Landelijke digit. openb. bibl.; gebruik, accounts en licenties 2015 - 2019

Landelijke digit. openb. bibl.; gebruik, accounts en licenties 2015 - 2019

Perioden Gebruik digitale bibliotheek Totaal gebruik digitale bibliotheek (aantal) Gebruik digitale bibliotheek Uitleningen e-books online bibliotheek Totaal (aantal) Gebruik digitale bibliotheek Uitleningen e-books online bibliotheek E-books voor de jeugd Totaal uitgeleende e-books (aantal) Gebruik digitale bibliotheek Uitleningen e-books online bibliotheek E-books voor de jeugd Fictie (aantal) Gebruik digitale bibliotheek Uitleningen e-books online bibliotheek E-books voor de jeugd Non-fictie (aantal) Gebruik digitale bibliotheek Uitleningen e-books online bibliotheek E-books voor volwassenen Totaal uitgeleende e-books (aantal) Gebruik digitale bibliotheek Uitleningen e-books online bibliotheek E-books voor volwassenen Fictie (aantal) Gebruik digitale bibliotheek Uitleningen e-books online bibliotheek E-books voor volwassenen Non-fictie (aantal) Gebruik digitale bibliotheek Uitleningen e-books online bibliotheek E-books zonder leeftijdsclassificering (aantal) Gebruik digitale bibliotheek Downloads e-books VakantieBieb (aantal) Gebruik digitale bibliotheek Downloads luisterboeken (aantal) Gebruik digitale bibliotheek Gebruik cursussen (aantal) Accounts digitale bibliotheek Totaal accounts digitale bibliotheek (aantal) Accounts digitale bibliotheek Totaal actieve accounts (aantal) Accounts digitale bibliotheek Totaal niet actieve accounts (aantal) Accounts digitale bibliotheek Accounts e-books via online bibliotheek Totaal (aantal) Accounts digitale bibliotheek Accounts e-books via online bibliotheek Type account digitale bibliotheek Lidmaatschap via lokale bibliotheek (aantal) Accounts digitale bibliotheek Accounts e-books via online bibliotheek Type account digitale bibliotheek Alleen lidmaatschap digitale bibliotheek (aantal) Accounts digitale bibliotheek Accounts e-books via online bibliotheek Leeftijd gebruikers Jeugd (aantal) Accounts digitale bibliotheek Accounts e-books via online bibliotheek Leeftijd gebruikers Volwassenen (aantal) Accounts digitale bibliotheek Accounts e-books via online bibliotheek Leeftijd gebruikers Leeftijd onbekend (aantal) Accounts digitale bibliotheek Accounts e-books via online bibliotheek Actieve accounts Totaal (aantal) Accounts digitale bibliotheek Accounts e-books via online bibliotheek Actieve accounts Jeugd (aantal) Accounts digitale bibliotheek Accounts e-books via online bibliotheek Actieve accounts Volwassenen (aantal) Accounts digitale bibliotheek Accounts e-books via online bibliotheek Actieve accounts Leeftijd onbekend (aantal) Accounts digitale bibliotheek Accounts e-books via online bibliotheek Niet-actieve accounts Totaal (aantal) Accounts digitale bibliotheek Accounts e-books via online bibliotheek Niet-actieve accounts Jeugd (aantal) Accounts digitale bibliotheek Accounts e-books via online bibliotheek Niet-actieve accounts Volwassenen (aantal) Accounts digitale bibliotheek Accounts e-books via online bibliotheek Niet-actieve accounts Leeftijd onbekend (aantal) Accounts digitale bibliotheek Accounts e-books via online bibliotheek Nieuwe accounts Totaal (aantal) Accounts digitale bibliotheek Accounts e-books via online bibliotheek Nieuwe accounts Lidmaatschap via lokale bibliotheek (aantal) Accounts digitale bibliotheek Accounts e-books via online bibliotheek Nieuwe accounts Alleen lidmaatschap digitale bibliotheek (aantal) Accounts digitale bibliotheek Accounts e-books via online bibliotheek Vervallen en opgezegde accounts Totaal (aantal) Accounts digitale bibliotheek Accounts e-books via online bibliotheek Vervallen en opgezegde accounts Lidmaatschap via lokale bibliotheek (aantal) Accounts digitale bibliotheek Accounts e-books via online bibliotheek Vervallen en opgezegde accounts Alleen lidmaatschap digitale bibliotheek (aantal) Accounts digitale bibliotheek Accounts e-books VakantieBieb Totaal (aantal) Accounts digitale bibliotheek Accounts e-books VakantieBieb Actieve accounts (aantal) Accounts digitale bibliotheek Accounts e-books VakantieBieb Niet-actieve accounts (aantal) Accounts digitale bibliotheek Accounts e-books VakantieBieb Nieuwe accounts (aantal) Accounts digitale bibliotheek Accounts e-books VakantieBieb Vervallen en opgezegde accounts (aantal) Accounts digitale bibliotheek Accounts luisterboeken Totaal (aantal) Accounts digitale bibliotheek Accounts luisterboeken Actieve accounts (aantal) Accounts digitale bibliotheek Accounts luisterboeken Niet-actieve accounts (aantal) Accounts digitale bibliotheek Accounts luisterboeken Nieuwe accounts (aantal) Accounts digitale bibliotheek Accounts luisterboeken Vervallen en opgezegde accounts (aantal) Accounts digitale bibliotheek Accounts cursussen Totaal (aantal) Accounts digitale bibliotheek Accounts cursussen Actieve accounts (aantal) Accounts digitale bibliotheek Accounts cursussen Niet-actieve accounts (aantal) Accounts digitale bibliotheek Accounts cursussen Nieuwe accounts (aantal) Accounts digitale bibliotheek Accounts cursussen Vervallen en opgezegde accounts (aantal) Licenties digitale bibliotheek Totaal licenties digitale bibliotheek (aantal) Licenties digitale bibliotheek Licenties e-books online bibliotheek Totaal (aantal) Licenties digitale bibliotheek Licenties e-books online bibliotheek E-books voor de jeugd Totaal (aantal) Licenties digitale bibliotheek Licenties e-books online bibliotheek E-books voor de jeugd Fictie (aantal) Licenties digitale bibliotheek Licenties e-books online bibliotheek E-books voor de jeugd Non-fictie (aantal) Licenties digitale bibliotheek Licenties e-books online bibliotheek E-books voor volwassenen Totaal (aantal) Licenties digitale bibliotheek Licenties e-books online bibliotheek E-books voor volwassenen Fictie (aantal) Licenties digitale bibliotheek Licenties e-books online bibliotheek E-books voor volwassenen Non-fictie (aantal) Licenties digitale bibliotheek Licenties e-books VakantieBieb Totaal (aantal) Licenties digitale bibliotheek Licenties e-books VakantieBieb E-books voor de jeugd Totaal (aantal) Licenties digitale bibliotheek Licenties e-books VakantieBieb E-books voor de jeugd Fictie (aantal) Licenties digitale bibliotheek Licenties e-books VakantieBieb E-books voor de jeugd Non-fictie (aantal) Licenties digitale bibliotheek Licenties e-books VakantieBieb E-books voor volwassenen Totaal (aantal) Licenties digitale bibliotheek Licenties e-books VakantieBieb E-books voor volwassenen Fictie (aantal) Licenties digitale bibliotheek Licenties e-books VakantieBieb E-books voor volwassenen Non-fictie (aantal) Licenties digitale bibliotheek Licenties luisterboeken Totaal (aantal) Licenties digitale bibliotheek Licenties luisterboeken Luisterboeken voor de jeugd Totaal (aantal) Licenties digitale bibliotheek Licenties luisterboeken Luisterboeken voor de jeugd Fictie (aantal) Licenties digitale bibliotheek Licenties luisterboeken Luisterboeken voor de jeugd Non-fictie (aantal) Licenties digitale bibliotheek Licenties luisterboeken Luisterboeken voor volwassenen Totaal (aantal) Licenties digitale bibliotheek Licenties luisterboeken Luisterboeken voor volwassenen Fictie (aantal) Licenties digitale bibliotheek Licenties luisterboeken Luisterboeken voor volwassenen Non-fictie (aantal) Licenties digitale bibliotheek Licenties cursussen Totaal (aantal) Licenties digitale bibliotheek Licenties cursussen Cursussen voor de jeugd (aantal) Licenties digitale bibliotheek Licenties cursussen Cursussen voor volwassenen (aantal)
2015 4.035.320 1.608.820 144.380 141.480 2.900 1.464.440 1.252.340 212.100 . 2.255.400 171.110 . 816.070 246.390 569.680 234.490 234.490 . 36.100 198.390 . 130.330 . . . 104.160 . . . . . . . . . 497.410 90.420 406.990 196.340 . 84.170 25.640 58.530 34.390 . . . . . . 10.680 10.610 890 790 110 9.720 6.880 2.840 70 . . . . . . . . . . . . . . . .
2016 5.064.110 2.801.970 273.780 263.020 10.760 2.526.100 2.193.690 332.410 2.090 1.912.520 337.850 11.770 1.151.100 497.380 653.720 346.750 344.060 2.690 66.360 277.470 230 204.460 37.570 166.690 200 142.290 28.800 113.470 30 . . . . . . 643.070 233.170 409.890 145.650 . 151.430 49.890 101.540 67.260 . 9.860 9.860 0 . . 13.140 12.300 1.420 1.230 190 10.880 7.070 3.810 60 . . . . . . 750 . . . . . . 30 . .
2017 6.368.530 3.211.940 286.230 275.960 10.270 2.768.060 2.415.250 352.810 157.650 2.223.530 890.540 42.520 1.576.810 602.650 974.170 440.950 433.950 7.000 90.590 343.120 250 213.360 43.710 169.600 60 227.590 46.880 180.520 190 96.240 91.860 4.380 2.040 1.970 70 791.480 254.410 537.070 148.410 . 306.350 100.760 205.590 154.900 . 38.040 34.120 3.920 28.190 . 19.540 18.220 2.110 1.920 190 16.110 11.430 4.690 70 40 30 0 30 30 0 1.210 210 210 0 1.010 490 520 40 0 40
2018 6.588.280 3.515.940 323.230 312.970 10.260 3.189.520 2.766.740 422.780 3.190 1.709.230 1.336.700 26.420 1.797.640 586.480 1.211.160 410.800 401.420 9.380 97.130 304.210 70 213.090 45.910 167.150 30 197.710 51.220 146.440 50 84.330 81.860 2.470 39.270 39.180 90 883.300 213.920 669.370 91.820 . 442.890 123.060 319.830 136.540 . 60.660 36.420 24.240 22.620 . 23.900 21.580 2.600 2.280 320 18.980 13.090 5.890 60 30 30 0 30 30 0 2.210 370 370 0 1.840 1.200 630 50 0 50
2019* 6.933.340 3.877.360 350.080 343.200 6.880 3.458.740 2.983.470 475.270 68.540 1.279.280 1.776.710 . 1.993.430 587.550 1.405.880 427.760 415.340 12.430 105.010 310.130 200 221.970 48.910 172.960 100 205.800 56.100 149.600 90 . 73.030 . . 59.240 . 975.040 218.160 756.880 91.750 . 590.630 147.420 443.210 154.110 . . . . . . 31.890 28.350 3.680 3.480 200 24.660 . . 50 40 40 0 20 20 10 3.500 610 610 0 2.890 2.120 770 . . .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


De tabel bevat cijfers over het gebruik, de accounts en de licenties van de landelijke digitale openbare bibliotheek. De Koninklijke Bibliotheek (KB) verzorgt deze dienstverlening voor leden van alle openbare lokale bibliotheken in Nederland en van de online Bibliotheek.

Allereerst beschrijft de tabel de mate waarin via de geregistreerde accounts gebruik is gemaakt van de verschillende digitale producten die door de landelijke digitale openbare bibliotheek worden aangeboden. In de tweede plaats is vanaf het jaar 2015 de ontwikkeling te zien van het aantal accounts bij de landelijke digitale openbare bibliotheek. Dit aantal is, behalve naar leeftijd van de gebruiker, ook gespecificeerd naar het soort lidmaatschap: enerzijds het lidmaatschap bij de lokale bibliotheek, anderzijds dat bij de digitale bibliotheek. De tabel geeft ook weer hoeveel actieve en niet-actieve accounts er zijn en hoeveel nieuwe accounts er zijn bijgekomen en hoeveel er zijn vervallen. Tenslotte geeft de tabel inzicht in de verschillende soorten licenties voor digitale producten waarover de landelijke digitale openbare bibliotheek beschikt. De meeste daarvan hebben betrekking op e-books, maar ook licenties waarmee toegang verkregen kan worden tot andere digitale producten (zoals cursussen en luisterboeken) zijn in de tabel opgenomen. Deze cijfers zijn zoveel mogelijk gespecificeerd naar doelgroep en genre.

Met ingang van 2016 is in het onderdeel ‘gebruik’ voor het eerst informatie opgenomen over cursussen. In het onderdeel ‘accounts’ is met ingang van 2016 voor het eerst onderscheid gemaakt tussen verschillende typen lidmaatschap van de digitale bibliotheek. Daarnaast zijn zowel de actieve als de niet-actieve accounts sinds 2016 uitgesplitst naar leeftijd van de gebruikers. In 2017 zijn voor het eerst cijfers opgenomen met betrekking tot nieuwe en vervallen accounts. In het onderdeel ‘licenties’ zijn in 2016 voor het eerst cijfers toegevoegd met betrekking tot de luisterboeken en de cursussen. Met ingang van 2017 zijn deze cijfers verder uitgesplitst: de licenties voor de cursussen zijn gespecificeerd naar leeftijd, de licenties voor de luisterboeken zijn uitgesplitst naar zowel leeftijd als genre. Dat laatste geldt ook voor de licenties voor de VakantieBieb.

Met ingang van 2019 is het aanbod van cursussen via de digitale bibliotheek stopgezet. Er zijn sindsdien geen cijfers meer beschikbaar over het gebruik, de accounts en de licenties met betrekking tot het cursusaanbod. Ook zijn er geen gegevens meer beschikbaar over de nieuwe en vervallen digital only lidmaatschappen.

In 2020 is door de KB een nieuw registratiesysteem in gebruik genomen, dat met name de accountgegevens op een andere manier registreert dan het vorige systeem. Ook is een digitaal account sinds 2020 te gebruiken voor zowel het lenen van e-books als het lenen van luisterboeken (voorheen waren daar aparte accounts voor nodig). Daarnaast zijn nieuwe applicaties (zoals ThuisBieb) ingezet om de digitale producten aan te bieden in 2020. Door deze veranderingen zijn de cijfers over accounts niet vergelijkbaar met de eerdere reeks op StatLine. Om die reden is de StatLinetabel in 2021 niet uitgebreid met de voorlopige cijfers over 2020. Wel is er op de CBS-website een aanvullende tabel geplaatst met gegevens over de Landelijke digitale openbare bibliotheek. Deze bevat voor de jaren 2015-2020 een selectie van variabelen uit de StatLinetabel (zie de link onderaan het document).

Gegevens beschikbaar vanaf: 2015 - 2019.

Status van de cijfers:
De cijfers voor 2019 hebben de voorlopige status. De overige cijfers zijn definitief vastgesteld.

Wijzigingen per 28 juli 2022:
De tabel is stopgezet.

Wanneer komen de nieuwe cijfers?
De tabel is stopgezet en naar het archief verplaatst. Er komen geen nieuwe cijfers in de vorm van een StatLine-tabel beschikbaar.

Toelichting onderwerpen

Gebruik digitale bibliotheek
Bij het gebruik van de producten e-books en luisterboeken wordt er gesproken over uitleningen, bij een cursus van gebruik. Wanneer het over alle drie deze producten gaat wordt de term gebruik gehanteerd.
Totaal gebruik digitale bibliotheek
Bij het gebruik van de producten e-books en luisterboeken wordt er gesproken over uitleningen, bij een cursus van gebruik. Wanneer het over alle drie deze producten gaat wordt de term gebruik gehanteerd.
Uitleningen e-books online bibliotheek
Het online platform online Bibliotheek is het reguliere kanaal om e-books te lenen. De uitleningen die via de applicatie VakantieBieb verlopen, horen hier niet bij.

