Zorguitgaven; zorgaanbieders en financiering

Zorguitgaven; zorgaanbieders en financiering

Zorgaanbieders Zorgfinanciering Perioden Zorguitgaven in brede zin (mln euro)
Totaal aanbieders zorg en welzijn Totaal alle financieringsregelingen 2021* 124.770
Totaal aanbieders zorg en welzijn HF11: Overheid 2021* 31.228
Totaal aanbieders zorg en welzijn HF121a: Wlz, AWBZ 2021* 26.054
Totaal aanbieders zorg en welzijn HF121b: Ziekenfonds 2021*
Totaal aanbieders zorg en welzijn HF122: Zorgverzekeringswet 2021* 49.568
Totaal aanbieders zorg en welzijn HF21:Vrijwillige ziektekostenverzekering 2021* 3.948
Totaal aanbieders zorg en welzijn HF3: Eigen betalingen 2021* 11.476
Totaal aanbieders zorg en welzijn HF31: Directe eigen betalingen 2021* 6.189
Totaal aanbieders zorg en welzijn HF32: Eigen risico en bijdragen 2021* 5.287
Totaal aanbieders zorg en welzijn Overige financieringsregelingen 2021* 2.496
GLZ: Totaal aanb. geneesk., langd. Zorg Totaal alle financieringsregelingen 2021* 107.970
GLZ: Totaal aanb. geneesk., langd. Zorg HF11: Overheid 2021* 18.752
GLZ: Totaal aanb. geneesk., langd. Zorg HF121a: Wlz, AWBZ 2021* 25.375
GLZ: Totaal aanb. geneesk., langd. Zorg HF121b: Ziekenfonds 2021*
GLZ: Totaal aanb. geneesk., langd. Zorg HF122: Zorgverzekeringswet 2021* 48.480
GLZ: Totaal aanb. geneesk., langd. Zorg HF21:Vrijwillige ziektekostenverzekering 2021* 3.470
GLZ: Totaal aanb. geneesk., langd. Zorg HF3: Eigen betalingen 2021* 9.593
GLZ: Totaal aanb. geneesk., langd. Zorg HF31: Directe eigen betalingen 2021* 4.310
GLZ: Totaal aanb. geneesk., langd. Zorg HF32: Eigen risico en bijdragen 2021* 5.283
GLZ: Totaal aanb. geneesk., langd. Zorg Overige financieringsregelingen 2021* 2.300
GLZ: Aanb. medisch-specialistische zorg Totaal alle financieringsregelingen 2021* 31.811
GLZ: Aanb. medisch-specialistische zorg HF11: Overheid 2021* 1.966
GLZ: Aanb. medisch-specialistische zorg HF121a: Wlz, AWBZ 2021* 600
GLZ: Aanb. medisch-specialistische zorg HF121b: Ziekenfonds 2021*
GLZ: Aanb. medisch-specialistische zorg HF122: Zorgverzekeringswet 2021* 26.286
GLZ: Aanb. medisch-specialistische zorg HF21:Vrijwillige ziektekostenverzekering 2021* 218
GLZ: Aanb. medisch-specialistische zorg HF3: Eigen betalingen 2021* 2.427
GLZ: Aanb. medisch-specialistische zorg HF31: Directe eigen betalingen 2021* 662
GLZ: Aanb. medisch-specialistische zorg HF32: Eigen risico en bijdragen 2021* 1.765
GLZ: Aanb. medisch-specialistische zorg Overige financieringsregelingen 2021* 314
GLZMS: Algemene ziekenhuizen Totaal alle financieringsregelingen 2021* 17.481
GLZMS: Algemene ziekenhuizen HF11: Overheid 2021* 541
GLZMS: Algemene ziekenhuizen HF121a: Wlz, AWBZ 2021* 597
GLZMS: Algemene ziekenhuizen HF121b: Ziekenfonds 2021*
GLZMS: Algemene ziekenhuizen HF122: Zorgverzekeringswet 2021* 15.017
GLZMS: Algemene ziekenhuizen HF21:Vrijwillige ziektekostenverzekering 2021* 0
