Productie- en inkomenscomponenten bbp; bedrijfstak; nationale rekeningen


Deze tabel bevat gegevens van de nationale rekeningen over de opbouw van de totale toegevoegde waarde vanuit de productie en inkomensvorming. Van verschillende bedrijfstakken wordt de productie, het verbruik, de toegevoegde waarde en de inkomenscomponenten weergegeven.

Gegevens beschikbaar vanaf 1995.

Status van de cijfers:
De gegevens van 1995 tot en met 2017 zijn definitief. De gegevens over 2018 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 24 juni 2019:
Gegevens van 2018 zijn toegevoegd aan deze tabel.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Na afloop van het verslagjaar worden na zes maanden voorlopige cijfers gepubliceerd. Na 18 maanden worden de definitieve cijfers gepubliceerd.

Productie- en inkomenscomponenten bbp; bedrijfstak; nationale rekeningen

Bedrijfstakken/branches (SBI 2008) Perioden Toegevoegde waarde vanuit productieWaarde in werkelijke prijzenOutput basisprijzen (mln euro) Toegevoegde waarde vanuit productieWaarde in werkelijke prijzenIntermediair verbruik (-) (mln euro) Toegevoegde waarde vanuit productieWaarde in werkelijke prijzenBruto toegevoegde waarde basisprijzen (mln euro) Toegevoegde waarde vanuit productieWaarde prijsniveau 2015Output basisprijzen (mln euro) Toegevoegde waarde vanuit productieWaarde prijsniveau 2015Intermediair verbruik (-) (mln euro) Toegevoegde waarde vanuit productieWaarde prijsniveau 2015Bruto toegevoegde waarde basisprijzen (mln euro) Toegevoegde waarde vanuit productieVolumemutatie t.o.v. voorafgaand jaarOutput basisprijzen (%) Toegevoegde waarde vanuit productieVolumemutatie t.o.v. voorafgaand jaarIntermediair verbruik (-) (%) Toegevoegde waarde vanuit productieVolumemutatie t.o.v. voorafgaand jaarBruto toegevoegde waarde basisprijzen (%) Toegevoegde waarde vanuit productiePrijsindexcijfersOutput basisprijzen (2015 =100) Toegevoegde waarde vanuit productiePrijsindexcijfersIntermediair verbruik (-) (2015 =100) Toegevoegde waarde vanuit productiePrijsindexcijfersBruto toegevoegde waarde basisprijzen (2015 =100) Waarde in werkelijke prijzenBeloning van werknemersTotaal (mln euro) Waarde in werkelijke prijzenBeloning van werknemersLonen (mln euro) Waarde in werkelijke prijzenBeloning van werknemersSociale premies t.l.v. werkgevers (mln euro) Waarde in werkelijke prijzenExploitatieoverschotBruto (mln euro) Waarde in werkelijke prijzenExploitatieoverschotVerbruik van vaste activa (-) (mln euro) Waarde in werkelijke prijzenExploitatieoverschotNetto (mln euro) Waarde in werkelijke prijzenNiet-productgebonden belastingen, sub...Saldo (mln euro) Waarde in werkelijke prijzenNiet-productgebonden belastingen, sub...Niet-productgebonden belastingen (mln euro) Waarde in werkelijke prijzenNiet-productgebonden belastingen, sub...Niet-productgebonden subsidies (-) (mln euro) Toegevoegde waarde uit inkomensvormingWaarde in werkelijke prijzenBruto toegevoegde waarde basisprijzen (mln euro)
A-U Alle economische activiteiten 2018* 1.505.788 813.011 692.777 1.460.739 792.112 668.709 3,0 3,3 2,6 103,1 102,6 103,6 369.439 290.828 78.611 321.461 127.261 194.200 1.877 11.056 9.179 692.777
A Landbouw, bosbouw en visserij 2018* 31.901 19.276 12.625 30.722 18.828 11.910 -1,7 -1,1 -2,5 103,8 102,4 106,0 3.463 2.756 707 9.776 4.321 5.455 -614 393 1.007 12.625
B-E Nijverheid (geen bouw) en energie 2018* 386.195 280.797 105.398 373.528 267.153 106.378 2,6 2,5 2,8 103,4 105,1 99,1 47.707 37.624 10.083 57.918 22.733 35.185 -227 783 1.010 105.398
B Delfstoffenwinning 2018* 11.400 4.052 7.348 12.133 3.935 8.220 -12,3 -7,6 -15,0 94,0 103,0 89,4 825 668 157 6.511 2.267 4.244 12 16 4 7.348
C Industrie 2018* 346.382 260.411 85.971 331.969 247.362 84.533 3,3 2,9 4,7 104,3 105,3 101,7 42.718 33.701 9.017 43.604 15.115 28.489 -351 511 862 85.971
D Energievoorziening 2018* 17.519 9.707 7.812 17.463 9.413 8.044 -0,3 -1,0 0,6 100,3 103,1 97,1 2.103 1.669 434 5.553 3.957 1.596 156 212 56 7.812
E Waterbedrijven en afvalbeheer 2018* 10.894 6.627 4.267 10.842 6.444 4.398 0,3 -0,4 1,4 100,5 102,8 97,0 2.061 1.586 475 2.250 1.394 856 -44 44 88 4.267
F Bouwnijverheid 2018* 107.795 74.375 33.420 104.927 71.737 33.210 6,8 6,4 7,7 102,7 103,7 100,6 17.941 14.046 3.895 15.417 2.732 12.685 62 137 75 33.420
G-I Handel, vervoer en horeca 2018* 287.455 144.441 143.014 277.608 140.230 137.402 3,2 3,2 3,2 103,5 103,0 104,1 74.343 59.147 15.196 69.404 17.063 52.341 -733 1.315 2.048 143.014
J Informatie en communicatie 2018* 78.940 44.916 34.024 78.561 44.038 34.523 4,1 4,2 3,9 100,5 102,0 98,6 18.461 15.161 3.300 15.820 7.075 8.745 -257 60 317 34.024
K Financiële dienstverlening 2018* 82.302 35.343 46.959 87.898 36.539 51.272 2,1 7,3 -1,4 93,6 96,7 91,6 17.144 13.494 3.650 28.296 4.777 23.519 1.519 1.559 40 46.959
L Verhuur en handel van onroerend goed 2018* 92.144 42.130 50.014 87.504 45.270 42.113 1,3 -0,1 2,7 105,3 93,1 118,8 3.726 2.912 814 41.710 28.563 13.147 4.578 4.596 18 50.014
M-N Zakelijke dienstverlening 2018* 194.461 87.727 106.734 186.115 85.072 101.058 5,1 5,5 4,8 104,5 103,1 105,6 68.768 55.446 13.322 39.430 10.923 28.507 -1.464 764 2.228 106.734
O-Q Overheid en zorg 2018* 212.307 68.023 144.284 202.709 67.499 135.198 1,4 2,5 0,9 104,7 100,8 106,7 107.987 82.217 25.770 36.896 27.148 9.748 -599 1.341 1.940 144.284
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten 2018* 30.553 14.248 16.305 29.400 13.807 15.591 2,2 1,5 2,8 103,9 103,2 104,6 9.899 8.025 1.874 6.794 1.926 4.868 -388 108 496 16.305
Bron: CBS.
Verklaring van tekens