Horeca; omzetontwikkeling, index 2015=100

Bewerk tabel

Deze tabel bevat cijfers over de omzet- en volumeontwikkeling van de horeca. De cijfers kunnen worden uitgesplitst naar branche volgens de Standaard bedrijfsindeling (SBI 2008) van het CBS. De ontwikkeling wordt weergegeven als procentuele verandering ten opzichte van een vorige periode en door middel van indexcijfers met als basisjaar 2015.

De omzet- en volumeontwikkelingen worden in twee vormen gepubliceerd. Allereerst als jaar-op-jaar ontwikkelingen waarbij de groei ten opzichte van dezelfde periode in het voorafgaande jaar centraal staat. Deze cijfers worden ongecorrigeerd gepresenteerd.

De tweede vorm betreft periode-op-periode ontwikkelingen, bijvoorbeeld kwartaal-op-kwartaal. Periode-op-periode ontwikkelingen zijn mogelijk door het toepassen van seizoencorrectie.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1e kwartaal 2005.

Status van de cijfers:
De cijfers over 2020 zijn voorlopig, de overige cijfers zijn definitief.
De cijfers van een kalenderjaar worden uiterlijk vijf maanden na afloop van dat kalenderjaar definitief. Door nagekomen respons kunnen de cijfers tot die tijd nog wijzigen en wordt de status van “voorlopig” aangehouden.

Wijzigingen per 31 augustus 2020:
De cijfers van het 2e kwartaal 2020 zijn toegevoegd. Cijfers van voorgaande perioden in 2020 kunnen zijn bijgesteld.

Door de overheidsmaatregelen in verband met het coronavirus waren sommige diensten niet of beperkt beschikbaar in het tweede kwartaal van 2020. Hierdoor zijn er voor een deel van deze diensten geen transacties geweest waarvan de prijzen gemeten konden worden. Het ontbreken van voldoende transacties is de reden waarom er voor sommige branches geen volumecijfers gegeven worden.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Voor kwartaalstatistieken publiceert het CBS op de laatste werkdag van de tweede maand na het kwartaal. Na publicatie van de definitieve uitkomsten past het CBS de uitkomsten alleen aan als er grote bijstellingen en/of correcties noodzakelijk zijn.

Horeca; omzetontwikkeling, index 2015=100

Bedrijfstakken/branches (SBI 2008) Perioden Indexcijfers omzetWaarde (2015=100) Indexcijfers omzetVolume (2015=100) Omzetontwikkeling t.o.v. een jaar eerderWaarde (%) Omzetontwikkeling t.o.v. een jaar eerderVolume (%) SeizoencorrectieIndexcijfers omzetWaarde (2015 = 100) SeizoencorrectieIndexcijfers omzetVolume (2015 = 100) SeizoencorrectieOntwikkeling t.o.v. een periode eerderWaarde (%) SeizoencorrectieOntwikkeling t.o.v. een periode eerderVolume (%)
I Horeca 2016 106,2 103,7 6,2 3,7 106,1 103,6 6,2 3,6
I Horeca 2017 1e kwartaal 94,4 92,7 6,2 3,4 110,5 105,7 2,1 0,9
I Horeca 2017 2e kwartaal 120,4 112,7 8,2 4,0 112,6 106,8 1,8 1,0
I Horeca 2017 3e kwartaal 124,2 113,8 5,5 1,6 113,9 106,9 1,2 0,1
I Horeca 2017 4e kwartaal 113,8 108,2 6,4 3,2 115,5 108,1 1,4 1,1
I Horeca 2017 113,2 106,9 6,6 3,0 113,1 106,9 6,7 3,1
I Horeca 2018 1e kwartaal 100,4 95,6 6,4 3,1 117,8 109,0 2,0 0,8
I Horeca 2018 2e kwartaal 128,7 117,4 6,9 4,2 120,8 111,2 2,5 2,0
I Horeca 2018 3e kwartaal 131,6 117,3 6,0 3,1 121,1 110,7 0,2 -0,4
I Horeca 2018 4e kwartaal 122,9 113,3 8,0 4,8 123,5 112,5 2,0 1,6
I Horeca 2018 120,9 110,9 6,8 3,8 120,8 110,9 6,8 3,7
I Horeca 2019 1e kwartaal 104,5 97,6 4,0 2,2 122,6 111,4 -0,7 -1,0
I Horeca 2019 2e kwartaal 133,8 118,6 4,0 1,0 125,0 111,9 2,0 0,5
I Horeca 2019 3e kwartaal 136,0 118,4 3,3 0,9 125,7 112,3 0,6 0,3
I Horeca 2019 4e kwartaal 127,6 115,4 3,8 1,8 128,1 114,4 1,9 1,9
I Horeca 2019 125,5 112,5 3,8 1,4 125,4 112,5 3,8 1,5
I Horeca 2020 1e kwartaal* 94,2 86,2 -9,9 -11,7 110,4 97,8 -13,8 -14,5
I Horeca 2020 2e kwartaal* 57,3 . -57,2 . 53,8 . -51,2 .
55 Logiesverstrekking 2016 105,0 101,5 5,0 1,5 104,9 101,6 5,1 1,6
55 Logiesverstrekking 2017 1e kwartaal 88,0 90,9 7,4 4,7 110,1 103,6 3,0 0,8
55 Logiesverstrekking 2017 2e kwartaal 125,5 111,3 10,3 2,8 113,4 104,0 2,9 0,4
55 Logiesverstrekking 2017 3e kwartaal 131,0 108,5 6,8 -0,7 114,8 103,2 1,2 -0,8
55 Logiesverstrekking 2017 4e kwartaal 110,8 105,0 8,8 3,2 116,4 105,1 1,4 1,9
55 Logiesverstrekking 2017 113,8 103,9 8,4 2,4 113,7 104,0 8,3 2,4
55 Logiesverstrekking 2018 1e kwartaal 94,7 92,2 7,6 1,5 119,6 105,5 2,7 0,4
55 Logiesverstrekking 2018 2e kwartaal 134,8 114,7 7,4 3,0 123,5 107,5 3,2 1,9
55 Logiesverstrekking 2018 3e kwartaal 140,7 111,3 7,4 2,5 122,8 106,6 -0,6 -0,8
55 Logiesverstrekking 2018 4e kwartaal 121,9 111,1 10,1 5,9 125,1 109,1 1,9 2,3
55 Logiesverstrekking 2018 123,0 107,3 8,1 3,3 122,8 107,2 8,0 3,0
55 Logiesverstrekking 2019 1e kwartaal 96,1 93,9 1,5 1,8 122,6 107,4 -2,0 -1,5
55 Logiesverstrekking 2019 2e kwartaal 142,0 117,1 5,3 2,1 128,1 109,0 4,5 1,5
55 Logiesverstrekking 2019 3e kwartaal 146,1 114,2 3,9 2,7 128,5 110,2 0,3 1,1
55 Logiesverstrekking 2019 4e kwartaal 126,9 115,0 4,1 3,5 130,3 113,3 1,4 2,8
55 Logiesverstrekking 2019 127,8 110,1 3,9 2,5 127,4 110,0 3,8 2,6
55 Logiesverstrekking 2020 1e kwartaal* 86,4 84,7 -10,1 -9,9 111,3 96,5 -14,6 -14,8
55 Logiesverstrekking 2020 2e kwartaal* 43,7 . -69,2 . 40,0 . -64,1 .
551 Hotels 2016 104,9 99,4 4,9 -0,6 104,8 99,5 5,0 -0,5
551 Hotels 2017 1e kwartaal 88,3 87,6 7,9 6,3 110,9 103,9 4,2 3,6
551 Hotels 2017 2e kwartaal 127,3 113,2 9,6 5,4 113,5 104,5 2,3 0,6
551 Hotels 2017 3e kwartaal 125,2 109,7 7,9 2,8 115,0 104,1 1,3 -0,4
551 Hotels 2017 4e kwartaal 116,3 108,1 10,3 6,8 117,3 106,3 2,0 2,1
551 Hotels 2017 114,3 104,6 9,0 5,2 114,1 104,7 8,9 5,2
551 Hotels 2018 1e kwartaal 95,1 89,0 7,7 1,5 119,3 105,4 1,7 -0,8
551 Hotels 2018 2e kwartaal 136,7 115,8 7,3 2,3 123,2 107,7 3,3 2,2
551 Hotels 2018 3e kwartaal 133,3 112,2 6,5 2,4 123,0 107,6 -0,1 -0,1
551 Hotels 2018 4e kwartaal 126,2 114,3 8,6 5,7 124,6 110,0 1,3 2,2
551 Hotels 2018 122,8 107,8 7,5 3,0 122,5 107,7 7,3 2,8
551 Hotels 2019 1e kwartaal 98,7 92,9 3,8 4,4 124,6 109,7 0,0 -0,2
551 Hotels 2019 2e kwartaal 146,1 120,2 6,9 3,8 129,8 111,0 4,2 1,1
551 Hotels 2019 3e kwartaal 139,7 115,4 4,8 2,8 129,7 111,7 0,0 0,7