E-books zijn elektronische versies van boeken die via de Online Bibliotheek kunnen worden geleend. Hierbij heeft de lener 4 weken lang via het digitale account toegang tot het e-book. Er is geen verlenging van de leenperiode mogelijk, maar na het verlopen daarvan kan het e-book opnieuw worden geleend.

Totaal
E-books voor de jeugd
Personen tot 18 jaar.
Totaal uitgeleende e-books
Fictie
Teksten die hoofdzakelijk voortkomen uit de fantasie van de schrijver. Met name sprookjes, romans, novellen, toneelstukken, poëzie, stripverhalen worden beschouwd als fictie.
Non-fictie
Teksten die voornamelijk dienen om informatie over te dragen. Bijvoorbeeld algemene informatieve boeken, woordenboeken, essays en andere opstellen, wetenschappelijke werken, studieboeken en reisgidsen. Ook artikelen in kranten en tijdschriften worden tot de non-fictie gerekend.
E-books voor volwassenen
Personen vanaf 18 jaar.
Totaal uitgeleende e-books
Fictie
Teksten die hoofdzakelijk voortkomen uit de fantasie van de schrijver. Met name sprookjes, romans, novellen, toneelstukken, poëzie, stripverhalen worden beschouwd als fictie.
Non-fictie
Teksten die voornamelijk dienen om informatie over te dragen. Bijvoorbeeld algemene informatieve boeken, woordenboeken, essays en andere opstellen, wetenschappelijke werken, studieboeken en reisgidsen. Ook artikelen in kranten en tijdschriften worden tot de non-fictie gerekend.
E-books zonder leeftijdsclassificering
Downloads e-books VakantieBieb
Via de applicatie VakantieBieb worden in de periode van de zomervakantie (juni tot en met augustus) gratis e-books aangeboden op smartphones en tablets met IOS- of Android-besturingssystemen, hiervoor is geen bibliotheeklidmaatschap vereist. Deze dienst staat los van het platform online Bibliotheek, dat het reguliere kanaal vormt om e-books te lenen.

Bij het gebruik van e-books en luisterboeken wordt er gesproken over uitleningen, bij een cursus van gebruik. Wanneer het over alle drie deze producten gaat wordt de term gebruik gehanteerd.

