Ziekenhuisopnamen en -patiënten; diagnose-indeling VTV


Deze tabel bevat cijfers over het aantal ziekenhuisopnamen, het aantal personen met één of meer ziekenhuisopname(n), het aantal verpleegdagen en de gemiddelde verpleegduur van personen die op enig moment in het kalenderjaar ingeschreven waren in de Basisregistratie Personen (BRP).

De cijfers worden uitgesplitst naar geslacht, leeftijd, soort opname en diagnose volgens de hoofd- en subgroepen van de diagnose-indeling ontwikkeld voor de Volksgezondheid Toekomst Verkenningen (VTV) van het RIVM.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2013

Status van de cijfers:
Cijfers over het laatste jaar zijn voorlopig, de overige cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 24 maart 2020:
- De voorlopige cijfers van 2017 zijn definitief gemaakt, en voorlopige cijfers van 2018 zijn toegevoegd.
- Op de definitieve cijfers van 2013-2016 is een kleine correctie toegepast. In de VTV diagnose-indeling bleken enkele diagnosecodes wel ingedeeld te zijn in diagnosehoofdgroepen, maar niet in diagnosesubgroepen. Dit is nu gecorrigeerd voor alle jaren door de opnamen met de betreffende diagnosecodes ook toe te voegen aan de subgroepen. Dit betrof de subgroepen 1.16 (Overige infectieuze en parasitaire ziekten), 9.10 (Overige ziekten van hart- en vaatstelsel) en 15.1 (Zwangerschap). Het effect van deze correctie is dat de cijfers bij VTV subgroep 15.1 (Zwangerschap) nu iets hoger zijn; bij de andere twee subgroepen zijn de verschillen verwaarloosbaar omdat er bij deze subgroepen vrijwel geen opnamen met de niet ingedeelde diagnosecodes waren.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Voorlopige cijfers over 2019 worden naar verwachting begin 2021 toegevoegd.

Ziekenhuisopnamen en -patiënten; diagnose-indeling VTV

Geslacht Leeftijd Soort opname Diagnose-indeling VTV Perioden Opnamen (aantal) Opnamen per 10 000 inwoners (per 10 000 inwoners)
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Klinische opnamen 21.5 Accidentele val 2013 66.325 38,7
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Klinische opnamen 21.5 Accidentele val 2014 66.025 38,4
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Klinische opnamen 21.5 Accidentele val 2015 68.875 39,8
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Klinische opnamen 21.5 Accidentele val 2016 70.370 40,5
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Klinische opnamen 21.5 Accidentele val 2017 69.390 39,7
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Klinische opnamen 21.5 Accidentele val 2018* 69.690 39,6
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 20 jaar Klinische opnamen 21.5 Accidentele val 2013 9.865 25,5
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 20 jaar Klinische opnamen 21.5 Accidentele val 2014 9.740 25,3
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 20 jaar Klinische opnamen 21.5 Accidentele val 2015 9.485 24,7
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 20 jaar Klinische opnamen 21.5 Accidentele val 2016 9.895 25,8
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 20 jaar Klinische opnamen 21.5 Accidentele val 2017 9.390 24,5
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 20 jaar Klinische opnamen 21.5 Accidentele val 2018* 9.080 23,8
Totaal mannen en vrouwen 20 tot 45 jaar Klinische opnamen 21.5 Accidentele val 2013 5.040 9,2
Totaal mannen en vrouwen 20 tot 45 jaar Klinische opnamen 21.5 Accidentele val 2014 4.510 8,3
Totaal mannen en vrouwen 20 tot 45 jaar Klinische opnamen 21.5 Accidentele val 2015 4.415 8,2
Totaal mannen en vrouwen 20 tot 45 jaar Klinische opnamen 21.5 Accidentele val 2016 4.345 8,1
Totaal mannen en vrouwen 20 tot 45 jaar Klinische opnamen 21.5 Accidentele val 2017 4.065 7,5
Totaal mannen en vrouwen 20 tot 45 jaar Klinische opnamen 21.5 Accidentele val 2018* 3.825 7,0
Totaal mannen en vrouwen 45 tot 65 jaar Klinische opnamen 21.5 Accidentele val 2013 10.930 23,0
Totaal mannen en vrouwen 45 tot 65 jaar Klinische opnamen 21.5 Accidentele val 2014 10.155 21,2
Totaal mannen en vrouwen 45 tot 65 jaar Klinische opnamen 21.5 Accidentele val 2015 10.345 21,4
Totaal mannen en vrouwen 45 tot 65 jaar Klinische opnamen 21.5 Accidentele val 2016 10.530 21,6
Totaal mannen en vrouwen 45 tot 65 jaar Klinische opnamen 21.5 Accidentele val 2017 10.200 20,9
Totaal mannen en vrouwen 45 tot 65 jaar Klinische opnamen 21.5 Accidentele val 2018* 9.935 20,3
Totaal mannen en vrouwen 65 tot 80 jaar Klinische opnamen 21.5 Accidentele val 2013 15.400 68,5
Totaal mannen en vrouwen 65 tot 80 jaar Klinische opnamen 21.5 Accidentele val 2014 15.945 68,8
Totaal mannen en vrouwen 65 tot 80 jaar Klinische opnamen 21.5 Accidentele val 2015 16.895 70,8
Totaal mannen en vrouwen 65 tot 80 jaar Klinische opnamen 21.5 Accidentele val 2016 17.730 72,5
Totaal mannen en vrouwen 65 tot 80 jaar Klinische opnamen 21.5 Accidentele val 2017 17.830 71,1
Totaal mannen en vrouwen 65 tot 80 jaar Klinische opnamen 21.5 Accidentele val 2018* 18.600 72,5
Totaal mannen en vrouwen 80 jaar of ouder Klinische opnamen 21.5 Accidentele val 2013 25.100 316,0
Totaal mannen en vrouwen 80 jaar of ouder Klinische opnamen 21.5 Accidentele val 2014 25.675 316,6
Totaal mannen en vrouwen 80 jaar of ouder Klinische opnamen 21.5 Accidentele val 2015 27.740 334,0
Totaal mannen en vrouwen 80 jaar of ouder Klinische opnamen 21.5 Accidentele val 2016 27.870 329,0
Totaal mannen en vrouwen 80 jaar of ouder Klinische opnamen 21.5 Accidentele val 2017 27.905 323,2
Totaal mannen en vrouwen 80 jaar of ouder Klinische opnamen 21.5 Accidentele val 2018* 28.255 319,2
Mannen Totaal leeftijd Klinische opnamen 21.5 Accidentele val 2013 26.370 31,0
Mannen Totaal leeftijd Klinische opnamen 21.5 Accidentele val 2014 26.435 31,0
Mannen Totaal leeftijd Klinische opnamen 21.5 Accidentele val 2015 27.545 32,1
Mannen Totaal leeftijd Klinische opnamen 21.5 Accidentele val 2016 28.465 33,0
Mannen Totaal leeftijd Klinische opnamen 21.5 Accidentele val 2017 28.460 32,8
Mannen Totaal leeftijd Klinische opnamen 21.5 Accidentele val 2018* 28.690 32,8
Mannen 0 tot 20 jaar Klinische opnamen 21.5 Accidentele val 2013 5.730 28,9
Mannen 0 tot 20 jaar Klinische opnamen 21.5 Accidentele val 2014 5.630 28,5
Mannen 0 tot 20 jaar Klinische opnamen 21.5 Accidentele val 2015 5.525 28,1
Mannen 0 tot 20 jaar Klinische opnamen 21.5 Accidentele val 2016 5.630 28,6
Mannen 0 tot 20 jaar Klinische opnamen 21.5 Accidentele val 2017 5.420 27,6
Mannen 0 tot 20 jaar Klinische opnamen 21.5 Accidentele val 2018* 5.180 26,5
Mannen 20 tot 45 jaar Klinische opnamen 21.5 Accidentele val 2013 3.090 11,2
Mannen 20 tot 45 jaar Klinische opnamen 21.5 Accidentele val 2014 2.785 10,2
Mannen 20 tot 45 jaar Klinische opnamen 21.5 Accidentele val 2015 2.735 10,1
Mannen 20 tot 45 jaar Klinische opnamen 21.5 Accidentele val 2016 2.695 9,9
Mannen 20 tot 45 jaar Klinische opnamen 21.5 Accidentele val 2017 2.430 8,9
Mannen 20 tot 45 jaar Klinische opnamen 21.5 Accidentele val 2018* 2.400 8,7
Mannen 45 tot 65 jaar Klinische opnamen 21.5 Accidentele val 2013 5.390 22,5
Mannen 45 tot 65 jaar Klinische opnamen 21.5 Accidentele val 2014 5.115 21,2
Mannen 45 tot 65 jaar Klinische opnamen 21.5 Accidentele val 2015 5.125 21,1
Mannen 45 tot 65 jaar Klinische opnamen 21.5 Accidentele val 2016 5.240 21,5
Mannen 45 tot 65 jaar Klinische opnamen 21.5 Accidentele val 2017 5.110 20,9
Mannen 45 tot 65 jaar Klinische opnamen 21.5 Accidentele val 2018* 4.980 20,4
Mannen 65 tot 80 jaar Klinische opnamen 21.5 Accidentele val 2013 5.730 52,8
Mannen 65 tot 80 jaar Klinische opnamen 21.5 Accidentele val 2014 6.160 54,9
Mannen 65 tot 80 jaar Klinische opnamen 21.5 Accidentele val 2015 6.640 57,3
Mannen 65 tot 80 jaar Klinische opnamen 21.5 Accidentele val 2016 7.000 58,9
Mannen 65 tot 80 jaar Klinische opnamen 21.5 Accidentele val 2017 7.290 59,6
Mannen 65 tot 80 jaar Klinische opnamen 21.5 Accidentele val 2018* 7.590 60,7
Mannen 80 jaar of ouder Klinische opnamen 21.5 Accidentele val 2013 6.430 224,3
Mannen 80 jaar of ouder Klinische opnamen 21.5 Accidentele val 2014 6.745 227,2
Mannen 80 jaar of ouder Klinische opnamen 21.5 Accidentele val 2015 7.515 243,7
Mannen 80 jaar of ouder Klinische opnamen 21.5 Accidentele val 2016 7.895 247,3
Mannen 80 jaar of ouder Klinische opnamen 21.5 Accidentele val 2017 8.205 248,7
Mannen 80 jaar of ouder Klinische opnamen 21.5 Accidentele val 2018* 8.530 248,4
Vrouwen Totaal leeftijd Klinische opnamen 21.5 Accidentele val 2013 39.955 46,3
Vrouwen Totaal leeftijd Klinische opnamen 21.5 Accidentele val 2014 39.590 45,7
Vrouwen Totaal leeftijd Klinische opnamen 21.5 Accidentele val 2015 41.330 47,5
Vrouwen Totaal leeftijd Klinische opnamen 21.5 Accidentele val 2016 41.905 47,9
Vrouwen Totaal leeftijd Klinische opnamen 21.5 Accidentele val 2017 40.930 46,5
Vrouwen Totaal leeftijd Klinische opnamen 21.5 Accidentele val 2018* 41.005 46,3
Vrouwen 0 tot 20 jaar Klinische opnamen 21.5 Accidentele val 2013 4.130 21,9
Vrouwen 0 tot 20 jaar Klinische opnamen 21.5 Accidentele val 2014 4.115 21,9
Vrouwen 0 tot 20 jaar Klinische opnamen 21.5 Accidentele val 2015 3.960 21,1
Vrouwen 0 tot 20 jaar Klinische opnamen 21.5 Accidentele val 2016 4.270 22,8
Vrouwen 0 tot 20 jaar Klinische opnamen 21.5 Accidentele val 2017 3.965 21,2
Vrouwen 0 tot 20 jaar Klinische opnamen 21.5 Accidentele val 2018* 3.900 20,9
Vrouwen 20 tot 45 jaar Klinische opnamen 21.5 Accidentele val 2013 1.950 7,2
Vrouwen 20 tot 45 jaar Klinische opnamen 21.5 Accidentele val 2014 1.725 6,4
Vrouwen 20 tot 45 jaar Klinische opnamen 21.5 Accidentele val 2015 1.680 6,3
Vrouwen 20 tot 45 jaar Klinische opnamen 21.5 Accidentele val 2016 1.645 6,2
Vrouwen 20 tot 45 jaar Klinische opnamen 21.5 Accidentele val 2017 1.635 6,1
Vrouwen 20 tot 45 jaar Klinische opnamen 21.5 Accidentele val 2018* 1.425 5,3
Vrouwen 45 tot 65 jaar Klinische opnamen 21.5 Accidentele val 2013 5.540 23,4
Vrouwen 45 tot 65 jaar Klinische opnamen 21.5 Accidentele val 2014 5.040 21,1
Vrouwen 45 tot 65 jaar Klinische opnamen 21.5 Accidentele val 2015 5.220 21,7
Vrouwen 45 tot 65 jaar Klinische opnamen 21.5 Accidentele val 2016 5.290 21,8
Vrouwen 45 tot 65 jaar Klinische opnamen 21.5 Accidentele val 2017 5.085 20,9
Vrouwen 45 tot 65 jaar Klinische opnamen 21.5 Accidentele val 2018* 4.950 20,3
Vrouwen 65 tot 80 jaar Klinische opnamen 21.5 Accidentele val 2013 9.665 83,2
Vrouwen 65 tot 80 jaar Klinische opnamen 21.5 Accidentele val 2014 9.785 81,9
Vrouwen 65 tot 80 jaar Klinische opnamen 21.5 Accidentele val 2015 10.250 83,6
Vrouwen 65 tot 80 jaar Klinische opnamen 21.5 Accidentele val 2016 10.725 85,5
Vrouwen 65 tot 80 jaar Klinische opnamen 21.5 Accidentele val 2017 10.540 82,0
Vrouwen 65 tot 80 jaar Klinische opnamen 21.5 Accidentele val 2018* 11.005 83,8
Vrouwen 80 jaar of ouder Klinische opnamen 21.5 Accidentele val 2013 18.670 367,8
Vrouwen 80 jaar of ouder Klinische opnamen 21.5 Accidentele val 2014 18.930 368,1
Vrouwen 80 jaar of ouder Klinische opnamen 21.5 Accidentele val 2015 20.225 387,4
Vrouwen 80 jaar of ouder Klinische opnamen 21.5 Accidentele val 2016 19.975 378,4
Vrouwen 80 jaar of ouder Klinische opnamen 21.5 Accidentele val 2017 19.700 369,3
Vrouwen 80 jaar of ouder Klinische opnamen 21.5 Accidentele val 2018* 19.720 364,2
Bron: CBS.
Verklaring van tekens