Mbo; gediplomeerden, niveau, leerweg, studierichting, migratieachtergrond

Mbo; gediplomeerden, niveau, leerweg, studierichting, migratieachtergrond

Geslacht Niveau Leerweg Studierichting Migratieachtergrond Perioden Gediplomeerden mbo (Aantal)
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal mbo (incl extranei) Totaal Totaal 2019/'20* 154.500
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal mbo (incl extranei) 01 Onderwijs Totaal 2019/'20* 3.455
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal mbo (incl extranei) 02 Vormgeving, kunst, talen gesch... Totaal 2019/'20* 9.178
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal mbo (incl extranei) 03 Journalistiek, gedrag en maatschappij Totaal 2019/'20* 352
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal mbo (incl extranei) 04 Recht, administratie, handel en za... Totaal 2019/'20* 27.775
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal mbo (incl extranei) 05 Wiskunde, natuurwetenschappen Totaal 2019/'20* 593
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal mbo (incl extranei) 06 Informatica Totaal 2019/'20* 4.227
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal mbo (incl extranei) 07 Techniek, industrie en bouwkunde Totaal 2019/'20* 27.948
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal mbo (incl extranei) 08 Landbouw, diergeneeskunde en -verz... Totaal 2019/'20* 5.893
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal mbo (incl extranei) 09 Gezondheidszorg en welzijn Totaal 2019/'20* 34.818
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal mbo (incl extranei) 10 Dienstverlening Totaal 2019/'20* 40.261
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal mbo (incl extranei) Onderwijsrichting onbekend Totaal 2019/'20* 0
Totaal mannen en vrouwen Totaal Bol totaal Totaal Totaal 2019/'20* 97.071
Totaal mannen en vrouwen Totaal Bol totaal 01 Onderwijs Totaal 2019/'20* 3.090
Totaal mannen en vrouwen Totaal Bol totaal 02 Vormgeving, kunst, talen gesch... Totaal 2019/'20* 8.822
Totaal mannen en vrouwen Totaal Bol totaal 03 Journalistiek, gedrag en maatschappij Totaal 2019/'20* 342
Totaal mannen en vrouwen Totaal Bol totaal 04 Recht, administratie, handel en za... Totaal 2019/'20* 20.093
Totaal mannen en vrouwen Totaal Bol totaal 05 Wiskunde, natuurwetenschappen Totaal 2019/'20* 563
Totaal mannen en vrouwen Totaal Bol totaal 06 Informatica Totaal 2019/'20* 3.736
Totaal mannen en vrouwen Totaal Bol totaal 07 Techniek, industrie en bouwkunde Totaal 2019/'20* 10.280
Totaal mannen en vrouwen Totaal Bol totaal 08 Landbouw, diergeneeskunde en -verz... Totaal 2019/'20* 4.024
Totaal mannen en vrouwen Totaal Bol totaal 09 Gezondheidszorg en welzijn Totaal 2019/'20* 19.551
Totaal mannen en vrouwen Totaal Bol totaal 10 Dienstverlening Totaal 2019/'20* 26.570
Totaal mannen en vrouwen Totaal Bol totaal Onderwijsrichting onbekend Totaal 2019/'20* 0
Totaal mannen en vrouwen Totaal Bbl totaal Totaal Totaal 2019/'20* 43.155
Totaal mannen en vrouwen Totaal Bbl totaal 01 Onderwijs Totaal 2019/'20* 314
Totaal mannen en vrouwen Totaal Bbl totaal 02 Vormgeving, kunst, talen gesch... Totaal 2019/'20* 139
Totaal mannen en vrouwen Totaal Bbl totaal 03 Journalistiek, gedrag en maatschappij Totaal 2019/'20* 0
Totaal mannen en vrouwen Totaal Bbl totaal 04 Recht, administratie, handel en za... Totaal 2019/'20* 4.086
Totaal mannen en vrouwen Totaal Bbl totaal 05 Wiskunde, natuurwetenschappen Totaal 2019/'20* 8
Totaal mannen en vrouwen Totaal Bbl totaal 06 Informatica Totaal 2019/'20* 188
Totaal mannen en vrouwen Totaal Bbl totaal 07 Techniek, industrie en bouwkunde Totaal 2019/'20* 14.718
Totaal mannen en vrouwen Totaal Bbl totaal 08 Landbouw, diergeneeskunde en -verz... Totaal 2019/'20* 1.291
Totaal mannen en vrouwen Totaal Bbl totaal 09 Gezondheidszorg en welzijn Totaal 2019/'20* 13.725
Totaal mannen en vrouwen Totaal Bbl totaal 10 Dienstverlening Totaal 2019/'20* 8.686
Totaal mannen en vrouwen Totaal Bbl totaal Onderwijsrichting onbekend Totaal 2019/'20* 0
Totaal mannen en vrouwen Totaal Extranei Totaal Totaal 2019/'20* 14.274
Totaal mannen en vrouwen Totaal Extranei 01 Onderwijs Totaal 2019/'20* 51
Totaal mannen en vrouwen Totaal Extranei 02 Vormgeving, kunst, talen gesch... Totaal 2019/'20* 217
Totaal mannen en vrouwen Totaal Extranei 03 Journalistiek, gedrag en maatschappij Totaal 2019/'20* 10
Totaal mannen en vrouwen Totaal Extranei 04 Recht, administratie, handel en za... Totaal 2019/'20* 3.596
Totaal mannen en vrouwen Totaal Extranei 05 Wiskunde, natuurwetenschappen Totaal 2019/'20* 22
Totaal mannen en vrouwen Totaal Extranei 06 Informatica Totaal 2019/'20* 303
Totaal mannen en vrouwen Totaal Extranei 07 Techniek, industrie en bouwkunde Totaal 2019/'20* 2.950
Totaal mannen en vrouwen Totaal Extranei 08 Landbouw, diergeneeskunde en -verz... Totaal 2019/'20* 578
Totaal mannen en vrouwen Totaal Extranei 09 Gezondheidszorg en welzijn Totaal 2019/'20* 1.542
Totaal mannen en vrouwen Totaal Extranei 10 Dienstverlening Totaal 2019/'20* 5.005
Totaal mannen en vrouwen Totaal Extranei Onderwijsrichting onbekend Totaal 2019/'20* 0
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel beschrijft de gediplomeerden in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en bevat specifieke gegevens over het niveau, leerweg, studierichting en migratieachtergrond.

Gegevens beschikbaar: vanaf schooljaar 2015/'16.

Status van de cijfers:
De cijfers over de schooljaren 2015/'16 tot en met 2018/'19 zijn definitief en over het schooljaar 2019/'20 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 19 februari 2021:
De definitieve cijfers over het schooljaar 2018/'19 en de voorlopige cijfers over het schooljaar 2019/'20 zijn toegevoegd.

Wijzigingen per 10 december 2020:
De indeling van mbo-opleidingen naar Onderwijsrichting hoofdniveau’s (onderdeel van Studierichting) is gewijzigd. Door deze wijziging zijn deze cijfers met terugwerkende kracht vanaf schooljaar 2015/’16 aangepast.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In het eerste kwartaal van 2022 komen de voorlopige cijfers over het schooljaar 2020/'21 beschikbaar.

Toelichting onderwerpen

Gediplomeerden mbo
Gediplomeerden in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo).