Productie- en inkomenscomponenten bbp; bedrijfstak; nationale rekeningen

Productie- en inkomenscomponenten bbp; bedrijfstak; nationale rekeningen

Bedrijfstakken/branches (SBI 2008) Perioden Toegevoegde waarde vanuit productie Waarde in werkelijke prijzen Output basisprijzen (mln euro) Toegevoegde waarde vanuit productie Waarde in werkelijke prijzen Intermediair verbruik (-) (mln euro) Toegevoegde waarde vanuit productie Waarde in werkelijke prijzen Bruto toegevoegde waarde basisprijzen (mln euro) Toegevoegde waarde vanuit productie Waarde prijsniveau 2015 Output basisprijzen (mln euro) Toegevoegde waarde vanuit productie Waarde prijsniveau 2015 Intermediair verbruik (-) (mln euro) Toegevoegde waarde vanuit productie Waarde prijsniveau 2015 Bruto toegevoegde waarde basisprijzen (mln euro) Toegevoegde waarde vanuit productie Volumemutatie t.o.v. voorafgaand jaar Output basisprijzen (%) Toegevoegde waarde vanuit productie Volumemutatie t.o.v. voorafgaand jaar Intermediair verbruik (-) (%) Toegevoegde waarde vanuit productie Volumemutatie t.o.v. voorafgaand jaar Bruto toegevoegde waarde basisprijzen (%) Toegevoegde waarde vanuit productie Prijsindexcijfers Output basisprijzen (2015 =100)
A-U Alle economische activiteiten 2021* 1.653.634 891.070 762.564 1.493.745 807.252 686.256 3,9 2,9 5,2 110,7
A Landbouw, bosbouw en visserij 2021* 34.915 21.668 13.247 31.676 19.006 12.672 1,3 0,6 2,4 110,2
01 Landbouw 2021* 34.011 21.250 12.761 30.912 18.672 12.242 1,3 0,5 2,5 110,0
02 Bosbouw 2021* 369 204 165 303 139 164 0,9 5,0 -3,6 121,8
03 Visserij 2021* 535 214 321 462 193 268 2,3 2,1 2,4 115,9
B-E Nijverheid (geen bouw) en energie 2021* 403.398 288.847 114.551 360.997 252.072 109.009 2,6 1,3 5,9 111,7
B Delfstoffenwinning 2021* 8.666 3.697 4.969 8.012 3.369 4.304 -9,9 -4,5 -17,0 108,2
06 Winning van aardolie en aardgas 2021* 5.995 1.977 4.018 5.634 1.834 3.458 -7,9 -3,7 -13,0 106,4
08 Delfstoffenwinning (geen olie en gas) 2021* 1.307 805 502 1.107 712 395 5,6 5,3 6,1 118,1
09 Dienstverlening delfstoffenwinning 2021* 1.364 915 449 1.250 835 412 -24,6 -13,0 -41,1 109,2
C Industrie 2021* 359.255 266.532 92.723 320.768 232.553 88.059 2,9 1,4 6,9 112,0
10-12 Voedings-, genotmiddelenindustrie 2021* 81.445 65.105 16.340 72.644 57.753 14.916 2,9 3,2 1,9 112,1
10 Voedingsmiddelenindustrie 2021* 72.571 60.528 12.043 64.485 53.514 10.990 3,0 3,2 2,2 112,5
11 Drankenindustrie 2021* 4.281 2.914 1.367 3.895 2.705 1.186 1,7 3,1 -1,1 109,9
12 Tabaksindustrie 2021* 4.593 1.663 2.930 4.252 1.529 2.715 2,0 2,0 2,0 108,0
13-15 Textiel-, kleding-, lederindustrie 2021* 3.953 2.792 1.161 3.624 2.626 1.009 9,4 12,5 3,3 109,1
16-18 Hout-, papier-, grafische industr. 2021* 15.712 10.837 4.875 13.558 9.340 4.202 4,1 4,0 4,4 115,9
