Zorguitgaven; zorgaanbieders en financiering

Zorguitgaven; zorgaanbieders en financiering

Zorgaanbieders Zorgfinanciering Perioden Zorguitgaven in brede zin (mln euro)
Totaal aanbieders zorg en welzijn Totaal alle financieringsvormen 2022** 127.306
Totaal aanbieders zorg en welzijn HF11: Overheid 2022** 28.007
Totaal aanbieders zorg en welzijn HF121a: Wlz, AWBZ 2022** 27.865
Totaal aanbieders zorg en welzijn HF121b: Ziekenfonds 2022**
Totaal aanbieders zorg en welzijn HF122: Zorgverzekeringswet 2022** 51.789
Totaal aanbieders zorg en welzijn HF21:Vrijwillige ziektekostenverzekering 2022** 4.130
Totaal aanbieders zorg en welzijn HF3: Eigen betalingen 2022** 12.879
Totaal aanbieders zorg en welzijn HF31: Directe eigen betalingen 2022** 7.285
Totaal aanbieders zorg en welzijn HF32: Eigen risico en bijdragen 2022** 5.595
Totaal aanbieders zorg en welzijn Overige financieringsvormen 2022** 2.635
GLZ: Totaal aanb. geneesk., langd. Zorg Totaal alle financieringsvormen 2022** 108.279
GLZ: Totaal aanb. geneesk., langd. Zorg HF11: Overheid 2022** 14.088
GLZ: Totaal aanb. geneesk., langd. Zorg HF121a: Wlz, AWBZ 2022** 27.130
GLZ: Totaal aanb. geneesk., langd. Zorg HF121b: Ziekenfonds 2022**
GLZ: Totaal aanb. geneesk., langd. Zorg HF122: Zorgverzekeringswet 2022** 50.624
GLZ: Totaal aanb. geneesk., langd. Zorg HF21:Vrijwillige ziektekostenverzekering 2022** 3.625
GLZ: Totaal aanb. geneesk., langd. Zorg HF3: Eigen betalingen 2022** 10.399
GLZ: Totaal aanb. geneesk., langd. Zorg HF31: Directe eigen betalingen 2022** 4.811
GLZ: Totaal aanb. geneesk., langd. Zorg HF32: Eigen risico en bijdragen 2022** 5.588
GLZ: Totaal aanb. geneesk., langd. Zorg Overige financieringsvormen 2022** 2.413
GLZ: Aanb. medisch-specialistische zorg Totaal alle financieringsvormen 2022** 33.463
GLZ: Aanb. medisch-specialistische zorg HF11: Overheid 2022** 1.836
GLZ: Aanb. medisch-specialistische zorg HF121a: Wlz, AWBZ 2022** 655
GLZ: Aanb. medisch-specialistische zorg HF121b: Ziekenfonds 2022**
GLZ: Aanb. medisch-specialistische zorg HF122: Zorgverzekeringswet 2022** 27.673
GLZ: Aanb. medisch-specialistische zorg HF21:Vrijwillige ziektekostenverzekering 2022** 217
GLZ: Aanb. medisch-specialistische zorg HF3: Eigen betalingen 2022** 2.751
GLZ: Aanb. medisch-specialistische zorg HF31: Directe eigen betalingen 2022** 834
GLZ: Aanb. medisch-specialistische zorg HF32: Eigen risico en bijdragen 2022** 1.917
GLZ: Aanb. medisch-specialistische zorg Overige financieringsvormen 2022** 332
GLZMS: Algemene ziekenhuizen Totaal alle financieringsvormen 2022** 18.328
GLZMS: Algemene ziekenhuizen HF11: Overheid 2022** 480
GLZMS: Algemene ziekenhuizen HF121a: Wlz, AWBZ 2022** 653
GLZMS: Algemene ziekenhuizen HF121b: Ziekenfonds 2022**
GLZMS: Algemene ziekenhuizen HF122: Zorgverzekeringswet 2022** 15.674
GLZMS: Algemene ziekenhuizen HF21:Vrijwillige ziektekostenverzekering 2022** 0
GLZMS: Algemene ziekenhuizen HF3: Eigen betalingen 2022** 1.473