551 Hotels 2019 4e kwartaal 132,3 119,3 4,8 4,3 131,3 114,9 1,2 2,9
551 Hotels 2019 129,2 111,9 5,2 3,8 128,9 111,8 5,2 3,9
551 Hotels 2020 1e kwartaal* 86,2 80,2 -12,7 -13,7 109,4 94,5 -16,7 -17,7
551 Hotels 2020 2e kwartaal* 30,5 . -79,1 . 26,9 . -75,4 .
56 Eet- en drinkgelegenheden 2016 106,7 104,5 6,7 4,5 106,5 104,4 6,6 4,4
56 Eet- en drinkgelegenheden 2017 1e kwartaal 96,8 93,3 5,7 3,0 110,7 106,5 1,7 0,9
56 Eet- en drinkgelegenheden 2017 2e kwartaal 118,4 113,3 7,4 4,5 112,3 107,8 1,4 1,2
56 Eet- en drinkgelegenheden 2017 3e kwartaal 121,6 115,8 5,0 2,5 113,6 108,3 1,2 0,5
56 Eet- en drinkgelegenheden 2017 4e kwartaal 115,0 109,4 5,5 3,2 115,1 109,2 1,3 0,8
56 Eet- en drinkgelegenheden 2017 113,0 108,0 5,9 3,3 112,9 108,0 6,0 3,4
56 Eet- en drinkgelegenheden 2018 1e kwartaal 102,7 96,8 6,0 3,8 117,1 110,4 1,7 1,0
56 Eet- en drinkgelegenheden 2018 2e kwartaal 126,3 118,5 6,7 4,6 119,7 112,6 2,2 2,0
56 Eet- en drinkgelegenheden 2018 3e kwartaal 128,1 119,7 5,4 3,3 120,4 112,3 0,6 -0,3
56 Eet- en drinkgelegenheden 2018 4e kwartaal 123,2 114,2 7,2 4,4 122,9 113,9 2,1 1,4
56 Eet- en drinkgelegenheden 2018 120,1 112,3 6,3 4,0 120,0 112,3 6,3 4,0
56 Eet- en drinkgelegenheden 2019 1e kwartaal 107,7 99,1 4,9 2,3 122,6 112,9 -0,2 -0,8
56 Eet- en drinkgelegenheden 2019 2e kwartaal 130,6 119,2 3,4 0,6 123,8 113,1 1,0 0,1
56 Eet- en drinkgelegenheden 2019 3e kwartaal 132,1 120,0 3,1 0,2 124,7 113,2 0,7 0,1
56 Eet- en drinkgelegenheden 2019 4e kwartaal 127,9 115,5 3,7 1,2 127,3 114,9 2,1 1,5
56 Eet- en drinkgelegenheden 2019 124,6 113,5 3,7 1,0 124,6 113,5 3,8 1,1
56 Eet- en drinkgelegenheden 2020 1e kwartaal* 97,2 86,8 -9,8 -12,4 110,0 98,3 -13,5 -14,4
56 Eet- en drinkgelegenheden 2020 2e kwartaal* 62,6 . -52,1 . 59,2 . -46,2 .
561 Restaurants, andere eetgelegenheden 2016 107,4 105,5 7,4 5,5 107,2 105,3 7,2 5,3
561 Restaurants, andere eetgelegenheden 2017 1e kwartaal 98,2 95,0 8,3 5,9 113,5 109,7 2,4 1,6
561 Restaurants, andere eetgelegenheden 2017 2e kwartaal 122,1 117,5 10,2 7,6 115,3 111,4 1,6 1,6
561 Restaurants, andere eetgelegenheden 2017 3e kwartaal 126,4 121,1 6,9 4,5 116,5 111,7 1,1 0,2
561 Restaurants, andere eetgelegenheden 2017 4e kwartaal 117,5 112,3 6,9 4,7 118,7 113,2 1,9 1,4
561 Restaurants, andere eetgelegenheden 2017 116,0 111,5 8,1 5,6 116,0 111,5 8,3 5,9
