Fysieke arbeidsbelasting zelfstandig ondernemers; type ondernemer


Deze tabel bevat gegevens over de fysieke arbeidsomstandigheden van zelfstandig ondernemers van 15 jaar en ouder die aangifte doen bij de Belastingdienst en in Nederland wonen en werken, naar type ondernemer. In de tabel worden cijfers gepresenteerd over kracht zetten, geluid en trillingen, gevaarlijk werk en gevaarlijke stoffen, werkhouding en beeldschermwerk.

Gegevens beschikbaar: vanaf 2015.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 4 juli 2019:
De jaarcijfers voor 2019 zijn toegevoegd.
In 2019 is de vraagstelling over gevaarlijk werk gewijzigd. Voor elke vorm van gevaarlijk werk wordt gevraagd hoe vaak men dat type werk doet. Op basis hiervan wordt vastgesteld hoe vaak zelfstandig ondernemers aan minimaal één vorm van gevaarlijk werk worden blootgesteld. Deze cijfers staan in de nieuwe onderwerpenmap “Gevaarlijk werk (vanaf 2019)”. Door deze wijzigingen zijn de cijfers over dit onderwerp vanaf 2019 niet vergelijkbaar met de cijfers van eerdere jaren (2015-2017). Cijfers over de oude afbakening van “Gevaarlijk werk (tot 2019)” worden vanaf 2019 niet meer aangevuld.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Het betreft een tweejaarlijks onderzoek.

Fysieke arbeidsbelasting zelfstandig ondernemers; type ondernemer

Type zelfstandig ondernemer Perioden Regelmatig veel kracht zetten (%) Geluid en trillingenRegelmatig hard praten (%) Geluid en trillingenRegelmatig te maken met trillingen (%) Gevaarlijk werkGevaarlijk werk (vanaf 2019) Gevaarlijk werk (vanaf 2019) (%) Gevaarlijke stoffenWaterige oplossingen (%) Gevaarlijke stoffenStoffen op huid (%) Gevaarlijke stoffenAdemt stoffen in (%) Gevaarlijke stoffenBesmette personen (%) WerkhoudingIn ongemakkelijke werkhouding werken (%) WerkhoudingTijdens werk repeterende beweging maken (%) WerkhoudingUur per dag aan beeldscherm voor werk (uren)
Zelfstandig ondernemer (totaal) 2019 22,1 6,3 13,2 12,8 17,7 9,6 9,1 4,4 12,1 30,6 3,4
Zelfstandig ondernemer zonder personeel 2019 21,1 6,6 13,2 12,5 16,4 10,0 9,7 4,4 12,4 29,9 3,4
Zelfstandig ondernemer z.p.-eigen arbeid 2019 18,4 6,6 12,1 11,8 13,9 10,0 9,5 4,2 12,5 29,1 3,6
Zelfstandig ondernemer z.p.-producten 2019 30,4 6,5 16,9 14,7 24,9 10,1 10,4 5,1 11,9 32,7 2,7
Zelfstandig ondernemer met personeel 2019 25,9 5,2 13,2 14,4 22,7 7,9 7,0 4,6 11,4 33,6 3,3
Bron: © CBS, TNO,
Verklaring van tekens