16 Houtindustrie 2021* 4.406 3.084 1.322 3.419 2.434 985 2,6 2,5 2,7 128,9
17 Papierindustrie 2021* 8.422 5.999 2.423 7.349 5.351 1.973 6,1 5,8 6,8 114,6
18 Grafische industrie 2021* 2.884 1.754 1.130 2.736 1.556 1.184 1,2 0,9 1,6 105,4
19 Aardolie-industrie 2021* 31.940 30.770 1.170 26.257 24.453 1.886 5,7 5,7 10,2 121,6
20-21 Chemie en farmaceutische industrie 2021* 62.915 47.179 15.736 54.496 40.480 13.971 2,8 2,6 3,5 115,4
20 Chemische industrie 2021* 55.202 42.481 12.721 47.174 36.199 10.935 1,8 1,7 1,9 117,0
21 Farmaceutische industrie 2021* 7.713 4.698 3.015 7.370 4.335 3.024 9,4 9,9 8,7 104,6
22-23 Kunststof- en bouwmateriaalindustr 2021* 17.841 12.376 5.465 16.095 10.892 5.197 6,7 6,3 7,4 110,8
22 Rubber- en kunststofproductindustrie 2021* 10.870 7.745 3.125 9.978 6.858 3.117 8,6 8,3 9,3 108,9
23 Bouwmaterialenindustrie 2021* 6.971 4.631 2.340 6.132 4.052 2.076 4,0 3,5 4,8 113,7
24-25 Basismetaal, metaalprod.-industrie 2021* 34.818 25.020 9.798 29.239 19.473 9.762 8,9 8,5 9,7 119,1
24 Basismetaalindustrie 2021* 10.363 7.939 2.424 7.985 5.648 2.390 11,7 9,9 17,4 129,8
25 Metaalproductenindustrie 2021* 24.455 17.081 7.374 21.293 13.861 7.414 7,9 7,9 7,9 114,9
26-27 Elektrische en elektron. Industrie 2021* 24.257 16.108 8.149 24.586 15.625 9.492 -19,4 -29,9 11,4 98,7
26 Elektrotechnische industrie 2021* 15.109 10.727 4.382 15.695 10.589 5.809 -30,2 -40,2 12,2 96,3
27 Elektrische apparatenindustrie 2021* 9.148 5.381 3.767 8.531 4.887 3.641 9,4 8,5 10,5 107,2
28 Machine-industrie 2021* 42.859 26.173 16.686 40.059 23.656 16.436 15,0 13,3 17,4 107,0
29-30 Transportmiddelenindustrie 2021* 21.932 17.599 4.333 20.127 16.324 3.770 -0,1 -0,1 -0,1 109,0
29 Auto- en aanhangwagenindustrie 2021* 14.005 11.019 2.986 12.783 10.283 2.474 5,9 5,7 6,5 109,6
30 Overige transportmiddelenindustrie 2021* 7.927 6.580 1.347 7.350 6.037 1.260 -9,2 -8,6 -11,6 107,8
31-33 Overige industrie en reparatie 2021* 21.583 12.573 9.010 18.882 11.041 7.830 1,1 0,4 1,9 114,3
31-32 Meubel- en overige industrie 2021* 11.172 5.624 5.548 9.732 4.955 4.806 9,1 11,4 7,1 114,8
31 Meubelindustrie 2021* 4.795 3.224 1.571 3.895 2.785 1.140 10,5 10,3 10,8 123,1
32 Overige industrie 2021* 6.377 2.400 3.977 5.827 2.169 3.666 8,1 12,9 5,7 109,4
33 Reparatie en installatie van machines 2021* 10.411 6.949 3.462 9.139 6.114 3.009 -6,3 -6,7 -5,7 113,9
D Energievoorziening 2021* 22.115 10.468 11.647 19.284 9.443 9.706 3,5 0,1 6,3 114,7
35 Energiebedrijven 2021* 22.115 10.468 11.647 19.284 9.443 9.706 3,5 0,1 6,3 114,7
E Waterbedrijven en afvalbeheer 2021* 13.362 8.150 5.212 11.236 6.749 4.490 0,6 0,7 0,4 118,9
36 Waterleidingbedrijven 2021* 1.699 649 1.050 1.744 590 1.153 0,8 2,0 0,1 97,4