GLZMS: Algemene ziekenhuizen HF3: Eigen betalingen 2021* 1.296
GLZMS: Algemene ziekenhuizen HF31: Directe eigen betalingen 2021* 221
GLZMS: Algemene ziekenhuizen HF32: Eigen risico en bijdragen 2021* 1.074
GLZMS: Algemene ziekenhuizen Overige financieringsregelingen 2021* 30
GLZMS: UMC's Totaal alle financieringsregelingen 2021* 9.202
GLZMS: UMC's HF11: Overheid 2021* 1.256
GLZMS: UMC's HF121a: Wlz, AWBZ 2021* 0
GLZMS: UMC's HF121b: Ziekenfonds 2021*
GLZMS: UMC's HF122: Zorgverzekeringswet 2021* 6.944
GLZMS: UMC's HF21:Vrijwillige ziektekostenverzekering 2021* 0
GLZMS: UMC's HF3: Eigen betalingen 2021* 718
GLZMS: UMC's HF31: Directe eigen betalingen 2021* 336
GLZMS: UMC's HF32: Eigen risico en bijdragen 2021* 382
GLZMS: UMC's Overige financieringsregelingen 2021* 284
GLZMS: Overige aanb. med.-spec. zorg Totaal alle financieringsregelingen 2021* 5.128
GLZMS: Overige aanb. med.-spec. zorg HF11: Overheid 2021* 169
GLZMS: Overige aanb. med.-spec. zorg HF121a: Wlz, AWBZ 2021* 3
GLZMS: Overige aanb. med.-spec. zorg HF121b: Ziekenfonds 2021*
GLZMS: Overige aanb. med.-spec. zorg HF122: Zorgverzekeringswet 2021* 4.325
GLZMS: Overige aanb. med.-spec. zorg HF21:Vrijwillige ziektekostenverzekering 2021* 218
GLZMS: Overige aanb. med.-spec. zorg HF3: Eigen betalingen 2021* 413
GLZMS: Overige aanb. med.-spec. zorg HF31: Directe eigen betalingen 2021* 105
GLZMS: Overige aanb. med.-spec. zorg HF32: Eigen risico en bijdragen 2021* 308
GLZMS: Overige aanb. med.-spec. zorg Overige financieringsregelingen 2021* 0
GLZ: Aanb. geestelijke gezondheidszorg Totaal alle financieringsregelingen 2021* 8.066
GLZ: Aanb. geestelijke gezondheidszorg HF11: Overheid 2021* 2.692
GLZ: Aanb. geestelijke gezondheidszorg HF121a: Wlz, AWBZ 2021* 1.247
GLZ: Aanb. geestelijke gezondheidszorg HF121b: Ziekenfonds 2021*
GLZ: Aanb. geestelijke gezondheidszorg HF122: Zorgverzekeringswet 2021* 3.415
GLZ: Aanb. geestelijke gezondheidszorg HF21:Vrijwillige ziektekostenverzekering 2021* 224
GLZ: Aanb. geestelijke gezondheidszorg HF3: Eigen betalingen 2021* 487
GLZ: Aanb. geestelijke gezondheidszorg HF31: Directe eigen betalingen 2021* 98
GLZ: Aanb. geestelijke gezondheidszorg HF32: Eigen risico en bijdragen 2021* 390
GLZ: Aanb. geestelijke gezondheidszorg Overige financieringsregelingen 2021* 0
GLZ: Huisartsenpraktijken Totaal alle financieringsregelingen 2021* 4.921
GLZ: Huisartsenpraktijken HF11: Overheid 2021* 195
GLZ: Huisartsenpraktijken HF121a: Wlz, AWBZ 2021* 0
GLZ: Huisartsenpraktijken HF121b: Ziekenfonds 2021*
GLZ: Huisartsenpraktijken HF122: Zorgverzekeringswet 2021* 4.677
GLZ: Huisartsenpraktijken HF21:Vrijwillige ziektekostenverzekering 2021* 0
GLZ: Huisartsenpraktijken HF3: Eigen betalingen 2021* 45
GLZ: Huisartsenpraktijken HF31: Directe eigen betalingen 2021* 32
GLZ: Huisartsenpraktijken HF32: Eigen risico en bijdragen 2021* 13
