Landelijke digitale openbare bibliotheek; gebruik, accounts en licenties

Bewerk tabel

De tabel bevat cijfers over het gebruik, de accounts en de licenties van de landelijke digitale openbare bibliotheek. De Koninklijke Bibliotheek (KB) verzorgt deze dienstverlening voor leden van alle openbare lokale bibliotheken in Nederland en van de online Bibliotheek.

Allereerst beschrijft de tabel de mate waarin via de geregistreerde accounts gebruik is gemaakt van de verschillende digitale producten die door de landelijke digitale openbare bibliotheek worden aangeboden. In de tweede plaats is vanaf het jaar 2015 de ontwikkeling te zien van het aantal accounts bij de landelijke digitale openbare bibliotheek. Dit aantal is, behalve naar leeftijd van de gebruiker, ook gespecificeerd naar het soort lidmaatschap: enerzijds het lidmaatschap bij de lokale bibliotheek, anderzijds dat bij de digitale bibliotheek. De tabel geeft ook weer hoeveel actieve en niet-actieve accounts er zijn en hoeveel nieuwe accounts er zijn bijgekomen en hoeveel er zijn vervallen. Tenslotte geeft de tabel inzicht in de verschillende soorten licenties voor digitale producten waarover de landelijke digitale openbare bibliotheek beschikt. De meeste daarvan hebben betrekking op e-books, maar ook licenties waarmee toegang verkregen kan worden tot andere digitale producten (zoals cursussen en luisterboeken) zijn in de tabel opgenomen. Deze cijfers zijn zoveel mogelijk gespecificeerd naar doelgroep en genre.

Met ingang van 2016 is in het onderdeel ‘gebruik’ voor het eerst informatie opgenomen over cursussen. In het onderdeel ‘accounts’ is met ingang van 2016 voor het eerst onderscheid gemaakt tussen verschillende typen lidmaatschap van de digitale bibliotheek. Daarnaast zijn zowel de actieve als de niet-actieve accounts sinds 2016 uitgesplitst naar leeftijd van de gebruikers. In 2017 zijn voor het eerst cijfers opgenomen met betrekking tot nieuwe en vervallen accounts. In het onderdeel ‘licenties’ zijn in 2016 voor het eerst cijfers toegevoegd met betrekking tot de luisterboeken en de cursussen. Met ingang van 2017 zijn deze cijfers verder uitgesplitst: de licenties voor de cursussen zijn gespecificeerd naar leeftijd, de licenties voor de luisterboeken zijn uitgesplitst naar zowel leeftijd als genre. Dat laatste geldt ook voor de licenties voor de VakantieBieb.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2015.

Status van de cijfers:
De cijfers van 2018 zijn voorlopig. De overige cijfers zijn definitief vastgesteld.

Wijzigingen per 21 november 2019:
De definitieve cijfers van 2017 zijn geplaatst.
De voorlopige cijfers van 2018 zijn toegevoegd.
Er is ook een Engelse vertaling van deze tabel beschikbaar.

Wanneer komen de nieuwe cijfers?
In november 2020 verschijnen de voorlopige cijfers over het jaar 2019 en worden de definitieve cijfers over het jaar 2018 geplaatst.