37-39 Riolering, afvalbeheer en sanering 2021* 11.663 7.501 4.162 9.498 6.159 3.341 0,6 0,6 0,5 122,8
F Bouwnijverheid 2021* 130.543 90.443 40.100 112.963 78.560 34.395 2,7 3,0 2,1 115,6
41 Algemene bouw en projectontwikkeling 2021* 57.859 43.422 14.437 49.789 37.400 12.377 3,7 4,0 3,0 116,2
42 Grond-, water- en wegenbouw 2021* 17.971 13.375 4.596 15.675 11.625 4.041 -5,2 -4,4 -7,2 114,6
43 Gespecialiseerde bouw 2021* 54.713 33.646 21.067 47.576 29.541 18.031 4,4 4,8 3,7 115,0
G-I Handel, vervoer en horeca 2021* 311.346 154.904 156.442 280.901 140.968 139.918 7,3 6,5 8,2 110,8
G Handel 2021* 196.330 86.277 110.053 179.409 78.769 100.629 5,5 5,8 5,2 109,4
45 Autohandel en -reparatie 2021* 20.887 11.008 9.879 18.493 10.183 8.309 0,7 0,6 0,8 112,9
46 Groothandel en handelsbemiddeling 2021* 126.201 55.838 70.363 116.555 51.048 65.527 7,3 7,4 7,3 108,3
47 Detailhandel (niet in auto's) 2021* 49.242 19.431 29.811 44.416 17.534 26.894 3,0 4,4 2,3 110,9
H Vervoer en opslag 2021* 90.397 55.151 35.246 80.942 50.149 30.752 10,3 7,9 14,1 111,7
49 Vervoer over land 2021* 34.036 21.739 12.297 30.900 20.010 10.921 8,2 6,3 11,3 110,2
50 Vervoer over water 2021* 10.368 6.788 3.580 8.554 6.062 2.489 -4,4 -4,2 -4,8 121,2
51 Vervoer door de lucht 2021* 7.858 5.636 2.222 6.949 5.200 1.475 21,6 13,3 44,2 113,1
52 Opslag, dienstverlening voor vervoer 2021* 29.865 15.321 14.544 26.934 13.728 13.197 16,3 14,3 18,3 110,9
53 Post en koeriers 2021* 8.270 5.667 2.603 6.901 4.939 1.992 8,3 8,3 8,4 119,8
I Horeca 2021* 24.619 13.476 11.143 20.826 12.081 8.811 12,1 5,1 22,0 118,2
55 Logiesverstrekking 2021* 6.402 3.581 2.821 5.232 3.184 2.090 9,2 5,4 14,8 122,4
56 Eet- en drinkgelegenheden 2021* 18.217 9.895 8.322 15.599 8.898 6.728 13,1 5,0 24,5 116,8
J Informatie en communicatie 2021* 91.725 49.793 41.932 86.868 46.486 40.422 0,0 -5,4 7,1 105,6
58-60 Uitgeverijen, film,radio en t.v. 2021* 16.935 11.203 5.732 15.198 10.208 4.959 -24,9 -34,5 5,1 111,4
58 Uitgeverijen 2021* 5.648 2.652 2.996 4.994 2.482 2.506 1,5 1,5 1,5 113,1
59-60 Film, TV en radio 2021* 11.287 8.551 2.736 10.198 7.740 2.465 -33,6 -40,9 9,5 110,7
59 Film- en tv-productie; geluidsopname 2021* 8.860 7.220 1.640 7.946 6.532 1.391 -40,2 -45,5 6,3 111,5
60 Radio- en televisieomroepen 2021* 2.427 1.331 1.096 2.291 1.212 1.081 11,8 9,6 14,6 105,9
61 Telecommunicatie 2021* 14.904 7.012 7.892 16.570 6.855 9.909 3,9 4,6 3,2 89,9
62-63 IT- en informatiedienstverlening 2021* 59.886 31.578 28.308 54.942 29.454 25.474 9,0 9,3 8,7 109,0
62 IT-dienstverlening 2021* 49.295 24.639 24.656 45.071 22.917 22.126 9,0 9,3 8,7 109,4
63 Diensten op het gebied van informatie 2021* 10.591 6.939 3.652 9.884 6.537 3.352 9,3 9,4 9,0 107,2
K Financiële dienstverlening 2021* 85.976 41.267 44.709 90.611 39.783 50.570 0,4 1,7 -0,7 94,9