GLZ: Huisartsenpraktijken Overige financieringsregelingen 2021* 5
GLZ: Tandartsenpraktijken Totaal alle financieringsregelingen 2021* 2.904
GLZ: Tandartsenpraktijken HF11: Overheid 2021* 9
GLZ: Tandartsenpraktijken HF121a: Wlz, AWBZ 2021* 95
GLZ: Tandartsenpraktijken HF121b: Ziekenfonds 2021*
GLZ: Tandartsenpraktijken HF122: Zorgverzekeringswet 2021* 784
GLZ: Tandartsenpraktijken HF21:Vrijwillige ziektekostenverzekering 2021* 1.524
GLZ: Tandartsenpraktijken HF3: Eigen betalingen 2021* 490
GLZ: Tandartsenpraktijken HF31: Directe eigen betalingen 2021* 454
GLZ: Tandartsenpraktijken HF32: Eigen risico en bijdragen 2021* 36
GLZ: Tandartsenpraktijken Overige financieringsregelingen 2021* 3
GLZ: Paramedische praktijken Totaal alle financieringsregelingen 2021* 2.367
GLZ: Paramedische praktijken HF11: Overheid 2021* 14
GLZ: Paramedische praktijken HF121a: Wlz, AWBZ 2021* 0
GLZ: Paramedische praktijken HF121b: Ziekenfonds 2021*
GLZ: Paramedische praktijken HF122: Zorgverzekeringswet 2021* 1.181
GLZ: Paramedische praktijken HF21:Vrijwillige ziektekostenverzekering 2021* 1.044
GLZ: Paramedische praktijken HF3: Eigen betalingen 2021* 129
GLZ: Paramedische praktijken HF31: Directe eigen betalingen 2021* 71
GLZ: Paramedische praktijken HF32: Eigen risico en bijdragen 2021* 58
GLZ: Paramedische praktijken Overige financieringsregelingen 2021* 0
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over uitgaven aan zorg in werkelijke prijzen. Deze uitgaven worden uitgesplitst naar soorten aanbieders van zorg en naar financieringsregeling.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1998

Status van de cijfers:
De cijfers over 2021 zijn voorlopig; de cijfers over 2019 en 2020 zijn nader voorlopig; de overige cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 7 juli 2022:
De cijfers over 2021 zijn toegevoegd, de cijfers over 2018-2020 zijn bijgesteld.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In het tweede kwartaal van 2023 worden bijgestelde cijfers over 2019-2021 en voorlopige cijfers over 2022 gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Zorguitgaven in brede zin
Uitgaven aan geneeskundige zorg, langdurige zorg, welzijn en maatschappelijke dienstverlening, jeugdzorg en kinderopvang. Zorg omvat levering van diensten en goederen. De uitgaven zijn inclusief de geleverde zorg aan niet-ingezetenen door Nederlandse zorgaanbieders. Uitgaven aan onderlinge leveringen tussen zorgaanbieders tellen niet mee, het gaat om de uiteindelijke (finale) uitgaven.
De zorguitgaven zijn uitgedrukt in werkelijke prijzen; die geven aan hoe hoog de uitgaven zijn in prijzen van het betreffende jaar en geven de waardeontwikkeling weer.
Het gaat om uitgaven aan zorggoederen en -diensten door alle instellingen, praktijken en organisaties die die goederen en diensten leveren; ook aanbieders voor wie het niet hun belangrijkste werk is, tellen mee.