Downloads luisterboeken
Een luisterboek (ook wel audioboek) is een geluidsopname van een voorgelezen boek. Via de LuisterBieb applicatie kunnen gebruikers luisterboeken downloaden om (eventueel offline) te luisteren. Een deel van de titels in de LuisterBieb is gratis toegankelijk voor iedereen die zich registreert voor de LuisterBieb. Voor lokale bibliotheekleden en leden van de online Bibliotheek is het volledige aanbod van de LuisterBieb toegankelijk.
Gebruik cursussen
Met de cursussen van de bibliotheek krijgen bibliotheekleden gratis toegang tot een pakket met online cursussen. Bibliotheekleden kunnen per jaar twee online cursussen volgen.
Accounts digitale bibliotheek
Om gebruik te kunnen maken van de producten van de landelijke digitale openbare bibliotheek moet door een gebruiker een account aangemaakt worden. Dit account kan gekoppeld worden aan het lidmaatschap van de lokale of digitale bibliotheek. Het hoeft hierbij niet te gaan om unieke gebruikers: een gebruiker kan meerdere accounts aanmaken.
Totaal accounts digitale bibliotheek
Om gebruik te kunnen maken van de producten van de landelijke digitale openbare bibliotheek moet door een gebruiker een account aangemaakt worden. Dit account kan gekoppeld worden aan het lidmaatschap van de lokale of digitale bibliotheek. Het hoeft hierbij niet te gaan om unieke gebruikers: een gebruiker kan meerdere accounts aanmaken.
Totaal actieve accounts
Een account van de landelijke digitale openbare bibliotheek is actief, wanneer er via dit account binnen een jaar minstens één e-book is geleend. Het hoeft hierbij niet te gaan om unieke gebruikers: een gebruiker kan meerdere accounts aanmaken.
Totaal niet actieve accounts
Een account van de landelijke digitale openbare bibliotheek wordt beschouwd als niet-actief, wanneer via dit account minstens een jaar geen e-books zijn geleend. Het hoeft hierbij niet te gaan om unieke gebruikers: een gebruiker kan meerdere accounts aanmaken.
Accounts e-books via online bibliotheek
Om e-books te kunnen lenen via het reguliere kanaal, het online platform online Bibliotheek, moet door een gebruiker een account aangemaakt worden. Dit account geeft geen toegang tot de applicatie VakantieBieb.
Totaal
Type account digitale bibliotheek
Om gebruik te kunnen maken van de producten van de landelijke digitale openbare bibliotheek moet door een gebruiker een account aangemaakt worden. Dit account kan gekoppeld worden aan het lidmaatschap van de lokale of digitale bibliotheek. Het hoeft hierbij niet te gaan om unieke gebruikers: een gebruiker kan meerdere accounts aanmaken.
Lidmaatschap via lokale bibliotheek
Met een lidmaatschap van de lokale bibliotheek kunnen mensen zonder meerkosten een account aanmaken waarmee zij, behalve van de fysieke bibliotheekproducten, ook gebruik kunnen maken van de producten van de landelijke digitale openbare bibliotheek.
Alleen lidmaatschap digitale bibliotheek
Met een lidmaatschap van de digitale bibliotheek kunnen mensen die geen lid zijn van de lokale bibliotheek gebruik maken van de producten van de landelijke digitale openbare bibliotheek. Zij kunnen met dit type lidmaatschap geen producten uit de fysieke collectie van lokale bibliotheken lenen.
Leeftijd gebruikers
Jeugd
Personen tot 18 jaar.
Volwassenen
Personen vanaf 18 jaar.
Leeftijd onbekend
Actieve accounts
Een account van de landelijke digitale openbare bibliotheek is actief, wanneer er via dit account binnen een jaar minstens één e-book is geleend. Het hoeft hierbij niet te gaan om unieke gebruikers: een gebruiker kan meerdere accounts aanmaken.
Totaal
Jeugd
Personen tot 18 jaar.
Volwassenen
Personen vanaf 18 jaar.
Leeftijd onbekend
Niet-actieve accounts
Een account van de landelijke digitale openbare bibliotheek wordt beschouwd als niet-actief, wanneer via dit account minstens een jaar geen e-books zijn geleend. Het hoeft hierbij niet te gaan om unieke gebruikers: een gebruiker kan meerdere accounts aanmaken.
Totaal
Jeugd
Personen tot 18 jaar.
Volwassenen
Personen vanaf 18 jaar.
Leeftijd onbekend
Nieuwe accounts
Het aantal gedurende een kalenderjaar door gebruikers nieuw aangemaakte accounts bij de landelijke digitale openbare bibliotheek.
Totaal
Lidmaatschap via lokale bibliotheek
Met een lidmaatschap van de lokale bibliotheek kunnen mensen zonder meerkosten een account aanmaken waarmee zij, behalve van de fysieke bibliotheekproducten, ook gebruik kunnen maken van de producten van de landelijke digitale openbare bibliotheek.
Alleen lidmaatschap digitale bibliotheek
Met een lidmaatschap van de digitale bibliotheek kunnen mensen die geen lid zijn van de lokale bibliotheek gebruik maken van de producten van de landelijke digitale openbare bibliotheek. Zij kunnen met dit type lidmaatschap geen producten uit de fysieke collectie van lokale bibliotheken lenen.
Vervallen en opgezegde accounts
Het aantal accounts dat gedurende een kalenderjaar ofwel door gebruikers is opgezegd of is komen te vervallen (niet-actieve accounts vervallen na verloop van tijd).
Totaal
Lidmaatschap via lokale bibliotheek
Met een lidmaatschap van de lokale bibliotheek kunnen mensen zonder meerkosten een account aanmaken waarmee zij, behalve van de fysieke bibliotheekproducten, ook gebruik kunnen maken van de producten van de landelijke digitale openbare bibliotheek.
Alleen lidmaatschap digitale bibliotheek
Met een lidmaatschap van de digitale bibliotheek kunnen mensen die geen lid zijn van de lokale bibliotheek gebruik maken van de producten van de landelijke digitale openbare bibliotheek. Zij kunnen met dit type lidmaatschap geen producten uit de fysieke collectie van lokale bibliotheken lenen.
Accounts e-books VakantieBieb
Totaal
Actieve accounts
Een account van de landelijke digitale openbare bibliotheek is actief, wanneer er via dit account binnen een jaar minstens één e-book is geleend. Het hoeft hierbij niet te gaan om unieke gebruikers: een gebruiker kan meerdere accounts aanmaken.
Niet-actieve accounts
Een account van de landelijke digitale openbare bibliotheek wordt beschouwd als niet-actief, wanneer via dit account minstens een jaar geen e-books zijn geleend. Het hoeft hierbij niet te gaan om unieke gebruikers: een gebruiker kan meerdere accounts aanmaken.
Nieuwe accounts
Het aantal gedurende een kalenderjaar door gebruikers nieuw aangemaakte accounts bij de landelijke digitale openbare bibliotheek.
Vervallen en opgezegde accounts
Het aantal accounts dat gedurende een kalenderjaar ofwel door gebruikers is opgezegd of is komen te vervallen (niet-actieve accounts vervallen na verloop van tijd).
Accounts luisterboeken
Totaal
Actieve accounts
Een account van de landelijke digitale openbare bibliotheek is actief, wanneer er via dit account binnen een jaar minstens één e-book is geleend. Het hoeft hierbij niet te gaan om unieke gebruikers: een gebruiker kan meerdere accounts aanmaken.
Niet-actieve accounts
Een account van de landelijke digitale openbare bibliotheek wordt beschouwd als niet-actief, wanneer via dit account minstens een jaar geen e-books zijn geleend. Het hoeft hierbij niet te gaan om unieke gebruikers: een gebruiker kan meerdere accounts aanmaken.
Nieuwe accounts
Het aantal gedurende een kalenderjaar door gebruikers nieuw aangemaakte accounts bij de landelijke digitale openbare bibliotheek.
Vervallen en opgezegde accounts
Het aantal accounts dat gedurende een kalenderjaar ofwel door gebruikers is opgezegd of is komen te vervallen (niet-actieve accounts vervallen na verloop van tijd).
Accounts cursussen
Met de cursussen van de bibliotheek krijgen bibliotheekleden gratis toegang tot een pakket met online cursussen. Bibliotheekleden kunnen per jaar twee online cursussen volgen.
Totaal
Actieve accounts
Een account van de landelijke digitale openbare bibliotheek is actief, wanneer er via dit account binnen een jaar minstens één e-book is geleend. Het hoeft hierbij niet te gaan om unieke gebruikers: een gebruiker kan meerdere accounts aanmaken.
Niet-actieve accounts
Een account van de landelijke digitale openbare bibliotheek wordt beschouwd als niet-actief, wanneer via dit account minstens een jaar geen e-books zijn geleend. Het hoeft hierbij niet te gaan om unieke gebruikers: een gebruiker kan meerdere accounts aanmaken.
Nieuwe accounts
Het aantal gedurende een kalenderjaar door gebruikers nieuw aangemaakte accounts bij de landelijke digitale openbare bibliotheek.
Vervallen en opgezegde accounts
Het aantal accounts dat gedurende een kalenderjaar ofwel door gebruikers is opgezegd of is komen te vervallen (niet-actieve accounts vervallen na verloop van tijd).
Licenties digitale bibliotheek
