Dienstenprijzen;commerciële dienstverlening en transport,2015=100,2002-2023

Dienstenprijzen;commerciële dienstverlening en transport,2015=100,2002-2023

CPA2008 Perioden Prijsindex (2015=100) Jaarmutaties (%)
Dienstenprijsindex (DPI) 2023 122,6 5,7
522 Vervoerondersteunende diensten 2023 . .
53 Post- en koeriersdiensten 2023 . .
531 Postdiensten in het kader van de.. 2023 . .
532 Andere post- en koeriersdiensten 2023 137,6 8,9
5320 Andere post- en koeriersdiensten 2023 137,6 8,9
53201 Andere post- en koeriersdiensten 2023 137,6 8,9
532011B Niet universele postdiensten 2023 . .
58 Uitgeverijdiensten 2023 . .
63 Diensten op het gebied van informatie 2023 . .
K Financiële diensten en verzekeringen 2023 . .
683111 Makelaarsdiensten in woningen.. 2023 108,2 1,2
683114 Makelaarsdiensten bedrijfspanden 2023 102,4 0,9
691 Rechtskundige diensten 2023 124,3 6,7
6910 Rechtskundige diensten 2023 124,3 6,7
69101 Rechtskundige diensten 2023 124,3 6,7
69101A Rechtskundige diensten advocatuur 2023 121,8 6,8
691016 Notariële diensten 2023 132,1 6,3
69202 Boekhoudkundige diensten 2023 126,8 7,3
692029 Andere boekhoudkundige diensten 2023 122,6 6,3
75 Veterinaire diensten 2023 . .
80 Beveiligings- en opsporingsdiensten 2023 134,3 13,5
802 Diensten in verband met beveiliging 2023 134,0 11,8
803 Opsporingsdiensten 2023 . .
81 Diensten in verband met gebouwen.. 2023 126,8 7,3
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel geeft de prijsindexcijfers, kwartaalmutaties en jaarmutaties van de prijzen van diensten die bedrijven in de commerciële dienstverlening en transport leveren. Er is een uitsplitsing gemaakt naar dienstensoorten volgens de Europees gecoördineerde Classificatie van Producten naar Activiteit (CPA 2008). Bij sommige diensten is er een verdere onderverdeling gemaakt op basis van marktgegevens die anders zijn dan de CPA. Deze onderverdeling wordt aangeduid met een letter achter de CPA-code.

De prijsindexcijfers in deze tabel hebben allemaal het indexreferentiejaar 2015. Het jaargemiddelde, de kwartaalmutatie en de jaarmutatie zijn berekend op basis van niet-afgeronde indexcijfers.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2002 4e kwartaal tot en met 2023.

Frequentie: per kwartaal

Status van de cijfers:
De gegevens zijn definitief.

Wijzigingen per 17 mei 2024:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing. Deze tabel is stopgezet per 17 mei 2024 en voortgezet als Dienstenprijzen; commerciële dienstverlening en transport, 2021=100. Zie paragraaf 3.

De publicatieplanning Dienstenprijzen kunt u als Excel-bestand downloaden onder paragraaf: 3 Relevante artikelen.
Meer informatie over de prijsmethode vind u in de video onder paragraaf: 3 Relevante artikelen.

Toelichting onderwerpen

Prijsindex
De prijsindexcijfers geven de gemiddelde prijsontwikkeling weer van diensten die bedrijven leveren binnen de commerciële dienstverlening.
Jaarmutaties
Procentuele verandering ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder.
De jaarmutatie is berekend op basis van niet-afgeronde indexcijfers.