Nieuwbouwwoningen; inputprijsindex bouwkosten 2015=100

Nieuwbouwwoningen; inputprijsindex bouwkosten 2015=100

Componenten Perioden Inputprijsindex bouwkosten (2015=100) Ontwikkeling t.o.v. een jaar eerder (%)
Bouwkosten totaal 2012 97,6
Bouwkosten totaal 2013 97,8 0,2
Bouwkosten totaal 2014 98,7 0,9
Bouwkosten totaal 2015 100,0 1,3
Bouwkosten totaal 2016 101,7 1,7
Bouwkosten totaal 2017 103,9 2,2
Bouwkosten totaal 2018 106,5 2,5
Bouwkosten totaal 2019 109,5 2,8
Bouwkosten totaal 2020 januari* 111,7 2,8
Bouwkosten totaal 2020 februari* 111,7 2,8
Bouwkosten totaal 2020 maart* 111,6 2,7
Bouwkosten totaal 2020 april* 111,1 2,1
Bouwkosten totaal 2020 mei* 111,1 2,0
Bouwkosten totaal 2020 juni* 111,2 2,0
Bouwkosten totaal 2020 juli* 112,2 1,8
Bouwkosten totaal 2020 augustus* 112,5 2,3
Bouwkosten totaal 2020 september* 112,3 2,0
Bouwkosten totaal 2020 oktober* 112,2 1,9
Bouwkosten totaal 2020 november* 112,3 2,1
Bouwkosten totaal 2020 december* 113,3 2,2
Bouwkosten totaal 2020* 111,9 2,2
Bouwkosten totaal 2021 januari* 114,7 2,7
Bouwkosten totaal 2021 februari* 114,8 2,8
Looncomponent 2012 95,4
Looncomponent 2013 97,1 1,8
Looncomponent 2014 99,1 2,1
Looncomponent 2015 100,0 0,9
Looncomponent 2016 101,6 1,6
Looncomponent 2017 103,7 2,0
Looncomponent 2018 106,2 2,5
Looncomponent 2019 109,0 2,6
Looncomponent 2020 januari* 112,3 4,3
Looncomponent 2020 februari* 112,3 4,3
Looncomponent 2020 maart* 112,3 4,3
Looncomponent 2020 april* 112,3 4,3
Looncomponent 2020 mei* 112,4 4,3
Looncomponent 2020 juni* 112,6 4,2
Looncomponent 2020 juli* 114,5 4,1
Looncomponent 2020 augustus* 114,5 4,1
Looncomponent 2020 september* 114,5 4,1
Looncomponent 2020 oktober* 114,5 4,1
Looncomponent 2020 november* 114,5 4,1
Looncomponent 2020 december* 115,6 3,4
Looncomponent 2020* 113,5 4,1
Looncomponent 2021 januari* 116,3 3,5
Looncomponent 2021 februari* 116,3 3,5
Materiaalcomponent 2012 99,8
Materiaalcomponent 2013 98,4 -1,4
Materiaalcomponent 2014 98,3 -0,1
Materiaalcomponent 2015 100,0 1,7
Materiaalcomponent 2016 101,7 1,7
Materiaalcomponent 2017 104,0 2,3
Materiaalcomponent 2018 106,8 2,6
Materiaalcomponent 2019 110,0 3,0
Materiaalcomponent 2020 januari* 111,0 1,4
Materiaalcomponent 2020 februari* 111,1 1,4
Materiaalcomponent 2020 maart* 111,0 1,1
Materiaalcomponent 2020 april* 110,0 0,1
Materiaalcomponent 2020 mei* 109,8 -0,2
Materiaalcomponent 2020 juni* 109,8 -0,1
Materiaalcomponent 2020 juli* 110,1 -0,5
Materiaalcomponent 2020 augustus* 110,6 0,6
Materiaalcomponent 2020 september* 110,3 0,1
Materiaalcomponent 2020 oktober* 110,0 -0,2
Materiaalcomponent 2020 november* 110,2 0,1
Materiaalcomponent 2020 december* 111,1 0,9
Materiaalcomponent 2020* 110,4 0,4
Materiaalcomponent 2021 januari* 113,2 2,0
Materiaalcomponent 2021 februari* 113,3 2,0
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat maandcijfers over de inputprijsindex van nieuwbouwwoningen. Hiermee wordt de ontwikkeling weergegeven van de kosten (loon en materiaal) die gemoeid zijn met de bouw van nieuwe woningen in Nederland. Een inputprijsindex wordt bepaald op basis van de prijsontwikkelingen van de verschillende kostencomponenten waaruit het te realiseren product -in dit geval een nieuwbouwwoning- is opgebouwd.

Bij de samenstelling van deze index blijven de mutaties in de prijzen van materieel (gereedschap en machines), de algemene kosten en 'winst en risico' buiten beschouwing. Ook kosten voor energie en transport zijn niet in de berekening meegenomen omdat hun invloed op de uiteindelijke kostprijs relatief gering is. De prijsontwikkeling van grondkosten zijn eveneens in deze inputprijsindex niet inbegrepen.

Gegevens beschikbaar vanaf: januari 2012

Status van de cijfers:
De prijsindexcijfers zijn van de lonen en de totale bouwkosten definitief tot en met 2019. De cijfers van de materialen zijn definitief tot en met september 2020.

Wijzigingen per 30 maart 2021
Cijfers van februari 2021 zijn toegevoegd en de cijfers van de materiaalindex over de maand september 2020 zijn definitief vastgesteld.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe cijfers zullen eind april 2021 verschijnen.

Toelichting onderwerpen

Inputprijsindex bouwkosten
Een inputprijsindex is een indexcijfer gezien vanuit de kosten van de producent. De inputprijsindex van nieuwbouwwoningen geeft de gewogen gemiddelde prijsontwikkeling van de kostenbestanddelen loon en materiaal weer. Mutaties in de prijzen van materieel (gereedschap en machines), algemene kosten en 'winst en risico' zijn in deze cijfers niet opgenomen.

Een indexcijfer geeft de verhouding tussen de waarde van een variabele in een bepaalde periode en de waarde van diezelfde variabele in een gekozen vaste referentieperiode. Deze referentieperiode heeft het indexcijfer 100.

Ontwikkeling t.o.v. een jaar eerder
De procentuele ontwikkeling van een bepaalde periode (maand of jaar) ten opzichte van dezelfde periode in het daaraan voorafgaande jaar.

De jaar-op-jaar ontwikkeling van de prijsindexcijfers van de reeks 2010=100 is berekend op basis van niet-afgeronde prijsindexcijfers. De percentages die genoemd zijn in de tabel vanaf 1990 met 2000 als basisjaar zijn tot en met 2012 berekend met afgeronde prijsindexcijfers. Hierdoor kan de jaar-op-jaar ontwikkeling afwijken van de in deze tabel genoemde percentages. Vanaf 2013 is de jaar-op-jaar ontwikkeling in beide tabellen berekend met niet-afgeronde indexcijfers.