Nieuwbouwwoningen; inputprijsindex bouwkosten 2015=100

Nieuwbouwwoningen; inputprijsindex bouwkosten 2015=100

Componenten Perioden Inputprijsindex bouwkosten (2015=100) Ontwikkeling t.o.v. een jaar eerder (%)
Bouwkosten totaal 2012 97,6
Bouwkosten totaal 2013 97,8 0,2
Bouwkosten totaal 2014 98,7 0,9
Bouwkosten totaal 2015 100,0 1,3
Bouwkosten totaal 2016 101,7 1,7
Bouwkosten totaal 2017 103,9 2,2
Bouwkosten totaal 2018 106,5 2,5
Bouwkosten totaal 2019 109,5 2,8
Bouwkosten totaal 2020 111,9 2,2
Bouwkosten totaal 2021 116,9 4,5
Bouwkosten totaal 2022 januari* 122,5 7,5
Bouwkosten totaal 2022 februari* 123,1 8,0
Bouwkosten totaal 2022 maart* 125,2 9,6
Bouwkosten totaal 2022 april* 127,4 10,6
Bouwkosten totaal 2022 mei* 128,0 10,4
Bouwkosten totaal 2022 juni* 127,5 9,1
Bouwkosten totaal 2022 juli* 128,5 8,7
Bouwkosten totaal 2022 augustus* 128,7 9,0
Bouwkosten totaal 2022 september* 129,6 9,5
Bouwkosten totaal 2022 oktober* 130,0 9,1
Bouwkosten totaal 2022 november* 129,7 8,8
Bouwkosten totaal 2022 december* 129,7 8,5
Bouwkosten totaal 2022* 127,5 9,1
Bouwkosten totaal 2023 januari* 133,3 8,9
Bouwkosten totaal 2023 februari* 133,8 8,7
Bouwkosten totaal 2023 maart* 134,6 7,5
Bouwkosten totaal 2023 april* 134,6 5,7
Looncomponent 2012 95,4
Looncomponent 2013 97,1 1,8
Looncomponent 2014 99,1 2,1
Looncomponent 2015 100,0 0,9
Looncomponent 2016 101,6 1,6
Looncomponent 2017 103,7 2,0
Looncomponent 2018 106,2 2,5
Looncomponent 2019 109,0 2,6
Looncomponent 2020 113,5 4,1
Looncomponent 2021 114,8 1,2
Looncomponent 2022 januari* 117,2 2,1
Looncomponent 2022 februari* 117,2 2,1
Looncomponent 2022 maart* 117,3 1,7
Looncomponent 2022 april* 117,8 2,1
Looncomponent 2022 mei* 117,8 2,1
Looncomponent 2022 juni* 117,8 2,1
Looncomponent 2022 juli* 117,8 2,2
Looncomponent 2022 augustus* 117,8 3,3
Looncomponent 2022 september* 119,3 4,6
Looncomponent 2022 oktober* 119,3 4,2
Looncomponent 2022 november* 119,3 4,2
Looncomponent 2022 december* 119,3 4,2
Looncomponent 2022* 118,2 2,9
Looncomponent 2023 januari* 121,0 3,2
Looncomponent 2023 februari* 121,0 3,2
Looncomponent 2023 maart* 122,8 4,7
Looncomponent 2023 april* 122,8 4,3
Materiaalcomponent 2012 99,8
Materiaalcomponent 2013 98,4 -1,4
Materiaalcomponent 2014 98,3 -0,1
Materiaalcomponent 2015 100,0 1,7
Materiaalcomponent 2016 101,7 1,7
Materiaalcomponent 2017 104,0 2,3
Materiaalcomponent 2018 106,8 2,6
Materiaalcomponent 2019 110,0 3,0
Materiaalcomponent 2020 110,4 0,4
Materiaalcomponent 2021 119,0 7,8
Materiaalcomponent 2022 januari* 127,6 12,8
Materiaalcomponent 2022 februari* 128,9 13,8
Materiaalcomponent 2022 maart* 132,9 17,3
Materiaalcomponent 2022 april* 136,7 18,9
Materiaalcomponent 2022 mei* 138,0 18,4
Materiaalcomponent 2022 juni* 137,0 15,6
Materiaalcomponent 2022 juli* 138,9 14,7
Materiaalcomponent 2022 augustus* 139,2 14,2
Materiaalcomponent 2022 september* 139,6 14,0
Materiaalcomponent 2022 oktober* 140,4 13,5
Materiaalcomponent 2022 november* 139,9 12,8
Materiaalcomponent 2022 december* 139,8 12,3
Materiaalcomponent 2022* 136,6 14,8
Materiaalcomponent 2023 januari* 145,4 13,9
Materiaalcomponent 2023 februari* 146,3 13,5
Materiaalcomponent 2023 maart* 146,1 9,9
Materiaalcomponent 2023 april* 146,1 6,8
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat maandcijfers over de inputprijsindex van nieuwbouwwoningen. Hiermee wordt de ontwikkeling weergegeven van de kosten (loon en materiaal) die gemoeid zijn met de bouw van nieuwe woningen in Nederland. Een inputprijsindex wordt bepaald op basis van de prijsontwikkelingen van de verschillende kostencomponenten waaruit het te realiseren product -in dit geval een nieuwbouwwoning- is opgebouwd.

Bij de samenstelling van deze index blijven de mutaties in de prijzen van materieel (gereedschap en machines), de algemene kosten en 'winst en risico' buiten beschouwing. Ook kosten voor energie en transport zijn niet in de berekening meegenomen omdat hun invloed op de uiteindelijke kostprijs relatief gering is. De prijsontwikkeling van grondkosten zijn eveneens in deze inputprijsindex niet inbegrepen.

Gegevens beschikbaar vanaf: januari 2012

Status van de cijfers:
De prijsindexcijfers van de lonen en de totale bouwkosten zijn definitief tot en met 2021.
De prijsindexcijfers van de materialen zijn definitief tot en met 6 maanden van de meest recente verslagmaand.

Wijzigingen per 30 mei 2023
Cijfers van april 2023 zijn toegevoegd. De cijfers van de materiaalindex over de maand november zijn definitief vastgesteld.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe cijfers worden circa 30 dagen na verslagmaand gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Inputprijsindex bouwkosten
Een inputprijsindex is een indexcijfer gezien vanuit de kosten van de producent. De inputprijsindex van nieuwbouwwoningen geeft de gewogen gemiddelde prijsontwikkeling van de kostenbestanddelen loon en materiaal weer. Mutaties in de prijzen van materieel (gereedschap en machines), algemene kosten en 'winst en risico' zijn in deze cijfers niet opgenomen.

Een indexcijfer geeft de verhouding tussen de waarde van een variabele in een bepaalde periode en de waarde van diezelfde variabele in een gekozen vaste referentieperiode. Deze referentieperiode heeft het indexcijfer 100.

Ontwikkeling t.o.v. een jaar eerder
De procentuele ontwikkeling van een bepaalde periode (maand of jaar) ten opzichte van dezelfde periode in het daaraan voorafgaande jaar.

De jaar-op-jaar ontwikkeling van de prijsindexcijfers van de reeks 2010=100 is berekend op basis van niet-afgeronde prijsindexcijfers. De percentages die genoemd zijn in de tabel vanaf 1990 met 2000 als basisjaar zijn tot en met 2012 berekend met afgeronde prijsindexcijfers. Hierdoor kan de jaar-op-jaar ontwikkeling afwijken van de in deze tabel genoemde percentages. Vanaf 2013 is de jaar-op-jaar ontwikkeling in beide tabellen berekend met niet-afgeronde indexcijfers.