Ziekenhuisopnamen en -patiënten; diagnose-indeling VTV

Ziekenhuisopnamen en -patiënten; diagnose-indeling VTV

Geslacht Leeftijd Soort opname Diagnose-indeling VTV Perioden Opnamen (aantal) Opnamen per 10 000 inwoners (per 10 000 inwoners) Pers. met 1 of meer opn. per 10 000 inw. (per 10 000 inwoners)
Mannen Totaal leeftijd Totaal opnamen Totaal alle diagnosen 2018* 1.454.095 1.662,6 991,4
Mannen Totaal leeftijd Totaal opnamen 2 Totaal nieuwvormingen 2018* 261.300 298,8 128,8
Mannen Totaal leeftijd Totaal opnamen 2.1 Kwaadaardige nieuwvormingen 2018* 204.860 234,2 80,3
Mannen Totaal leeftijd Totaal opnamen 2.1.1 Kanker van lip, mond- en keelholte 2018* 3.090 3,5 1,7
Mannen Totaal leeftijd Totaal opnamen 2.1.2 Slokdarmkanker 2018* 9.640 11,0 3,3
Mannen Totaal leeftijd Totaal opnamen 2.1.3 Maagkanker 2018* 5.225 6,0 2,0
Mannen Totaal leeftijd Totaal opnamen 2.1.4 Dikkedarmkanker 2018* 27.020 30,9 13,6
Mannen Totaal leeftijd Totaal opnamen 2.1.5 Leverkanker 2018* 2.225 2,5 1,3
Mannen Totaal leeftijd Totaal opnamen 2.1.6 Pancreaskanker 2018* 6.010 6,9 2,3
Mannen Totaal leeftijd Totaal opnamen 2.1.7 Longkanker 2018* 26.650 30,5 10,5
Mannen Totaal leeftijd Totaal opnamen 2.1.8 Mesothelioom 2018* 1.890 2,2 0,9
Mannen Totaal leeftijd Totaal opnamen 2.1.9 Huidkanker 2018* 5.870 6,7 5,5
Mannen Totaal leeftijd Totaal opnamen 2.1.9.1 Melanoom 2018* 1.860 2,1 1,8
Mannen Totaal leeftijd Totaal opnamen 2.1.9.2 Non-melanoma huidkanker 2018* 4.015 4,6 3,7
Mannen Totaal leeftijd Totaal opnamen 2.1.10 Borstkanker 2018* 530 0,6 0,2
Mannen Totaal leeftijd Totaal opnamen 2.1.11 Baarmoederhalskanker 2018*
Mannen Totaal leeftijd Totaal opnamen 2.1.12 Ovariumkanker 2018*
Mannen Totaal leeftijd Totaal opnamen 2.1.13 Prostaatkanker 2018* 17.275 19,7 11,3
Mannen Totaal leeftijd Totaal opnamen 2.1.14 Blaaskanker 2018* 9.660 11,0 6,1
Mannen Totaal leeftijd Totaal opnamen 2.1.15 Nierkanker (excl. nierbekken) 2018* 3.350 3,8 2,5
Mannen Totaal leeftijd Totaal opnamen 2.1.16 Hersenkanker 2018* 2.270 2,6 1,4
Mannen Totaal leeftijd Totaal opnamen 2.1.17 Kanker lymfat./bloedv. weefsel 2018* 49.815 57,0 10,9
Mannen Totaal leeftijd Totaal opnamen 2.1.17.1 Non-Hodgkin lymfomen (NHL) 2018* 18.015 20,6 4,8
Mannen Totaal leeftijd Totaal opnamen 2.1.17.2 Ziekte van Hodgkin 2018* 2.820 3,2 0,6
Mannen Totaal leeftijd Totaal opnamen 2.1.17.3 Ov. kankers lymfat./bloedv.w. 2018* 28.980 33,1 5,7
Mannen Totaal leeftijd Totaal opnamen 2.1.18 Ov. kwaadaardige nieuwvormingen 2018* 34.340 39,3 18,5
Mannen Totaal leeftijd Totaal opnamen 2.2 Niet-kwaadaardige nieuwvormingen 2018* 56.440 64,5 53,3
Vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen Totaal alle diagnosen 2018* 1.633.960 1.845,7 1.141,1
Vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 2 Totaal nieuwvormingen 2018* 287.970 325,3 140,3
Vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 2.1 Kwaadaardige nieuwvormingen 2018* 232.265 262,4 90,0
Vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 2.1.1 Kanker van lip, mond- en keelholte 2018* 1.545 1,7 0,8
Vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 2.1.2 Slokdarmkanker 2018* 2.700 3,0 0,9
Vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 2.1.3 Maagkanker 2018* 2.420 2,7 0,9
Vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 2.1.4 Dikkedarmkanker 2018* 20.095 22,7 10,0
Vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 2.1.5 Leverkanker 2018* 1.255 1,4 0,7
Vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 2.1.6 Pancreaskanker 2018* 5.280 6,0 2,0
Vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 2.1.7 Longkanker 2018* 23.060 26,0 9,0
Vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 2.1.8 Mesothelioom 2018* 355 0,4 0,2
Vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 2.1.9 Huidkanker 2018* 5.115 5,8 4,7
Vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 2.1.9.1 Melanoom 2018* 1.590 1,8 1,5
Vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 2.1.9.2 Non-melanoma huidkanker 2018* 3.525 4,0 3,3
Vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 2.1.10 Borstkanker 2018* 72.540 81,9 22,8
Vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 2.1.11 Baarmoederhalskanker 2018* 3.590 4,1 1,3
Vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 2.1.12 Ovariumkanker 2018* 11.505 13,0 3,1
Vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 2.1.13 Prostaatkanker 2018*
Vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 2.1.14 Blaaskanker 2018* 3.120 3,5 1,9
Vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 2.1.15 Nierkanker (excl. nierbekken) 2018* 1.630 1,8 1,2
Vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 2.1.16 Hersenkanker 2018* 1.475 1,7 0,9
Vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 2.1.17 Kanker lymfat./bloedv. weefsel 2018* 33.485 37,8 7,3
Vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 2.1.17.1 Non-Hodgkin lymfomen (NHL) 2018* 12.490 14,1 3,3
Vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 2.1.17.2 Ziekte van Hodgkin 2018* 1.690 1,9 0,3
Vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 2.1.17.3 Ov. kankers lymfat./bloedv.w. 2018* 19.300 21,8 3,8
Vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 2.1.18 Ov. kwaadaardige nieuwvormingen 2018* 43.105 48,7 22,9
Vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 2.2 Niet-kwaadaardige nieuwvormingen 2018* 55.705 62,9 51,9
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over het aantal ziekenhuisopnamen, het aantal personen met één of meer ziekenhuisopname(n), het aantal verpleegdagen en de gemiddelde verpleegduur van personen die op enig moment in het kalenderjaar ingeschreven waren in de Basisregistratie Personen (BRP).

De cijfers worden uitgesplitst naar geslacht, leeftijd, soort opname en diagnose volgens de hoofd- en subgroepen van de diagnose-indeling ontwikkeld voor de Volksgezondheid Toekomst Verkenningen (VTV) van het RIVM.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2013

Status van de cijfers:
Cijfers over het laatste jaar zijn voorlopig, de overige cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 24 maart 2020:
- De voorlopige cijfers van 2017 zijn definitief gemaakt, en voorlopige cijfers van 2018 zijn toegevoegd.
- Op de definitieve cijfers van 2013-2016 is een kleine correctie toegepast. In de VTV diagnose-indeling bleken enkele diagnosecodes wel ingedeeld te zijn in diagnosehoofdgroepen, maar niet in diagnosesubgroepen. Dit is nu gecorrigeerd voor alle jaren door de opnamen met de betreffende diagnosecodes ook toe te voegen aan de subgroepen. Dit betrof de subgroepen 1.16 (Overige infectieuze en parasitaire ziekten), 9.10 (Overige ziekten van hart- en vaatstelsel) en 15.1 (Zwangerschap). Het effect van deze correctie is dat de cijfers bij VTV subgroep 15.1 (Zwangerschap) nu iets hoger zijn; bij de andere twee subgroepen zijn de verschillen verwaarloosbaar omdat er bij deze subgroepen vrijwel geen opnamen met de niet ingedeelde diagnosecodes waren.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Voorlopige cijfers over 2019 worden naar verwachting begin 2021 toegevoegd.

