Dienstenprijzen; commerciële dienstverlening en transport, index 2015=100

Dienstenprijzen; commerciële dienstverlening en transport, index 2015=100

CPA2008 Perioden Prijsindex (2015=100) Jaarmutaties (%)
Dienstenprijsindex (DPI) 2022 2e kwartaal* . .
H Vervoer en opslag 2022 2e kwartaal* . .
49 Vervoer te land en via pijpleidingen 2022 2e kwartaal* 125,0 12,7
494 Goederenwegvervoer en verhuizingen 2022 2e kwartaal* 125,0 12,7
4941 Goederenvervoer over de weg 2022 2e kwartaal* 124,9 12,8
49411 Goederenvervoer over de weg 2022 2e kwartaal* 124,9 12,8
494111 Goederenvervoer met koelauto's 2022 2e kwartaal* 121,1 10,6
49411A Goederenvervoer met tankauto's .. 2022 2e kwartaal* 121,7 14,1
494114 Goederenvervoer met containers.. 2022 2e kwartaal* 124,2 11,7
494115 Goederenvervoer van droge bulk.. 2022 2e kwartaal* 118,7 10,4
49411B Ander vervoer over de weg 2022 2e kwartaal* 127,2 13,7
4942 Verhuizingen 2022 2e kwartaal* 126,2 7,7
50 Vervoer over water 2022 2e kwartaal* 164,0 45,6
501 Zee- en kustvaart, personenvervoer 2022 2e kwartaal* 130,2 7,7
502 Zee- en kustvaart, goederenvervoer 2022 2e kwartaal* 171,5 51,2
5020 Zee- en kustvaart, goederenvervoer 2022 2e kwartaal* 171,5 51,2
50201 Zee- en kustvaart, goederenvervoer 2022 2e kwartaal* 169,2 49,0
50202 Verhuur van zeevaartuigen 2022 2e kwartaal* 180,4 59,3
503 Binnenvaart, personenvervoer 2022 2e kwartaal* 114,1 3,4
504 Binnenvaart, goederenvervoer 2022 2e kwartaal* 152,7 40,6
51 Luchtvaart 2022 2e kwartaal* . .
511 Personenvervoer door de lucht 2022 2e kwartaal* . .
512 Goederenvervoer door de lucht.. 2022 2e kwartaal* . .
52 Opslag en vervoerondersteuning 2022 2e kwartaal* . .
521 Opslag 2022 2e kwartaal* 111,3 3,1
5210 Opslag 2022 2e kwartaal* 111,3 3,1
52101 Opslag 2022 2e kwartaal* 111,3 3,1
521011 Opslag in koelhuizen 2022 2e kwartaal* 114,9 7,2
521012 Bulkopslag van vloeistoffen of.. 2022 2e kwartaal* 102,1 -0,7
52101A Andere opslag 2022 2e kwartaal* 115,8 4,3
522 Vervoerondersteunende diensten 2022 2e kwartaal* . .
5224 Vrachtbehandeling 2022 2e kwartaal* . .
53 Post- en koeriersdiensten 2022 2e kwartaal* . .
531 Postdiensten in het kader van de.. 2022 2e kwartaal* . .
532 Andere post- en koeriersdiensten 2022 2e kwartaal* 125,9 5,3
5320 Andere post- en koeriersdiensten 2022 2e kwartaal* 125,9 5,3
53201 Andere post- en koeriersdiensten 2022 2e kwartaal* 125,9 5,3
532011 Multimodale koeriers 2022 2e kwartaal* 125,9 5,3
532011A Koeriers 2022 2e kwartaal* 123,3 6,2
532011B Niet universele postdiensten 2022 2e kwartaal* . .
I Verschaffen van accommodatie en.. 2022 2e kwartaal* . .
J Informatie en communicatie 2022 2e kwartaal* . .
58 Uitgeverijdiensten 2022 2e kwartaal* . .
59 Productie van films en van video.. 2022 2e kwartaal* . .
60 Uitzending van radio- en tv-.. 2022 2e kwartaal* . .
61 Telecommunicatie 2022 2e kwartaal* . .
62 Computerprogrammering, advisering.. 2022 2e kwartaal* . .
620 Computerprogrammering, advisering.. 2022 2e kwartaal* . .
6202 Computeradvisering 2022 2e kwartaal* . .
63 Diensten op het gebied van informatie 2022 2e kwartaal* . .
K Financiële diensten en verzekeringen 2022 2e kwartaal* . .
L Exploitatie en handel onroerend goed 2022 2e kwartaal* 113,0 2,5
68 Exploitatie en handel onroerend goed 2022 2e kwartaal* 113,0 2,5