Landelijke digitale openbare bibliotheek; gebruik, accounts en licenties

Perioden Gebruik digitale bibliotheekTotaal gebruik digitale bibliotheek (aantal) Gebruik digitale bibliotheekUitleningen e-books online bibliotheekTotaal (aantal) Uitleningen e-books online bibliotheekE-books voor de jeugdTotaal uitgeleende e-books (aantal) Uitleningen e-books online bibliotheekE-books voor de jeugdFictie (aantal) Uitleningen e-books online bibliotheekE-books voor de jeugdNon-fictie (aantal) Uitleningen e-books online bibliotheekE-books voor volwassenenTotaal uitgeleende e-books (aantal) Uitleningen e-books online bibliotheekE-books voor volwassenenFictie (aantal) Uitleningen e-books online bibliotheekE-books voor volwassenenNon-fictie (aantal) Gebruik digitale bibliotheekUitleningen e-books online bibliotheekE-books zonder leeftijdsclassificering (aantal) Gebruik digitale bibliotheekDownloads e-books VakantieBieb (aantal) Gebruik digitale bibliotheekDownloads luisterboeken (aantal) Gebruik digitale bibliotheekGebruik cursussen (aantal) Accounts digitale bibliotheekTotaal accounts digitale bibliotheek (aantal) Accounts digitale bibliotheekTotaal actieve accounts (aantal) Accounts digitale bibliotheekTotaal niet actieve accounts (aantal) Accounts digitale bibliotheekAccounts e-books via online bibliotheekTotaal (aantal) Accounts e-books via online bibliotheekType account digitale bibliotheekLidmaatschap via lokale bibliotheek (aantal) Accounts e-books via online bibliotheekType account digitale bibliotheekAlleen lidmaatschap digitale bibliotheek (aantal) Accounts e-books via online bibliotheekLeeftijd gebruikersJeugd (aantal) Accounts e-books via online bibliotheekLeeftijd gebruikersVolwassenen (aantal) Accounts e-books via online bibliotheekLeeftijd gebruikersLeeftijd onbekend (aantal) Accounts e-books via online bibliotheekActieve accountsTotaal (aantal) Accounts e-books via online bibliotheekActieve accountsJeugd (aantal) Accounts e-books via online bibliotheekActieve accountsVolwassenen (aantal) Accounts e-books via online bibliotheekActieve accountsLeeftijd onbekend (aantal) Accounts e-books via online bibliotheekNiet-actieve accountsTotaal (aantal) Accounts e-books via online bibliotheekNiet-actieve accountsJeugd (aantal) Accounts e-books via online bibliotheekNiet-actieve accountsVolwassenen (aantal) Accounts e-books via online bibliotheekNiet-actieve accountsLeeftijd onbekend (aantal) Accounts e-books via online bibliotheekNieuwe accountsTotaal (aantal) Accounts e-books via online bibliotheekNieuwe accountsLidmaatschap via lokale bibliotheek (aantal) Accounts e-books via online bibliotheekNieuwe accountsAlleen lidmaatschap digitale bibliotheek (aantal) Accounts e-books via online bibliotheekVervallen en opgezegde accountsTotaal (aantal) Accounts e-books via online bibliotheekVervallen en opgezegde accountsLidmaatschap via lokale bibliotheek (aantal) Accounts e-books via online bibliotheekVervallen en opgezegde accountsAlleen lidmaatschap digitale bibliotheek (aantal) Accounts digitale bibliotheekAccounts e-books VakantieBiebTotaal (aantal) Accounts digitale bibliotheekAccounts e-books VakantieBiebActieve accounts (aantal) Accounts digitale bibliotheekAccounts e-books VakantieBiebNiet-actieve accounts (aantal) Accounts digitale bibliotheekAccounts e-books VakantieBiebNieuwe accounts (aantal) Accounts digitale bibliotheekAccounts e-books VakantieBiebVervallen en opgezegde accounts (aantal) Accounts digitale bibliotheekAccounts luisterboekenTotaal (aantal) Accounts digitale bibliotheekAccounts luisterboekenActieve accounts (aantal) Accounts digitale bibliotheekAccounts luisterboekenNiet-actieve accounts (aantal) Accounts digitale bibliotheekAccounts luisterboekenNieuwe accounts (aantal) Accounts digitale bibliotheekAccounts luisterboekenVervallen en opgezegde accounts (aantal) Accounts digitale bibliotheekAccounts