GLZMS: Algemene ziekenhuizen HF31: Directe eigen betalingen 2022** 315
GLZMS: Algemene ziekenhuizen HF32: Eigen risico en bijdragen 2022** 1.158
GLZMS: Algemene ziekenhuizen Overige financieringsvormen 2022** 49
GLZMS: UMC's Totaal alle financieringsvormen 2022** 9.679
GLZMS: UMC's HF11: Overheid 2022** 1.185
GLZMS: UMC's HF121a: Wlz, AWBZ 2022** 0
GLZMS: UMC's HF121b: Ziekenfonds 2022**
GLZMS: UMC's HF122: Zorgverzekeringswet 2022** 7.410
GLZMS: UMC's HF21:Vrijwillige ziektekostenverzekering 2022** 0
GLZMS: UMC's HF3: Eigen betalingen 2022** 802
GLZMS: UMC's HF31: Directe eigen betalingen 2022** 386
GLZMS: UMC's HF32: Eigen risico en bijdragen 2022** 416
GLZMS: UMC's Overige financieringsvormen 2022** 283
GLZMS: Overige aanb. med.-spec. zorg Totaal alle financieringsvormen 2022** 5.456
GLZMS: Overige aanb. med.-spec. zorg HF11: Overheid 2022** 171
GLZMS: Overige aanb. med.-spec. zorg HF121a: Wlz, AWBZ 2022** 2
GLZMS: Overige aanb. med.-spec. zorg HF121b: Ziekenfonds 2022**
GLZMS: Overige aanb. med.-spec. zorg HF122: Zorgverzekeringswet 2022** 4.589
GLZMS: Overige aanb. med.-spec. zorg HF21:Vrijwillige ziektekostenverzekering 2022** 217
GLZMS: Overige aanb. med.-spec. zorg HF3: Eigen betalingen 2022** 476
GLZMS: Overige aanb. med.-spec. zorg HF31: Directe eigen betalingen 2022** 133
GLZMS: Overige aanb. med.-spec. zorg HF32: Eigen risico en bijdragen 2022** 343
GLZMS: Overige aanb. med.-spec. zorg Overige financieringsvormen 2022** 0
GLZ: Aanb. geestelijke gezondheidszorg Totaal alle financieringsvormen 2022** 8.432
GLZ: Aanb. geestelijke gezondheidszorg HF11: Overheid 2022** 2.776
GLZ: Aanb. geestelijke gezondheidszorg HF121a: Wlz, AWBZ 2022** 1.116
GLZ: Aanb. geestelijke gezondheidszorg HF121b: Ziekenfonds 2022**
GLZ: Aanb. geestelijke gezondheidszorg HF122: Zorgverzekeringswet 2022** 3.759
GLZ: Aanb. geestelijke gezondheidszorg HF21:Vrijwillige ziektekostenverzekering 2022** 245
GLZ: Aanb. geestelijke gezondheidszorg HF3: Eigen betalingen 2022** 536
GLZ: Aanb. geestelijke gezondheidszorg HF31: Directe eigen betalingen 2022** 105
GLZ: Aanb. geestelijke gezondheidszorg HF32: Eigen risico en bijdragen 2022** 431
GLZ: Aanb. geestelijke gezondheidszorg Overige financieringsvormen 2022** 0
GLZ: Huisartsenpraktijken Totaal alle financieringsvormen 2022** 4.975
GLZ: Huisartsenpraktijken HF11: Overheid 2022** 104
GLZ: Huisartsenpraktijken HF121a: Wlz, AWBZ 2022** 0
GLZ: Huisartsenpraktijken HF121b: Ziekenfonds 2022**
GLZ: Huisartsenpraktijken HF122: Zorgverzekeringswet 2022** 4.800
GLZ: Huisartsenpraktijken HF21:Vrijwillige ziektekostenverzekering 2022** 2
GLZ: Huisartsenpraktijken HF3: Eigen betalingen 2022** 60
GLZ: Huisartsenpraktijken HF31: Directe eigen betalingen 2022** 33
GLZ: Huisartsenpraktijken HF32: Eigen risico en bijdragen 2022** 26
GLZ: Huisartsenpraktijken Overige financieringsvormen 2022** 9
GLZ: Tandartsenpraktijken Totaal alle financieringsvormen 2022** 3.026
GLZ: Tandartsenpraktijken HF11: Overheid 2022** 0
GLZ: Tandartsenpraktijken HF121a: Wlz, AWBZ 2022** 100
