Mbo; gediplomeerden, studierichting, migratieachtergrond 2015/'16-2020/'21

Mbo; gediplomeerden, studierichting, migratieachtergrond 2015/'16-2020/'21

Geslacht Niveau Leerweg Studierichting Migratieachtergrond Perioden Gediplomeerden mbo (Aantal)
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal mbo (incl extranei) Totaal Totaal 2020/'21* 157.296
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal mbo (incl extranei) 01 Onderwijs Totaal 2020/'21* 3.845
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal mbo (incl extranei) 02 Vormgeving, kunst, talen gesch... Totaal 2020/'21* 9.536
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal mbo (incl extranei) 03 Journalistiek, gedrag en maatschappij Totaal 2020/'21* 355
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal mbo (incl extranei) 04 Recht, administratie, handel en za... Totaal 2020/'21* 26.723
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal mbo (incl extranei) 05 Wiskunde, natuurwetenschappen Totaal 2020/'21* 578
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal mbo (incl extranei) 06 Informatica Totaal 2020/'21* 4.160
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal mbo (incl extranei) 07 Techniek, industrie en bouwkunde Totaal 2020/'21* 29.149
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal mbo (incl extranei) 08 Landbouw, diergeneeskunde en -verz... Totaal 2020/'21* 5.580
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal mbo (incl extranei) 09 Gezondheidszorg en welzijn Totaal 2020/'21* 37.356
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal mbo (incl extranei) 10 Dienstverlening Totaal 2020/'21* 40.014
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal mbo (incl extranei) Onderwijsrichting onbekend Totaal 2020/'21* 0
Totaal mannen en vrouwen Totaal Bol totaal Totaal Totaal 2020/'21* 97.648
Totaal mannen en vrouwen Totaal Bol totaal 01 Onderwijs Totaal 2020/'21* 3.381
Totaal mannen en vrouwen Totaal Bol totaal 02 Vormgeving, kunst, talen gesch... Totaal 2020/'21* 9.208
Totaal mannen en vrouwen Totaal Bol totaal 03 Journalistiek, gedrag en maatschappij Totaal 2020/'21* 352
Totaal mannen en vrouwen Totaal Bol totaal 04 Recht, administratie, handel en za... Totaal 2020/'21* 19.435
Totaal mannen en vrouwen Totaal Bol totaal 05 Wiskunde, natuurwetenschappen Totaal 2020/'21* 548
Totaal mannen en vrouwen Totaal Bol totaal 06 Informatica Totaal 2020/'21* 3.629
Totaal mannen en vrouwen Totaal Bol totaal 07 Techniek, industrie en bouwkunde Totaal 2020/'21* 10.708
Totaal mannen en vrouwen Totaal Bol totaal 08 Landbouw, diergeneeskunde en -verz... Totaal 2020/'21* 3.743
Totaal mannen en vrouwen Totaal Bol totaal 09 Gezondheidszorg en welzijn Totaal 2020/'21* 19.877
Totaal mannen en vrouwen Totaal Bol totaal 10 Dienstverlening Totaal 2020/'21* 26.767
Totaal mannen en vrouwen Totaal Bol totaal Onderwijsrichting onbekend Totaal 2020/'21* 0
Totaal mannen en vrouwen Totaal Bbl totaal Totaal Totaal 2020/'21* 44.680
Totaal mannen en vrouwen Totaal Bbl totaal 01 Onderwijs Totaal 2020/'21* 386
Totaal mannen en vrouwen Totaal Bbl totaal 02 Vormgeving, kunst, talen gesch... Totaal 2020/'21* 132
Totaal mannen en vrouwen Totaal Bbl totaal 03 Journalistiek, gedrag en maatschappij Totaal 2020/'21* 0
Totaal mannen en vrouwen Totaal Bbl totaal 04 Recht, administratie, handel en za... Totaal 2020/'21* 3.484
Totaal mannen en vrouwen Totaal Bbl totaal 05 Wiskunde, natuurwetenschappen Totaal 2020/'21* 14
Totaal mannen en vrouwen Totaal Bbl totaal 06 Informatica Totaal 2020/'21* 206
Totaal mannen en vrouwen Totaal Bbl totaal 07 Techniek, industrie en bouwkunde Totaal 2020/'21* 15.541
Totaal mannen en vrouwen Totaal Bbl totaal 08 Landbouw, diergeneeskunde en -verz... Totaal 2020/'21* 1.261
Totaal mannen en vrouwen Totaal Bbl totaal 09 Gezondheidszorg en welzijn Totaal 2020/'21* 15.626
Totaal mannen en vrouwen Totaal Bbl totaal 10 Dienstverlening Totaal 2020/'21* 8.030
Totaal mannen en vrouwen Totaal Bbl totaal Onderwijsrichting onbekend Totaal 2020/'21* 0
Totaal mannen en vrouwen Totaal Extranei Totaal Totaal 2020/'21* 14.968
Totaal mannen en vrouwen Totaal Extranei 01 Onderwijs Totaal 2020/'21* 78
Totaal mannen en vrouwen Totaal Extranei 02 Vormgeving, kunst, talen gesch... Totaal 2020/'21* 196
Totaal mannen en vrouwen Totaal Extranei 03 Journalistiek, gedrag en maatschappij Totaal 2020/'21* 3
Totaal mannen en vrouwen Totaal Extranei 04 Recht, administratie, handel en za... Totaal 2020/'21* 3.804
Totaal mannen en vrouwen Totaal Extranei 05 Wiskunde, natuurwetenschappen Totaal 2020/'21* 16
Totaal mannen en vrouwen Totaal Extranei 06 Informatica Totaal 2020/'21* 325
Totaal mannen en vrouwen Totaal Extranei 07 Techniek, industrie en bouwkunde Totaal 2020/'21* 2.900
Totaal mannen en vrouwen Totaal Extranei 08 Landbouw, diergeneeskunde en -verz... Totaal 2020/'21* 576
Totaal mannen en vrouwen Totaal Extranei 09 Gezondheidszorg en welzijn Totaal 2020/'21* 1.853
Totaal mannen en vrouwen Totaal Extranei 10 Dienstverlening Totaal 2020/'21* 5.217
Totaal mannen en vrouwen Totaal Extranei Onderwijsrichting onbekend Totaal 2020/'21* 0
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel beschrijft de gediplomeerden in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en bevat specifieke gegevens over het niveau, leerweg, studierichting en migratieachtergrond.

Gegevens beschikbaar: vanaf studiejaar 2015/'16.

Status van de cijfers:
De cijfers over de studiejaren 2015/'16 tot en met 2019/'20 zijn definitief en over het studiejaar 2020/'21 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 22 december 2022:
Geen, deze tabel is stopgezet. De voorlopig cijfers over studiejaar 2020/'21 zullen hierdoor niet meer definitief worden gemaakt.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Gediplomeerden mbo
Gediplomeerden in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo).