Ziekenhuisopnamen en -patiënten; diagnose-indeling VTV


Deze tabel bevat cijfers over het aantal ziekenhuisopnamen, het aantal personen met één of meer ziekenhuisopname(n), het aantal verpleegdagen en de gemiddelde verpleegduur van personen die op enig moment in het kalenderjaar ingeschreven waren in de Basisregistratie Personen (BRP).

De cijfers worden uitgesplitst naar geslacht, leeftijd, soort opname en diagnose volgens de hoofd- en subgroepen van de diagnose-indeling ontwikkeld voor de Volksgezondheid Toekomst Verkenningen (VTV) van het RIVM.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2013

Status van de cijfers:
Cijfers over het laatste jaar zijn voorlopig, de overige cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 24 maart 2020:
- De voorlopige cijfers van 2017 zijn definitief gemaakt, en voorlopige cijfers van 2018 zijn toegevoegd.
- Op de definitieve cijfers van 2013-2016 is een kleine correctie toegepast. In de VTV diagnose-indeling bleken enkele diagnosecodes wel ingedeeld te zijn in diagnosehoofdgroepen, maar niet in diagnosesubgroepen. Dit is nu gecorrigeerd voor alle jaren door de opnamen met de betreffende diagnosecodes ook toe te voegen aan de subgroepen. Dit betrof de subgroepen 1.16 (Overige infectieuze en parasitaire ziekten), 9.10 (Overige ziekten van hart- en vaatstelsel) en 15.1 (Zwangerschap). Het effect van deze correctie is dat de cijfers bij VTV subgroep 15.1 (Zwangerschap) nu iets hoger zijn; bij de andere twee subgroepen zijn de verschillen verwaarloosbaar omdat er bij deze subgroepen vrijwel geen opnamen met de niet ingedeelde diagnosecodes waren.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Voorlopige cijfers over 2019 worden naar verwachting begin 2021 toegevoegd.

