuur van roerende goederen 2022* 24.680 15.903 8.777 21.394 13.621 7.689 4,9 7,0 1,3 115,4
78 Uitzendbureaus en arbeidsbemiddeling 2022* 33.287 5.821 27.466 25.138 4.933 20.219 6,3 5,6 6,5 132,4
79 Reisbureaus, reisorganisatie en -info 2022* 17.133 10.460 6.673 14.652 9.328 5.234 67,7 65,0 72,1 116,9
80-82 Overige zakelijke dienstverlening 2022* 26.105 11.451 14.654 22.118 9.467 12.664 7,2 7,5 6,9 118,0
80 Beveiligings- en opsporingsdiensten 2022* 3.452 1.440 2.012 2.922 1.244 1.683 16,4 14,9 17,5 118,1
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens van de nationale rekeningen over de opbouw van de totale toegevoegde waarde vanuit de productie en inkomensvorming. Van verschillende bedrijfstakken wordt de productie, het verbruik, de toegevoegde waarde en de inkomenscomponenten weergegeven.

Gegevens beschikbaar van 1995 tot en met 2022.

Status van de cijfers:
De gegevens van 1995 tot en met 2021 zijn definitief. De gegevens over 2022 zijn voorlopig. Aangezien deze tabel is stopgezet, worden voorlopige gegevens niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per 24 juni 2024
Geen, deze tabel is stopgezet.
Het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft onlangs de nationale rekeningen gereviseerd. Daarbij worden nieuwe bronnen, methoden en concepten doorgevoerd in de nationale rekeningen, zodat het beeld van de Nederlandse economie weer optimaal aansluit bij alle onderliggende statistieken, bronnen en internationale richtlijnen voor het samenstellen van de nationale rekeningen. Voor meer informatie zie paragraaf 3.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Toegevoegde waarde vanuit productie
De opbouw van de totaal toegevoegde waarde vanuit de productie. Het wordt berekend als de output minus het intermediair verbruik van alle bedrijfstakken. De toegevoegde waarde wordt geregistreerd tegen basisprijzen, de prijzen zijn die door producenten zijn ervaren.
Waarde in werkelijke prijzen
De bedragen zijn uitgedrukt in prijzen van de betreffende verslagperiode. Dit in tegenstelling tot zogeheten constante prijzen, waarbij bedragen zijn uitgedrukt in prijzen van een bepaalde basisperiode.
Output basisprijzen
Het totaal aan goederen en diensten dat is geproduceerd, ook wel productie genoemd. Hiervan bestaan drie soorten:
- marktoutput: goederen en diensten die op de markt zijn afgezet of waarvoor dit in de toekomst de bedoeling is
- output voor eigen finaal gebruik: goederen en diensten voor eigen consumptie of voor investeringen door dezelfde bedrijfseenheid als die welke die goederen en diensten heeft geproduceerd
- niet-marktoutput: goederen en diensten die gratis of tegen economisch niet-significante prijzen aan andere eenheden zijn geleverd.

De output wordt gewaardeerd tegen basisprijzen. Dit zijn de prijzen die door producenten zelf worden ervaren: per bedrijfstak zijn de productgebonden belastingen er vanaf getrokken en de productgebonden subsidies erbij opgeteld. Door de producent afzonderlijk in rekening gebrachte vervoerskosten zijn niet inbegrepen. Ook de waardeverandering van financiële en niet-financiële activa (productiemiddelen) tijdens de verslagperiode zijn niet inbegrepen.

Inbegrepen is de output van alle in Nederland opererende bedrijfseenheden, dus ook degenen die in buitenlandse handen zijn. Ook overheidsinstanties en andere niet-commerciële instanties behoren hiertoe.
Intermediair verbruik (-)
Goederen en diensten die als input in een productieproces worden gebruikt, met uitzondering van de vaste activa (investeringsgoederen). Het gaat hierbij om goederen die tijdens het productieproces worden verwerkt in andere producten of volledig worden verbruikt (dit gebeurt per definitie met de ingehuurde diensten). Volgens internationale afspraken wordt een aangeschaft goed of een ingehuurde dienst niet als intermediair verbruik maar als vast activum (investering) gezien wanneer het meer dan één jaar ingezet kan worden in een productieproces. De intermediair verbruikte goederen en diensten worden gewaardeerd tegen de aankoopprijzen die op het moment van gebruik voor soortgelijke goederen of diensten gelden.
Bruto toegevoegde waarde basisprijzen
De waarde van alle geproduceerde goederen en diensten (de productiewaarde of output) minus de waarde van goederen en diensten die tijdens deze productie zijn opgebruikt (het intermediair verbruik). De output is gewaardeerd tegen basisprijzen, dit is de verkoopprijs exclusief de handels- en vervoersmarge en exclusief de afgedragen productgebonden belastingen en de ontvangen productgebonden subsidies. Het intermediair verbruik is gewaardeerd tegen aankoopwaarde exclusief aftrekbare btw.
Inbegrepen is de toegevoegde waarde van alle in Nederland opererende bedrijfseenheden, dus ook degene die in buitenlandse handen zijn.