64 Bankwezen 2021* 49.806 20.138 29.668 56.574 19.897 36.580 -0,7 -0,3 -0,9 88,0
65 Verzekeraars en pensioenfondsen 2021* 23.357 16.526 6.831 21.749 15.530 6.062 0,4 3,5 -6,4 107,4
66 Overige financiële dienstverlening 2021* 12.813 4.603 8.210 11.888 4.347 7.520 5,1 4,7 5,3 107,8
L Verhuur en handel van onroerend goed 2021* 104.385 45.179 59.206 91.345 46.310 44.660 1,7 0,9 2,5 114,3
68 Verhuur en handel van onroerend goed 2021* 104.385 45.179 59.206 91.345 46.310 44.660 1,7 0,9 2,5 114,3
M-N Zakelijke dienstverlening 2021* 213.240 101.677 111.563 193.043 93.215 99.940 6,3 5,5 7,1 110,5
M Specialistische zakelijke diensten 2021* 133.568 69.887 63.681 124.201 64.311 59.929 5,3 4,5 6,2 107,5
69-71 Management- en technisch advies 2021* 108.911 56.028 52.883 101.067 51.611 49.493 4,1 3,2 5,0 107,8
69-70 Juridisch en managementadvies 2021* 88.145 46.723 41.422 82.374 43.112 39.298 4,4 3,2 5,9 107,0
69 Juridische diensten en administratie 2021* 21.162 7.367 13.795 19.063 6.873 12.203 4,6 5,3 4,2 111,0
70 Holdings en managementadviesbureaus 2021* 66.983 39.356 27.627 63.311 36.243 27.117 4,4 2,8 6,8 105,8
71 Architecten-, ingenieursbureaus e.d. 2021* 20.766 9.305 11.461 18.702 8.497 10.208 2,6 3,4 1,9 111,0
72 Research 2021* 6.256 3.761 2.495 5.604 3.320 2.288 7,0 7,0 7,1 111,6
73-75 Reclame, design, overige diensten 2021* 18.401 10.098 8.303 17.558 9.390 8.167 12,4 11,3 13,8 104,8
73 Reclamewezen en marktonderzoek 2021* 10.266 6.318 3.948 9.988 5.872 4.118 10,5 11,1 9,6 102,8
74-75 Overige professionele diensten 2021* 8.135 3.780 4.355 7.546 3.520 4.022 15,0 11,7 17,9 107,8
74 Design, fotografie, vertaalbureaus 2021* 6.923 3.286 3.637 6.473 3.037 3.434 16,6 12,6 20,4 107,0
75 Veterinaire dienstverlening 2021* 1.212 494 718 1.076 483 594 6,4 6,1 6,6 112,7
N Verhuur en overige zakelijke diensten 2021* 79.672 31.790 47.882 69.076 28.915 40.251 8,1 7,7 8,4 115,3
77 Verhuur van roerende goederen 2021* 18.453 10.614 7.839 16.936 9.606 7.288 -0,8 -0,1 -1,7 109,0
78 Uitzendbureaus en arbeidsbemiddeling 2021* 28.665 5.452 23.213 23.180 4.886 18.347 6,3 4,1 6,9 123,7
79 Reisbureaus, reisorganisatie en -info 2021* 9.651 6.102 3.549 8.716 5.730 2.953 45,1 30,5 79,4 110,7
80-82 Overige zakelijke dienstverlening 2021* 22.903 9.622 13.281 20.255 8.661 11.607 6,8 7,1 6,6 113,1
80 Beveiligings- en opsporingsdiensten 2021* 2.895 1.114 1.781 2.523 1.015 1.509 9,8 9,5 10,0 114,7
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens van de nationale rekeningen over de opbouw van de totale toegevoegde waarde vanuit de productie en inkomensvorming. Van verschillende bedrijfstakken wordt de productie, het verbruik, de toegevoegde waarde en de inkomenscomponenten weergegeven.

Gegevens beschikbaar vanaf 1995.

Status van de cijfers:
De gegevens van 1995 tot en met 2020 zijn definitief. De gegevens over 2021 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 24 juni 2022:
Gegevens van 2021 zijn toegevoegd aan deze tabel.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Na afloop van het verslagjaar worden na zes maanden voorlopige cijfers gepubliceerd. Na 18 maanden worden de definitieve cijfers gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Toegevoegde waarde vanuit productie
De opbouw van de totaal toegevoegde waarde vanuit de productie. Het wordt berekend als de output minus het intermediair verbruik van alle bedrijfstakken. De toegevoegde waarde wordt geregistreerd tegen basisprijzen, de prijzen zijn die door producenten zijn ervaren.
Waarde in werkelijke prijzen
De bedragen zijn uitgedrukt in prijzen van de betreffende verslagperiode. Dit in tegenstelling tot zogeheten constante prijzen, waarbij bedragen zijn uitgedrukt in prijzen van een bepaalde basisperiode.
Output basisprijzen
Het totaal aan goederen en diensten dat is geproduceerd, ook wel productie genoemd. Hiervan bestaan drie soorten:
- marktoutput: goederen en diensten die op de markt zijn afgezet of waarvoor dit in de toekomst de bedoeling is
- output voor eigen finaal gebruik: goederen en diensten voor eigen consumptie of voor investeringen door dezelfde bedrijfseenheid als die welke die goederen en diensten heeft geproduceerd
- niet-marktoutput: goederen en diensten die gratis of tegen economisch niet-significante prijzen aan andere eenheden zijn geleverd.

De output wordt gewaardeerd tegen basisprijzen. Dit zijn de prijzen die door producenten zelf worden ervaren: per bedrijfstak zijn de productgebonden belastingen er vanaf getrokken en de productgebonden subsidies erbij opgeteld. Door de producent afzonderlijk in rekening gebrachte vervoerskosten zijn niet inbegrepen. Ook de waardeverandering van financiële en niet-financiële activa (productiemiddelen) tijdens de verslagperiode zijn niet inbegrepen.

Inbegrepen is de output van alle in Nederland opererende bedrijfseenheden, dus ook degenen die in buitenlandse handen zijn. Ook overheidsinstanties en andere niet-commerciële instanties behoren hiertoe.
Intermediair verbruik (-)
Goederen en diensten die als input in een productieproces worden gebruikt, met uitzondering van de vaste activa (investeringsgoederen). Het gaat hierbij om goederen die tijdens het productieproces worden verwerkt in andere producten of volledig worden verbruikt (dit gebeurt per definitie met de ingehuurde diensten). Volgens internationale afspraken wordt een aangeschaft goed of een ingehuurde dienst niet als intermediair verbruik maar als vast activum (investering) gezien wanneer het meer dan één jaar ingezet kan worden in een productieproces. De intermediair verbruikte goederen en diensten worden gewaardeerd tegen de aankoopprijzen die op het moment van gebruik voor soortgelijke goederen of diensten gelden.
Bruto toegevoegde waarde basisprijzen
De waarde van alle geproduceerde goederen en diensten (de productiewaarde of output) minus de waarde van goederen en diensten die tijdens deze productie zijn opgebruikt (het intermediair verbruik). De output is gewaardeerd tegen basisprijzen, dit is de verkoopprijs exclusief de handels- en vervoersmarge en exclusief de afgedragen productgebonden belastingen en de ontvangen productgebonden subsidies. Het intermediair verbruik is gewaardeerd tegen aankoopwaarde exclusief aftrekbare btw.
Inbegrepen is de toegevoegde waarde van alle in Nederland opererende bedrijfseenheden, dus ook degene die in buitenlandse handen zijn.

In de nationale rekeningen betekent 'bruto' vóór aftrek van het verbruik van vaste activa (afschrijvingen) en 'netto' na aftrek van het verbruik van vaste activa.

Waarde prijsniveau 2015
De bedragen zijn uitgedrukt in prijzen van het basisjaar 2015. Hiertoe zijn inflatiecorrecties gebruikt. Zonder dergelijke correcties spreekt men van waarde in werkelijke prijzen.
Output basisprijzen
Het totaal aan goederen en diensten dat is geproduceerd, ook wel productie genoemd. Hiervan bestaan drie soorten:
- marktoutput: goederen en diensten die op de markt zijn afgezet of waarvoor dit in de toekomst de bedoeling is
- output voor eigen finaal gebruik: goederen en diensten voor eigen consumptie of voor investeringen door dezelfde bedrijfseenheid als die welke die goederen en diensten heeft geproduceerd
- niet-marktoutput: goederen en diensten die gratis of tegen economisch niet-significante prijzen aan andere eenheden zijn geleverd.

De output wordt gewaardeerd tegen basisprijzen. Dit zijn de prijzen die door producenten zelf worden ervaren: per bedrijfstak zijn de productgebonden belastingen er vanaf getrokken en de productgebonden subsidies erbij opgeteld. Door de producent afzonderlijk in rekening gebrachte vervoerskosten zijn niet inbegrepen. Ook de waardeverandering van financiële en niet-financiële activa (productiemiddelen) tijdens de verslagperiode zijn niet inbegrepen.

Inbegrepen is de output van alle in Nederland opererende bedrijfseenheden, dus ook degenen die in buitenlandse handen zijn. Ook overheidsinstanties en andere niet-commerciële instanties behoren hiertoe.
Intermediair verbruik (-)
Goederen en diensten die als input in een productieproces worden gebruikt, met uitzondering van de vaste activa (investeringsgoederen). Het gaat hierbij om goederen die tijdens het productieproces worden verwerkt in andere producten of volledig worden verbruikt (dit gebeurt per definitie met de ingehuurde diensten). Volgens internationale afspraken wordt een aangeschaft goed of een ingehuurde dienst niet als intermediair verbruik maar als vast activum (investering) gezien wanneer het meer dan één jaar ingezet kan worden in een productieproces. De intermediair verbruikte goederen en diensten worden gewaardeerd tegen de aankoopprijzen die op het moment van gebruik voor soortgelijke goederen of diensten gelden.
Bruto toegevoegde waarde basisprijzen
De waarde van alle geproduceerde goederen en diensten (de productiewaarde of output) minus de waarde van goederen en diensten die tijdens deze productie zijn opgebruikt (het intermediair verbruik). De output is gewaardeerd tegen basisprijzen, dit is de verkoopprijs exclusief de handels- en vervoersmarge en exclusief de afgedragen productgebonden belastingen en de ontvangen productgebonden subsidies. Het intermediair verbruik is gewaardeerd tegen aankoopwaarde exclusief aftrekbare btw.
Inbegrepen is de toegevoegde waarde van alle in Nederland opererende bedrijfseenheden, dus ook degene die in buitenlandse handen zijn.

In de nationale rekeningen betekent 'bruto' vóór aftrek van het verbruik van vaste activa (afschrijvingen) en 'netto' na aftrek van het verbruik van vaste activa.
Volumemutatie t.o.v. voorafgaand jaar
Het gewogen gemiddelde van de veranderingen in de hoeveelheid en de kwaliteit van de onderdelen van een bepaalde goederen- of dienstentransactie of salditransactie, jaarlijkse procentuele veranderingen.
Output basisprijzen
Het totaal aan goederen en diensten dat is geproduceerd, ook wel productie genoemd. Hiervan bestaan drie soorten:
- marktoutput: goederen en diensten die op de markt zijn afgezet of waarvoor dit in de toekomst de bedoeling is
- output voor eigen finaal gebruik: goederen en diensten voor eigen consumptie of voor investeringen door dezelfde bedrijfseenheid als die welke die goederen en diensten heeft geproduceerd
- niet-marktoutput: goederen en diensten die gratis of tegen economisch niet-significante prijzen aan andere eenheden zijn geleverd.

