Nieuwbouwwoningen; inputprijsindex bouwkosten 2015=100 2012-2023

Nieuwbouwwoningen; inputprijsindex bouwkosten 2015=100 2012-2023

Componenten Perioden Inputprijsindex bouwkosten (2015=100) Ontwikkeling t.o.v. een jaar eerder (%)
Bouwkosten totaal 2012 97,6
Bouwkosten totaal 2013 97,8 0,2
Bouwkosten totaal 2014 98,7 0,9
Bouwkosten totaal 2015 100,0 1,3
Bouwkosten totaal 2016 101,7 1,7
Bouwkosten totaal 2017 103,9 2,2
Bouwkosten totaal 2018 106,5 2,5
Bouwkosten totaal 2019 109,5 2,8
Bouwkosten totaal 2020 111,9 2,2
Bouwkosten totaal 2021 116,9 4,5
Bouwkosten totaal 2022 januari 122,5 7,5
Bouwkosten totaal 2022 februari 123,1 8,0
Bouwkosten totaal 2022 maart 125,2 9,6
Bouwkosten totaal 2022 april 127,4 10,6
Bouwkosten totaal 2022 mei 128,0 10,4
Bouwkosten totaal 2022 juni 127,5 9,1
Bouwkosten totaal 2022 juli 128,5 8,7
Bouwkosten totaal 2022 augustus 128,7 9,0
Bouwkosten totaal 2022 september 129,6 9,5
Bouwkosten totaal 2022 oktober 130,0 9,1
Bouwkosten totaal 2022 november 129,7 8,8
Bouwkosten totaal 2022 december 129,7 8,5
Bouwkosten totaal 2022 127,5 9,1
Bouwkosten totaal 2023 januari* 133,1 8,7
Bouwkosten totaal 2023 februari* 133,5 8,5
Bouwkosten totaal 2023 maart* 134,4 7,4
Bouwkosten totaal 2023 april* 134,6 5,7
Bouwkosten totaal 2023 mei* 134,7 5,2
Bouwkosten totaal 2023 juni* 134,5 5,5
Bouwkosten totaal 2023 juli* 134,7 4,8
Bouwkosten totaal 2023 augustus* 134,2 4,3
Bouwkosten totaal 2023 september* 134,3 3,6
Bouwkosten totaal 2023 oktober* 134,2 3,2
Bouwkosten totaal 2023 november* 133,8 3,1
Bouwkosten totaal 2023 december* 133,8 3,2
Bouwkosten totaal 2023* 134,2 5,2
Looncomponent 2012 95,4
Looncomponent 2013 97,1 1,8
Looncomponent 2014 99,1 2,1
Looncomponent 2015 100,0 0,9
Looncomponent 2016 101,6 1,6
Looncomponent 2017 103,7 2,0
Looncomponent 2018 106,2 2,5
Looncomponent 2019 109,0 2,6
Looncomponent 2020 113,5 4,1
Looncomponent 2021 114,8 1,2
Looncomponent 2022 januari 117,2 2,1
Looncomponent 2022 februari 117,2 2,1
Looncomponent 2022 maart 117,3 1,7
Looncomponent 2022 april 117,8 2,1
Looncomponent 2022 mei 117,8 2,1
Looncomponent 2022 juni 117,8 2,1
Looncomponent 2022 juli 117,8 2,2
Looncomponent 2022 augustus 117,8 3,3
Looncomponent 2022 september 119,3 4,6
Looncomponent 2022 oktober 119,3 4,2
Looncomponent 2022 november 119,3 4,2
Looncomponent 2022 december 119,3 4,2
Looncomponent 2022 118,2 2,9
Looncomponent 2023 januari* 121,0 3,2
Looncomponent 2023 februari* 121,0 3,2
Looncomponent 2023 maart* 122,8 4,7
Looncomponent 2023 april* 122,9 4,4
Looncomponent 2023 mei* 122,9 4,4
Looncomponent 2023 juni* 122,9 4,4
Looncomponent 2023 juli* 124,4 5,6
Looncomponent 2023 augustus* 124,4 5,6
Looncomponent 2023 september* 124,4 4,3
Looncomponent 2023 oktober* 124,4 4,3
Looncomponent 2023 november* 124,4 4,3
Looncomponent 2023 december* 124,4 4,3
Looncomponent 2023* 123,3 4,4
Materiaalcomponent 2012 99,8
Materiaalcomponent 2013 98,4 -1,4
Materiaalcomponent 2014 98,3 -0,1
Materiaalcomponent 2015 100,0 1,7
Materiaalcomponent 2016 101,7 1,7
Materiaalcomponent 2017 104,0 2,3
Materiaalcomponent 2018 106,8 2,6
Materiaalcomponent 2019 110,0 3,0
Materiaalcomponent 2020 110,4 0,4
Materiaalcomponent 2021 119,0 7,8
Materiaalcomponent 2022 januari 127,6 12,8
Materiaalcomponent 2022 februari 128,9 13,8
Materiaalcomponent 2022 maart 132,9 17,3
Materiaalcomponent 2022 april 136,7 18,9
Materiaalcomponent 2022 mei 138,0 18,4
Materiaalcomponent 2022 juni 137,0 15,6
Materiaalcomponent 2022 juli 138,9 14,7
Materiaalcomponent 2022 augustus 139,2 14,2
Materiaalcomponent 2022 september 139,6 14,0
Materiaalcomponent 2022 oktober 140,4 13,5
Materiaalcomponent 2022 november 139,9 12,8
Materiaalcomponent 2022 december 139,8 12,3
Materiaalcomponent 2022 136,6 14,8
Materiaalcomponent 2023 januari* 144,9 13,5
Materiaalcomponent 2023 februari* 145,7 13,1
Materiaalcomponent 2023 maart* 145,8 9,7
Materiaalcomponent 2023 april* 146,1 6,8
Materiaalcomponent 2023 mei* 146,1 5,8
Materiaalcomponent 2023 juni* 145,8 6,4
Materiaalcomponent 2023 juli* 144,7 4,1
Materiaalcomponent 2023 augustus* 143,8 3,3
Materiaalcomponent 2023 september* 144,0 3,1
Materiaalcomponent 2023 oktober* 143,7 2,3
Materiaalcomponent 2023 november* 143,0 2,2
Materiaalcomponent 2023 december* 143,1 2,3
Materiaalcomponent 2023* 144,7 5,9
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat maandcijfers over de inputprijsindex van nieuwbouwwoningen. Hiermee wordt de ontwikkeling weergegeven van de kosten (loon en materiaal) die gemoeid zijn met de bouw van nieuwe woningen in Nederland. Een inputprijsindex wordt bepaald op basis van de prijsontwikkelingen van de verschillende kostencomponenten waaruit het te realiseren product -in dit geval een nieuwbouwwoning- is opgebouwd.