In de nationale rekeningen betekent 'bruto' vóór aftrek van het verbruik van vaste activa (afschrijvingen) en 'netto' na aftrek van het verbruik van vaste activa.

Waarde prijsniveau 2015
De bedragen zijn uitgedrukt in prijzen van het basisjaar 2015. Hiertoe zijn inflatiecorrecties gebruikt. Zonder dergelijke correcties spreekt men van waarde in werkelijke prijzen.
Output basisprijzen
Het totaal aan goederen en diensten dat is geproduceerd, ook wel productie genoemd. Hiervan bestaan drie soorten:
- marktoutput: goederen en diensten die op de markt zijn afgezet of waarvoor dit in de toekomst de bedoeling is
- output voor eigen finaal gebruik: goederen en diensten voor eigen consumptie of voor investeringen door dezelfde bedrijfseenheid als die welke die goederen en diensten heeft geproduceerd
- niet-marktoutput: goederen en diensten die gratis of tegen economisch niet-significante prijzen aan andere eenheden zijn geleverd.

De output wordt gewaardeerd tegen basisprijzen. Dit zijn de prijzen die door producenten zelf worden ervaren: per bedrijfstak zijn de productgebonden belastingen er vanaf getrokken en de productgebonden subsidies erbij opgeteld. Door de producent afzonderlijk in rekening gebrachte vervoerskosten zijn niet inbegrepen. Ook de waardeverandering van financiële en niet-financiële activa (productiemiddelen) tijdens de verslagperiode zijn niet inbegrepen.

Inbegrepen is de output van alle in Nederland opererende bedrijfseenheden, dus ook degenen die in buitenlandse handen zijn. Ook overheidsinstanties en andere niet-commerciële instanties behoren hiertoe.
Intermediair verbruik (-)
Goederen en diensten die als input in een productieproces worden gebruikt, met uitzondering van de vaste activa (investeringsgoederen). Het gaat hierbij om goederen die tijdens het productieproces worden verwerkt in andere producten of volledig worden verbruikt (dit gebeurt per definitie met de ingehuurde diensten). Volgens internationale afspraken wordt een aangeschaft goed of een ingehuurde dienst niet als intermediair verbruik maar als vast activum (investering) gezien wanneer het meer dan één jaar ingezet kan worden in een productieproces. De intermediair verbruikte goederen en diensten worden gewaardeerd tegen de aankoopprijzen die op het moment van gebruik voor soortgelijke goederen of diensten gelden.
Bruto toegevoegde waarde basisprijzen
De waarde van alle geproduceerde goederen en diensten (de productiewaarde of output) minus de waarde van goederen en diensten die tijdens deze productie zijn opgebruikt (het intermediair verbruik). De output is gewaardeerd tegen basisprijzen, dit is de verkoopprijs exclusief de handels- en vervoersmarge en exclusief de afgedragen productgebonden belastingen en de ontvangen productgebonden subsidies. Het intermediair verbruik is gewaardeerd tegen aankoopwaarde exclusief aftrekbare btw.
Inbegrepen is de toegevoegde waarde van alle in Nederland opererende bedrijfseenheden, dus ook degene die in buitenlandse handen zijn.

