Nieuwbouwwoningen; inputprijsindex bouwkosten 2015=100


Deze tabel bevat maandcijfers over de inputprijsindex van nieuwbouwwoningen. Hiermee wordt de ontwikkeling weergegeven van de kosten (loon en materiaal) die gemoeid zijn met de bouw van nieuwe woningen in Nederland. Een inputprijsindex wordt bepaald op basis van de prijsontwikkelingen van de verschillende kostencomponenten waaruit het te realiseren product -in dit geval een nieuwbouwwoning- is opgebouwd.

Bij de samenstelling van deze index blijven de mutaties in de prijzen van materieel (gereedschap en machines), de algemene kosten en 'winst en risico' buiten beschouwing. Ook kosten voor energie en transport zijn niet in de berekening meegenomen omdat hun invloed op de uiteindelijke kostprijs relatief gering is. De prijsontwikkeling van grondkosten zijn eveneens in deze inputprijsindex niet inbegrepen.

Gegevens beschikbaar vanaf: januari 2012

Status van de cijfers:
De prijsindexcijfers van de looncomponent en de totale bouwkosten zijn definitief tot en met 2018, het materiaalcijfer is definitief tot en met november 2019.

Wijzigingen per 29 mei 2020
Cijfers van april 2020 zijn toegevoegd en de cijfers van de materiaalindex van november 2019 zijn definitief vastgesteld.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe cijfers zullen eind juni 2020 verschijnen.

