Dienstenprijzen;commerciële dienstverlening en transport,2015=100,2002-2023

Dienstenprijzen;commerciële dienstverlening en transport,2015=100,2002-2023

CPA2008 Perioden Prijsindex (2015=100) Jaarmutaties (%)
Dienstenprijsindex (DPI) 2023 122,6 5,7
H Vervoer en opslag 2023 130,1 3,6
49 Vervoer te land en via pijpleidingen 2023 132,6 6,2
494 Goederenwegvervoer en verhuizingen 2023 132,6 6,2
4941 Goederenvervoer over de weg 2023 132,2 6,0
49411 Goederenvervoer over de weg 2023 132,2 6,0
494111 Goederenvervoer met koelauto's 2023 130,0 7,1
49411A Goederenvervoer met tankauto's .. 2023 126,0 4,2
494114 Goederenvervoer met containers.. 2023 132,5 5,1
494115 Goederenvervoer van droge bulk.. 2023 126,4 6,7
49411B Ander vervoer over de weg 2023 134,3 6,2
4942 Verhuizingen 2023 143,5 12,3
50 Vervoer over water 2023 152,8 -6,4
501 Zee- en kustvaart, personenvervoer 2023 138,2 7,8
502 Zee- en kustvaart, goederenvervoer 2023 157,6 -6,0
5020 Zee- en kustvaart, goederenvervoer 2023 157,6 -6,0
50201 Zee- en kustvaart, goederenvervoer 2023 150,1 -8,7
50202 Verhuur van zeevaartuigen 2023 185,9 3,4
503 Binnenvaart, personenvervoer 2023 116,8 3,0
504 Binnenvaart, goederenvervoer 2023 145,9 -11,8
51 Luchtvaart 2023 117,1 0,4
511 Personenvervoer door de lucht 2023 117,7 6,1
512 Goederenvervoer door de lucht.. 2023 . .
52 Opslag en vervoerondersteuning 2023 123,0 6,6
521 Opslag 2023 123,0 9,4
5210 Opslag 2023 123,0 9,4
52101 Opslag 2023 123,0 9,4
521011 Opslag in koelhuizen 2023 139,6 14,5
521012 Bulkopslag van vloeistoffen of.. 2023 111,6 9,6
52101A Andere opslag 2023 125,9 8,0
522 Vervoerondersteunende diensten 2023 . .
5224 Vrachtbehandeling 2023 123,0 5,6
53 Post- en koeriersdiensten 2023 . .
531 Postdiensten in het kader van de.. 2023 . .
532 Andere post- en koeriersdiensten 2023 137,6 8,9
5320 Andere post- en koeriersdiensten 2023 137,6 8,9
53201 Andere post- en koeriersdiensten 2023 137,6 8,9
532011 Multimodale koeriers 2023 137,6 8,9
532011A Koeriers 2023 134,8 8,7
532011B Niet universele postdiensten 2023 . .
I Verschaffen van accommodatie en.. 2023 . .
J Informatie en communicatie 2023 106,5 4,0
58 Uitgeverijdiensten 2023 . .
59 Productie van films en van video.. 2023 . .
60 Uitzending van radio- en tv-.. 2023 . .
61 Telecommunicatie 2023 . .
62 Computerprogrammering, advisering.. 2023 . .
620 Computerprogrammering, advisering.. 2023 . .
6202 Computeradvisering 2023 117,6 4,8
63 Diensten op het gebied van informatie 2023 . .
K Financiële diensten en verzekeringen 2023 . .
L Exploitatie en handel onroerend goed 2023 120,3 5,1
68 Exploitatie en handel onroerend goed 2023 120,3 5,1
682 Verhuur/exploitatie onroerend goed 2023 120,4 5,4
6820 Verhuur en exploitatie van eigen.. 2023 120,4 5,4
68201 Verhuur en exploitatie van eigen.. 2023 120,4 5,4
682011 Verhuur en exploitatie van.. 2023 118,5 2,5
682012 Verhuur en exploitatie van.. 2023 122,6 8,7
683 Bemiddeling in en beheer van.. 2023 118,4 1,8
6831 Bemiddeling in onroerend goed.. 2023 118,4 1,8
68311 Bemiddeling in onroerend goed.. 2023 118,4 1,8
683111 Makelaarsdiensten in woningen.. 2023 108,2 1,2
683114 Makelaarsdiensten bedrijfspanden 2023 102,4 0,9
683116 Taxatie van onroerend goed.. 2023 154,4 3,2
683116A Taxatie particulier vastgoed 2023 188,0 5,0
683116B Taxatie bedrijfsmatig vastgoed 2023 106,4 -1,0
M Vrije beroepen en wetenschappelijke.. 2023 113,7 4,6
69 Rechtskundige en boekhoudkundige.. 2023 122,4 6,2
691 Rechtskundige diensten 2023 124,3 6,7
6910 Rechtskundige diensten 2023 124,3 6,7
69101 Rechtskundige diensten 2023 124,3 6,7
69101A Rechtskundige diensten advocatuur 2023 121,8 6,8
691016 Notariële diensten 2023 132,1 6,3
691016A Familiepraktijk 2023 132,8 5,8
691016B Onroerendgoedpraktijk 2023 130,8 5,9
691016C Ondernemingspraktijk 2023 133,6 7,3
692 Accountants, boekhouders en.. 2023 121,5 5,9
6920 Accountants, boekhouders en.. 2023 121,5 5,9
6920A Financiële audits en advisering.. 2023 119,6 6,0
6920A1 Financiële audits door .. 2023 121,3 6,0
6920A2 Financiële advisering door.. 2023 114,8 5,7
69202 Boekhoudkundige diensten 2023 126,8 7,3
69202A Financiële administratie 2023 130,2 8,0
692029 Andere boekhoudkundige diensten 2023 122,6 6,3
69203 Belastingconsulenten 2023 116,8 3,4
70 Advies inzake bedrijfsbeheer; .. 2023 107,4 3,5
702 Advies inzake bedrijfsbeheer 2023 107,4 3,5
71 Architecten en ingenieurs; .. 2023 121,4 5,0
711 Architecten, ingenieurs ea .. 2023 122,0 4,7
7111 Architecten 2023 123,0 3,5
71112 Architecten: gebouwen 2023 123,5 3,6
711121 Architecten: woningen 2023 122,9 3,3
711122 Architecten: andere gebouwen 2023 123,8 3,8
7111A Stadsplanning, landinrichting .. 2023 120,5 3,0
7112 Ingenieurs en aanverwante .. 2023 121,6 5,2
71121 Ingenieurs 2023 122,0 5,2
711212 Ingenieurs: bouwprojecten 2023 121,8 8,7
711213 Ingenieurs: energieprojecten 2023 117,3 5,3
711214 Ingenieurs: vervoersprojecten 2023 122,6 4,7
711216 Ingenieurs: waterbouw-, .. 2023 104,3 3,8
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel geeft de prijsindexcijfers, kwartaalmutaties en jaarmutaties van de prijzen van diensten die bedrijven in de commerciële dienstverlening en transport leveren. Er is een uitsplitsing gemaakt naar dienstensoorten volgens de Europees gecoördineerde Classificatie van Producten naar Activiteit (CPA 2008). Bij sommige diensten is er een verdere onderverdeling gemaakt op basis van marktgegevens die anders zijn dan de CPA. Deze onderverdeling wordt aangeduid met een letter achter de CPA-code.

De prijsindexcijfers in deze tabel hebben allemaal het indexreferentiejaar 2015. Het jaargemiddelde, de kwartaalmutatie en de jaarmutatie zijn berekend op basis van niet-afgeronde indexcijfers.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2002 4e kwartaal tot en met 2023.

Frequentie: per kwartaal

Status van de cijfers:
De gegevens zijn definitief.

Wijzigingen per 17 mei 2024:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing. Deze tabel is stopgezet per 17 mei 2024 en voortgezet als Dienstenprijzen; commerciële dienstverlening en transport, 2021=100. Zie paragraaf 3.

De publicatieplanning Dienstenprijzen kunt u als Excel-bestand downloaden onder paragraaf: 3 Relevante artikelen.
Meer informatie over de prijsmethode vind u in de video onder paragraaf: 3 Relevante artikelen.

Toelichting onderwerpen

Prijsindex
De prijsindexcijfers geven de gemiddelde prijsontwikkeling weer van diensten die bedrijven leveren binnen de commerciële dienstverlening.
Jaarmutaties
Procentuele verandering ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder.
De jaarmutatie is berekend op basis van niet-afgeronde indexcijfers.