cursussenTotaal (aantal) Accounts digitale bibliotheekAccounts cursussenActieve accounts (aantal) Accounts digitale bibliotheekAccounts cursussenNiet-actieve accounts (aantal) Accounts digitale bibliotheekAccounts cursussenNieuwe accounts (aantal) Accounts digitale bibliotheekAccounts cursussenVervallen en opgezegde accounts (aantal) Licenties digitale bibliotheekTotaal licenties digitale bibliotheek (aantal) Licenties digitale bibliotheekLicenties e-books online bibliotheekTotaal (aantal) Licenties e-books online bibliotheekE-books voor de jeugdTotaal (aantal) Licenties e-books online bibliotheekE-books voor de jeugdFictie (aantal) Licenties e-books online bibliotheekE-books voor de jeugdNon-fictie (aantal) Licenties e-books online bibliotheekE-books voor volwassenenTotaal (aantal) Licenties e-books online bibliotheekE-books voor volwassenenFictie (aantal) Licenties e-books online bibliotheekE-books voor volwassenenNon-fictie (aantal) Licenties digitale bibliotheekLicenties e-books VakantieBiebTotaal (aantal) Licenties e-books VakantieBiebE-books voor de jeugdTotaal (aantal) Licenties e-books VakantieBiebE-books voor de jeugdFictie (aantal) Licenties e-books VakantieBiebE-books voor de jeugdNon-fictie (aantal) Licenties e-books VakantieBiebE-books voor volwassenenTotaal (aantal) Licenties e-books VakantieBiebE-books voor volwassenenFictie (aantal) Licenties e-books VakantieBiebE-books voor volwassenenNon-fictie (aantal) Licenties digitale bibliotheekLicenties luisterboekenTotaal (aantal) Licenties luisterboekenLuisterboeken voor de jeugdTotaal (aantal) Licenties luisterboekenLuisterboeken voor de jeugdFictie (aantal) Licenties luisterboekenLuisterboeken voor de jeugdNon-fictie (aantal) Licenties luisterboekenLuisterboeken voor volwassenenTotaal (aantal) Licenties luisterboekenLuisterboeken voor volwassenenFictie (aantal) Licenties luisterboekenLuisterboeken voor volwassenenNon-fictie (aantal) Licenties digitale bibliotheekLicenties cursussenTotaal (aantal) Licenties digitale bibliotheekLicenties cursussenCursussen voor de jeugd (aantal) Licenties digitale bibliotheekLicenties cursussenCursussen voor volwassenen (aantal)
2015 4.035.320 1.608.820 144.380 141.480 2.900 1.464.440 1.252.340 212.100 . 2.255.400 171.110 . 816.070 246.390 569.680 234.490 234.490 . 36.100 198.390 . 130.330 . . . 104.160 . . . . . . . . . 497.410 90.420 406.990 196.340 . 84.170 25.640 58.530 34.390 . . . . . . 10.680 10.610 890 790 110 9.720 6.880 2.840 70 . . . . . . . . . . . . . . . .
2016 5.064.110 2.801.970 273.780 263.020 10.760 2.526.100 2.193.690 332.410 2.090 1.912.520 337.850 11.770 1.151.100 497.380 653.720 346.750 344.060 2.690 66.360 277.470 230 204.460 37.570 166.690 200 142.290 28.800 113.470 30 . . . . . . 643.070 233.170 409.890 145.650 . 151.430 49.890 101.540 67.260 . 9.860 9.860 0 . . 13.140 12.300 1.420 1.230 190 10.880 7.070 3.810 60 . . . . . . 750 . . . . . . 30 . .
2017 6.368.530 3.211.940 286.230 275.960 10.270 2.768.060 2.415.250 352.810 157.650 2.223.530 890.540 42.520 1.576.810 602.650 974.170 440.950 433.950 7.000 90.590 343.120 250 213.360 43.710 169.600 60 227.590 46.880 180.520 190 96.240 91.860 4.380 2.040 1.970 70 791.480 254.410 537.070 148.410 . 306.350 100.760 205.590 154.900 . 38.040 34.120 3.920 28.190 . 19.540 18.220 2.110 1.920 190 16.110 11.430 4.690 70 40 30 0 30 30 0 1.210 210 210 0 1.010 490 520 40 0 40
2018* 6.588.280 3.515.940 323.230 312.970 10.260 3.189.520 2.766.740 422.780 3.190 1.709.230 1.336.700 26.420 1.797.640 586.480 1.211.160 410.800 401.420 9.380 97.130 304.210 70 213.090 45.910 167.150 30 197.710 51.220 146.440 50 82.450 75.040 7.410 107.660 107.570 90 883.300 213.920 669.370 91.820 . 442.890 123.060 319.830 136.540 . 60.660 36.420 24.240 22.620 . 23.900 21.580 2.600 2.280 320 18.980 13.090 5.890 60 30 30 0 30 30 0 2.210 370 370 0 1.840 1.200 630 50 0 50
Bron: CBS.
Verklaring van tekens