Nieuwbouwwoningen; inputprijsindex bouwkosten 2015=100

Componenten Perioden Inputprijsindex bouwkosten (2015=100) Ontwikkeling t.o.v. een jaar eerder (%)
Bouwkosten totaal 2013 97,8 0,2
Bouwkosten totaal 2014 98,7 0,9
Bouwkosten totaal 2015 100,0 1,3
Bouwkosten totaal 2016 101,7 1,7
Bouwkosten totaal 2017 103,9 2,2
Bouwkosten totaal 2018 januari 105,5 2,5
Bouwkosten totaal 2018 februari 105,6 2,5
Bouwkosten totaal 2018 maart 105,3 2,1
Bouwkosten totaal 2018 april 105,6 2,0
Bouwkosten totaal 2018 mei 105,8 2,3
Bouwkosten totaal 2018 juni 106,0 2,4
Bouwkosten totaal 2018 juli 106,6 2,9
Bouwkosten totaal 2018 augustus 107,3 2,8
Bouwkosten totaal 2018 september 107,7 3,2
Bouwkosten totaal 2018 oktober 107,5 2,7
Bouwkosten totaal 2018 november 107,3 2,2
Bouwkosten totaal 2018 december 107,6 2,9
Bouwkosten totaal 2018 106,5 2,5
Bouwkosten totaal 2019 januari* 108,6 3,0
Bouwkosten totaal 2019 februari* 108,6 2,8
Bouwkosten totaal 2019 maart* 108,7 3,2
Bouwkosten totaal 2019 april* 108,8 3,0
Bouwkosten totaal 2019 mei* 108,9 3,0
Bouwkosten totaal 2019 juni* 109,0 2,8
Bouwkosten totaal 2019 juli* 110,3 3,4
Bouwkosten totaal 2019 augustus* 109,9 2,5
Bouwkosten totaal 2019 september* 110,1 2,2
Bouwkosten totaal 2019 oktober* 110,0 2,4
Bouwkosten totaal 2019 november* 110,0 2,5
Bouwkosten totaal 2019 december* 110,8 3,0
Bouwkosten totaal 2019* 109,5 2,8
Bouwkosten totaal 2020 januari* 111,3 2,5
Bouwkosten totaal 2020 februari* 111,3 2,5
Bouwkosten totaal 2020 maart* 111,3 2,3
Bouwkosten totaal 2020 april* 111,0 2,0
Looncomponent 2013 97,1 1,8
Looncomponent 2014 99,1 2,1
Looncomponent 2015 100,0 0,9
Looncomponent 2016 101,6 1,6
Looncomponent 2017 103,7 2,0
Looncomponent 2018 januari 105,2 2,0
Looncomponent 2018 februari 105,2 2,0
Looncomponent 2018 maart 105,2 2,0
Looncomponent 2018 april 105,2 2,0
Looncomponent 2018 mei 105,2 2,1
Looncomponent 2018 juni 105,2 2,1
Looncomponent 2018 juli 106,2 2,6
Looncomponent 2018 augustus 107,4 2,9
Looncomponent 2018 september 107,4 2,9
Looncomponent 2018 oktober 107,5 3,0
Looncomponent 2018 november 107,5 3,0
Looncomponent 2018 december 107,5 3,0
Looncomponent 2018 106,2 2,5
Looncomponent 2019 januari* 107,7 2,4
Looncomponent 2019 februari* 107,7 2,4
Looncomponent 2019 maart* 107,7 2,4
Looncomponent 2019 april* 107,8 2,4
Looncomponent 2019 mei* 107,8 2,4
Looncomponent 2019 juni* 108,0 2,7
Looncomponent 2019 juli* 110,0 3,5
Looncomponent 2019 augustus* 110,0 2,4
Looncomponent 2019 september* 110,0 2,4
Looncomponent 2019 oktober* 110,0 2,3
Looncomponent 2019 november* 110,0 2,3
Looncomponent 2019 december* 111,7 3,9
Looncomponent 2019* 109,0 2,6
Looncomponent 2020 januari* 111,6 3,7
Looncomponent 2020 februari* 111,6 3,7
Looncomponent 2020 maart* 111,6 3,7
Looncomponent 2020 april* 111,6 3,6
Materiaalcomponent 2013 98,4 -1,4
Materiaalcomponent 2014 98,3 -0,1
Materiaalcomponent 2015 100,0 1,7
Materiaalcomponent 2016 101,7 1,7
Materiaalcomponent 2017 104,0 2,3
Materiaalcomponent 2018 januari 105,8 2,9
Materiaalcomponent 2018 februari 106,0 3,0
Materiaalcomponent 2018 maart 105,5 2,2
Materiaalcomponent 2018 april 106,1 2,0
Materiaalcomponent 2018 mei 106,3 2,5
Materiaalcomponent 2018 juni 106,8 2,8
Materiaalcomponent 2018 juli 107,0 3,2
Materiaalcomponent 2018 augustus 107,2 2,8
Materiaalcomponent 2018 september 108,1 3,5
Materiaalcomponent 2018 oktober 107,5 2,4
Materiaalcomponent 2018 november 107,2 1,4
Materiaalcomponent 2018 december 107,8 2,9
Materiaalcomponent 2018 106,8 2,6
Materiaalcomponent 2019 januari* 109,5 3,6
Materiaalcomponent 2019 februari* 109,5 3,3
Materiaalcomponent 2019 maart* 109,8 4,1
Materiaalcomponent 2019 april* 109,9 3,6
Materiaalcomponent 2019 mei* 110,0 3,5
Materiaalcomponent 2019 juni* 109,9 2,9
Materiaalcomponent 2019 juli* 110,6 3,4
Materiaalcomponent 2019 augustus* 109,9 2,5
Materiaalcomponent 2019 september* 110,2 2,0
Materiaalcomponent 2019 oktober* 110,1 2,5
Materiaalcomponent 2019 november* 110,1 2,7
Materiaalcomponent 2019 december* 110,0 2,1
Materiaalcomponent 2019* 110,0 3,0
Materiaalcomponent 2020 januari* 111,0 1,3
Materiaalcomponent 2020 februari* 111,0 1,4
Materiaalcomponent 2020 maart* 111,0 1,1
Materiaalcomponent 2020 april* 110,5 0,6
Bron: CBS.
Verklaring van tekens