561 Restaurants, andere eetgelegenheden 2018 1e kwartaal 105,2 99,6 7,2 4,8 121,0 114,3 2,0 0,9
561 Restaurants, andere eetgelegenheden 2018 2e kwartaal 130,8 123,0 7,1 4,7 123,7 116,7 2,2 2,1
561 Restaurants, andere eetgelegenheden 2018 3e kwartaal 133,6 125,0 5,8 3,2 124,2 116,2 0,4 -0,4
561 Restaurants, andere eetgelegenheden 2018 4e kwartaal 126,4 117,8 7,6 4,9 127,0 118,3 2,3 1,8
561 Restaurants, andere eetgelegenheden 2018 124,0 116,4 6,9 4,4 124,0 116,4 6,9 4,4
561 Restaurants, andere eetgelegenheden 2019 1e kwartaal 110,3 102,4 4,9 2,8 126,5 117,5 -0,4 -0,7
561 Restaurants, andere eetgelegenheden 2019 2e kwartaal 135,3 124,6 3,5 1,2 127,9 117,7 1,0 0,2
561 Restaurants, andere eetgelegenheden 2019 3e kwartaal 137,8 126,0 3,1 0,8 128,7 117,9 0,7 0,1
561 Restaurants, andere eetgelegenheden 2019 4e kwartaal 131,7 120,1 4,2 2,0 132,1 120,2 2,6 2,0
561 Restaurants, andere eetgelegenheden 2019 128,8 118,3 3,9 1,6 128,8 118,3 3,9 1,7
561 Restaurants, andere eetgelegenheden 2020 1e kwartaal* 99,8 90,2 -9,6 -11,9 113,6 102,6 -13,9 -14,6
561 Restaurants, andere eetgelegenheden 2020 2e kwartaal* 70,5 . -47,9 . 66,4 . -41,6 .
56101 Restaurants 2016 106,4 104,7 6,4 4,7 106,1 104,4 6,1 4,4
56101 Restaurants 2017 1e kwartaal 97,6 94,9 7,7 5,9 112,5 109,1 2,9 2,1
56101 Restaurants 2017 2e kwartaal 119,8 115,8 9,5 7,5 113,8 110,7 1,2 1,5
56101 Restaurants 2017 3e kwartaal 123,5 119,0 7,0 4,9 115,2 111,0 1,2 0,2
56101 Restaurants 2017 4e kwartaal 117,7 113,1 6,7 4,7 117,0 112,2 1,5 1,1
56101 Restaurants 2017 114,6 110,7 7,7 5,8 114,6 110,7 8,0 6,1
56101 Restaurants 2018 1e kwartaal 104,1 99,2 6,7 4,6 119,3 113,2 2,0 0,9
56101 Restaurants 2018 2e kwartaal 127,3 120,6 6,2 4,2 121,2 115,5 1,6 2,0
56101 Restaurants 2018 3e kwartaal 128,9 121,6 4,3 2,2 121,4 114,5 0,2 -0,8
56101 Restaurants 2018 4e kwartaal 125,0 117,5 6,3 3,9 123,5 116,0 1,7 1,3
56101 Restaurants 2018 121,3 114,7 5,8 3,6 121,4 114,8 5,9 3,7
56101 Restaurants 2019 1e kwartaal 107,4 100,3 3,2 1,1 122,7 114,7 -0,6 -1,1
56101 Restaurants 2019 2e kwartaal 130,5 120,8 2,6 0,1 124,5 115,2 1,4 0,4
56101 Restaurants 2019 3e kwartaal 132,5 122,0 2,8 0,4 125,3 115,4 0,7 0,2
56101 Restaurants 2019 4e kwartaal 130,0 119,3 4,0 1,5 128,1 117,3 2,3 1,6
