Ziekenhuisopnamen en -patiënten; diagnose-indeling VTV

Ziekenhuisopnamen en -patiënten; diagnose-indeling VTV

Geslacht Leeftijd Soort opname Diagnose-indeling VTV Perioden Opnamen (aantal) Opnamen per 10 000 inwoners (per 10 000 inwoners) Pers. met 1 of meer opn. per 10 000 inw. (per 10 000 inwoners)
Mannen Totaal leeftijd Totaal opnamen Totaal alle diagnosen 2019* 1.463.280 1.660,3 982,0
Mannen Totaal leeftijd Totaal opnamen 2 Totaal nieuwvormingen 2019* 270.875 307,4 128,8
Mannen Totaal leeftijd Totaal opnamen 2.1 Kwaadaardige nieuwvormingen 2019* 215.745 244,8 81,7
Mannen Totaal leeftijd Totaal opnamen 2.1.1 Kanker van lip, mond- en keelholte 2019* 3.510 4,0 1,8
Mannen Totaal leeftijd Totaal opnamen 2.1.2 Slokdarmkanker 2019* 10.000 11,3 3,1
Mannen Totaal leeftijd Totaal opnamen 2.1.3 Maagkanker 2019* 5.365 6,1 1,9
Mannen Totaal leeftijd Totaal opnamen 2.1.4 Dikkedarmkanker 2019* 25.365 28,8 12,5
Mannen Totaal leeftijd Totaal opnamen 2.1.5 Leverkanker 2019* 2.205 2,5 1,1
Mannen Totaal leeftijd Totaal opnamen 2.1.6 Pancreaskanker 2019* 6.855 7,8 2,3
Mannen Totaal leeftijd Totaal opnamen 2.1.7 Longkanker 2019* 28.190 32,0 11,1
Mannen Totaal leeftijd Totaal opnamen 2.1.8 Mesothelioom 2019* 2.050 2,3 0,8
Mannen Totaal leeftijd Totaal opnamen 2.1.9 Huidkanker 2019* 6.820 7,7 5,9
Mannen Totaal leeftijd Totaal opnamen 2.1.9.1 Melanoom 2019* 2.625 3,0 2,2
Mannen Totaal leeftijd Totaal opnamen 2.1.9.2 Non-melanoma huidkanker 2019* 4.195 4,8 3,7
Mannen Totaal leeftijd Totaal opnamen 2.1.10 Borstkanker 2019* 395 0,4 0,1
Mannen Totaal leeftijd Totaal opnamen 2.1.11 Baarmoederhalskanker 2019*
Mannen Totaal leeftijd Totaal opnamen 2.1.12 Ovariumkanker 2019*
Mannen Totaal leeftijd Totaal opnamen 2.1.13 Prostaatkanker 2019* 18.280 20,7 11,9
Mannen Totaal leeftijd Totaal opnamen 2.1.14 Blaaskanker 2019* 9.720 11,0 6,0
Mannen Totaal leeftijd Totaal opnamen 2.1.15 Nierkanker (excl. nierbekken) 2019* 3.450 3,9 2,5
Mannen Totaal leeftijd Totaal opnamen 2.1.16 Hersenkanker 2019* 2.555 2,9 1,5
Mannen Totaal leeftijd Totaal opnamen 2.1.17 Kanker lymfat./bloedv. weefsel 2019* 55.180 62,6 11,2
Mannen Totaal leeftijd Totaal opnamen 2.1.17.1 Non-Hodgkin lymfomen (NHL) 2019* 19.070 21,6 4,9
Mannen Totaal leeftijd Totaal opnamen 2.1.17.2 Ziekte van Hodgkin 2019* 3.030 3,4 0,5
Mannen Totaal leeftijd Totaal opnamen 2.1.17.3 Ov. kankers lymfat./bloedv.w. 2019* 33.080 37,5 5,9
Mannen Totaal leeftijd Totaal opnamen 2.1.18 Ov. kwaadaardige nieuwvormingen 2019* 35.805 40,6 18,6
Mannen Totaal leeftijd Totaal opnamen 2.2 Niet-kwaadaardige nieuwvormingen 2019* 55.135 62,6 51,7
Vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen Totaal alle diagnosen 2019* 1.650.785 1.852,7 1.132,6
Vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 2 Totaal nieuwvormingen 2019* 304.660 341,9 143,3
Vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 2.1 Kwaadaardige nieuwvormingen 2019* 249.245 279,7 93,3
Vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 2.1.1 Kanker van lip, mond- en keelholte 2019* 1.645 1,8 0,8
Vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 2.1.2 Slokdarmkanker 2019* 3.055 3,4 1,0
Vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 2.1.3 Maagkanker 2019* 2.800 3,1 1,0
Vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 2.1.4 Dikkedarmkanker 2019* 19.880 22,3 9,7
Vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 2.1.5 Leverkanker 2019* 1.610 1,8 0,8
Vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 2.1.6 Pancreaskanker 2019* 6.250 7,0 2,0
Vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 2.1.7 Longkanker 2019* 24.420 27,4 9,5
Vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 2.1.8 Mesothelioom 2019* 460 0,5 0,2
Vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 2.1.9 Huidkanker 2019* 5.850 6,6 5,0
Vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 2.1.9.1 Melanoom 2019* 2.305 2,6 1,9
Vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 2.1.9.2 Non-melanoma huidkanker 2019* 3.545 4,0 3,1
Vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 2.1.10 Borstkanker 2019* 78.060 87,6 24,3
Vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 2.1.11 Baarmoederhalskanker 2019* 3.905 4,4 1,2
Vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 2.1.12 Ovariumkanker 2019* 11.430 12,8 3,2
Vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 2.1.13 Prostaatkanker 2019*
Vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 2.1.14 Blaaskanker 2019* 3.220 3,6 2,0
Vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 2.1.15 Nierkanker (excl. nierbekken) 2019* 1.740 2,0 1,3
Vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 2.1.16 Hersenkanker 2019* 1.615 1,8 0,9
Vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 2.1.17 Kanker lymfat./bloedv. weefsel 2019* 36.610 41,1 7,3
Vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 2.1.17.1 Non-Hodgkin lymfomen (NHL) 2019* 13.055 14,7 3,3
Vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 2.1.17.2 Ziekte van Hodgkin 2019* 2.170 2,4 0,4
Vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 2.1.17.3 Ov. kankers lymfat./bloedv.w. 2019* 21.385 24,0 3,8
Vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 2.1.18 Ov. kwaadaardige nieuwvormingen 2019* 46.690 52,4 23,9
Vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 2.2 Niet-kwaadaardige nieuwvormingen 2019* 55.415 62,2 51,4
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over het aantal ziekenhuisopnamen, het aantal personen met één of meer ziekenhuisopname(n), het aantal verpleegdagen en de gemiddelde verpleegduur van personen die op enig moment in het kalenderjaar ingeschreven waren in de Basisregistratie Personen (BRP).

