Transportbedrijven; omzetontwikkeling, index 2015=100

Transportbedrijven; omzetontwikkeling, index 2015=100

Bedrijfstakken/branches (SBI 2008) Perioden Omzetontwikkeling t.o.v. een jaar eerder (%)
H Vervoer en opslag 2019 2,3
H Vervoer en opslag 2020 1e kwartaal -1,5
H Vervoer en opslag 2020 2e kwartaal -20,8
H Vervoer en opslag 2020 3e kwartaal -15,0
H Vervoer en opslag 2020 4e kwartaal -8,1
H Vervoer en opslag 2020 -11,5
H Vervoer en opslag 2021 1e kwartaal* -4,2
H Vervoer en opslag 2021 2e kwartaal* 21,5
H Vervoer en opslag 2021 3e kwartaal* 21,2
49 Vervoer over land 2019 4,7
49 Vervoer over land 2020 1e kwartaal 1,4
49 Vervoer over land 2020 2e kwartaal -19,6
49 Vervoer over land 2020 3e kwartaal -9,5
49 Vervoer over land 2020 4e kwartaal -7,2
49 Vervoer over land 2020 -9,0
49 Vervoer over land 2021 1e kwartaal* -6,6
49 Vervoer over land 2021 2e kwartaal* 21,0
49 Vervoer over land 2021 3e kwartaal* 12,6
50 Vervoer over water 2019 -2,8
50 Vervoer over water 2020 1e kwartaal 1,9
50 Vervoer over water 2020 2e kwartaal -7,1
50 Vervoer over water 2020 3e kwartaal -9,7
50 Vervoer over water 2020 4e kwartaal -3,4
50 Vervoer over water 2020 -4,7
50 Vervoer over water 2021 1e kwartaal* -6,2
50 Vervoer over water 2021 2e kwartaal* 4,8
50 Vervoer over water 2021 3e kwartaal* 18,2
51 Vervoer door de lucht 2019 1,4
51 Vervoer door de lucht 2020 1e kwartaal -13,8
51 Vervoer door de lucht 2020 2e kwartaal -76,1
51 Vervoer door de lucht 2020 3e kwartaal -62,5
51 Vervoer door de lucht 2020 4e kwartaal -56,1
51 Vervoer door de lucht 2020 -54,1
51 Vervoer door de lucht 2021 1e kwartaal* -50,9
51 Vervoer door de lucht 2021 2e kwartaal* 98,7
51 Vervoer door de lucht 2021 3e kwartaal* 74,2
52 Opslag, dienstverlening voor vervoer 2019 1,6
52 Opslag, dienstverlening voor vervoer 2020 1e kwartaal -1,2
52 Opslag, dienstverlening voor vervoer 2020 2e kwartaal -10,1
52 Opslag, dienstverlening voor vervoer 2020 3e kwartaal -5,8
52 Opslag, dienstverlening voor vervoer 2020 4e kwartaal -0,4
52 Opslag, dienstverlening voor vervoer 2020 -4,3
52 Opslag, dienstverlening voor vervoer 2021 1e kwartaal* 4,5
52 Opslag, dienstverlening voor vervoer 2021 2e kwartaal* 20,4
52 Opslag, dienstverlening voor vervoer 2021 3e kwartaal* 24,0
53 Post en koeriers 2019 3,4
53 Post en koeriers 2020 1e kwartaal -1,7
53 Post en koeriers 2020 2e kwartaal 10,0
53 Post en koeriers 2020 3e kwartaal 11,6
53 Post en koeriers 2020 4e kwartaal 25,6
53 Post en koeriers 2020 11,8
53 Post en koeriers 2021 1e kwartaal* 35,9
53 Post en koeriers 2021 2e kwartaal* 14,7
53 Post en koeriers 2021 3e kwartaal* 8,0
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over de omzetontwikkeling van de transportbedrijven. De cijfers kunnen worden uitgesplitst naar branche volgens de Standaard bedrijfsindeling (SBI 2008) van het CBS. De ontwikkeling wordt weergegeven als procentuele verandering ten opzichte van een vorige periode en door middel van indexcijfers met als basisjaar 2015.

Gegevens beschikbaar vanaf: eerste kwartaal 2005.

Status van de cijfers:
De cijfers van een kalenderjaar worden uiterlijk vijf maanden na afloop van dat kalenderjaar definitief. Door nagekomen respons kunnen de cijfers tot die tijd nog wijzigen en wordt de status van 'voorlopig' aangehouden.

Na publicatie van definitieve uitkomsten past het CBS de uitkomsten alleen aan als er grote bijstellingen en/of correcties noodzakelijk zijn.

Correctie per 30 november 2021
De cijfers over het jaar 2020 zijn gecorrigeerd.
In de tabel waren per abuis de definitieve cijfers voor het betreffende verslagjaar niet opgenomen bij de vorige update.

Wijzigingen per 30 november 2021:
Cijfers over het derde kwartaal van 2021 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Voor kwartaalstatistieken publiceert het CBS op de laatste werkdag van de tweede maand na het kwartaal.

Toelichting onderwerpen

Omzetontwikkeling t.o.v. een jaar eerder
De procentuele ontwikkeling van een bepaalde periode (maand, kwartaal, jaar) ten opzichte van dezelfde periode in het daaraan voorafgaande jaar. Het CBS berekent de ontwikkeling aan de hand van niet-afgeronde indexcijfers.

Omzet is de opbrengst uit verkoop van goederen en diensten aan derden, exclusief btw. De omzet omvat zowel de opbrengst uit hoofdactiviteit als uit nevenactiviteiten. Derden zijn consumenten en bedrijven buiten het (Nederlandse deel van het) eigen concernverband.