Mbo; gediplomeerden, niveau, leerweg, studierichting, migratieachtergrond

Mbo; gediplomeerden, niveau, leerweg, studierichting, migratieachtergrond

Geslacht Niveau Leerweg Studierichting Migratieachtergrond Perioden Gediplomeerden mbo (Aantal)
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal mbo (incl extranei) Totaal Totaal 2018/'19* 153.869
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal mbo (incl extranei) 01 Onderwijs Totaal 2018/'19* 2.982
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal mbo (incl extranei) 02 Vormgeving, kunst, talen gesch... Totaal 2018/'19* 8.742
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal mbo (incl extranei) 03 Journalistiek, gedrag en maatschappij Totaal 2018/'19* 351
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal mbo (incl extranei) 04 Recht, administratie, handel en za... Totaal 2018/'19* 28.489
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal mbo (incl extranei) 05 Wiskunde, natuurwetenschappen Totaal 2018/'19* 859
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal mbo (incl extranei) 06 Informatica Totaal 2018/'19* 4.594
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal mbo (incl extranei) 07 Techniek, industrie en bouwkunde Totaal 2018/'19* 28.764
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal mbo (incl extranei) 08 Landbouw, diergeneeskunde en -verz... Totaal 2018/'19* 6.347
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal mbo (incl extranei) 09 Gezondheidszorg en welzijn Totaal 2018/'19* 33.818
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal mbo (incl extranei) 10 Dienstverlening Totaal 2018/'19* 38.923
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal mbo (incl extranei) Onderwijsrichting onbekend Totaal 2018/'19* 0
Totaal mannen en vrouwen Totaal Bol totaal Totaal Totaal 2018/'19* 98.945
Totaal mannen en vrouwen Totaal Bol totaal 01 Onderwijs Totaal 2018/'19* 2.764
Totaal mannen en vrouwen Totaal Bol totaal 02 Vormgeving, kunst, talen gesch... Totaal 2018/'19* 8.430
Totaal mannen en vrouwen Totaal Bol totaal 03 Journalistiek, gedrag en maatschappij Totaal 2018/'19* 321
Totaal mannen en vrouwen Totaal Bol totaal 04 Recht, administratie, handel en za... Totaal 2018/'19* 20.533
Totaal mannen en vrouwen Totaal Bol totaal 05 Wiskunde, natuurwetenschappen Totaal 2018/'19* 824
Totaal mannen en vrouwen Totaal Bol totaal 06 Informatica Totaal 2018/'19* 4.017
Totaal mannen en vrouwen Totaal Bol totaal 07 Techniek, industrie en bouwkunde Totaal 2018/'19* 11.367
Totaal mannen en vrouwen Totaal Bol totaal 08 Landbouw, diergeneeskunde en -verz... Totaal 2018/'19* 4.228
Totaal mannen en vrouwen Totaal Bol totaal 09 Gezondheidszorg en welzijn Totaal 2018/'19* 20.812
Totaal mannen en vrouwen Totaal Bol totaal 10 Dienstverlening Totaal 2018/'19* 25.649
Totaal mannen en vrouwen Totaal Bol totaal Onderwijsrichting onbekend Totaal 2018/'19* 0
Totaal mannen en vrouwen Totaal Bbl totaal Totaal Totaal 2018/'19* 40.047
Totaal mannen en vrouwen Totaal Bbl totaal 01 Onderwijs Totaal 2018/'19* 156
Totaal mannen en vrouwen Totaal Bbl totaal 02 Vormgeving, kunst, talen gesch... Totaal 2018/'19* 134
Totaal mannen en vrouwen Totaal Bbl totaal 03 Journalistiek, gedrag en maatschappij Totaal 2018/'19* 5
Totaal mannen en vrouwen Totaal Bbl totaal 04 Recht, administratie, handel en za... Totaal 2018/'19* 4.166
Totaal mannen en vrouwen Totaal Bbl totaal 05 Wiskunde, natuurwetenschappen Totaal 2018/'19* 14
Totaal mannen en vrouwen Totaal Bbl totaal 06 Informatica Totaal 2018/'19* 210
Totaal mannen en vrouwen Totaal Bbl totaal 07 Techniek, industrie en bouwkunde Totaal 2018/'19* 14.274
Totaal mannen en vrouwen Totaal Bbl totaal 08 Landbouw, diergeneeskunde en -verz... Totaal 2018/'19* 1.484
Totaal mannen en vrouwen Totaal Bbl totaal 09 Gezondheidszorg en welzijn Totaal 2018/'19* 11.325
Totaal mannen en vrouwen Totaal Bbl totaal 10 Dienstverlening Totaal 2018/'19* 8.279
Totaal mannen en vrouwen Totaal Bbl totaal Onderwijsrichting onbekend Totaal 2018/'19* 0
Totaal mannen en vrouwen Totaal Extranei Totaal Totaal 2018/'19* 14.877
Totaal mannen en vrouwen Totaal Extranei 01 Onderwijs Totaal 2018/'19* 62
Totaal mannen en vrouwen Totaal Extranei 02 Vormgeving, kunst, talen gesch... Totaal 2018/'19* 178
Totaal mannen en vrouwen Totaal Extranei 03 Journalistiek, gedrag en maatschappij Totaal 2018/'19* 25
Totaal mannen en vrouwen Totaal Extranei 04 Recht, administratie, handel en za... Totaal 2018/'19* 3.790
Totaal mannen en vrouwen Totaal Extranei 05 Wiskunde, natuurwetenschappen Totaal 2018/'19* 21
Totaal mannen en vrouwen Totaal Extranei 06 Informatica Totaal 2018/'19* 367
Totaal mannen en vrouwen Totaal Extranei 07 Techniek, industrie en bouwkunde Totaal 2018/'19* 3.123
Totaal mannen en vrouwen Totaal Extranei 08 Landbouw, diergeneeskunde en -verz... Totaal 2018/'19* 635
Totaal mannen en vrouwen Totaal Extranei 09 Gezondheidszorg en welzijn Totaal 2018/'19* 1.681
Totaal mannen en vrouwen Totaal Extranei 10 Dienstverlening Totaal 2018/'19* 4.995
Totaal mannen en vrouwen Totaal Extranei Onderwijsrichting onbekend Totaal 2018/'19* 0
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel beschrijft de gediplomeerden in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en bevat specifieke gegevens over het niveau, leerweg, studierichting en migratieachtergrond.

Gegevens beschikbaar: vanaf schooljaar 2015/'16.

Status van de cijfers:
De cijfers over de schooljaren 2015/'16 tot en met 2017/'18 zijn definitief en over het schooljaar 2018/'19 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 28 februari 2020:
De definitieve cijfers over het schooljaar 2017/'18 en de voorlopige cijfers over het schooljaar 2018/'19 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In het eerste kwartaal van 2021 komen de definitieve cijfers over het schooljaar 2018/'19 en de voorlopige cijfers over het schooljaar 2019/'20 beschikbaar.

Toelichting onderwerpen

Gediplomeerden mbo
Gediplomeerden in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo).