Fitnesscentra; klanten, abonnementsprijzen en voorzieningen

Fitnesscentra; klanten, abonnementsprijzen en voorzieningen

Bedrijfsgrootte Perioden Vestigingen (aantal) Klanten Totaal klanten (x 1 000) Klanten 18 jaar of ouder (x 1 000) Klanten Jonger dan 18 jaar (x 1 000) Klanten Klanten voorgaand jaar al lid (%) Gemiddelde abonnementsprijzen Goedkoopste abonnement (euro per maand) Gemiddelde abonnementsprijzen Duurste abonnement (euro per maand) Groepslessen Totaal groepslessen (% van vestigingen) Groepslessen Groepslessen met instructeur (% van vestigingen) Groepslessen Groepslessen via beeldscherm (% van vestigingen)
Totaal 2021* 2.210 2.377 2.127 250 66 31 61 78 76 29
0 tot 3 werkzame personen 2021* 850 337 300 37 63 34 70 65 65 14
3 tot 5 werkzame personen 2021* 370 246 202 43 78 32 61 86 85 29
5 tot 10 werkzame personen 2021* 300 334 292 42 77 29 60 97 93 38
10 tot 50 werkzame personen 2021* 245 387 324 63 76 34 67 76 76 30
50 of meer werkzame personen 2021* 445 1.073 1.009 64 58 26 44 82 80 48
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over vestigingen van Nederlandse fitnesscentra (SBI 9313) uitgesplitst naar bedrijfsgrootte. Van de vestigingen worden een aantal kenmerken beschreven zoals het aantal klanten, de aanwezigheid van aanvullende voorzieningen naast fitness (bijvoorbeeld kinderopvang, horeca, winkel e.d.) en abonnementsprijzen. Vestigingen zijn ingedeeld naar grootte op basis van het bedrijf waartoe ze behoren.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2015.
Het onderzoek kent een tweejaarlijkse onderzoekscyclus. In 2020 is hiervan eenmalig afgeweken vanwege de bijzondere situatie in dat jaar in verband met het uitbreken van de coronapandemie.

Status van de cijfers:
De cijfers over 2021 en 2020 zijn voorlopige cijfers. De overige cijfers zijn definitieve cijfers.

Wijzigingen per 18 augustus 2023:
- De voorlopige cijfers over 2021 zijn toegevoegd.
- Bij het samenstellen van de cijfers over 2021 bleken enkele uitkomsten over het percentage voorzieningen in 2020 niet plausibel en zijn op onbekend gezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De cijfers over 2023 zullen in 2024 beschikbaar komen.

Toelichting onderwerpen

Vestigingen
Elke afzonderlijk gelegen ruimte, terrein of complex van ruimten of terreinen, benut door een onderneming voor de uitoefening van de activiteiten. Iedere onderneming bestaat uit tenminste één vestiging.
Klanten
Totaal klanten
18 jaar of ouder
Jonger dan 18 jaar
Klanten voorgaand jaar al lid
Klanten die voorgaand jaar al lid waren.
Gemiddelde abonnementsprijzen
Betreft hier een ongewogen gemiddelde van respectievelijk het maandabonnement met de laagste prijs en het maanabonnement met de hoogste prijs.
Goedkoopste abonnement
Exclusief aanbiedingen en/of proefabonnementen.
Duurste abonnement
Groepslessen
Totaal groepslessen
Groepslessen met instructeur
Groepslessen via beeldscherm