Bij de samenstelling van deze index blijven de mutaties in de prijzen van materieel (gereedschap en machines), de algemene kosten en 'winst en risico' buiten beschouwing. Ook kosten voor energie en transport zijn niet in de berekening meegenomen omdat hun invloed op de uiteindelijke kostprijs relatief gering is. De prijsontwikkeling van grondkosten zijn eveneens in deze inputprijsindex niet inbegrepen.

Gegevens beschikbaar van: januari 2012 tot en met december 2023

Status van de cijfers:
De prijsindexcijfers van de lonen en de totale bouwkosten zijn definitief tot en met 2022.
De prijsindexcijfers van de materialen zijn definitief tot en met 6 maanden van de meest recente verslagmaand.
De gegevens over 2023 zijn voorlopig. Aangezien deze tabel is stopgezet, worden de gegevens niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per 29 februari 2024
De indexcijferreeksen in deze tabel hebben 2015 als referentiejaar (2015=100). Om de uitkomsten van de indexreeksen beter aan te laten sluiten bij de actualiteit wordt eens in de vijf jaar een zogenaamde basisverlegging doorgevoerd. Vanwege de implementatie van FRIBS (Framework Regulation Integrating Business Statistics) in 2021 wordt de basisverlegging deze keer met een jaar verschoven naar 2021=100. De daarop volgende basisverlegging zal wel weer in een gebruikelijk jaar plaatsvinden, namelijk 2025=100.
Bij de publicatie van de verslagperiode januari 2024 zal zo’n basisverlegging plaatsvinden en zal worden overgestapt naar het referentiejaar 2021 (2021=100). De indexreeksen met referentie 2021=100 zullen worden gepubliceerd in nieuwe StatLinetabellen. Deze tabel wordt vanaf dat moment stopgezet en niet meer geactualiseerd. Deze tabel blijft wel beschikbaar in het archief. De nieuwe tabellen 2021=100 zullen starten met verslagmaand januari 2018.

Wijzigingen per 11 maart 2024
Deze tabel is stopgezet. Deze tabel wordt opgevolgd door Nieuwbouwwoningen; inputprijsindex bouwkosten 2021=100 Zie paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Inputprijsindex bouwkosten
Een inputprijsindex is een indexcijfer gezien vanuit de kosten van de producent. De inputprijsindex van nieuwbouwwoningen geeft de gewogen gemiddelde prijsontwikkeling van de kostenbestanddelen loon en materiaal weer. Mutaties in de prijzen van materieel (gereedschap en machines), algemene kosten en 'winst en risico' zijn in deze cijfers niet opgenomen.

Een indexcijfer geeft de verhouding tussen de waarde van een variabele in een bepaalde periode en de waarde van diezelfde variabele in een gekozen vaste referentieperiode. Deze referentieperiode heeft het indexcijfer 100.

Ontwikkeling t.o.v. een jaar eerder
De procentuele ontwikkeling van een bepaalde periode (maand of jaar) ten opzichte van dezelfde periode in het daaraan voorafgaande jaar.

De jaar-op-jaar ontwikkeling van de prijsindexcijfers van de reeks 2010=100 is berekend op basis van niet-afgeronde prijsindexcijfers. De percentages die genoemd zijn in de tabel vanaf 1990 met 2000 als basisjaar zijn tot en met 2012 berekend met afgeronde prijsindexcijfers. Hierdoor kan de jaar-op-jaar ontwikkeling afwijken van de in deze tabel genoemde percentages. Vanaf 2013 is de jaar-op-jaar ontwikkeling in beide tabellen berekend met niet-afgeronde indexcijfers.