Nieuwbouwwoningen; inputprijsindex bouwkosten 2015=100

Bewerk tabel

Deze tabel bevat maandcijfers over de inputprijsindex van nieuwbouwwoningen. Hiermee wordt de ontwikkeling weergegeven van de kosten (loon en materiaal) die gemoeid zijn met de bouw van nieuwe woningen in Nederland. Een inputprijsindex wordt bepaald op basis van de prijsontwikkelingen van de verschillende kostencomponenten waaruit het te realiseren product -in dit geval een nieuwbouwwoning- is opgebouwd.

Bij de samenstelling van deze index blijven de mutaties in de prijzen van materieel (gereedschap en machines), de algemene kosten en 'winst en risico' buiten beschouwing. Ook kosten voor energie en transport zijn niet in de berekening meegenomen omdat hun invloed op de uiteindelijke kostprijs relatief gering is. De prijsontwikkeling van grondkosten zijn eveneens in deze inputprijsindex niet inbegrepen.

Gegevens beschikbaar vanaf: januari 2012

Status van de cijfers:
De prijsindexcijfers zijn van de lonen en de totale bouwkosten definitief tot en met 2019. De cijfers van de materialen zijn definitef tot en met februari 2020.

Wijzigingen per 28 augustus 2020
Cijfers van juli 2020 zijn toegevoegd en de cijfers van de materiaalindex over de maand februari 2020 zijn definitief vastgesteld.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe cijfers zullen eind september 2020 verschijnen.

Nieuwbouwwoningen; inputprijsindex bouwkosten 2015=100

Componenten Perioden Inputprijsindex bouwkosten (2015=100) Ontwikkeling t.o.v. een jaar eerder (%)
Bouwkosten totaal 2012 97,6
Bouwkosten totaal 2013 97,8 0,2
Bouwkosten totaal 2014 98,7 0,9
Bouwkosten totaal 2015 100,0 1,3
Bouwkosten totaal 2016 101,7 1,7
Bouwkosten totaal 2017 103,9 2,2
Bouwkosten totaal 2018 106,5 2,5
Bouwkosten totaal 2019 januari 108,6 3,0
Bouwkosten totaal 2019 februari 108,6 2,8
Bouwkosten totaal 2019 maart 108,7 3,2
Bouwkosten totaal 2019 april 108,8 3,0
Bouwkosten totaal 2019 mei 108,9 3,0
Bouwkosten totaal 2019 juni 109,0 2,8
Bouwkosten totaal 2019 juli 110,3 3,4
Bouwkosten totaal 2019 augustus 109,9 2,5
Bouwkosten totaal 2019 september 110,1 2,2
Bouwkosten totaal 2019 oktober 110,0 2,4
Bouwkosten totaal 2019 november 110,0 2,5
Bouwkosten totaal 2019 december 110,8 3,0
Bouwkosten totaal 2019 109,5 2,8
Bouwkosten totaal 2020 januari* 111,7 2,8
Bouwkosten totaal 2020 februari* 111,7 2,8
Bouwkosten totaal 2020 maart* 111,6 2,7
Bouwkosten totaal 2020 april* 111,1 2,1
Bouwkosten totaal 2020 mei* 111,1 2,0
Bouwkosten totaal 2020 juni* 111,1 2,0
Bouwkosten totaal 2020 juli* 112,3 1,8
Looncomponent 2012 95,4
Looncomponent 2013 97,1 1,8
Looncomponent 2014 99,1 2,1
Looncomponent 2015 100,0 0,9
Looncomponent 2016 101,6 1,6
Looncomponent 2017 103,7 2,0
Looncomponent 2018 106,2 2,5
Looncomponent 2019 januari 107,7 2,4
Looncomponent 2019 februari 107,7 2,4
Looncomponent 2019 maart 107,7 2,4
Looncomponent 2019 april 107,8 2,4
Looncomponent 2019 mei 107,8 2,4
Looncomponent 2019 juni 108,0 2,7
Looncomponent 2019 juli 110,0 3,5
Looncomponent 2019 augustus 110,0 2,4
Looncomponent 2019 september 110,0 2,4
Looncomponent 2019 oktober 110,0 2,3
Looncomponent 2019 november 110,0 2,3
Looncomponent 2019 december 111,7 3,9
Looncomponent 2019 109,0 2,6
Looncomponent 2020 januari* 112,3 4,3
Looncomponent 2020 februari* 112,3 4,3
Looncomponent 2020 maart* 112,3 4,3
Looncomponent 2020 april* 112,3 4,3
Looncomponent 2020 mei* 112,4 4,3
Looncomponent 2020 juni* 112,5 4,2
Looncomponent 2020 juli* 114,4 4,0
Materiaalcomponent 2012 99,8
Materiaalcomponent 2013 98,4 -1,4
Materiaalcomponent 2014 98,3 -0,1
Materiaalcomponent 2015 100,0 1,7
Materiaalcomponent 2016 101,7 1,7
Materiaalcomponent 2017 104,0 2,3
Materiaalcomponent 2018 106,8 2,6
Materiaalcomponent 2019 januari 109,5 3,6
Materiaalcomponent 2019 februari 109,5 3,3
Materiaalcomponent 2019 maart 109,8 4,1
Materiaalcomponent 2019 april 109,9 3,6
Materiaalcomponent 2019 mei 110,0 3,5
Materiaalcomponent 2019 juni 109,9 2,9
Materiaalcomponent 2019 juli 110,6 3,4
Materiaalcomponent 2019 augustus 109,9 2,5
Materiaalcomponent 2019 september 110,2 2,0
Materiaalcomponent 2019 oktober 110,1 2,5
Materiaalcomponent 2019 november 110,1 2,7
Materiaalcomponent 2019 december 110,0 2,1
Materiaalcomponent 2019 110,0 3,0
Materiaalcomponent 2020 januari* 111,0 1,4
Materiaalcomponent 2020 februari* 111,1 1,4
Materiaalcomponent 2020 maart* 111,0 1,1
Materiaalcomponent 2020 april* 110,0 0,1
Materiaalcomponent 2020 mei* 109,8 -0,2
Materiaalcomponent 2020 juni* 109,8 -0,1
Materiaalcomponent 2020 juli* 110,2 -0,3
Bron: CBS.
Verklaring van tekens