56101 Restaurants 2019 125,1 115,6 3,1 0,7 125,1 115,7 3,1 0,8
56101 Restaurants 2020 1e kwartaal* 94,5 86,0 -12,1 -14,3 106,8 97,1 -16,6 -17,2
56101 Restaurants 2020 2e kwartaal* 54,5 . -58,2 . 51,9 . -51,4 .
56102 Fastfoodrestaurants, ijssalons etc 2016 109,4 107,2 9,4 7,2 109,3 107,2 9,4 7,2
56102 Fastfoodrestaurants, ijssalons etc 2017 1e kwartaal 99,4 95,3 9,6 6,0 115,5 110,9 1,4 0,6
56102 Fastfoodrestaurants, ijssalons etc 2017 2e kwartaal 126,9 121,1 11,6 7,8 118,3 112,9 2,4 1,8
56102 Fastfoodrestaurants, ijssalons etc 2017 3e kwartaal 132,2 125,3 6,7 3,6 119,3 113,1 0,8 0,2
56102 Fastfoodrestaurants, ijssalons etc 2017 4e kwartaal 117,3 110,6 7,3 4,6 122,3 115,4 2,5 2,0
56102 Fastfoodrestaurants, ijssalons etc 2017 118,9 113,1 8,7 5,4 118,8 113,1 8,7 5,5
56102 Fastfoodrestaurants, ijssalons etc 2018 1e kwartaal 107,4 100,5 8,1 5,4 124,7 116,5 1,9 1,0
56102 Fastfoodrestaurants, ijssalons etc 2018 2e kwartaal 137,9 128,0 8,7 5,7 128,7 119,3 3,2 2,4
56102 Fastfoodrestaurants, ijssalons etc 2018 3e kwartaal 143,4 132,0 8,5 5,4 129,9 119,7 0,9 0,3
56102 Fastfoodrestaurants, ijssalons etc 2018 4e kwartaal 129,3 118,4 10,2 7,0 134,3 123,2 3,4 2,9
56102 Fastfoodrestaurants, ijssalons etc 2018 129,5 119,7 8,9 5,9 129,4 119,7 8,9 5,8
56102 Fastfoodrestaurants, ijssalons etc 2019 1e kwartaal 116,2 106,6 8,2 6,1 134,3 123,1 0,0 -0,1
56102 Fastfoodrestaurants, ijssalons etc 2019 2e kwartaal 145,0 132,4 5,1 3,4 134,8 122,9 0,4 -0,1
56102 Fastfoodrestaurants, ijssalons etc 2019 3e kwartaal 148,6 134,2 3,6 1,7 135,9 123,0 0,8 0,1
56102 Fastfoodrestaurants, ijssalons etc 2019 4e kwartaal 135,3 121,9 4,7 2,9 140,1 126,3 3,1 2,7
56102 Fastfoodrestaurants, ijssalons etc 2019 136,3 123,8 5,2 3,4 136,3 123,8 5,3 3,5
56102 Fastfoodrestaurants, ijssalons etc 2020 1e kwartaal* 110,7 99,0 -4,8 -7,1 127,7 114,0 -8,9 -9,7
56102 Fastfoodrestaurants, ijssalons etc 2020 2e kwartaal* 103,4 . -28,7 . 96,2 . -24,7 .
562 Kantines en catering 2016 105,0 101,6 5,0 1,6 104,9 101,6 5,1 1,6
562 Kantines en catering 2017 1e kwartaal 95,5 89,9 -1,0 -5,3 103,5 97,7 -0,7 -1,5
562 Kantines en catering 2017 2e kwartaal 107,3 100,3 -1,3 -5,2 104,1 97,7 0,6 0,0
562 Kantines en catering 2017 3e kwartaal 105,8 98,7 1,2 -1,7 106,7 99,5 2,5 1,9
562 Kantines en catering 2017 4e kwartaal 113,1 105,0 2,7 0,1 107,2 99,3 0,4 -0,2