682 Verhuur/exploitatie onroerend goed 2022 2e kwartaal* 112,7 1,9
6820 Verhuur en exploitatie van eigen.. 2022 2e kwartaal* 112,7 1,9
68201 Verhuur en exploitatie van eigen.. 2022 2e kwartaal* 112,7 1,9
682011 Verhuur en exploitatie van.. 2022 2e kwartaal* 114,0 0,8
682012 Verhuur en exploitatie van.. 2022 2e kwartaal* 111,2 3,4
683 Bemiddeling in en beheer van.. 2022 2e kwartaal* 116,9 9,0
6831 Bemiddeling in onroerend goed.. 2022 2e kwartaal* 116,9 9,0
68311 Bemiddeling in onroerend goed.. 2022 2e kwartaal* 116,9 9,0
683111 Makelaarsdiensten in woningen.. 2022 2e kwartaal* 106,5 2,4
683114 Makelaarsdiensten bedrijfspanden 2022 2e kwartaal* 101,3 -0,9
683116 Taxatie van onroerend goed.. 2022 2e kwartaal* 152,7 28,8
683116A Taxatie particulier vastgoed 2022 2e kwartaal* 183,6 38,8
683116B Taxatie bedrijfsmatig vastgoed 2022 2e kwartaal* 108,5 9,6
M Vrije beroepen en wetenschappelijke.. 2022 2e kwartaal* . .
69 Rechtskundige en boekhoudkundige.. 2022 2e kwartaal* . .
691 Rechtskundige diensten 2022 2e kwartaal* . .
6910 Rechtskundige diensten 2022 2e kwartaal* . .
69101 Rechtskundige diensten 2022 2e kwartaal* . .
69101A Rechtskundige diensten advocatuur 2022 2e kwartaal* . .
691016 Notariële diensten 2022 2e kwartaal* . .
691016A Familiepraktijk 2022 2e kwartaal* . .
691016B Onroerendgoedpraktijk 2022 2e kwartaal* . .
691016C Ondernemingspraktijk 2022 2e kwartaal* . .
692 Accountants, boekhouders en.. 2022 2e kwartaal* . .
6920 Accountants, boekhouders en.. 2022 2e kwartaal* . .
6920A Financiële audits en advisering.. 2022 2e kwartaal* . .
6920A1 Financiële audits door .. 2022 2e kwartaal* . .
6920A2 Financiële advisering door.. 2022 2e kwartaal* . .
69202 Boekhoudkundige diensten 2022 2e kwartaal* . .
69202A Financiële administratie 2022 2e kwartaal* . .
692029 Andere boekhoudkundige diensten 2022 2e kwartaal* . .
69203 Belastingconsulenten 2022 2e kwartaal* . .
70 Advies inzake bedrijfsbeheer; .. 2022 2e kwartaal* . .
702 Advies inzake bedrijfsbeheer 2022 2e kwartaal* . .
71 Architecten en ingenieurs; .. 2022 2e kwartaal* . .
711 Architecten, ingenieurs ea .. 2022 2e kwartaal* . .
7111 Architecten 2022 2e kwartaal* 118,5 3,2
71112 Architecten: gebouwen 2022 2e kwartaal* 118,8 3,4
711121 Architecten: woningen 2022 2e kwartaal* 118,4 4,7
711122 Architecten: andere gebouwen 2022 2e kwartaal* 119,1 2,7
7111A Stadsplanning, landinrichting .. 2022 2e kwartaal* 117,0 2,0
7112 Ingenieurs en aanverwante .. 2022 2e kwartaal* . .
71121 Ingenieurs 2022 2e kwartaal* . .
711212 Ingenieurs: bouwprojecten 2022 2e kwartaal* . .
711213 Ingenieurs: energieprojecten 2022 2e kwartaal* . .
711214 Ingenieurs: vervoersprojecten 2022 2e kwartaal* . .
711216 Ingenieurs: waterbouw-, .. 2022 2e kwartaal* . .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel geeft de prijsindexcijfers, kwartaalmutaties en jaarmutaties van de prijzen van diensten die bedrijven in de commerciële dienstverlening en transport leveren. Er is een uitsplitsing gemaakt naar dienstensoorten volgens de Europees gecoördineerde Classificatie van Producten naar Activiteit (CPA 2008). Bij sommige diensten is er een verdere onderverdeling gemaakt op basis van marktgegevens die anders zijn dan de CPA. Deze onderverdeling wordt aangeduid met een letter achter de CPA-code.