GLZ: Tandartsenpraktijken HF121b: Ziekenfonds 2022**
GLZ: Tandartsenpraktijken HF122: Zorgverzekeringswet 2022** 797
GLZ: Tandartsenpraktijken HF21:Vrijwillige ziektekostenverzekering 2022** 1.569
GLZ: Tandartsenpraktijken HF3: Eigen betalingen 2022** 555
GLZ: Tandartsenpraktijken HF31: Directe eigen betalingen 2022** 518
GLZ: Tandartsenpraktijken HF32: Eigen risico en bijdragen 2022** 37
GLZ: Tandartsenpraktijken Overige financieringsvormen 2022** 4
GLZ: Paramedische praktijken Totaal alle financieringsvormen 2022** 2.559
GLZ: Paramedische praktijken HF11: Overheid 2022** 1
GLZ: Paramedische praktijken HF121a: Wlz, AWBZ 2022** 0
GLZ: Paramedische praktijken HF121b: Ziekenfonds 2022**
GLZ: Paramedische praktijken HF122: Zorgverzekeringswet 2022** 1.209
GLZ: Paramedische praktijken HF21:Vrijwillige ziektekostenverzekering 2022** 1.140
GLZ: Paramedische praktijken HF3: Eigen betalingen 2022** 209
GLZ: Paramedische praktijken HF31: Directe eigen betalingen 2022** 127
GLZ: Paramedische praktijken HF32: Eigen risico en bijdragen 2022** 83
GLZ: Paramedische praktijken Overige financieringsvormen 2022** 0
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over uitgaven aan zorg in werkelijke prijzen. Deze uitgaven worden uitgesplitst naar soorten aanbieders van zorg en naar financieringsregeling.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1998

Status van de cijfers:
De cijfers over 2022 en 2021 zijn nader voorlopig; de overige cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 23 mei 2024:
- De cijfers over 2020-2022 zijn bijgesteld.
- De term 'financieringsregelingen' is vervangen door de term 'financieringsvormen' voor een betere aansluiting op de inhoud van deze selectie.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Momenteel vindt een revisie plaats van de statistieken over de uitgaven aan zorg. Hierbij worden nieuwe gegevensbronnen verwerkt en de meest actuele statistische inzichten toegepast. In het vierde kwartaal van 2024 worden herziene cijfers over 2021 en 2022 en voorlopige cijfers over 2023 gepubliceerd. Herziene cijfers over 1998-2020 worden in 2025 gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Zorguitgaven in brede zin
Uitgaven aan geneeskundige zorg, langdurige zorg, welzijn en maatschappelijke dienstverlening, jeugdzorg en kinderopvang. Zorg omvat levering van diensten en goederen. De uitgaven zijn inclusief de geleverde zorg aan niet-ingezetenen door Nederlandse zorgaanbieders. Uitgaven aan onderlinge leveringen tussen zorgaanbieders tellen niet mee, het gaat om de uiteindelijke (finale) uitgaven.
De zorguitgaven zijn uitgedrukt in werkelijke prijzen; die geven aan hoe hoog de uitgaven zijn in prijzen van het betreffende jaar en geven de waardeontwikkeling weer.
Het gaat om uitgaven aan zorggoederen en -diensten door alle instellingen, praktijken en organisaties die die goederen en diensten leveren; ook aanbieders voor wie het niet hun belangrijkste werk is, tellen mee.