De cijfers worden uitgesplitst naar geslacht, leeftijd, soort opname en diagnose volgens de hoofd- en subgroepen van de diagnose-indeling ontwikkeld voor de Volksgezondheid Toekomst Verkenningen (VTV) van het RIVM.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2013

Status van de cijfers:
Cijfers over het laatste jaar zijn voorlopig, de overige cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 15 april 2021:
De voorlopige cijfers van 2018 zijn definitief gemaakt, en voorlopige cijfers over 2019 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Voorlopige cijfers over 2020 worden naar verwachting begin 2022 toegevoegd.

Toelichting onderwerpen

Opnamen
De opnamen betreffen klinische opnamen, dagopnamen, langdurige observaties zonder overnachting (vanaf 2015) en het totale aantal ziekenhuisopnamen in algemene, academische en twee categorale ziekenhuizen (een oogziekenhuis en een kankerkliniek). Opnamen worden meegeteld indien de ontslagdatum in het betreffende kalenderjaar valt.
Een dagopname (dagverpleging) betreft een aantal uren durende vorm van verpleging op een voor dagverpleging ingerichte afdeling in verband met het op dezelfde dag plaatsvinden van een medisch specialistisch(e) onderzoek of behandeling. Een klinische opname betreft een verblijf op een voor verpleging ingerichte afdeling, waarvoor één of meer verpleegdagen worden geregistreerd. Een observatie is een 'langdurige observatie zonder overnachting'. Dit is een niet geplande vorm van verpleging van minimaal vier aaneengesloten uren, zonder overnachting, op een voor verpleging ingerichte afdeling, met als doel observatie van de patiënt. De observatie is in 2014 geïntroduceerd als zorgtype in de ziekenhuiszorg en wordt vanaf 2015 in de tabel weergegeven.
Opnamen per 10 000 inwoners
De opnamen betreffen klinische opnamen, dagopnamen, langdurige observaties zonder overnachting (vanaf 2015) en het totale aantal ziekenhuisopnamen in algemene, academische en twee categorale ziekenhuizen (een oogziekenhuis en een kankerkliniek). Opnamen worden meegeteld indien de ontslagdatum in het betreffende kalenderjaar valt.
Een dagopname (dagverpleging) betreft een aantal uren durende vorm van verpleging op een voor dagverpleging ingerichte afdeling in verband met het op dezelfde dag plaatsvinden van een medisch specialistisch(e) onderzoek of behandeling. Een klinische opname betreft een verblijf op een voor verpleging ingerichte afdeling, waarvoor één of meer verpleegdagen worden geregistreerd. Een observatie is een 'langdurige observatie zonder overnachting'. Dit is een niet geplande vorm van verpleging van minimaal vier aaneengesloten uren, zonder overnachting, op een voor verpleging ingerichte afdeling, met als doel observatie van de patiënt. De observatie is in 2014 geïntroduceerd als zorgtype in de ziekenhuiszorg en wordt vanaf 2015 in de tabel weergegeven.
De aantallen ziekenhuisopnamen worden ook gepresenteerd per 10 000 personen in de bevolking (inwoners) met gelijk geslacht en leeftijd in het betreffende kalenderjaar. De bevolking in een kalenderjaar bestaat uit het totaal van alle personen die op enig moment in het kalenderjaar in de BRP waren ingeschreven en in Nederland woonachtig waren.
Pers. met 1 of meer opn. per 10 000 inw.
Het aantal personen met één of meer opnamen betreft het aantal in het verslagjaar in de BRP geregistreerde personen dat minstens één ziekenhuisopname heeft gehad in het betreffende kalenderjaar.
Het aantal personen met één of meer opnamen wordt weergegeven naar de diagnose van de opname(n). Personen kunnen meerdere keren meegeteld worden in de tabel naar diagnose, bijvoorbeeld wanneer een persoon meerdere opnamen in een jaar heeft gehad voor verschillende diagnosen of wanneer er naast de hoofddiagnose ook sprake was van één of meerdere externe oorzaken van ziekte of letsel. Verder wordt een persoon die opnamen heeft gehad voor verschillende subdiagnosen binnen een diagnosehoofdgroep, meegeteld bij elk van de betreffende subdiagnosen (bijvoorbeeld ‘pneumonie’ en ‘bronchitis’), maar slechts één keer bij de diagnosehoofdgroep (‘ziekten van ademhalingsstelsel’) en bij het totaal. Als gevolg hiervan zijn de cijfers voor de verschillende niveaus van uitsplitsing van diagnosen niet onderling optelbaar.
Het aantal personen met één of meer opnamen wordt ook gepresenteerd per 10 000 personen in de bevolking (inwoners) met gelijk geslacht en leeftijd in het betreffende kalenderjaar. De bevolking in een kalenderjaar bestaat uit het totaal van alle personen die op enig moment in het kalenderjaar in de BRP waren ingeschreven en in Nederland woonachtig waren.