De Dienstenprijsindex heeft betrekking op de volgende sectoren van de commerciële dienstverlening en transport:
H Vervoer en opslag
I Verschaffen van accommodatie en maaltijden
J Informatie en communicatie
K Financiële diensten en verzekeringen
L Exploitatie van en handel in onroerend goed
M Vrije beroepen en wetenschappelijke en technische diensten
N Administratieve en ondersteunende diensten

De prijsindexcijfers in deze tabel hebben allemaal het indexreferentiejaar 2015. Het jaargemiddelde, de kwartaalmutatie en de jaarmutatie zijn berekend op basis van niet-afgeronde indexcijfers.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2002 4e kwartaal

Frequentie: per kwartaal

Status van de cijfers:
De cijfers van het meest recente kwartaal zijn voorlopig. Deze cijfers worden definitief bij de publicatie van het volgende kwartaal.

Wijzigingen per 15 augustus 2022:
De voorlopige cijfers van het 2e kwartaal 2022 zijn voor circa de helft van de branches toegevoegd en de cijfers tot en met het 1e kwartaal 2022 zijn definitief geworden.
Voor de overige branches zijn de cijfers van het 2e kwartaal 2022 later beschikbaar.

Wijzigingen per 15 juni 2021:
De cijfers voor de H51 Luchtvaart zijn voor 2021 1e kwartaal niet gepubliceerd. Door de marktontwikkelingen als gevolg van de Coronacrisis was het niet mogelijk om representatieve cijfers voor deze periode te verkrijgen en een voldoende betrouwbare index te berekenen.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Nieuwe cijfers komen twee maal per kwartaal beschikbaar. Halverwege ieder kwartaal worden de resultaten van de prijsmethode Modelprijzen (circa de helft van de branches) gepubliceerd en de andere branches met de prijsmethode Unit value worden tegen het einde van het kwartaal gepubliceerd. Dit betreft de prijsontwikkeling van het voorgaande kwartaal. De Dienstenprijsindex van de totale commerciële dienstverlening wordt ook berekend en gepubliceerd tegen het einde van elk kwartaal.

Bekijk deze video voor meer informatie over de prijsmethoden met verschillende publicatiemomenten.

Toelichting onderwerpen

Prijsindex
De prijsindexcijfers geven de gemiddelde prijsontwikkeling weer van diensten die bedrijven leveren binnen de commerciële dienstverlening.
Jaarmutaties
Procentuele verandering ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder.
De jaarmutatie is berekend op basis van niet-afgeronde indexcijfers.