Koopwoningen; nieuwe en bestaande, prijsindex 2015=100 2015-2023

Koopwoningen; nieuwe en bestaande, prijsindex 2015=100 2015-2023

Soort koopwoning Perioden Huizenprijsindex Prijsindex verkoopprijzen (2015=100) Huizenprijsindex Ontwikkeling t.o.v. voorgaande periode (%) Huizenprijsindex Ontwikkeling t.o.v. een jaar eerder (%) Verkochte woningen Aantal (aantal) Verkochte woningen Ontwikkeling t.o.v. voorgaande periode (%) Verkochte woningen Ontwikkeling t.o.v. een jaar eerder (%) Gemiddelde verkoopprijs (euro) Totale waarde verkoopprijzen (mln euro)
Totaal koopwoningen 2016 105,0 5,0 5,0 242.531 18,5 18,5 249.653 60.549
Totaal koopwoningen 2017 1e kwartaal 109,7 2,0 6,7 62.700 -10,0 29,4 261.617 16.403
Totaal koopwoningen 2017 2e kwartaal 111,4 1,6 7,5 65.905 5,1 15,3 266.807 17.584
Totaal koopwoningen 2017 3e kwartaal 114,0 2,4 7,4 68.113 3,4 1,3 273.040 18.598
Totaal koopwoningen 2017 4e kwartaal 116,7 2,3 8,5 76.349 12,1 9,6 276.548 21.114
Totaal koopwoningen 2017 112,9 7,5 7,5 273.067 12,6 12,6 269.894 73.699
Totaal koopwoningen 2018 1e kwartaal 119,9 2,8 9,3 58.256 -23,7 -7,1 286.690 16.701
Totaal koopwoningen 2018 2e kwartaal 121,7 1,5 9,2 59.998 3,0 -9,0 292.680 17.560
Totaal koopwoningen 2018 3e kwartaal 125,6 3,2 10,1 63.074 5,1 -7,4 302.092 19.054
Totaal koopwoningen 2018 4e kwartaal 127,3 1,4 9,1 65.292 3,5 -14,5 304.225 19.863
Totaal koopwoningen 2018 123,6 9,5 9,5 246.620 -9,7 -9,7 296.729 73.179
Totaal koopwoningen 2019 1e kwartaal 129,7 1,9 8,1 53.176 -18,6 -8,7 310.410 16.468
Nieuwbouw koopwoningen 2016 104,6 4,6 4,6 27.738 5,1 5,1 294.691 8.174
Nieuwbouw koopwoningen 2017 1e kwartaal 109,9 2,2 6,1 6.789 -22,7 21,9 299.628 2.034
Nieuwbouw koopwoningen 2017 2e kwartaal 109,0 -0,8 6,3 7.535 11,0 10,2 315.097 2.374
Nieuwbouw koopwoningen 2017 3e kwartaal 111,4 2,2 6,2 6.722 -10,8 2,6 323.970 2.178
Nieuwbouw koopwoningen 2017 4e kwartaal 118,5 6,4 10,2 10.161 51,2 15,7 337.812 3.433
Nieuwbouw koopwoningen 2017 112,2 7,2 7,2 31.207 12,5 12,5 321.039 10.019
Nieuwbouw koopwoningen 2018 1e kwartaal 122,5 3,4 11,5 6.151 -39,5 -9,4 358.958 2.208
Nieuwbouw koopwoningen 2018 2e kwartaal 121,8 -0,6 11,7 7.068 14,9 -6,2 352.891 2.494
Nieuwbouw koopwoningen 2018 3e kwartaal 129,6 6,4 16,3 6.153 -12,9 -8,5 394.101 2.425
Nieuwbouw koopwoningen 2018 4e kwartaal 130,6 0,7 10,2 8.757 42,3 -13,8 375.337 3.287
Nieuwbouw koopwoningen 2018 126,1 12,4 12,4 28.129 -9,9 -9,9 370.220 10.414
Nieuwbouw koopwoningen 2019 1e kwartaal 134,2 2,8 9,5 5.745 -34,4 -6,6 379.188 2.178
Bestaande koopwoningen 2016 105,0 5,0 5,0 214.793 20,5 20,5 243.837 52.374
Bestaande koopwoningen 2017 1e kwartaal 109,6 2,0 6,8 55.911 -8,2 30,3 257.002 14.369
Bestaande koopwoningen 2017 2e kwartaal 111,7 1,9 7,7 58.370 4,4 16,0 260.573 15.210
Bestaande koopwoningen 2017 3e kwartaal 114,4 2,4 7,6 61.391 5,2 1,1 267.464 16.420
Bestaande koopwoningen 2017 4e kwartaal 116,3 1,7 8,2 66.188 7,8 8,7 267.143 17.682
Bestaande koopwoningen 2017 113,0 7,6 7,6 241.860 12,6 12,6 263.295 63.680
Bestaande koopwoningen 2018 1e kwartaal 119,4 2,7 9,0 52.105 -21,3 -6,8 278.159 14.493
Bestaande koopwoningen 2018 2e kwartaal 121,6 1,8 8,8 52.930 1,6 -9,3 284.639 15.066
Bestaande koopwoningen 2018 3e kwartaal 124,9 2,7 9,2 56.921 7,5 -7,3 292.146 16.629
Bestaande koopwoningen 2018 4e kwartaal 126,7 1,5 9,0 56.535 -0,7 -14,6 293.210 16.577
Bestaande koopwoningen 2018 123,2 9,0 9,0 218.491 -9,7 -9,7 287.267 62.765
Bestaande koopwoningen 2019 1e kwartaal 128,9 1,7 7,9 47.431 -16,1 -9,0 301.279 14.290
Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek, Kadaster
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel geeft de prijsontwikkeling weer van woningen die zijn gekocht door huishoudens uitgesplitst naar nieuwe en bestaande koopwoningen. Ook wordt het aantal transacties, de gemiddelde verkoopprijs en de totale som van de verkoopprijzen van de verkochte woningen gepubliceerd.