De rechten die de landelijke digitale openbare bibliotheek heeft om auteursrechtelijk beschermde werken uit te lenen.
Totaal licenties digitale bibliotheek
De rechten die de landelijke digitale openbare bibliotheek heeft om auteursrechtelijk beschermde werken uit te lenen.
Licenties e-books online bibliotheek
De licenties die de landelijke digitale openbare bibliotheek heeft om via het online platform online Bibliotheek auteursrechtelijk beschermde werken uit te lenen.
Totaal
E-books voor de jeugd
Personen tot 18 jaar.
Totaal
Fictie
Teksten die hoofdzakelijk voortkomen uit de fantasie van de schrijver. Met name sprookjes, romans, novellen, toneelstukken, poëzie, stripverhalen worden beschouwd als fictie.
Non-fictie
Teksten die voornamelijk dienen om informatie over te dragen. Bijvoorbeeld algemene informatieve boeken, woordenboeken, essays en andere opstellen, wetenschappelijke werken, studieboeken en reisgidsen. Ook artikelen in kranten en tijdschriften worden tot de non-fictie gerekend.
E-books voor volwassenen
Personen vanaf 18 jaar.
Totaal
Fictie
Teksten die hoofdzakelijk voortkomen uit de fantasie van de schrijver. Met name sprookjes, romans, novellen, toneelstukken, poëzie, stripverhalen worden beschouwd als fictie.
Non-fictie
Teksten die voornamelijk dienen om informatie over te dragen. Bijvoorbeeld algemene informatieve boeken, woordenboeken, essays en andere opstellen, wetenschappelijke werken, studieboeken en reisgidsen. Ook artikelen in kranten en tijdschriften worden tot de non-fictie gerekend.
Licenties e-books VakantieBieb
De licenties die de landelijke digitale openbare bibliotheek heeft om via de applicatie VakantieBieb auteursrechtelijk beschermde werken uit te lenen.
Totaal
E-books voor de jeugd
Personen tot 18 jaar.
Totaal
Fictie
Teksten die hoofdzakelijk voortkomen uit de fantasie van de schrijver. Met name sprookjes, romans, novellen, toneelstukken, poëzie, stripverhalen worden beschouwd als fictie.
Non-fictie
Teksten die voornamelijk dienen om informatie over te dragen. Bijvoorbeeld algemene informatieve boeken, woordenboeken, essays en andere opstellen, wetenschappelijke werken, studieboeken en reisgidsen. Ook artikelen in kranten en tijdschriften worden tot de non-fictie gerekend.
E-books voor volwassenen
Personen vanaf 18 jaar.
Totaal
Fictie
Teksten die hoofdzakelijk voortkomen uit de fantasie van de schrijver. Met name sprookjes, romans, novellen, toneelstukken, poëzie, stripverhalen worden beschouwd als fictie.
Non-fictie
Teksten die voornamelijk dienen om informatie over te dragen. Bijvoorbeeld algemene informatieve boeken, woordenboeken, essays en andere opstellen, wetenschappelijke werken, studieboeken en reisgidsen. Ook artikelen in kranten en tijdschriften worden tot de non-fictie gerekend.
Licenties luisterboeken
De licenties die de landelijke digitale openbare bibliotheek heeft om via de applicatie LuisterBieb auteursrechtelijk beschermde werken uit te lenen.
Totaal
Luisterboeken voor de jeugd
Personen tot 18 jaar.
Totaal
Fictie
Teksten die hoofdzakelijk voortkomen uit de fantasie van de schrijver. Met name sprookjes, romans, novellen, toneelstukken, poëzie, stripverhalen worden beschouwd als fictie.
Non-fictie
Teksten die voornamelijk dienen om informatie over te dragen. Bijvoorbeeld algemene informatieve boeken, woordenboeken, essays en andere opstellen, wetenschappelijke werken, studieboeken en reisgidsen. Ook artikelen in kranten en tijdschriften worden tot de non-fictie gerekend.
Luisterboeken voor volwassenen
Personen vanaf 18 jaar.
Totaal
Fictie
Teksten die hoofdzakelijk voortkomen uit de fantasie van de schrijver. Met name sprookjes, romans, novellen, toneelstukken, poëzie, stripverhalen worden beschouwd als fictie.
Non-fictie
Teksten die voornamelijk dienen om informatie over te dragen. Bijvoorbeeld algemene informatieve boeken, woordenboeken, essays en andere opstellen, wetenschappelijke werken, studieboeken en reisgidsen. Ook artikelen in kranten en tijdschriften worden tot de non-fictie gerekend.
Licenties cursussen
De licenties die de landelijke digitale openbare bibliotheek heeft om auteursrechtelijk beschermde ter beschikking te stellen aan gebruikers van de landelijke digitale openbare bibliotheek.
Totaal
Cursussen voor de jeugd
Personen tot 18 jaar.
Cursussen voor volwassenen
Personen vanaf 18 jaar.