Toelichting onderwerpen

Opnamen
De opnamen betreffen klinische opnamen, dagopnamen, langdurige observaties zonder overnachting (vanaf 2015) en het totale aantal ziekenhuisopnamen in algemene, academische en twee categorale ziekenhuizen (een oogziekenhuis en een kankerkliniek). Opnamen worden meegeteld indien de ontslagdatum in het betreffende kalenderjaar valt.
Een dagopname (dagverpleging) betreft een aantal uren durende vorm van verpleging op een voor dagverpleging ingerichte afdeling in verband met het op dezelfde dag plaatsvinden van een medisch specialistisch(e) onderzoek of behandeling. Een klinische opname betreft een verblijf op een voor verpleging ingerichte afdeling, waarvoor één of meer verpleegdagen worden geregistreerd. Een observatie is een 'langdurige observatie zonder overnachting'. Dit is een niet geplande vorm van verpleging van minimaal vier aaneengesloten uren, zonder overnachting, op een voor verpleging ingerichte afdeling, met als doel observatie van de patiënt. De observatie is in 2014 geïntroduceerd als zorgtype in de ziekenhuiszorg en wordt vanaf 2015 in de tabel weergegeven.
Opnamen per 10 000 inwoners
De opnamen betreffen klinische opnamen, dagopnamen, langdurige observaties zonder overnachting (vanaf 2015) en het totale aantal ziekenhuisopnamen in algemene, academische en twee categorale ziekenhuizen (een oogziekenhuis en een kankerkliniek). Opnamen worden meegeteld indien de ontslagdatum in het betreffende kalenderjaar valt.
Een dagopname (dagverpleging) betreft een aantal uren durende vorm van verpleging op een voor dagverpleging ingerichte afdeling in verband met het op dezelfde dag plaatsvinden van een medisch specialistisch(e) onderzoek of behandeling. Een klinische opname betreft een verblijf op een voor verpleging ingerichte afdeling, waarvoor één of meer verpleegdagen worden geregistreerd. Een observatie is een 'langdurige observatie zonder overnachting'. Dit is een niet geplande vorm van verpleging van minimaal vier aaneengesloten uren, zonder overnachting, op een voor verpleging ingerichte afdeling, met als doel observatie van de patiënt. De observatie is in 2014 geïntroduceerd als zorgtype in de ziekenhuiszorg en wordt vanaf 2015 in de tabel weergegeven.
De aantallen ziekenhuisopnamen worden ook gepresenteerd per 10 000 personen in de bevolking (inwoners) met gelijk geslacht en leeftijd in het betreffende kalenderjaar. De bevolking in een kalenderjaar bestaat uit het totaal van alle personen die op enig moment in het kalenderjaar in de BRP waren ingeschreven en in Nederland woonachtig waren.
Pers. met 1 of meer opn. per 10 000 inw.
Het aantal personen met één of meer opnamen betreft het aantal in het verslagjaar in de BRP geregistreerde personen dat minstens één ziekenhuisopname heeft gehad in het betreffende kalenderjaar.
Het aantal personen met één of meer opnamen wordt weergegeven naar de diagnose van de opname(n). Personen kunnen meerdere keren meegeteld worden in de tabel naar diagnose, bijvoorbeeld wanneer een persoon meerdere opnamen in een jaar heeft gehad voor verschillende diagnosen of wanneer er naast de hoofddiagnose ook sprake was van één of meerdere externe oorzaken van ziekte of letsel. Verder wordt een persoon die opnamen heeft gehad voor verschillende subdiagnosen binnen een diagnosehoofdgroep, meegeteld bij elk van de betreffende subdiagnosen (bijvoorbeeld ‘pneumonie’ en ‘bronchitis’), maar slechts één keer bij de diagnosehoofdgroep (‘ziekten van ademhalingsstelsel’) en bij het totaal. Als gevolg hiervan zijn de cijfers voor de verschillende niveaus van uitsplitsing van diagnosen niet onderling optelbaar.
Het aantal personen met één of meer opnamen wordt ook gepresenteerd per 10 000 personen in de bevolking (inwoners) met gelijk geslacht en leeftijd in het betreffende kalenderjaar. De bevolking in een kalenderjaar bestaat uit het totaal van alle personen die op enig moment in het kalenderjaar in de BRP waren ingeschreven en in Nederland woonachtig waren.