De output wordt gewaardeerd tegen basisprijzen. Dit zijn de prijzen die door producenten zelf worden ervaren: per bedrijfstak zijn de productgebonden belastingen er vanaf getrokken en de productgebonden subsidies erbij opgeteld. Door de producent afzonderlijk in rekening gebrachte vervoerskosten zijn niet inbegrepen. Ook de waardeverandering van financiële en niet-financiële activa (productiemiddelen) tijdens de verslagperiode zijn niet inbegrepen.

Inbegrepen is de output van alle in Nederland opererende bedrijfseenheden, dus ook degenen die in buitenlandse handen zijn. Ook overheidsinstanties en andere niet-commerciële instanties behoren hiertoe.
Intermediair verbruik (-)
Goederen en diensten die als input in een productieproces worden gebruikt, met uitzondering van de vaste activa (investeringsgoederen). Het gaat hierbij om goederen die tijdens het productieproces worden verwerkt in andere producten of volledig worden verbruikt (dit gebeurt per definitie met de ingehuurde diensten). Volgens internationale afspraken wordt een aangeschaft goed of een ingehuurde dienst niet als intermediair verbruik maar als vast activum (investering) gezien wanneer het meer dan één jaar ingezet kan worden in een productieproces. De intermediair verbruikte goederen en diensten worden gewaardeerd tegen de aankoopprijzen die op het moment van gebruik voor soortgelijke goederen of diensten gelden.
Bruto toegevoegde waarde basisprijzen
De waarde van alle geproduceerde goederen en diensten (de productiewaarde of output) minus de waarde van goederen en diensten die tijdens deze productie zijn opgebruikt (het intermediair verbruik). De output is gewaardeerd tegen basisprijzen, dit is de verkoopprijs exclusief de handels- en vervoersmarge en exclusief de afgedragen productgebonden belastingen en de ontvangen productgebonden subsidies. Het intermediair verbruik is gewaardeerd tegen aankoopwaarde exclusief aftrekbare btw.
Inbegrepen is de toegevoegde waarde van alle in Nederland opererende bedrijfseenheden, dus ook degene die in buitenlandse handen zijn.

In de nationale rekeningen betekent 'bruto' vóór aftrek van het verbruik van vaste activa (afschrijvingen) en 'netto' na aftrek van het verbruik van vaste activa.
Prijsindexcijfers
Het gewogen gemiddelde van de prijsveranderingen van de onderdelen van een bepaalde variabele. Deflatoren ten opzichte van het referentiejaar 2015.
Output basisprijzen
Het totaal aan goederen en diensten dat is geproduceerd, ook wel productie genoemd. Hiervan bestaan drie soorten:
- marktoutput: goederen en diensten die op de markt zijn afgezet of waarvoor dit in de toekomst de bedoeling is
- output voor eigen finaal gebruik: goederen en diensten voor eigen consumptie of voor investeringen door dezelfde bedrijfseenheid als die welke die goederen en diensten heeft geproduceerd
- niet-marktoutput: goederen en diensten die gratis of tegen economisch niet-significante prijzen aan andere eenheden zijn geleverd.

De output wordt gewaardeerd tegen basisprijzen. Dit zijn de prijzen die door producenten zelf worden ervaren: per bedrijfstak zijn de productgebonden belastingen er vanaf getrokken en de productgebonden subsidies erbij opgeteld. Door de producent afzonderlijk in rekening gebrachte vervoerskosten zijn niet inbegrepen. Ook de waardeverandering van financiële en niet-financiële activa (productiemiddelen) tijdens de verslagperiode zijn niet inbegrepen.

Inbegrepen is de output van alle in Nederland opererende bedrijfseenheden, dus ook degenen die in buitenlandse handen zijn. Ook overheidsinstanties en andere niet-commerciële instanties behoren hiertoe.