Transportbedrijven; omzetontwikkeling, index 2015=100

Transportbedrijven; omzetontwikkeling, index 2015=100

Bedrijfstakken/branches (SBI 2008) Perioden Omzetontwikkeling t.o.v. een jaar eerder (%)
H Vervoer en opslag 2020 -11,5
H Vervoer en opslag 2021 1e kwartaal -4,5
H Vervoer en opslag 2021 2e kwartaal 22,2
H Vervoer en opslag 2021 3e kwartaal 21,6
H Vervoer en opslag 2021 4e kwartaal 25,3
H Vervoer en opslag 2021 15,9
H Vervoer en opslag 2022 1e kwartaal 26,7
H Vervoer en opslag 2022 2e kwartaal 31,9
H Vervoer en opslag 2022 3e kwartaal 26,9
H Vervoer en opslag 2022 4e kwartaal 11,4
H Vervoer en opslag 2022 23,5
H Vervoer en opslag 2023 1e kwartaal* 4,4
H Vervoer en opslag 2023 2e kwartaal* -5,3
H Vervoer en opslag 2023 3e kwartaal* -8,7
49 Vervoer over land 2020 -9,0
49 Vervoer over land 2021 1e kwartaal -6,8
49 Vervoer over land 2021 2e kwartaal 21,2
49 Vervoer over land 2021 3e kwartaal 12,6
49 Vervoer over land 2021 4e kwartaal 14,2
49 Vervoer over land 2021 9,9
49 Vervoer over land 2022 1e kwartaal 19,8
49 Vervoer over land 2022 2e kwartaal 22,2
49 Vervoer over land 2022 3e kwartaal 18,3
49 Vervoer over land 2022 4e kwartaal 13,5
49 Vervoer over land 2022 18,2
49 Vervoer over land 2023 1e kwartaal* 8,8
49 Vervoer over land 2023 2e kwartaal* -0,2
49 Vervoer over land 2023 3e kwartaal* -1,2
50 Vervoer over water 2020 -4,7
50 Vervoer over water 2021 1e kwartaal -6,6
50 Vervoer over water 2021 2e kwartaal 6,2
50 Vervoer over water 2021 3e kwartaal 19,2
50 Vervoer over water 2021 4e kwartaal 32,3
50 Vervoer over water 2021 12,7
50 Vervoer over water 2022 1e kwartaal 27,1
50 Vervoer over water 2022 2e kwartaal 40,6
50 Vervoer over water 2022 3e kwartaal 43,4
50 Vervoer over water 2022 4e kwartaal 13,6
50 Vervoer over water 2022 30,4
50 Vervoer over water 2023 1e kwartaal* 7,9
50 Vervoer over water 2023 2e kwartaal* -6,0
50 Vervoer over water 2023 3e kwartaal* -17,5
51 Vervoer door de lucht 2020 -54,1
51 Vervoer door de lucht 2021 1e kwartaal -50,8
51 Vervoer door de lucht 2021 2e kwartaal 99,1
51 Vervoer door de lucht 2021 3e kwartaal 71,5
51 Vervoer door de lucht 2021 4e kwartaal 89,1
51 Vervoer door de lucht 2021 30,4
51 Vervoer door de lucht 2022 1e kwartaal 104,0
51 Vervoer door de lucht 2022 2e kwartaal 123,4
51 Vervoer door de lucht 2022 3e kwartaal 68,7
51 Vervoer door de lucht 2022 4e kwartaal 33,9
51 Vervoer door de lucht 2022 73,6
51 Vervoer door de lucht 2023 1e kwartaal* 34,3
51 Vervoer door de lucht 2023 2e kwartaal* 8,1
51 Vervoer door de lucht 2023 3e kwartaal* 8,3
52 Opslag, dienstverlening voor vervoer 2020 -4,3
52 Opslag, dienstverlening voor vervoer 2021 1e kwartaal 4,0
52 Opslag, dienstverlening voor vervoer 2021 2e kwartaal 21,4
52 Opslag, dienstverlening voor vervoer 2021 3e kwartaal 24,8
52 Opslag, dienstverlening voor vervoer 2021 4e kwartaal 30,9
52 Opslag, dienstverlening voor vervoer 2021 20,5
52 Opslag, dienstverlening voor vervoer 2022 1e kwartaal 31,6
52 Opslag, dienstverlening voor vervoer 2022 2e kwartaal 31,1
52 Opslag, dienstverlening voor vervoer 2022 3e kwartaal 24,3
52 Opslag, dienstverlening voor vervoer 2022 4e kwartaal 6,2
52 Opslag, dienstverlening voor vervoer 2022 22,1
52 Opslag, dienstverlening voor vervoer 2023 1e kwartaal* -6,2
52 Opslag, dienstverlening voor vervoer 2023 2e kwartaal* -14,4
52 Opslag, dienstverlening voor vervoer 2023 3e kwartaal* -19,1
53 Post en koeriers 2020 11,8
53 Post en koeriers 2021 1e kwartaal 35,7
53 Post en koeriers 2021 2e kwartaal 16,1
53 Post en koeriers 2021 3e kwartaal 9,5
53 Post en koeriers 2021 4e kwartaal 0,8
53 Post en koeriers 2021 14,1
53 Post en koeriers 2022 1e kwartaal -8,3
53 Post en koeriers 2022 2e kwartaal -2,8
53 Post en koeriers 2022 3e kwartaal 4,1
53 Post en koeriers 2022 4e kwartaal 0,5
53 Post en koeriers 2022 -1,8
53 Post en koeriers 2023 1e kwartaal* 1,1
53 Post en koeriers 2023 2e kwartaal* -1,0
53 Post en koeriers 2023 3e kwartaal* -2,2
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over de omzetontwikkeling van de transportbedrijven. De cijfers kunnen worden uitgesplitst naar branche volgens de Standaard bedrijfsindeling (SBI 2008) van het CBS. De ontwikkeling wordt weergegeven als procentuele verandering ten opzichte van een vorige periode en door middel van indexcijfers met als basisjaar 2015.

Gegevens beschikbaar vanaf: eerste kwartaal 2005.

Status van de cijfers:
De cijfers van een kalenderjaar worden uiterlijk vijf maanden na afloop van dat kalenderjaar definitief. Door nagekomen respons kunnen de cijfers tot die tijd nog wijzigen en wordt de status van 'voorlopig' aangehouden.

Na publicatie van definitieve uitkomsten past het CBS de uitkomsten alleen aan als er grote bijstellingen en/of correcties noodzakelijk zijn.

Wijzigingen per 1 maart 2024:
Cijfers over het vierde kwartaal van het jaar 2023 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Voor kwartaalstatistieken publiceert het CBS op de laatste werkdag van de tweede maand na het kwartaal.

Toelichting onderwerpen

Omzetontwikkeling t.o.v. een jaar eerder
De procentuele ontwikkeling van een bepaalde periode (maand, kwartaal, jaar) ten opzichte van dezelfde periode in het daaraan voorafgaande jaar. Het CBS berekent de ontwikkeling aan de hand van niet-afgeronde indexcijfers.

Omzet is de opbrengst uit verkoop van goederen en diensten aan derden, exclusief btw. De omzet omvat zowel de opbrengst uit hoofdactiviteit als uit nevenactiviteiten. Derden zijn consumenten en bedrijven buiten het (Nederlandse deel van het) eigen concernverband.