Ziekenhuisopnamen en -patiënten; diagnose-indeling VTV

Geslacht Leeftijd Soort opname Diagnose-indeling VTV Perioden Opnamen (aantal) Opnamen per 10 000 inwoners (per 10 000 inwoners) Pers. met 1 of meer opn. per 10 000 inw. (per 10 000 inwoners)
Mannen Totaal leeftijd Totaal opnamen Totaal alle diagnosen 2018* 1.454.095 1.662,6 991,4
Mannen Totaal leeftijd Totaal opnamen 2 Totaal nieuwvormingen 2018* 261.300 298,8 128,8
Mannen Totaal leeftijd Totaal opnamen 2.1 Kwaadaardige nieuwvormingen 2018* 204.860 234,2 80,3
Mannen Totaal leeftijd Totaal opnamen 2.1.1 Kanker van lip, mond- en keelholte 2018* 3.090 3,5 1,7
Mannen Totaal leeftijd Totaal opnamen 2.1.2 Slokdarmkanker 2018* 9.640 11,0 3,3
Mannen Totaal leeftijd Totaal opnamen 2.1.3 Maagkanker 2018* 5.225 6,0 2,0
Mannen Totaal leeftijd Totaal opnamen 2.1.4 Dikkedarmkanker 2018* 27.020 30,9 13,6
Mannen Totaal leeftijd Totaal opnamen 2.1.5 Leverkanker 2018* 2.225 2,5 1,3
Mannen Totaal leeftijd Totaal opnamen 2.1.6 Pancreaskanker 2018* 6.010 6,9 2,3
Mannen Totaal leeftijd Totaal opnamen 2.1.7 Longkanker 2018* 26.650 30,5 10,5
Mannen Totaal leeftijd Totaal opnamen 2.1.8 Mesothelioom 2018* 1.890 2,2 0,9
Mannen Totaal leeftijd Totaal opnamen 2.1.9 Huidkanker 2018* 5.870 6,7 5,5
Mannen Totaal leeftijd Totaal opnamen 2.1.9.1 Melanoom 2018* 1.860 2,1 1,8
Mannen Totaal leeftijd Totaal opnamen 2.1.9.2 Non-melanoma huidkanker 2018* 4.015 4,6 3,7
Mannen Totaal leeftijd Totaal opnamen 2.1.10 Borstkanker 2018* 530 0,6 0,2
Mannen Totaal leeftijd Totaal opnamen 2.1.11 Baarmoederhalskanker 2018*
Mannen Totaal leeftijd Totaal opnamen 2.1.12 Ovariumkanker 2018*
Mannen Totaal leeftijd Totaal opnamen 2.1.13 Prostaatkanker 2018* 17.275 19,7 11,3
Mannen Totaal leeftijd Totaal opnamen 2.1.14 Blaaskanker 2018* 9.660 11,0 6,1
Mannen Totaal leeftijd Totaal opnamen 2.1.15 Nierkanker (excl. nierbekken) 2018* 3.350 3,8 2,5
Mannen Totaal leeftijd Totaal opnamen 2.1.16 Hersenkanker 2018* 2.270 2,6 1,4
Mannen Totaal leeftijd Totaal opnamen 2.1.17 Kanker lymfat./bloedv. weefsel 2018* 49.815 57,0 10,9
Mannen Totaal leeftijd Totaal opnamen 2.1.17.1 Non-Hodgkin lymfomen (NHL) 2018* 18.015 20,6 4,8
Mannen Totaal leeftijd Totaal opnamen 2.1.17.2 Ziekte van Hodgkin 2018* 2.820 3,2 0,6
Mannen Totaal leeftijd Totaal opnamen 2.1.17.3 Ov. kankers lymfat./bloedv.w. 2018* 28.980 33,1 5,7
Mannen Totaal leeftijd Totaal opnamen 2.1.18 Ov. kwaadaardige nieuwvormingen 2018* 34.340 39,3 18,5
Mannen Totaal leeftijd Totaal opnamen 2.2 Niet-kwaadaardige nieuwvormingen 2018* 56.440 64,5 53,3
Vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen Totaal alle diagnosen 2018* 1.633.960 1.845,7 1.141,1
Vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 2 Totaal nieuwvormingen 2018* 287.970 325,3 140,3
Vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 2.1 Kwaadaardige nieuwvormingen 2018* 232.265 262,4 90,0
Vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 2.1.1 Kanker van lip, mond- en keelholte 2018* 1.545 1,7 0,8
Vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 2.1.2 Slokdarmkanker 2018* 2.700 3,0 0,9
Vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 2.1.3 Maagkanker 2018* 2.420 2,7 0,9
Vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 2.1.4 Dikkedarmkanker 2018* 20.095 22,7 10,0
Vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 2.1.5 Leverkanker 2018* 1.255 1,4 0,7
Vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 2.1.6 Pancreaskanker 2018* 5.280 6,0 2,0
Vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 2.1.7 Longkanker 2018* 23.060 26,0 9,0
Vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 2.1.8 Mesothelioom 2018* 355 0,4 0,2
Vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 2.1.9 Huidkanker 2018* 5.115 5,8 4,7
Vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 2.1.9.1 Melanoom 2018* 1.590 1,8 1,5
Vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 2.1.9.2 Non-melanoma huidkanker 2018* 3.525 4,0 3,3
Vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 2.1.10 Borstkanker 2018* 72.540 81,9 22,8
Vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 2.1.11 Baarmoederhalskanker 2018* 3.590 4,1 1,3
Vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 2.1.12 Ovariumkanker 2018* 11.505 13,0 3,1
Vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 2.1.13 Prostaatkanker 2018*
Vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 2.1.14 Blaaskanker 2018* 3.120 3,5 1,9
Vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 2.1.15 Nierkanker (excl. nierbekken) 2018* 1.630 1,8 1,2
Vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 2.1.16 Hersenkanker 2018* 1.475 1,7 0,9
Vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 2.1.17 Kanker lymfat./bloedv. weefsel 2018* 33.485 37,8 7,3
Vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 2.1.17.1 Non-Hodgkin lymfomen (NHL) 2018* 12.490 14,1 3,3
Vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 2.1.17.2 Ziekte van Hodgkin 2018* 1.690 1,9 0,3
Vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 2.1.17.3 Ov. kankers lymfat./bloedv.w. 2018* 19.300 21,8 3,8
Vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 2.1.18 Ov. kwaadaardige nieuwvormingen 2018* 43.105 48,7 22,9
Vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 2.2 Niet-kwaadaardige nieuwvormingen 2018* 55.705 62,9 51,9
Bron: CBS.
Verklaring van tekens