562 Kantines en catering 2017 105,4 98,5 0,4 -3,0 105,4 98,5 0,4 -3,1
562 Kantines en catering 2018 1e kwartaal 100,4 92,2 5,1 2,5 108,8 100,4 1,5 1,0
562 Kantines en catering 2018 2e kwartaal 114,8 105,2 7,0 4,9 111,0 101,9 2,1 1,5
562 Kantines en catering 2018 3e kwartaal 111,0 101,5 4,9 2,8 112,2 101,9 1,1 0,0
562 Kantines en catering 2018 4e kwartaal 120,2 107,1 6,3 2,0 114,0 101,7 1,6 -0,3
562 Kantines en catering 2018 111,6 101,5 5,8 3,0 111,5 101,5 5,8 3,0
562 Kantines en catering 2019 1e kwartaal 106,8 93,3 6,4 1,2 116,2 101,9 1,9 0,2
562 Kantines en catering 2019 2e kwartaal 122,8 106,6 7,0 1,3 118,4 102,9 1,9 0,9
562 Kantines en catering 2019 3e kwartaal 118,8 102,7 7,1 1,2 119,8 103,1 1,2 0,2
562 Kantines en catering 2019 4e kwartaal 126,8 108,8 5,5 1,6 120,6 103,4 0,6 0,3
562 Kantines en catering 2019 118,8 102,8 6,5 1,3 118,7 102,8 6,5 1,3
562 Kantines en catering 2020 1e kwartaal* 100,9 84,5 -5,5 -9,5 109,7 92,3 -9,0 -10,7
562 Kantines en catering 2020 2e kwartaal* 56,5 47,3 -54,0 -55,7 54,5 45,6 -50,4 -50,6
563 Cafés 2016 105,8 104,1 5,8 4,1 105,7 104,1 5,8 4,1
563 Cafés 2017 1e kwartaal 93,6 91,0 3,6 1,8 107,8 105,0 1,3 0,8
563 Cafés 2017 2e kwartaal 115,9 112,0 5,5 3,5 109,5 106,0 1,5 0,9
563 Cafés 2017 3e kwartaal 120,0 115,6 1,5 -0,5 110,0 106,0 0,5 0,1
563 Cafés 2017 4e kwartaal 108,3 104,1 3,2 1,4 110,3 105,9 0,3 -0,1
563 Cafés 2017 109,4 105,7 3,4 1,5 109,4 105,7 3,5 1,6
563 Cafés 2018 1e kwartaal 96,3 91,8 2,9 0,8 111,6 106,4 1,1 0,4
563 Cafés 2018 2e kwartaal 121,7 115,3 5,0 3,0 114,5 108,6 2,6 2,1
563 Cafés 2018 3e kwartaal 125,3 118,2 4,4 2,3 115,2 108,7 0,6 0,1
563 Cafés 2018 4e kwartaal 115,5 108,5 6,6 4,2 117,1 109,9 1,7 1,1
563 Cafés 2018 114,7 108,5 4,8 2,6 114,6 108,4 4,7 2,5
563 Cafés 2019 1e kwartaal 99,9 93,3 3,8 1,7 115,3 107,7 -1,5 -2,0
563 Cafés 2019 2e kwartaal 122,1 112,9 0,3 -2,1 115,2 106,7 -0,1 -0,9
563 Cafés 2019 3e kwartaal 125,2 115,3 -0,1 -2,5 115,6 106,4 0,3 -0,3
563 Cafés 2019 4e kwartaal 116,0 106,4 0,4 -2,0 117,2 107,4 1,5 0,9
563 Cafés 2019 115,8 107,0 1,0 -1,4 115,8 107,0 1,1 -1,2
563 Cafés 2020 1e kwartaal* 85,3 77,6 -14,7 -16,9 98,2 89,3 -16,2 -16,8
563 Cafés 2020 2e kwartaal* 41,7 . -65,8 . 39,4 . -59,8 .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens