Productie- en inkomenscomponenten bbp; bedrijfstak; nationale rekeningen


Deze tabel bevat gegevens van de nationale rekeningen over de opbouw van de totale toegevoegde waarde vanuit de productie en inkomensvorming. Van verschillende bedrijfstakken wordt de productie, het verbruik, de toegevoegde waarde en de inkomenscomponenten weergegeven.

Gegevens beschikbaar vanaf 1995.

Status van de cijfers:
De gegevens van 1995 tot en met 2018 zijn definitief. De gegevens over 2019 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 24 juni 2020:
Gegevens van 2019 zijn toegevoegd aan deze tabel.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Na afloop van het verslagjaar worden na zes maanden voorlopige cijfers gepubliceerd. Na 18 maanden worden de definitieve cijfers gepubliceerd.

Productie- en inkomenscomponenten bbp; bedrijfstak; nationale rekeningen

Bedrijfstakken/branches (SBI 2008) Perioden Toegevoegde waarde vanuit productieWaarde in werkelijke prijzenOutput basisprijzen (mln euro) Toegevoegde waarde vanuit productieWaarde in werkelijke prijzenIntermediair verbruik (-) (mln euro) Toegevoegde waarde vanuit productieWaarde in werkelijke prijzenBruto toegevoegde waarde basisprijzen (mln euro) Toegevoegde waarde vanuit productieWaarde prijsniveau 2015Output basisprijzen (mln euro) Toegevoegde waarde vanuit productieWaarde prijsniveau 2015Intermediair verbruik (-) (mln euro) Toegevoegde waarde vanuit productieWaarde prijsniveau 2015Bruto toegevoegde waarde basisprijzen (mln euro) Toegevoegde waarde vanuit productieVolumemutatie t.o.v. voorafgaand jaarOutput basisprijzen (%) Toegevoegde waarde vanuit productieVolumemutatie t.o.v. voorafgaand jaarIntermediair verbruik (-) (%) Toegevoegde waarde vanuit productieVolumemutatie t.o.v. voorafgaand jaarBruto toegevoegde waarde basisprijzen (%) Toegevoegde waarde vanuit productiePrijsindexcijfersOutput basisprijzen (2015 =100) Toegevoegde waarde vanuit productiePrijsindexcijfersIntermediair verbruik (-) (2015 =100) Toegevoegde waarde vanuit productiePrijsindexcijfersBruto toegevoegde waarde basisprijzen (2015 =100) Waarde in werkelijke prijzenBeloning van werknemersTotaal (mln euro) Waarde in werkelijke prijzenBeloning van werknemersLonen (mln euro) Waarde in werkelijke prijzenBeloning van werknemersSociale premies t.l.v. werkgevers (mln euro) Waarde in werkelijke prijzenExploitatieoverschotBruto (mln euro) Waarde in werkelijke prijzenExploitatieoverschotVerbruik van vaste activa (-) (mln euro) Waarde in werkelijke prijzenExploitatieoverschotNetto (mln euro) Waarde in werkelijke prijzenNiet-productgebonden belastingen, sub...Saldo (mln euro) Waarde in werkelijke prijzenNiet-productgebonden belastingen, sub...Niet-productgebonden belastingen (mln euro) Waarde in werkelijke prijzenNiet-productgebonden belastingen, sub...Niet-productgebonden subsidies (-) (mln euro) Toegevoegde waarde uit inkomensvormingWaarde in werkelijke prijzenBruto toegevoegde waarde basisprijzen (mln euro)
A-U Alle economische activiteiten 2019* 1.559.093 836.943 722.150 1.482.019 804.443 677.659 0,9 0,3 1,6 105,2 104,0 106,6 388.403 304.715 83.688 332.012 133.376 198.636 1.735 11.508 9.773 722.150
A Landbouw, bosbouw en visserij 2019* 33.181 19.842 13.339 31.218 18.986 12.236 1,1 0,8 1,4 106,3 104,5 109,0 3.668 2.904 764 10.316 4.518 5.798 -645 407 1.052 13.339
B-E Nijverheid (geen bouw) en energie 2019* 377.964 270.271 107.693 364.735 258.948 105.897 -2,4 -3,3 0,0 103,6 104,4 101,7 50.039 39.365 10.674 57.710 23.846 33.864 -56 1.046 1.102 107.693
B Delfstoffenwinning 2019* 8.987 3.714 5.273 10.695 3.633 7.051 -11,7 -8,4 -13,6 84,0 102,2 74,8 821 674 147 4.450 2.444 2.006 2 7 5 5.273
C Industrie 2019* 338.363 249.886 88.477 323.215 238.610 84.609 -2,5 -3,6 0,8 104,7 104,7 104,6 44.875 35.311 9.564 44.057 15.684 28.373 -455 536 991 88.477
D Energievoorziening 2019* 18.964 9.570 9.394 18.261 9.878 8.372 3,6 3,3 4,1 103,8 96,9 112,2 2.192 1.742 450 6.752 4.270 2.482 450 465 15 9.394
E Waterbedrijven en afvalbeheer 2019* 11.650 7.101 4.549 11.397 6.857 4.539 0,1 0,0 0,3 102,2 103,6 100,2 2.151 1.638 513 2.451 1.448 1.003 -53 38 91 4.549
F Bouwnijverheid 2019* 117.097 81.346 35.751 110.282 76.321 33.942 4,6 4,4 5,1 106,2 106,6 105,3 18.972 14.817 4.155 16.715 2.881 13.834 64 142 78 35.751
G-I Handel, vervoer en horeca 2019* 298.274 149.445 148.829 282.165 142.338 139.849 1,9 1,6 2,1 105,7 105,0 106,4 77.785 61.722 16.063 71.778 17.738 54.040 -734 1.378 2.112 148.829
J Informatie en communicatie 2019* 85.224 48.862 36.362 83.170 47.030 36.133 3,0 2,5 3,7 102,5 103,9 100,6 19.818 16.230 3.588 16.866 6.932 9.934 -322 57 379 36.362
K Financiële dienstverlening 2019* 83.326 37.079 46.247 87.901 37.248 50.521 -0,6 0,5 -1,5 94,8 99,5 91,5 17.589 13.887 3.702 26.891 5.011 21.880 1.767 1.804 37 46.247
L Verhuur en handel van onroerend goed 2019* 97.400 44.530 52.870 89.539 46.189 43.163 1,7 0,6 2,6 108,8 96,4 122,5 3.872 3.025 847 44.545 30.291 14.254 4.453 4.472 19 52.870
M-N Zakelijke dienstverlening 2019* 209.041 97.131 111.910 195.091 92.474 102.690 2,9 3,5 2,3 107,2 105,0 109,0 72.001 57.801 14.200 41.431 11.923 29.508 -1.522 740 2.262 111.910
O-Q Overheid en zorg 2019* 224.116 71.862 152.254 206.011 69.082 136.944 1,3 1,5 1,2 108,8 104,0 111,2 114.200 86.517 27.683 38.962 28.237 10.725 -908 1.358 2.266 152.254
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten 2019* 31.588 14.693 16.895 29.891 13.982 15.907 2,0 1,8 2,3 105,7 105,1 106,2 10.459 8.447 2.012 6.798 1.999 4.799 -362 104 466 16.895
Bron: CBS.
Verklaring van tekens