Gegevens beschikbaar van: 1e kwartaal 2015 tot en met 3e kwartaal 2023

Status van de cijfers:
De cijfers behorende bij de Prijsindex Bestaande Koopwoningen zijn definitief.
De cijfers behorende bij de Prijsindex Nieuwbouwwoningen en bij de aantallen en de gemiddelde verkoopprijzen die betrekking hebben op de nieuwbouw en de totaalcijfers zijn voorlopig. Aangezien de tabel is stopgezet worden de gegevens niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per 6 oktober 2022:
Deze statistiek wordt berekend aan de hand van een Europees geharmoniseerde methode. Binnen de Europese richtlijnen is de methode voor het afronden van cijfers gewijzigd. Deze methodewijziging is doorgevoerd met als gevolg dat enkele cijfers met maximaal 0,1 indexpunt of 0,1% ontwikkeling zijn bijgesteld. De cijfers komen zodoende overeen met de cijfers op de website eurostat.

Wijzigingen per 25 april 2024:
Geen, deze tabel is stopgezet. Deze tabel wordt opgevolgd door Koopwoningen; nieuwe en bestaande, prijsindex 2020=100. Zie paragraaf 3

Toelichting onderwerpen

Huizenprijsindex
De huizenprijsindex (HPI) geeft de prijsverandering weer van woningen gekocht door huishoudens.
Prijsindex verkoopprijzen
De prijsindex geeft de prijsverandering weer van de koopwoningen. De woning moet op Nederlandse grond staan en verkocht zijn aan een particulier.
Ontwikkeling t.o.v. voorgaande periode
De procentuele ontwikkeling van een bepaalde periode (kwartaal, jaar) ten opzichte van dezelfde voorafgaande periode. Het CBS berekent de ontwikkeling aan de hand van niet-afgeronde cijfers.
Ontwikkeling t.o.v. een jaar eerder
De procentuele ontwikkeling van een bepaalde periode (kwartaal, jaar) ten opzichte van dezelfde periode in het daaraan voorafgaande jaar. Het CBS berekent de ontwikkeling aan de hand van niet-afgeronde cijfers.
Verkochte woningen
Aantal verkochte woningen is het aantal geregistreerde transacties bij het Kadaster van een woning gekocht door een particulier gemeten aan het einde van verslagperiode.

Aantal
Aantal verkochte woningen is het aantal geregistreerde transacties bij het Kadaster van een woning gekocht door een particulier gemeten aan het einde van verslagperiode.

Ontwikkeling t.o.v. voorgaande periode
De procentuele ontwikkeling van een bepaalde periode (kwartaal, jaar) ten opzichte van dezelfde voorafgaande periode. Het CBS berekent de ontwikkeling aan de hand van niet-afgeronde cijfers.
Ontwikkeling t.o.v. een jaar eerder
De procentuele ontwikkeling van een bepaalde periode (kwartaal, jaar) ten opzichte van dezelfde periode in het daaraan voorafgaande jaar. Het CBS berekent de ontwikkeling aan de hand van niet-afgeronde cijfers.
Gemiddelde verkoopprijs
De gemiddelde verkoopprijs geeft de gemiddelde waarde weer die betaald is in een verslagperiode voor nieuwe woningen die zijn aangekocht door een particulier. Deze cijfers tonen niet het verloop van de prijsontwikkeling van alle koopwoningen. Daarvoor dient u gebruik te maken van de prijsindexcijfers.

Totale waarde verkoopprijzen
De totale waarde van de verkoopprijzen heeft betrekking op woningen die zijn aangekocht door een particulier.