Zorguitgaven; kerncijfers


Deze tabel bevat gegevens over uitgaven aan zorg in werkelijke prijzen, waarbij de uitgaven aan groepen aanbieders volgens drie benaderingen worden gepresenteerd:
1 De zorguitgaven in brede zin, waarbij alle activiteiten op het terrein van zorg, inclusief welzijn en kinderopvang, worden meegenomen, ongeacht of deze activiteiten als hoofd- of als nevenactiviteit plaatsvinden.
2 Uitgaven aan gezondheid waarbij de internationale definitie van het System of Health Accounts wordt gevolgd. Daarbij worden alle activiteiten opgesplitst in een deel dat gezien wordt als gezondheidszorg, en een deel dat daarbuiten valt en bijvoorbeeld sociale zorg omvat.
3 Zorguitgaven betaald uit verplichte verzekeringen. Dit is het deel van de zorguitgaven onder 1) dat betaald wordt via de Zorgverzekeringswet (tot en met 2005 door het Ziekenfonds), en de verzekering voor langdurige zorg, de Wet langdurige zorg (Wlz) (tot en met 2014 de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ)). De verplichting bestaat uit de verplichte deelname. Bij deze benadering wordt aangegeven hoe groot het verschil is met de zorguitgaven waar de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor verantwoordelijk is, het Budgettair Kader Zorg (BKZ). Met ingang van de begroting van 2019 is de term Budgettair Kader Zorg vervangen door Uitgavenplafond zorg (UPZ).

Gegevens beschikbaar vanaf: 1998

Status van de cijfers:
De cijfers over 2019 zijn voorlopig; de cijfers over 2017 en 2018 zijn nader voorlopig; de overige cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 11 juni 2020:
De cijfers over 2019 zijn toegevoegd, de cijfers over 2016-2018 zijn bijgesteld.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In het tweede kwartaal van 2021 worden bijgestelde cijfers over 2017-2019 en voorlopige cijfers over 2020 gepubliceerd.

Zorguitgaven; kerncijfers

Perioden Zorguitgaven in brede zinTotaal zorg en welzijn (mln euro) Zorguitgaven in brede zinGeneeskundige en langdurige zorg (mln euro) Zorguitgaven in brede zinWelzijn, jeugdzorg en kinderopvang (mln euro) Zorguitgaven in brede zinBeleid en beheer (mln euro) Uitgaven voor gezondheidszorg, int. def.Totaal gezondheidszorg, int.def. (mln euro) Uitgaven voor gezondheidszorg, int. def.Geneeskundige en langdurige zorg (mln euro) Uitgaven voor gezondheidszorg, int. def.Welzijn, jeugdzorg en kinderopvang (mln euro) Uitgaven voor gezondheidszorg, int. def.Beleid en beheer (mln euro) Uitgaven verplichte verzek. en UPZ/BKZNetto UPZ/BKZ (mln euro) Uitgaven verplichte verzek. en UPZ/BKZVerschil met Uitgavenplafond zorg/BKZ (mln euro) Uitgaven verplichte verzek. en UPZ/BKZUitgaven op grond van verplichte verzek.Totaal uitgaven ogv verplichte verzek. (mln euro) Uitgaven verplichte verzek. en UPZ/BKZUitgaven op grond van verplichte verzek.Geneeskundige en langdurige zorg (mln euro) Uitgaven verplichte verzek. en UPZ/BKZUitgaven op grond van verplichte verzek.Welzijn, jeugdzorg en kinderopvang (mln euro) Uitgaven verplichte verzek. en UPZ/BKZUitgaven op grond van verplichte verzek.Beleid en beheer (mln euro) KengetallenUitgaven (in % van het bbp)Zorg en welzijn (%) KengetallenUitgaven (in % van het bbp)Gezondheidszorg internationale definitie (%) KengetallenUitgaven (per hoofd van de bevolking)Zorg en welzijn (euro) KengetallenUitgaven (per hoofd van de bevolking)Gezondheidszorg internationale definitie (euro)
1998 39.380 33.875 3.442 2.063 30.737 29.067 0 1.671 27.242 4.311 22.931 22.358 0 573 10,0 7,8 2.507 1.957
2000 45.361 38.583 4.477 2.301 34.836 32.975 0 1.861 31.462 5.445 26.017 25.393 0 624 10,0 7,7 2.848 2.187
2005 65.424 56.571 5.592 3.261 50.112 47.443 7 2.662 42.671 4.969 37.702 36.895 50 756 11,9 9,1 4.009 3.071
2010 85.790 73.402 8.705 3.683 64.910 61.816 130 2.964 59.444 2.441 57.003 55.461 346 1.197 13,4 10,2 5.163 3.907
2016 94.842 82.021 8.920 3.902 72.918 69.514 218 3.187 65.922 6.045 59.877 58.365 112 1.400 13,4 10,3 5.569 4.282
2017 96.967 83.926 9.147 3.894 74.256 70.857 219 3.179 67.743 6.233 61.510 59.967 121 1.422 13,1 10,1 5.660 4.334
2018 100.931 87.259 9.667 4.005 77.202 73.728 227 3.247 71.015 7.015 64.000 62.466 129 1.405 13,0 10,0 5.857 4.480
2019* 106.152 91.650 10.332 4.170 80.924 77.350 230 3.344 69.733 1.961 67.772 66.227 138 1.407 13,1 10,0 6.120 4.665
Bron: CBS.
Verklaring van tekens