In de nationale rekeningen betekent 'bruto' vóór aftrek van het verbruik van vaste activa (afschrijvingen) en 'netto' na aftrek van het verbruik van vaste activa.
Volumemutatie t.o.v. voorafgaand jaar
Het gewogen gemiddelde van de veranderingen in de hoeveelheid en de kwaliteit van de onderdelen van een bepaalde goederen- of dienstentransactie of salditransactie, jaarlijkse procentuele veranderingen.
Output basisprijzen
Het totaal aan goederen en diensten dat is geproduceerd, ook wel productie genoemd. Hiervan bestaan drie soorten:
- marktoutput: goederen en diensten die op de markt zijn afgezet of waarvoor dit in de toekomst de bedoeling is
- output voor eigen finaal gebruik: goederen en diensten voor eigen consumptie of voor investeringen door dezelfde bedrijfseenheid als die welke die goederen en diensten heeft geproduceerd
- niet-marktoutput: goederen en diensten die gratis of tegen economisch niet-significante prijzen aan andere eenheden zijn geleverd.

De output wordt gewaardeerd tegen basisprijzen. Dit zijn de prijzen die door producenten zelf worden ervaren: per bedrijfstak zijn de productgebonden belastingen er vanaf getrokken en de productgebonden subsidies erbij opgeteld. Door de producent afzonderlijk in rekening gebrachte vervoerskosten zijn niet inbegrepen. Ook de waardeverandering van financiële en niet-financiële activa (productiemiddelen) tijdens de verslagperiode zijn niet inbegrepen.

Inbegrepen is de output van alle in Nederland opererende bedrijfseenheden, dus ook degenen die in buitenlandse handen zijn. Ook overheidsinstanties en andere niet-commerciële instanties behoren hiertoe.
Intermediair verbruik (-)
Goederen en diensten die als input in een productieproces worden gebruikt, met uitzondering van de vaste activa (investeringsgoederen). Het gaat hierbij om goederen die tijdens het productieproces worden verwerkt in andere producten of volledig worden verbruikt (dit gebeurt per definitie met de ingehuurde diensten). Volgens internationale afspraken wordt een aangeschaft goed of een ingehuurde dienst niet als intermediair verbruik maar als vast activum (investering) gezien wanneer het meer dan één jaar ingezet kan worden in een productieproces. De intermediair verbruikte goederen en diensten worden gewaardeerd tegen de aankoopprijzen die op het moment van gebruik voor soortgelijke goederen of diensten gelden.
Bruto toegevoegde waarde basisprijzen
De waarde van alle geproduceerde goederen en diensten (de productiewaarde of output) minus de waarde van goederen en diensten die tijdens deze productie zijn opgebruikt (het intermediair verbruik). De output is gewaardeerd tegen basisprijzen, dit is de verkoopprijs exclusief de handels- en vervoersmarge en exclusief de afgedragen productgebonden belastingen en de ontvangen productgebonden subsidies. Het intermediair verbruik is gewaardeerd tegen aankoopwaarde exclusief aftrekbare btw.
Inbegrepen is de toegevoegde waarde van alle in Nederland opererende bedrijfseenheden, dus ook degene die in buitenlandse handen zijn.

In de nationale rekeningen betekent 'bruto' vóór aftrek van het verbruik van vaste activa (afschrijvingen) en 'netto' na aftrek van het verbruik van vaste activa.
Prijsindexcijfers
Het gewogen gemiddelde van de prijsveranderingen van de onderdelen van een bepaalde variabele. Deflatoren ten opzichte van het referentiejaar 2015.
Output basisprijzen
Het totaal aan goederen en diensten dat is geproduceerd, ook wel productie genoemd. Hiervan bestaan drie soorten:
- marktoutput: goederen en diensten die op de markt zijn afgezet of waarvoor dit in de toekomst de bedoeling is
- output voor eigen finaal gebruik: goederen en diensten voor eigen consumptie of voor investeringen door dezelfde bedrijfseenheid als die welke die goederen en diensten heeft geproduceerd
- niet-marktoutput: goederen en diensten die gratis of tegen economisch niet-significante prijzen aan andere eenheden zijn geleverd.

De output wordt gewaardeerd tegen basisprijzen. Dit zijn de prijzen die door producenten zelf worden ervaren: per bedrijfstak zijn de productgebonden belastingen er vanaf getrokken en de productgebonden subsidies erbij opgeteld. Door de producent afzonderlijk in rekening gebrachte vervoerskosten zijn niet inbegrepen. Ook de waardeverandering van financiële en niet-financiële activa (productiemiddelen) tijdens de verslagperiode zijn niet inbegrepen.

Inbegrepen is de output van alle in Nederland opererende bedrijfseenheden, dus ook degenen die in buitenlandse handen zijn. Ook overheidsinstanties en andere niet-commerciële instanties behoren hiertoe.